Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Svarte penger raner fellesskapet

Selskaper og land som trives med hemmelighold, skjuler tyveri av fellesskapets penger. Verden trenger bindende regler for mer åpenhet. En egen åpenhetsgaranti som utviklingsland kan bruke ovenfor flernasjonale selskaper, skal hindre skatteunndragelser.
Av Heikki Eidsvoll Holmås (SV), utviklingsminister  | Fredag 05. april 2013

(kommentaren sto på trykk i Dagens Næringsliv 05.04.13)

Jeg oppfordrer norsk næringsliv og norske aksjonærer til å sikre åpenhet i all sin virksomhet.

Korrupsjon og skatteunndragelser gir større ulikhet mellom fattig og rik. Fattige land tappes hvert år for enorme pengesummer. Nærmere 1000 milliarder dollar går ulovlig ut av utviklingsland, et beløp ti ganger størrelsen på all internasjonal bistand til fattige land. Disse pengene kunne finansiert skolegang og helsetilbud og forbedret livet til millioner av mennesker. Dette ranet bør norske myndigheter og norsk næringsliv samarbeide om å bekjempe.

Skatteparadisenes hemmelighold gjør skatteunndragelser lettere. Om lag en tredjedel av verdens stater tilbyr banker, postbokser og fiktive kontorer som brukes kynisk til å skjule aktiviteter i andre stater. Ulovlige penger blir hvitvasket og ført inn i den lovlige økonomien via skatteparadis.

Verdens ti største utvinningsselskaper har tilsammen over 6000 underselskaper. En tredjedel av disse er registrert i skatteparadis. Dette er ikke i seg selv ulovlig, men hemmeligholdet gjør det mulig å skjule pengeoverføringer som ikke ville vært gjennomført hvis de måtte gjøres i åpenhet.

Skatteparadiser og hemmelighold skader den globale økonomien og rammer vanlige folk. Systemet premierer skattetilpasning fremfor produktiv virksomhet.

Bankkrisen på Kypros viser hvor skadelig det kan være når flyktige og ulovlige penger plasseres uten tilstrekkelig kontroll, tilsyn og innsyn. Lenge har fattige land vært de største taperne. Nå merker finansministre også i rike land at verdier som til nå har betalt for egen velferdsstat blir unndratt skattlegging. Det gir håp om en styrket innsats mot skatteunndragelse.

I dag foregår om lag 60 prosent av verdenshandelen innad i konserner - mellom hovedselskap, datterselskap og underselskap. Dette skaper store problemer særlig for fattige land. Skattemyndigheter får store utfordringer med å bevise at priser som oppgis er feil i forhold til reelle markedspriser. I tillegg kan det være nærmest umulig å få tilgang til opplysninger fra skatteparadis.

Åpenhet er avgjørende for å hindre ranet av fellesskapet og for å sikre at fattige land får sitte igjen med inntekter fra egne naturressurser. Verden mangler rettslige bindene regler for åpenhet om pengeoverføringer mellom land. Norge vil derfor ta initiativ til et internasjonale bindende regelverk som sikrer økonomisk åpenhet, for eksempel gjennom en egen åpenhetskonvensjon.

Samtidig som Norge arbeider for en internasjonal åpenhetskonvensjon, vil jeg utfordre norsk næringsliv og norske aksjonærer til å bidra i arbeidet for mer åpenhet. Norsk næringsliv og norske aksjonærer kan fremme åpenhet i sin virksomhet, samt støtte det voksende internasjonale kravet om mer økonomisk åpenhet. Sammen kan vi få en slutt på hemmelighold og tilsløring.

Norge skal støtte utviklingen av en ny åpenhetsgaranti som skal kunne brukes av myndighetene i fattige land. Åpenhetsgarantien skal sikre at relevant informasjon fra selskaper, blir gjort tilgjengelig for utviklingslands myndigheter. I dag stopper som regel skattemyndighetenes innsyn når pengene fra selskapets aktivitet forlater landet. Åpenhetsgarantien skal hjelpe skattemyndighetene.

Når for eksempel mineraler fra gruveindustri selges, skal skattemyndigheter kunne følge salget fra utvinningslandet via underselskaper i flere land, også skatteparadis, og helt fram til første mottaker utenfor selskapsgruppen.

Skatteunndragelser, korrupsjon og annen kriminalitet trives best i det skjulte. Hemmelighold fører til fattigdom og urettferdig fordeling. Jeg utfordrer norsk næringsliv til å være med i kampen for rettferdighet. Ved å fremme åpenhet viser norsk næringsliv og norske aksjonærer at de ikke har noe å skjule.

La solen skinne på den globale finansarkitekturen.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.