Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

UDs omstridte pressestipend videreføres

Til tross for en ny runde med hard kritikk velger utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV) å vidreføre UDs omstridte praksis med pressestipend i forbindelse med statsrådens egne reiser. - Skuffende, sier daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidsel Aas, som sammen med Norsk Journalistlag og Internasjonal Reporter ikke en gang har fått svar på sitt brev til Holmås sist sommer med forslag om en alternativ stipendordning.
Torsdag 07. mars 2013

Sidsel E. Aas, daglig leder i RORG-samarbeidet- Norad har stanset sponsede presseturer, men Utenriksdepartementet fortsetter, skrev journalistene Einar Kr. Holtet og Alf G. Andersen i et innlegg i Aftenposten i går. De sist utlyste stipendene går til journalister som vil følge utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV) og kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) på besøk Tanzania 18. – 20. mars og skal i følge utlysningen "stimulere til kunnskap og debatt om norsk utviklingssamarbeid".

- Dette er svært skuffende, sier daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidsel Aas, som sammen med blant andre Norsk Journalistlag og Internasjonal Reporter sist sommer sendte brev til Holmås og med henvisning til gjentatt kritikk av ordningen fremmet følgende anbefaling:

 • at UD i statsbudsjettet for neste år oppretter en egen støtteordning for journalister,
 • at støtteordningens formål er å stimulere til grundigere, bredere og mer uavhengig dekning av sentrale og aktuelle utviklingspolitiske temaer i norske medier,
 • at det i forvaltningen av støtteordningen legges opp til et samarbeid med Pressens Stipendkomite (STIP) med et eget fagråd som opprettes i et samarbeid med undertegnede organisasjoner for å sikre ordningens troverdighet og uavhengighet i forhold til utviklingspolitiske myndigheter
 • at det i første omgang tas sikte på en to-års prøveordning.

- Ordningen med betalte pressereiser med statsråder til u-land bør forsvinne, sa Høyres Peter Gitmark til Aftenposten 22. januar (ikke på nett) i forbindelse med ny kritikk i kjølvannet av NRKs dokumentarserie "Den gode viljen". Redaktøren av Development Today, Bjørn Amland, fremmet da følgende forslag:

"UD må la andre dele ut stipendier til pressereiser."

- Et forslag om en stipendordning for utenriksjournalister forvaltet av et uavhengig råd ligger allerede på utviklingsministerens bord, skrev Aas i et innlegg i Dagsavisen i den forbindelse og avsluttet slik:

"I lys av «den gode viljens» kritiske blikk på medienes uavhengighet, er tiden kanskje moden for et svar fra utviklingsminister Holmås på vårt forslag? Vi venter i velvillig spenning."

- Vi har ennå ikke fått noe svar fra statsråden, opplyser Aas nå, som frykter at utlysningen av pressestipend i forbindelse med den forestående reisen til Tanzania innebærer en beslutning om at den omstridte ordningen vil bli videreført.

- Kjøpt og betalt? 

UDs pressestipendordning har vært omstridt i mange år. For ti år siden gikk debatten i forbindelse med professor Terje Tvedts bok "Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen", der Dagbladet på lederplass avviste kritikken fra Tvedt slik:

"Tvedt mer enn antyder altså at Dagbladets journalist er korrupt. Historien hadde vært god, hadde den vært sann. Men det er den ikke, noe Dagbladet har dokumentert for ham."

Tvedt svarte at poenget er:

"Journalister har tillatt seg selv og blitt tillatt og ha relasjoner til den sørpolitiske ledelsen som ville vært utenkelig overfor andre samfunnstopper. Ikke fordi de er ”kjøpt og betalt” som Dagbladet overfladisk og konspiratorisk forstår det, men fordi feltet oppfattes å stå over politikken."

I en ekstern gjennomgang av UD/Norads støtteordninger for organisasjoners opplysningsarbeidet ledet av tidligere prorektor ved Høgskolen i Oslo (HiO), Ole Christian Lagesen, ble det fremmet følgende forslag:

"Vi anbefaler at det opprettes en egen Nord-Sør-bevilgning for journalister der disse kan søke om reportasjemidler. Denne bevilgningen skal ikke øremerkes spesielle temaer eller knyttes til reiser av statsråder, politikere o.a. For å sikre ordningen mot mistenkeliggjøring og samtidig dekke inn pressens behov og eksisterende retningslinjer for redaksjonell uavhengighet, må den reelle tildeling skje på basis av innstilling fra et fagråd, eventuelt det informasjonsfaglige råd som er foreslått ovenfor."

Anbefalingen ble ikke fulgt opp av daværende utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (KrF) og den omstridte praksisen ble videreført under utviklingsminister Erik Solheim (SV) etter regjeringsskiftet i 2005.

– Det er en risiko for at vi kan få en praksis, der den til enhver tid sittende statsråd kan kjøpe seg ekstremt mye oppmerksomhet, mente daværende lagtingspresident Inge Lønning (H) i samtale med journalisten.no i 2006.

- Ja, det er problematisk

På spørsmål fra Oscar J. Grimstad (FrP) på Stortinget høsten 2010 kunne daværende utviklings- og miljøminister Erik Solheim (SV) blant annet opplyse at:

"Utenriksdepartementets (UD) har siden høsten 2005 gitt 84 pressestipend på til sammen 1 446 000 kroner. De aller fleste av disse stipendene går til journalister som dekker saker i utviklingsland, og er hentet fra informasjonsmidler på bistandsbudsjettet."

Grimstad mente det var "udemokratisk at statsråder bruker pressestipender på å kjøpe seg medieoppslag" og journalist i Dagsavisen, Hege Ulstein, som samtidig var på reise i Sør-Sudan med stipend fra UD, innrømmet: Ja, det er problematisk, og utdypet det slik:

"Dagsavisen har ikke råd til å sende meg til Sudan støtt og stadig. Derfor søkte jeg på UDs stipend, det andre jeg mottar for å dra til Sudan i år. Jeg vet at UD hadde problemer med å skaffe stipendmottakere denne gangen. Flere ble oppfordret til å søke, meg selv inkludert, og noen takket nei. Da jeg søkte ba jeg om å kunne få bruke pengene fritt og reise når og hvor jeg fant det journalistisk interessant - nærmere bestemt til Sør-Sudan i januar. Det sa UD nei til. En helt klar betingelse for å kunne motta stipendet var at jeg måtte reise sammen med Solheim nå i oktober."

Ulstein konkluderte:

"På den bakgrunnen lyder det hult når Solheim sier at det eneste formålet med stipendordningen er å skape debatt og spre informasjon om utviklingssamarbeid. Det er åpenbart at en viktig motivasjon for UDs stipendutdeling er å få til pressedekning av Solheims arbeid utenlands - ministeren «in action»."

Redaktør i Verdensmagasinet X, Maren Sæbø, takk nei til UDs tilbud den gangen og begrunnet det slik på sin blogg på journalisten.no:

"Jeg er ikke på tur med Erik Solheim denne uka, jeg skulle gjerne vært det, for det som skjer i Sudan denne høsten er viktig. Også for Norge, som har investert en hel del både politisk og økonomisk i å hjelpe sørsudanerne mot en mulig løsrivelse fra Khartoum i januar. Det er også viktig – som Solheim skriver i sitt innlegg i Dagbladet – å følge de pengene som går til bistand, både fordi det er en god slump av statsbudsjettet og fordi det sier mye om norsk utenrikspolitikk – og vårt selvbilde. Men jeg er altså ikke på tur denne uka, fordi jeg mener det ikke ligger i mitt mandat å ta imot stipend for å halse etter en minister gjennom et enormt stort land på under en uke." 

Hvem som vil følge statsrådene Holmås og Halvorsen til Tanzania denne måneden gjenstår å se, men lite tyder på at Holmås vil endre sine forgjengeres omstridte pressestipendpraksis. 


Aktuelle lenker:

Medieklipp og debatt:

 • De betalte pressereisers tid er over, debatt av Einar Kr. Holtet og Alf G. Andersen i Aftenposten 06.03.13
  Norad har stanset sponsede presseturer, men Utenriksdepartementet fortsetter.
 • Nyter uventet revansj, journalisten.no 01.02.13
  - Vi følte oss totalt sviktet av arbeidsgiveren, sier tidligere Aftenposten-journalist Alf G. Andersen.
 • Å kritisere det gode, kommentar av Erling Rimehaug i Vårt Land 25.01.13 (ikke på nett)
  Kan vi kritisere folk som gjør det gode? er det derfor det har vært lite kritisk journalistikk om u-hjelp?
 • God vilje, uklar medierolle, kommentar av Nils Morten Udgaard i Aftenposten 25.01.13
  Aftenposten og norsk medier – humanitær aktør eller kritisk vokter i bistandssaker?
 • Kritiske blikk på bistand, debatt av Eva Bratholm i Dagsavisen (nye meninger) 25.01.13
  - Vi dekker ikke bistand på samme måte som før, sier VGs utenriksredaktør Frode Holst i episode tre av NRK-serien «Den gode viljen».
 • Etterlyser kritikk, Ny Tid 25.01.13 (ikke på nett)
  Norsk bistand har fått for få kritiske blikk, mener redaktør Bjørn H. Amland i «Development Today». Han vil ha slutt på at Regjeringen deler ut penger til journalistreiser.
 • I lomma på ministeren, kommentar av Sidsel E. Aas i Dagsavisen (nye meninger) 22.01.13
  Hvordan oppnå en bredere og mer uavhengig dekning av utviklingspolitiske temaer i norske medier? Et forslag om en stipendordning for utenriksjournalister forvaltet av et uavhengig råd ligger allerede på utviklingsministerens bord.
 • Refser ukritisk bistandsjournalistikk, Aftenposten 22.01.13 (ikke på nett)
  - Ordningen med betalte pressereiser med statsråder til u-land bør forsvinne, mener Høyres Peter Gitmark.
 • Redaktør: Stipendene korrumperer, journalisten 22.01.13
  Mediene etterlyser svar på forslag til ny støtteordning i utenriksjournalistikken.
 • Vil vurdere ordningen der UD deler ut journalist-stipender, Aftenposten 22.01.13
  Bjørn Amland, redaktøren i det uavhengige bistandstidsskriftet Development Today, mener UD må la andre dele ut stipendier til pressereiser. Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund mener forslaget er verdt å ser nærmere på.
 • Sakene du aldri fikk lese, Aftenposten 19.01.13
  I 1981 skulle Aftenposten lage «den store reportasjeserien om norsk bistand». To reportere med fotografer ble sendt verden rundt for å lage en av de mest påkostede artikkelseriene i avisens historie. Reportasjene kom aldri på trykk. De ble stanset etter kontakt mellom redaksjonsledelsen i Aftenposten og Norad. Hva var årsaken?
 • Når u-hjelp gjør vondt verre, kommentar av Ulf Andenæs i Aftenposten 08.01.13 (ikke på nett)
  Historien om norsk bistand til fattige land innledes på NRK i kveld som et gjennomtrengende kritisk søkelys.

-----

Tidligere mediedebatt:

 • Kjøpt og betalt, kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen 13.10.10
  Siden 2005 har Utenriksdepartementet delt ut nesten en og en halv millon kroner i form av 84 pressestipend til journalister. To av dem (hver på 15.000 kroner) har jeg fått.
 • Hvorfor er ikke bistandsdekningen sexy?, Maren Sæbø i egen blogg på journalisten 12.10.10
  Jeg var blant journalistene som ble oppfordret til å søke stipend for å reise med Solheim til Sudan denne uka. Jeg sa nei takk.
 • Solheim betaler 350.000 for pressedekning, Journalisten 17.11.06
  Så langt i år har 27 journalister fått reisestøtte fra Utenriksdepartementet, de aller fleste for å reise på tur med utviklingsminister Erik Solheim. Høyres Inge Lønning er kritisk.
 • Tvedts krav, lederkommentar i Dagbladet 23.11.03
  Vi diskuterer gjerne de prinsipielle sidene ved at medier nyter privilegier i sitt forhold til norsk u-hjelp. Men det må skje med basis i fakta.
 • Dagbladets renommé, debatt av Terje Tvedt 22.11.03
  Hva står på spill når Dagbladet den 19.11. skriver en schizofren leder om min bok Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen? På den ene siden berømmes den som viktig, fordi den kaster et helt nytt og kritisk blikk på et felt som har vært omgitt av en aura av moralsk uangripelighet. Men der lederskribenter i andre Oslo-aviser har vært opptatt av dette som et nasjonalt problem, søker Dagbladet å undergrave bokens troverdighet - fordi den truer ryktet om Dagbladet som uavhengig avis. Grunnen er, hevdes det, at jeg har ”anklaget en journalist for å ha mottatt penger for å skrive en artikkel” om bistandsministeren. Formuleringen avdekker at lederskribenten verken har lest boken nøye eller reflektert over feltets maktmekanismer.
 • Kjøpt og betalt?, lederkommentar i Dagbladet 19.11.03
  Tvedt mer enn antyder altså at Dagbladets journalist er korrupt. Historien hadde vært god, hadde den vært sann. Men det er den ikke, noe Dagbladet har dokumentert for ham.
 • Angriper pressen for å bruke bistandsmidler, Journalisten 14.11.03
  Når pressen lar UD, Norad eller frivillige hjelpeorganisasjoner betale flybilletter og hotellopphold på reportasjereiser i den tredje verden, ligger det klare elementer av korrupsjon i det, sier historiker og maktutreder Terje Tvedt.

Søk:

Avansert søk

Lagesenrapportens anbefaling i 2003:


Anbefaling 13

Vi anbefaler at det opprettes en egen Nord-Sør-bevilgning for journalister der disse kan søke om reportasjemidler. Denne bevilgningen skal ikke øremerkes spesielle temaer eller knyttes til reiser av statsråder, politikere o.a. For å sikre ordningen mot mistenkeliggjøring og samtidig dekke inn pressens behov og eksisterende retningslinjer for redaksjonell uavhengighet, må den reelle tildeling skje på basis av innstilling fra et fagråd, eventuelt det informasjonsfaglige råd som er foreslått ovenfor.

Våre funn har avdekket at organisasjonenes informasjonsvirksomhet har gitt avtrykk i mediene i en nesten overraskende stor grad. Det betyr imidlertid ikke at norske medier på eget grunnlag prioriterer dette stoffområdet særlig høyt. Nord-Sør-dekningen i norske medier lider under nedskjæringer i redaksjonsbudsjettene generelt og utenriksredaksjonene spesielt. Utenriksdekning er kostnadskrevende, og en vanlig misforståelse blant norske redaktører er at publikum ikke er interessert. Også organisasjonene klager over at det er vanskeligere å få innpass i media nå enn tidligere.

Våre funn viser imidlertid at publikum er svært interessert, både i generell informasjon fra land i Sør og i en kritisk dekning av Norges og andre rike lands relasjoner til land i Sør. Funnene understreker videre at media er det desidert største inntaket til informasjon om Nord-Sør-spørsmål.

Vi tror også at den viktige kritiske debatt vil bli stimulert gjennom uavhengige reportasjer på dette feltet. Det vil sette søkelyset mot viktige sammenhenger, myndighetenes politikk og organisasjonenes egen virksomhet på feltet.

En slik bevilgning kan motvirke medias økonomiske argumentene for å nedprioritere Sør-Nord-dekning. Bevilgningen må være stor nok til å dekke et ganske stort reportasjeprosjekter per år, slik at både riksmedier og viktige regional/lokal medier kan dekkes. Det må komme i tillegg til hva som i dag gis av reisestipend koplet til spesielle bistandsprosjekter eller reiser foretatt av norske offisielle representanter.

Evalueringsgruppen understreker at det ikke er ønskelig å øremerke disse midlene til bestemte områder eller problemstillinger. Journalistene skal formidle sitt stoff i norske medier og til et norsk publikum. Med stor sannsynlighet vil derfor stipendsøknadene bli preget av emnefelter, reisemål og kilder som vil være tilstrekkelig nært knyttet norsk nord-sør-aktivitet. Dessuten vil hele stipendordningens utgangspunkt: reportasje om nord-sør-spørsmål, sikre en relevans for den norske debatten på feltet.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.