Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Jens Aas-Hansen (KN) om årsrapport for infostøtten 2012

Talepunkter til innlegg på RORG-samarbeidets rapportlansering 21. oktober 2013.

Fredag 25. oktober 2013
  • Takk for en god årsrapport om infostøtten. Et viktig verktøy i det kontinuerlige arbeidet med å styrke effekten av støtteordningen.
  • Jeg leste hele rapporten med stor interesse, men har lyst til å trekke frem kapittel 4.2 om resultater som spesielt viktig.
  • En klar og tydelig konklusjon vi kan hente ut av dette rapporten er at Infostøtten skaper endring. Den gjør norsk utviklingspolitikk bedre. Og den bidrar til at internasjonal utviklingspolitikk blir bedre.
  • Det er ikke dårlig for en støtteordning som kun utgjør en fjerdedel av hva 12 norske bistandsorganisasjoner bruker på markedskommunikasjon, på tross av at infostøtten fordeles på over 50 organisasjoner. Hvis man trekker fra FN-sambandet er ikke potten større enn hva én norsk humanitær organisasjon bruker på markedskommunikasjon.
  • Jeg mener vi kan slutte ut fra denne årsrapporten at mennesker i fattige land får det bedre som følge av denne pengebruken. Det er en effektiv bruk av bistandspenger.
  • Noen eksempler fra rapporten
  • Fremover. Vi kan med fordel bli enda flinkere til å måle resultatene av denne pengestøtten. Vi må sannsynliggjøre at den skaper resultater. Ikke bare målt i antall presseoppslag og i antall mennesker som er eksponert for et budskap. Men også på et utviklingspolitisk nivå. Vi må vise at norsk utviklingspolitikk (i en bred samstemthetsforståelse av norsk utviklingspolitikk) blir bedre og at det på sikt bidrar til at mennesker får det bedre.
  • Samtidig må vi huske at utviklingspolitiske resultater normalt ikke oppnås innenfor rammen av et år, ikke en gang innenfor en fireårsperiode. Flere av eksemplene fra denne årsrapporten, for eksempel FNs våpenhandelavtale og FNs nye prinsipper for ansvarlig utlån, tok mye lengre tid enn dette.
  • Likevel har det i årenes løp vært mulig å registrere fremdrift i disse prosessene. Det finnes rapporteringsverktøy som kan fange opp og måle fremgang i prosesser. Fremover blir det kanskje viktig å lete etter bedre og mer hensiktsmessige rapporteringsverktøy som kan fange opp og måle fremgang i politiske prosesser.
  • Avslutningsvis vil jeg bare gjenta det viktigste denne rapporten viser, nemlig at ordningen i dag fungerer. At den har sin berettigelse. Ut fra den relativt beskjedne summen over 50 organisasjoner deler på, viser den imponerende resultater. Vi må jobbe hardt for å bli flinkere og mer effektive i bruken av disse pengene, men vi må også være realistiske.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.