Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Vilje til innsats må dokumenteres

Det er ingen motsetninger mellom norsk næringspolitikk og utviklingspolitikk, skriver Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsmann Svein Roald Hansen i Dagbladet 5. februar.
Av Per Kristian Sbertoli, politisk rådgiver Plan Norge | Onsdag 06. februar 2013

(Innlegget sto på trykk i Dagbladet 06.02.13)

I følge Hansen viser Regjeringens årlige «samstemtsrapport» at det er «god sammenheng i vår politikk overfor utviklingslandene». Problemet med disse rapportene er imidlertid at Regjeringen evaluerer seg selv og selv velger tema. Konklusjonen er dermed nærmest klar på forhånd, og rapportene har ikke blitt fulgt opp med noen konkret politisk endring.

Dersom Regjeringen virkelig mener at verken vår handels-, våpen-, olje- eller næringspolitikk står i noen som helst motsetning til våre utviklingspolitiske mål, bør den dokumentere det med uavhengig forskning. En årlig samstemtsrapport utarbeidet av uavhengige forskere og basert på offentlige høringer vil nok vise at Norge ennå har en vei å gå før vi kan være tilfredse med vår «gode vilje».


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.