Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Velg åpenhet!

Et forslag til åpenhetslov om utvidet land-for-land rapportering (LLR) fra finansminister Sigbjørn "Siggy" Johnsen (Ap) vil snart havne på bordet til våre nye folkevalgte på Stortinget. Deres beslutning kan bli et viktig bidrag i kampen mot korrupsjon og kapitalflukt, men "djevelen ligger i detaljene". Publish What You Pay Norge etterlyser reelle regnskapstall og oppfordrer: Velg åpenhet! Andre vil utvide loven og i dag startet Siggy-fansen "jakten på ærligheten" i Oslo.

Onsdag 18. september 2013
Linker oppdatert: Lørdag 02. november 2013

- Banebrytende norsk lov mot pengeflukt, mente Mona Thowsen i Publish What You Pay (PWYP) Norge etter at Finansdepartementet i mai sendte et forslag om såkalt land-for-land-rapportering (LLR) ut på høring og denne uka sa utviklingsminister Heikki Holmås (SV) og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) det slik:

"Norge bør ta kapteinrollen i kampen mot kapitalflukt og for åpenhet om skjulte pengestrømmer."

Etter at høringsfristen gikk ut i begynnelsen av august er Thowsen likevel urolig, blant annet på grunn av høringsuttalelsen fra Statoil. Til tross for at de støtter utgangspunktet for LLR-initiativet konkluderer oljeselskapet slik:

"Statoil anbefaler å innføre LLR som en anbefaling fremfor et lovkrav i første omgang."

- Jeg synes det Statoil gjør er råfrekt, sa Thowsen i PWYP Norge til avisa Klassekampen i august og utdypet det slik:

"Vi bør kunne forvente at Statoil ikke skal være pådriver for å ødelegge et verktøy for å forbedre innsyn, redusere korrupsjon og bedre statsinntekter, som kan føre til utvikling og forbedre livene til millioner av mennesker."

I en kronikk utrykte hun videre bekymring for at lovorslaget skulle ende som en "åpenhetslov uten åpenhet" og begrunnet det slik:

"Sterke krefter kan hindre at den nye åpenhetsloven om utvidet land-for-land rapportering baseres på reelle regnskapstall. I så fall kan rapporteringen bli utvannet, mindre troverdig og mer kostbar å gjennomføre enn nødvendig."

Hans Olav Syversen (KrF) delte denne bekymringen og rettet følgende spørsmål til finansministeren:

"Vil finansministeren love at åpenhetsloven om utvidet land-for-land-rapportering baseres på åpenhet om de åtte sentrale regnskapstallene som etterspørres av organisasjonen Publish What You Pay (PWYP) i Norge?"

Svaret fra finansministeren kom sist fredag og konkluderte slik:

"Arbeidsgruppens forslag er etter min oppfatning i tråd med EU-reglene om LLR, der det fremgår eksplisitt av direktivets fortale at det skal utarbeides en rapport som er separat fra årsregnskapet. Også den aktuelle direktivbestemmelsen tyder på at det skal utarbeides en rapport som er separat fra årsregnskapet. Det er imidlertid ikke et eksplisitt forbud i regnskapsdirektivet mot å innta LLR som en del av årsregnskapet."

- Jeg legger opp til å foreslå lovregler om LLR slik at Stortinget kan behandle og ta stilling til disse spørsmålene, med sikte på ikrafttredelse fra 1. januar 2014, avsluttet finansministeren. Svaret fra finansministeren var ikke entydig, men Thowsen kommenterer likevel finansministerens svar positivt:

"Det er svært bra at Finansministeren åpner opp for at utvidet land-for-land rapportering kan oppgis i noter i årsregnskapet. Dersom Finansministeren legger fram et lovforslag med krav om dette, så kan han sørge for at Norge får den desidert beste, billigste, enkleste og mest tillitsvekkende loven."

Denne uka svarte heller ikke Holmås og Barth Eide enydig på dette punktet, men endelig beslutning vil uansett være opp til vårt nyvalgte Storting og formodentlig en ny borgerlig regjering ledet av Erna Solberg (H). Da Høyres utviklingspolitiske talsmann, Peter S. Gitmark, i mars møtte Snorre Valen (SV) til debatt om dette var det imidlertid stor grad av enighet. Gitmark sa det slik:

"Det er gode grunner til at Norge skal være en pådriver internasjonalt. Hvis EUs regelverk ikke er godt nok bør vi være i forkant."

Dermed burde det også være gode grunner til at våre nye folkevalgte og vår nye regjering følger oppfordringen fra Thowsen og PWYP Norge i Dagsavisen (nye meninger) før valget:

"Velg åpenhet!"

Sigbjørn "Siggy" Johnsen åpen for å utvide loven 

- Vi digger Sigbjørn "Siggy" Johnsen, meldte Kirkens Nødhjelp og Changemaker i februar i fjor og startet en fanklubb for å heie "Siggy" i mål med initiativer som kunne føre til regler mot skattsnyting i fattige land. I fjor sommer ble han feiret som "Siggy superhelt" etter at han lovet å innføre LLR. I høringsrunden ga imidlertid flere organisasjoner uttrykk for at den nye åpenhetsloven burde gjelde flere selskaper enn de i utvinningsindustrien, blant andre Attac som i sin høringsuttalelse skrev:

"I lys av den siste tidens avsløringer av selskaper som Google, Amazon og Starbucks mangeårige skatteunndragelse bør det være klart at skattetriksing skjer i flere sektorer enn utvinnings- og skogsindustrien." 

Guro Klausen i Changemaker har kommentert lovforslaget slik:

"Dette betyr i praksis at regelverket bare vil gjelde for 2 av de 50 største selskapene som er registrert på Oslo børs. Det er ikke godt nok."

Overfor Dagbladet helga før valget var finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) åpen for utvidelser:

"Om regelverket fungerer effektivt, vil vi særlig vurdere utvidelser til andre sektorer, og om rapporteringen skal inngå i foretakenes årsregnskap og dermed underlegges revisjon."

Hva vårt nyvalgte Storting vil si gjenstår å se, men Changemaker er nå klare for sin høstkampanje og "jakten på ærligheten".

"Siggy"-fansen tar opp "jakten på ærligheten"

- Radikale ungdommer jakter på ærligheten, kunne avisa Dagen rapportere fra Changemakers sommerleir i juni. De unge changemakerne hadde imidlertid ikke planer om å delta i Anne-Kat. Hærlands show på Latter og i en kommentar i Ny Tid i august forklarte Changemakerleder Ingrid Aas Borge den forestående jakten slik:

"I løpet av høsten skal Changemaker (...) samle inn hemmeligheter fra Norges befolkning for å kreve lovgivning som avslører uærlige selskapers hemmeligheter. Uten hjelp fra reality-TV håper vi dermed at vår ærlighet vil føre til at vi får ærlighet i retur, slik at utviklingsland endelig kan få den skatten de har krav på og trenger for videre utvikling."

På sine nettsider presenterer nå Changamaker kampanjen slik:

"Hvert år forsvinner 1260 milliarder dollar ut av fattige land i ulovlig kapitalflukt! Store deler av disse pengene gjemmes unna i skatteparadis. Changemaker vil ha slutt på hemmeligholdet, og jakter på ærligheten. Bli med oss!"

I dag braket det løs med kampanjeonsdag på Karl Johan i Oslo, med følgende krav:

 • Innføre land-for-land-rapportering
 • Innføre register for egentlig eierskap
 • Jobbe for global automatisk informasjonsutveksling

Ingrid Aas Borge forklarte Changemakers mål slik overfor avisa Dagen i sommer:

"Vi skal ikke redde verden, vi skal forandre den."

Lykke til!


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Hvorfor beskytter Finansdepartementet skatteparadiser?, kronikk av Mona Thowsen i Dagens Næringsliv (PWYP) 31.10.13
  En to år lang høringsprosess for å lage en lov som skal hindre skatteunndragelser er over. Nå har Finansdepartementet lagt fram en lov som beskytter verdens skatteparadiser.
 • Vil tvinge oljeindustrien å avsløre skjulte pengestrømmer, Dagbladet 07.09.13
  Regjeringen vil tvinge norske gruve- og oljeselskaper til mer åpenhet - til protester fra NHO og Statoil, som klager over særnorske regler.
 • Velg åpenhet, kommentar av Dagsavisen (nye meninger) 02.09.13
  Finansdepartement vil straks legge fram sitt forslag til åpenhetsloven om ”utvidet land for land rapportering”. Regjeringen må da ta stilling til om offentligheten skal få se de reelle regnskapstallene som etterspørres, eller hvilke som helst tall.
 • Hvem skal eie Norge? Kommentar av Karin Elisabeth Svare i Dagsavisen (nye meninger) 25.08.13
  Hvem eier oljen? Land-for-land rapportering, (LLR), er under behandling i Finansdepartementet. Målet er å få bedre innsyn i blant annet oljeindustrien samt motvirke skatteunndragelser, eksempelvis i land som Libya, Angola og Aserbajdsjan, der korrupsjon er utbredt. I begynnelsen stilte Statoil seg velvillige. Så gjorde de helomvending: ”Statoil anbefaler å innføre LLR som en anbefaling framfor et lovkrav,” står det i brev til Finansdepartementet.
 • Norge kan få åpenhetslov uten åpenhet, kronikk av Mona Thowsen i Klassekampen 16.08.13
  Sterke krefter kan hindre at den nye åpenhetsloven om utvidet land-for-land rapportering baseres på reelle regnskapstall. I så fall kan rapporteringen bli utvannet, mindre troverdig og mer kostbar å gjennomføre enn nødvendig.
 • Statoil vil hindre åpenhet, Klassekampen 16.08.13
  Statens eget oljeselskap forsøker å kvele et nytt regelverk som skal hindre korrupsjon og skatteunndragelser i Statoil og andre oljeselskaper.- Jeg synes det Statoil gjør er råfrekt, sier generalsekretær i den norske greinen av organisasjonen Publish What You Pay, Mona Thowsen.
 • Strid om forslag til rapportering, Bistandsaktuelt 05.08.13
  Flere høringsinstanser støtter innføring av utvidet land-for-land-rapportering (LLR) for store norske selskaper innen utvinnings- og skogsindustrien. Bransjeorganisasjoner advarer mot særnorske regler. Få norske selskaper vil bli berørt.

Søk:

Avansert søk

Spm fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap):


Finansdepartementets høring om utvidede krav til land-for-land-rapportering er avsluttet og et lovforslag skal nå legges frem slik at reglene kan tre i kraft 1.1.2014. Det er viktig at reelle regnskapstall da kommer fram. Vil finansministeren love at åpenhetsloven om utvidet land-for-land-rapportering baseres på åpenhet om de åtte sentrale regnskapstallene som etterspørres av organisasjonen Publish What You Pay (PWYP) i Norge?

Begrunnelse

Enkelte høringsinnspill, oppslag i media og brev til Finansdepartementet kan tyde på at Finansdepartementets arbeidsgruppe har sett bort fra det mest naturlige stedet å hente finansiell informasjon, dvs. et selskaps regnskap. Enkelte aktører ønsker rom for tilpasninger som åpner for at rapporteringen frakobles de sentrale tall i konsernregnskapet. Dette kan svekke offentlighetens innsikt og verdien av land-for-land-rapportering.

Finansdepartementets arbeidsutvalg anbefaler utvidede krav til land-for-land rapportering. Selskaper må da ikke bare oppgi skattebetalinger i landene de operer i, men også sette disse i kontekst. Utvalget henviser til Publish What You Pay Norges forslag om utvidet land-for-land-rapportering og anbefaler så «avstemming» mot årsregnskapet, noe PWYP Norge ikke anbefaler.

Såkalt «avstemming» kan gi mindre innsikt i de reelle regnskapstall. PWYP Norge går derfor inn for å splitte årsregnskapets hovedtall ned på land, noe som kan gjøres i noter til regnskapet. For at skatter skal settes inn i sin kontekst er det viktig å bryte følgende åtte sentrale regnskapsstørrelser ned land for land: Investeringer, produksjon, inntekter, kostnader (kjøp av varer og tjenester, lønn og andre driftskostnader) og skatter.
Slik vil kun reelle regnskapstall komme på bordet, dvs tall som automatisk vil stemme med hovedtallene i konsernregnskapet. Slik rapportering vil være troverdig, forståelig, transparent og sammenliknbar, noe som er i offentlighetens interesse.

Les finansministerens svar på spørsmålet fra Hans Olav Syversen (KrF) her.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.