Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Informasjonsstøtten - selvhjelp til norske hoder!

Uttalelse vedtatt av SAIH 27. oktober 2013
Mandag 28. oktober 2013

SAIH er en av mange organisasjoner som mottar Informasjonsstøtte via Norad. Formålet med informasjonsstøtten er å legge til rette for en kunnskapsbasert debatt i Norge om globale utviklingsspørsmål. Med informasjonsstøtten har SAIH blant annet nådd ut til flere millioner med musikkvideoen Radi-Aid: Africa for Norway, og gjennomført kampanjer, seminarer og åpne møter.

Det er viktig å skape bevissthet og engasjement rundt globale utviklingsspørsmål i Norge. Informasjonsarbeid i Norge er viktig fordi kunnskap er grunnleggende for å endre holdninger og handlinger i Nord, som igjen er nødvendig for å oppnå endringer globalt og bedre rammevilkår i Sør. Informasjonsstøtten gjør det mulig for organisasjoner som SAIH å være en engasjert, kritisk og konstruktiv samfunnsdebattant, og å få ut nyansert informasjon om utvikling, bistand og globale spørsmål. Informasjonsstøtten hjelper organisasjonene å sette et kritisk fokus på hva norsk utviklings- og utenrikspolitikk, og sprer informasjon og interesse i befolkningen.

Sivilsamfunnsorganisasjoner er ofte premissleverandører for politiske forslag i Norge. De kommer med nye ideer og løsninger på temaer som de er eksperter på. Sivilsamfunnsorganisasjonene hjelper departementene med å finne fram til de beste løsningene og har muligheten til å skaffe seg kompetansen og engasjementet som departementene ikke har mulighet til å ha. Staten yter bedre når den har mange kritiske stemmer som ser til at de gjør sitt beste. Slik spiller organisasjonene en viktig rolle i politiske prosesser i Norge og har dermed en større rolle enn mange kanskje er klar over.

SAIH mener at opplysningsarbeidet til sivilsamfunnet er en viktig del av det norske demokratiet som ikke bare staten, men også det norske samfunnet har godt av å styrke og bevare.

SAIH oppfordrer den nye regjeringen til å opprettholde og øke informasjonsstøtten til organisasjoner.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.