Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Info om bistand

Denne rapporten er langt mer nyansert og omtaler både god og mindre god bruk av midler. Fædrelandsvennen skriver lørdag 27. juli om 124 millioner kroner som brukes til å informere om bistand.
Av Eva Bratholm, kommunikasjonsdirektør Norad  | Onsdag 31. juli 2013

Innlegget sto på trykk i Fædrelandsvennen 31.07.13

Mye av pengebruken er til liten nytte, skriver avisen og henviser til en ny rapport. Denne rapporten som er laget av Gambit er imidlertid langt mer nyansert enn det og omtaler både god og mindre god bruk av midler. Dette dreier seg om den såkalte Informasjonsstøtten som går til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid.

Gambits rapport omhandler ikke 124 millioner, men 60. Det er også svært mange penger. På den bakgrunn evaluerer Norad med jevne mellomrom om bruken av bistandsmidler har den ønskede effekt. Ingen støtteordninger er hugget i stein. Evalueringen av informasjonsstøtten er en vurdering av effektiviteten av ordningene. Dette er nødvendig for å kunne forbedre bruken og få mer utbytte av pengene.

For å kunne dra full praktisk nytte av rapporten er den gjennomført før utlysning av nye midler for 2014. En viktig del av denne prosessen er å vente med å konkludere til alle parter har kommet med innspill og forfatterne har kommet med en endelig sluttrapport. Evalueringen er ute på høring til 15. august og Norad oppfordrer alle organisasjoner og andre berørte til å sende inn innspill og kommentarer til hvordan støtteordningen kan forbedres.

Avisen stiller også spørsmålstegn ved nytten av NM i bistand. Dette er noe helt annet enn de tiltakene som er vurdert av Gambit. Konkurransen er en del av Norads ansvar for informasjon om bistand, samarbeidsland og resultater av bistand. I dette arbeidet bruker Norad kunnskapskampanjer, presentasjon av gode og mindre gode resultater i rapporter og på nett, drift av et opplevelsessenter og utgivelse av fagbladet Bistandsaktuelt, som vant årets Fagpressepris.

Kunnskapskonkurransen NM i bistand er del av en kampanje for å øke kunnskapen om bistand og utvikling. Konkurransen er særlig rettet mot ungdom i videregående skole, men er åpen for alle. I fjor deltok over tjue tusen. Til sammen besøkte nærmere ti tusen unike brukere Norads fag- og landsider på internett i kampanjeperioden. I tillegg gjennomførte nærmere hundre tusen nordmenn Gjenfødt, der man kan få innsikt i hvordan livet kunne vært hvis man var født i et fattig land. Dette er tall vi er svært godt fornøyd med. Gjenfødt har for øvrig vunnet en pris for beste sosiale medier kampanje i Norge.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.