Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Tilleggstilskudd til opplysningsarbeid

Ordningen med mulighet for årlig tilleggstilskudd til RORGene (medlemmer og ikke-medlemmer av RORG-samarbeidet) ble innført i de reviderte retningslinjene fra 2001 og gjort gjeldene fra og med rammeavtaleperioden 2003 -2006 og videreført i perioden 2007-2010, så vel som 2011-2014, og nå også i 2015. Her finner du litt mer informasjon om ordningen, siste utlysning av midler og tidligere innstillinger og tildelinger.
Endret: Onsdag 11. mars 2015

Ordningen med årlige tilleggstilskudd til opplysningsarbeid er en del av Norads informasjonssøtteordning, der det i Norads retningslinjer står:

"Ut fra forventede bevilgninger fra Stortinget skal Norad legge til rette for at ca 10% av bevilgningen til organisasjoner med ramme- og flerårige avtaler settes av til årlige tilleggstilskudd. Av disse midlene kan organisasjonene søke om årlig tilleggstilskudd etter nærmere avtale mellom Norad og RORG-Samarbeidet."

Bare organisasjoner med ramme- eller flerårige avtaler med Norad kan søke om støtte, men det kan gjerne søkes om støtte til tiltak som planlegges gjennomført i samarbeid med andre organisjoner/institusjoner/aktører.

Søknader skal sendes RORG-sekretariatets fagavdeling, som gjennomgår og vurderer søknadene og utarbeider en innstilling til Norad. Denne oversendes Norad sammen med kommentarer og forslag fra styret i RORG-samarbeidet og Norad fatter endelige vedtak.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Norads avdeling for sivilt samfunn, tlf 23 98 00 28, e-post post-sivsa@norad.no.  


Siste utlysning:

Utlysning 2015, søknadsfrist fredag 13. mars 2015


Tidligere innstillinger, vedtak og årsrapporter:

Tilleggstilskudd 2012-1

Tilleggstilskudd 2011-1


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?