Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ny stipendordning for utviklingsjournalistikk

– Det er en risiko for at vi kan få en praksis, der den til enhver tid sittende statsråd kan kjøpe seg ekstremt mye oppmerksomhet, sa daværende lagtingspresident Inge Lønning (H) om UDs ordning for reisestipend for journalister i 2006. Etter langvarig kritikk er nå en ny og bedre stipendordning på plass. Daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidsel E. Aas, håper den vil stimulere til styrket utviklingsjournalistikk i norske medier.

Onsdag 19. februar 2014

- Hvem kan redde utenriksjournalistikken? Spørsmålet ble stilt av forsker Henrik Thune i en kronikk i Aftenposten for snart fem år siden. Han mente det var et demokratisk problem og skrev bl.a.:

"I forbindelse med et forskningsprosjekt har jeg intervjuet flere titalls utenriksjournalister. De fleste sier det samme; at det er vanskeligere å gjøre en tilfredsstillende jobb, og at rommet for fordypning og faglig spesialisering, for den neste generasjonen, er minimalt."

For sulteforede utenriksredaksjoner har det blitt stadig vanskeligere å finne midler til å ha eller sende egne journalister eller frilansere ut av landet for å "dekke verden", som for øvrig også er tittelen på en ny lærebok om utenriksjournalistikk som kom for noen år tilbake. Mange har derfor latt seg friste av tilbud om reisestipend fra bl.a. Norad og UD, selv om mange, som Hege Ulstein i Dagsavisen for noen år tilbake, innrømmet at Ja, det er problematisk. Hun utdypet det slik:

"Dagsavisen har ikke råd til å sende meg til Sudan støtt og stadig. Derfor søkte jeg på UDs stipend, det andre jeg mottar for å dra til Sudan i år. Jeg vet at UD hadde problemer med å skaffe stipendmottakere denne gangen. Flere ble oppfordret til å søke, meg selv inkludert, og noen takket nei. Da jeg søkte ba jeg om å kunne få bruke pengene fritt og reise når og hvor jeg fant det journalistisk interessant - nærmere bestemt til Sør-Sudan i januar. Det sa UD nei til. En helt klar betingelse for å kunne motta stipendet var at jeg måtte reise sammen med Solheim nå i oktober."

Slike kritiske refleksjoner lå også til grunn for at RORG-samarbeidet, Norsk Journalistlag, Internasjonal Reporter og Institutt for journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sommeren 2012 tok et felles initiativ overfor daværende utviklingsminister Heikki Holmås (SV). De anbefalte en egen støtteordning for journalister og at denne burde forvaltes av Pressens Stipendkomité (STIP) for å sikre faglighet og uavhengighet. Noe svar fikk de ikke dét året, men på nyåret i fjor blusset debatten opp igjen i forbindelse med  NRKs TV-serie "Den gode viljen".

- Ordningen med betalte pressereiser med statsråder til u-land bør forsvinne, sa Høyres utviklingspolitiske talsmann, Peter S. Gitmark, den gang og sist sommer kunne Dagsavisen fortelle at Holmås hadde fulgt anbefalingene:

"Vi dobler summen som settes av til reisestipend fra neste år, men vil la pressen selv forvalte pengene."

Det tok altså sin tid, men nå har omsider UD og Norad sluppet taket i de omstridte reisestipendordningene. I stedet kan interesserte nå søke om "Norads reisestipend", som utlyses av Institutt for Journalistikk og skal deles ut av pressens egen stipendkomite (STIP). I utlysningen heter der bl.a.:

"Ved tildeling vil Pressens Stipendkomite legge særlig vekt på hvorvidt prosjektet vil være egnet til å bidra til folkeopplysning om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål, samt fremme debatt om utviklingspolitiske tema. Særlig kunnskap og dokumentert interesse for disse spørsmålene vil også tillegges vekt."

Daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidsel E. Aas, er glad for at en ny ordning nå er kommet på plass:

"I en tid med store globale endringer og utfordringer trenger vi mer og bedre utenriks- og utviklingsjournalistikk, både som et nødvendig bidrag til folkeopplysningen og som et uavhengig korrektiv til de internasjonale byråene og aktørenes egne fortellinger og fremstillinger av hva som skjer."

I tillegg til "Norads reisestipend" kan norske journalister m.m. også søke støtte fra et millionfond (journalistikkstøtte) finansiert av stiftelsen Bill & Melinda Gates, som forvaltes av Det europeiske journalistsenteret (EJC):

"Innovative rapporteringsprosjekter vil bli tildelt betydelige midler, som har som mål å støtte journalister, redaktører og utviklingsaktører for å utføre grundig forskning og å utvikle nye, spennende, og til og med eksperimentell rapportering og benytter state of the art presentasjonsmetoder og teknikker for journalistisk historiefortelling."


Aktuelle lenker:

Debatt på journalisten.no om utenriksdekningen:

Tidligere saker på rorg.no:

Mediedekning og -debatt:


Søk:

Avansert søk

Hva støttes?


"Ved tildeling vil Pressens Stipendkomite legge særlig vekt på hvorvidt prosjektet vil være egnet til å bidra til folkeopplysning om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål, samt fremme debatt om utviklingspolitiske tema. Særlig kunnskap og dokumentert interesse for disse spørsmålene vil også tillegges vekt."

Utdrag fra utlysning av Norads reisestipend.

"Innovative rapporteringsprosjekter vil bli tildelt betydelige midler, som har som mål å støtte journalister, redaktører og utviklingsaktører for å utføre grundig forskning og å utvikle nye, spennende, og til og med eksperimentell rapportering og benytter state of the art presentasjonsmetoder og teknikker for journalistisk historiefortelling."

Utdrag fra ECJs omtale av journalistikkstøtten finansiert av Stiftelsen Bill & Melinda Gates.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.