Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Dokumenter

Sider: 12 »
mandag 14. januar 2013

Bistandens mål er å bli overfødig


Av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Dagens bistand skal gjøre myndighetene i fattige land bedre i stand til å skape gode samfunn. Stadig flere gjør det, og avhengigheten blir mindre.


fredag 25. oktober 2013

Brita Phuti (IU) kommenterer årsrapport for infostøtten 2012

Innlegg ved rapportlansering 21. oktober 2013


mandag 28. januar 2013

Det beste må ikke bli det godes fiende


Av Dagfinn Høybråten, stortingsrepresentant for KrF

Den siste tiden har det vært rettet fokus på norsk bistandspolitikk i den nye NRK—serien «Den gode viljen», men også i Høyres nye program, hvor det legges det også opp til radikale kutt og omlegging av bistanden.


lørdag 13. april 2013

En verden på villspor


Av Dag Seierstad

Overskrifter og nyhetsoppslag i norske media er av mange grunner mest opptatt av kriseutviklingen i Europa. Men den økonomiske krisa har ramma fattige land i Asia, Afrika og Latin-Amerika hardere enn Europa og USA.


onsdag 04. desember 2013

Feilslutninger om bistand


Av Andrew P. Kroglund, Styreleder i ForUM for Miljø og Utvikling

"Kursing av fattige folk i vestlige idealer er bortkastede penger". Jeg gnir meg i øynene. Dette sier Norfund direktør Kjell Roland til Aftenposten den 30. november. Han har skrevet bok, sammen med Øyvind Eggen, om norsk bistand. I følge forfatterne er norsk bistand ren seminarvirksomhet.


onsdag 13. mars 2013

Fortsatt tre milliarder grunner


Av Peter Skovholt Gitmark, stortingsrepresentant og utviklingstalsmann for Høyre

Til tross for fagre løfter i regjeringserklæringen, Soria Moria 2, om å «løfte arbeidet med barns rettigheter internasjonalt», har regjeringen de siste årene systematisk ikke prioritert barns rettigheter i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.


fredag 08. februar 2013

Håver inn fra Sør


Av Torbjørn Tumyr Nilsen, Ny Tid

* Mens debatten går om Statoils satsing i Algerie etter terroren, tjener Norges statseide selskap over 45 milliarder kroner årlig på land i sør. Angola, Nigeria og Brasil er der de fleste milliardene hentes fra.

* – Statoil driver aktiv skatteplanlegging. Indirekte skatt betaler Statoil bare i Skandinavia. Et lovlig, men umoralsk ran, sier forsker.


fredag 01. februar 2013

Ikke bare bistand


Av Peter S. Gitmark, stortingsrepresentant for Høyre

I motsetning til hva Andrew P. Kroglund i Utviklingsfondet hevder i Dagbladet nylig, er ikke Høyres bistandspolitikk noen trussel, men helt nødvendig fornyelse av hele utviklingspolitikken.


onsdag 31. juli 2013

Info om bistand


Av Eva Bratholm, kommunikasjonsdirektør Norad

Denne rapporten er langt mer nyansert og omtaler både god og mindre god bruk av midler. Fædrelandsvennen skriver lørdag 27. juli om 124 millioner kroner som brukes til å informere om bistand.


mandag 28. oktober 2013

Informasjonsstøtten - selvhjelp til norske hoder!

Uttalelse vedtatt av SAIH 27. oktober 2013


fredag 25. oktober 2013

Jens Aas-Hansen (KN) om årsrapport for infostøtten 2012

Talepunkter til innlegg på RORG-samarbeidets rapportlansering 21. oktober 2013.


mandag 10. juni 2013

På tide med noe nytt?


Av Reidun Blehr Lånkan (Global skole) og Judith Klein (RORG-samarbeidet)

Samfunnsfagbøker. Tiden er moden for å vurdere hvorvidt tradisjonelle lærebøker er de best egnede læremidlene i dag.


tirsdag 07. mai 2013

Skogens konge


Av Andrew P. Kroglund

Kong Harald symboliserer det beste av Norge. En friluftsengasjert person, med ekte interesse for naturmystikk og det autentiske. Hans tur til Yanomami-indianerne dypt inne i Amazonas er mye mer enn en eldre herres realisering av en gammel drøm. Det er en symbolmettet handling som bekrefter nordmenns ektefølte kontakt med natur. Det lover godt for Jonas Gahr Støres nye Folkehelsemelding.


tirsdag 22. oktober 2013

Superminister Børge Brende


Av Andrew Kroglund, Styreleder i ForUM for Miljø og Utvikling

Vi må legge om politikken, sier direktør for Fritjof Nansen Institutt, Leiv Lunde i VG den 18. oktober. Han tenker på utviklingspolitikken vår. Men hva den skal endres til, sier Lunde mindre om. Men han mener det er bra vi har lagt ned posten som utviklingsminister.


fredag 05. april 2013

Svarte penger raner fellesskapet


Av Heikki Eidsvoll Holmås (SV), utviklingsminister

Selskaper og land som trives med hemmelighold, skjuler tyveri av fellesskapets penger. Verden trenger bindende regler for mer åpenhet. En egen åpenhetsgaranti som utviklingsland kan bruke ovenfor flernasjonale selskaper, skal hindre skatteunndragelser.


Sider: 12 »
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?