Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Veien videre i felles kamp mot IS og terror

- Kampen mot terror handler om alt fra militære maktmidler, politi og etterretning til en verdikamp og en ideologisk kamp, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg etter Paris-terroren. Reaksjonene på terrorangrepet og meningene om hva som kan og bør gjøres med de komplekse utfordringene vi står overfor er i imidlertid mange, sterke og delte - både i og utenfor Europa. Vi har samlet innlegg og synspunkter fra den norske mediedebatten.
Mandag 23. november 2015
Linker oppdatert: Tirsdag 24. november 2015

Collage med klipp fra norske nettaviser; ABC Nyheter, Dagbladet og Vårt Land.7. januar ble satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris rammet av terror og fredag 13. november ble Paris rammet av terror igjen. Frankrikes president François Hollande reagerte resolutt dagen derpå: Vi skal føre en nådeløs kamp. For mange har den kampen vært nådeløs lenge.

- Den vilkårlig rammende terroren skremmer en hel verden

- Selv om smerten av angrepene i Paris er uutholdelig for oss alle, er den usikkerheten og frykten pariserne og europeerne kjenner på nå, hverdagen for millioner i Afrika, Asia og Midtøsten, påpekte Dagsavisenlederplass mandag etter angrepet og fortsatte:

"Den vilkårlig rammende terroren skremmer en hel verden. Hver dag."

Det var en betimelig påminnelse, for dagen før terroren rammet Paris hadde den rammet Beirut, uten at norske og andre europeiske lands medier hadde viet det på langt nær like mye oppmerksomhet. Rapporten Global Terrorism Index 2015, som nylig ble lagt fram av tenketanken Institute for Economics and Peace, viste at "antallet mennesker som ble drept i militante angrep og terroraksjoner steg med 80 prosent til 32.658 i 2014". 78 prosent av drapene skjedde i følge rapporten i Afghanistan, Irak, Nigeria, Pakistan og Syria og Dagbladet pekte sist fredag også på at den islamistiske militante gruppa Boko Haram i fjor drepte flere personer enn IS gjorde i samme periode.

Hvilke tanker og refleksjoner en gjorde og gjør seg om terrorangrepet i Paris vil naturlig nok avhenge av blant annet hvem og hvor man er. I en kommentar med tittelen "Paris-angrepet: Hva skal vi si? Hva skal vi tenke? Hva skal vi gjøre?" innledet den algeriske journalisten og forfatteren Kamel Daoud med å beskrive sine umiddelbare reaksjoner slik:

"Nyheten traff meg om natten, i Brooklyn. En kvelende svart frykt grep meg plutselig, fordi jeg er algerisk og vet hva krig betyr: ødeleggelse av alt som er menneskelig, sammenbrudd, blindhetens triumf i alle sine utallige former. I mange år har jeg sett på mens verden faller som offer for en potensielt dødelig sykdom i hjertet. Jeg har følt meg som en jaget mann, fanget, bærer av en pest på grunn av min geografiske posisjon: Jeg står mellom drapsmennene og ofrene. Hva kan folk som meg brukes til i en tid med åpen krig?"

Han avsluttet slik:

"Jeg er redd for Frankrike, men jeg er også redd for at Frankrike vil reagere dårlig og skade sitt eget folk. Morderne kom fra andre steder, men også fra Frankrikes egen livmor."

Daouds reaksjoner og refleksjoner skilte seg dermed fra reaksjonene til den norsk-iranske forfatteren Mina Bai´s arabiske venner. I en kronikk i Bergens Tidende om "det vonde blodet fra fortiden" innledet hun slik:

"Jeg ble veldig skuffet da jeg så reaksjonen til noen av mine arabiske venner: Frankrike har hatt en blodig historie i Algerie, ergo må de betale noe tilbake med deres blod."

Men Mina Bai's venner er ikke alene. I en kommentarPambazuka News skrev den erfarne journalisten og redaktøren Cameron Duodu fra Ghana bl.a.:

"Vesten bomber andre nasjoner vel vitende hvilke skader deres kraftige bomber kan påføre sivilbefolkningen, men de klager likevel når deres egen sivilbefolkningen blir mål for hevn. Hykleriet er ikke til å tro: Som om ikke-europeere som blir drept ikke er mennesker."

Når mange i Europa nå stiller seg de samme spørsmålene som algeriske Kamel Daoud kan det være fornuftig å bli minnet om at kampen mot terror er en kamp vi må kjempe sammen med andre. Også i Norge går debatten med stor intensitet i de fleste medier og mange har tatt innover seg det leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, og tidligere formann i FrPU, Ove Vanebo, satte som tittel på sin kommentar i Aftenposten sist uke:

"Denne gangen er det ikke nok med fakkeltog og formaninger om at vi ikke må la terroren vinne. Det er alvor nå!"

Å finne gode svar på terrortrusselen kan imidlertid være krevende for et Europa som allerede er hardt presset av flyktning- og migrasjonsstrømmer. Nedenfor bringer vi utdrag fra innspill og synspunkter i den norske mediedebatten på noen av de sentrale og komplekse spørsmålene som nå er satt på dagsorden.

Hvorfor Frankrike?

- 13. november ble dagen da terrorkrigen nådde Frankrike og Europa med en helt ny intensitet, skrev Mode Steinkjer i en kommentar i Dagsavisen dagen etter angrepet. I likhet med bl.a. statsminister Erna Solberg (H) og VGs og Aftenpostens lederskribenter mente han at terroren i Paris var "et angrep på oss alle". Aftenposten utdypet det slik:

"Terroren vi nå har vært vitne til er et angrep på kjerneverdier i alle åpne, liberale og demokratiske samfunn."

- Angrepet var rettet mot Paris' progressive kjerne, påpekte Bård Standal i en kommentar i Dagbladet. Han mente det ikke var tilfeldig og utdypet det slik:

"Terroristene angrep nabolag hvor beboerne er mer tolerante, liberale og fremtidsrettede. Og de angrep Frankrikes multietniske monument; Stade de France."

Slike steder finnes det imidlertid mange av i Europa og Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv var blant dem som mente at valget av Frankrike ikke var tilfeldig.

- Hvorfor Frankrike?, spurte han i en kommentar og svarte slik:

"4,7 millioner franskmenn er muslimer, tilsvarende 7,5 prosent av befolkningen. Integreringspolitikken har vært elendig. Svært mange lever i fattige ghettolignende bydeler, med elendige utsikter til utdannelse og jobber. Anslagsvis 70 prosent av innsatte i franske fengsler er muslimer. Mange tidligere terrorister er blitt radikalisert i fengsel."

"Islamistene har grunn til å mislike Frankrike Landet har de siste årene stått langt fremme i kampen mot islamistene, mens Storbritannia og USA har hatt en mer tilbaketrukket rolle. Over 10.000 franske tropper er i dag i stasjonert utlandet, over 5,000 i Afrika og 3.200 i Irak. I forrige uke sa president Hollande at Frankrike vil stasjonere et hangarskip i den Persiske Gulf for å bidra til kampen mot IS."

- Hva ønsker IS med den siste terroren? spurte forfatteren og journalisten Walid all-Kubaisi i en kommentar i Dagbladet og svarte bl.a. i tråd med det siste av Wiedswangs to punkter:

"Det er en gjengjeldelse: Frankrike har ti tusen soldater utenfor landet, i Afrika og Midtøsten. Frankrike deltok i krigen mot terror og er innblandet i Syria. De var mer aktive i denne krigen enn USA og England. Bombing av IS rammet mange sivile - barn, unge og gamle."

- Derfor hater de Frankrike, skrev Dagbladet og oppsummerte det slik:

"De hater livsstilen og republikkens sekulære verdier. Og de hater den uforsonlige utenrikspolitiske og militære kampen Frankrike fører mot jihadister og terrorister i Syria."

- Ultra-islamistene har utpekt Frankrike til hovedfienden og det svakeste punktet i Vesten, mente Einar Hagvaag i samme avis i og i en kommentar i Bergens Tidende mente Hege Storhaug i Human Rights Service (HRS) at "Frankrike er fortapt". Hun utdypet det slik:

"Jeg tror Frankrike har nådd et «point of no return». En radikal generasjon blir republikkens ideologiske bane."

Det er også scenariet i romanen "Underkastelse" av den franske forfatteren Michel Houellebecq, som ble mye omtalt og diskutert etter angrepet på Charlie Hebdo i januar. Dagsavisens anmelder innledet sin omtale rett over nyttår slik:

"Vil en muslimsk presidentkandidat slå ut høyreradikale Marine Le Pen og ta makten i Frankrike i 2022? Ja, ifølge Michel Houellebecqs nye roman, som har skapt raseri allerede før den utkommer denne uka." 

Og i forlengelsen av dette mener Niall Ferguson, som er historiker og professor ved Harvard University, i en kommentar i Aftenposten og The Sunday Times, at:

"Europa har latt forsvaret sitt smuldre opp, slik det romerske keiserriket gjorde."

en kommentar i Aftenposten sist helg svarte Einar Lie, professor i økonomisk historie ved Universitet i Oslo (UiO), på Fergusons paraleller til Romeriket slik:

"Det er vanskelig å ta Fergusons dystopi helt alvorlig. I hans parallell har de muslimske innvandrerne overtatt germanernes rolle."

Men, så er det kanskje slik frykt IS ønsker å skape?

Er mediene propagandamaskiner for IS?

Andrea Aasgaard, som er student ved Dansk institutt for internasjonale studier, mente i en kronikk på NRK ytring at "IS utnytter frykten i Europa for å spre sin propaganda". Hun utdypet det slik:

"Ved at media ukritisk formidler hva IS sine medlemmer sier i videoer, blåser de truslene ut av proporsjoner. Slik oppnår IS akkurat det de ønsker: Å spre frykt, og fremstille seg som en sterkere aktør enn det virkeligheten tilsier."

Haakon E. H. Eliassen, reporter i TV2, ga uttrykk for samme syn i en kronikk i Bergens Tidende:

"Verdenspressen fungerer som klodens største fjernstyrte propagandaapparat."

Hva er det IS egentlig vil?

- Hva er IS og hva vil de? Spørsmålet ble bl.a. stilt i Dagsavisen. Blant de som har forsøkt å svare på det siste er Aftenpostens Per Anders Madsen, som i en kommentar mente at ""IS kan ha to hovedmål for sin nye, globale terrorkampanje". Det ene er å:

"Presse frem en vestlig intervensjon som organisasjonen kan bruke som springbrett for ny mobilisering blant muslimer. Vestlige soldater på bakken i Syria vil passe som hånd i hanske til IS-retorikken om korsfarerstatene som den muslimske verden må bekjempe."

- Det andre målet er å:

"... splitte befolkningen og forsterke polariseringen i de vestlige samfunn selv, slik analytikeren Harleen Gambhir peker på  i en artikkel i The Washington Post."

I sin kommentar i Dagbladet rett etter angrepet i Paris mente Walid al-Kubaisi, som nevnt ovenforat angrepet "er en gjengjeldelse", men pekte videre bl.a. på det samme som Gambhir:

"Terroren i Vesten er ikke en kamp mot karikaturtegninger, men et ønske om å skape frykt for muslimer i Europa. Frykt for terror, men også frykt for et økende antall muslimer som vil endre Europa slik vi ser det i dag. Det er ikke mange europeiske borgere som er glad for at ytringsfrihetens kultur blir redusert og satt århundrer tilbake i tid. Og slik det fins ekstremister blant muslimer i Europa, fins også ekstremister blant europeere."

- Borgerkrig er målet, for dette vil gi jihadistene mulighet til å lede konflikten, mente han og viste bl.a. til at "de fleste IS-sympatisører jeg har snakket med, chattet med på Facebook eller Skypet med, tror på dette". Noen dager senere fikk han følge av redaktør Bjørgulv Braanen i avisa Klassekampen, som i en lederkommentar skrev at:

"Ekstremistenes viktigste mål er å rive opp samfunnssolidariteten og tvinge fram uforsonlige konflikter og voldelige konfrontasjoner, der det endelige uunngåelige sluttpunktet er borgerkrigen."

- IS henter lover og leveregler direkte fra profeten Muhammeds liv på 600-tallet, skrev Aftenposten og oppsummerte IS' mål slik:

"IS vil leve som på 600-tallet. Alle som vil leve i 2015, er deres fiender."

- Spørsmålet er (...) om denne ”mellomalderen med asfalt” er mogleg, mente Knut S. Vikør, professor i historie ved Universitet i Bergen (UiB), og avsluttet en kronikk på NRK ytring slik:

"Har IS-staten slike indre spenningar at den må falle saman innanfrå? Eller vil dei klare å tilpasse seg og overleve? Og ikkje minst: korleis klarer vi best å fremme eit slikt samanbrot, og å svekke den støtta som kalifatet nå har hos dei som bur der?"

Innebærer Paris-terroren et linjeskift fra IS?

– Grunnen til at vi ikke har sett slike angrep fra IS tidligere er ikke fordi de ikke har hatt mulighet, men fordi de ikke har hatt interesse, uttalte Midtøsten-forsker Cecilie Hellestveit ved ILPI til Dagsavisen og forklarte angrepet i Paris slik:

"IS vil gjøre det klart for all verden at om dere velger å trappe opp offensiven mot IS, så vil IS som terrorbevegelse benytte seg av sitt fulle potensial. Hvis vi tar krigen til IS, tar de krigen til oss."

Og på sitt eget spørsmål om IS har "åpnet en ny global front" svarte Henrik Thune ved NOREF slik i en kommentar i Aftenposten:

"Det er dette som nå er det store, skjebnesvangre spørsmålet: Har IS tatt et nytt skritt? Er massakrene i Paris og bombingen av Metrojet flight 9268 over Sinai (som det nå bare er egyptiske myndigheter som forsøker å bortforklare) begynnelsen på en ny global front i IS’ krigføring? Prøver IS å sette i gang en bølge av angrep mot land som har involvert seg i krigføringen mot bevegelsen i Syria og Irak?" 

- Svaret ligger i fremtiden, mente han.

- Vi ser større vilje og kapasitet blant jihadistene til å organisere angrep internasjonalt, konstaterte også Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i Aftenposten uten å trekke noe endelig konklusjon, mens professor Vikør, i sin kronikk på NRK ytring, kommenterte spørsmålet om linjeskift slik:

"Det er for tidleg å avgjere om terroren i Paris tyder at IS har skifta strategi frå å byggje ein eigen islamsk stat, til å prioritere terror i Vesten. Men truleg vil bygginga av den islamske staten framleis vere det viktigaste prosjektet."

Loretta Napoleoni, forfatter av boka "Islamist Phoenix: The Islamic State and the Redrawing of the Middle East" mener imidlertid at IS "har hatt et nasjonsbyggingsprosjekt helt fra begynnelsen" og avisa Klassekampen oppsummerer hennes syn slik: 

"Hun mener verden må la IS styre sitt område – eller godta tiår med krig."

Er vi i krig nå?

- Er vi i krig nå? Det spørsmålet stilte blant andre Harald Stanghelle i Aftenposten og Helge Simonnes i Vårt Land etter angrepet i Paris. Noen entydige svar ga de ikke, men Simonnes pekte i sin kommentar bl.a. på at:

"Samtidig som Frankrikes president François Hollande erklærte tre dagers landesorg, tok den sosialistiske presidenten i bruk en krigsretorikk som ligner mye på det som USAs president George W. Bush sa etter udåden 11. september 2001."

– Frankrike er i krig, men det er ikke en krig mellom sivilisasjoner, sa Hollande bl.a. da han holdt tale i parlamentet noen dager etter angrepet.

- Dette er ingen krig, mente imidlertid tidligere presidentkandidat for De grønne i Frankrike, Eva Joly, og utdypet det slik overfor Dagbladet:

"Vi kan ikke tenke i gamle kategorier. Når jeg hører regjeringssjefene sier vi er i krig, tenker jeg at dette er ingen krig - dette er en ny kategori. En krig er mellom to stater, og Daesh (et arabisk navn på IS) er ikke en stat. En krig er til for å løse konflikter, men dette er en konflikt født på en ruin av USAs intervensjon i Irak." 

Torkel Brekke (CIVITA) ved Universitet i Oslo mente bruken av begrepet "krig" var uheldig i denne sammenhengen og argumenterte i en kommentar i Aftenposten for at:

"IS er forbrytere, ikke en legitim motpart i en krig."

- Er dette krig eller kriminalitet?, spurte Steinar Skaar, som er doktorgradsstipendiat Luftkrigsskolen / Forsvarets høgskole i en kommentar i Dagbladet og forklarte hvorfor:

"Spørsmålet er viktig, fordi svaret vil kunne ha store konsekvenser for hvordan Frankrike og deler av den vestlige verden vil reagere. Kriminalitet løser vi gjennom rettssystemet, krig betyr militære virkemidler og bekjempelse av en fiende."

- Når skal de noensinne lære?, spør professor emeritus ved BI, Berit von der Lippe, i en kommentar i Dagsavisen i dag og innleder slik:

"Som USAs kriger har vist, er det uklokt å opphøye terrorgrupper til statsnivå."

- Vi må tørre å bruke dette forferdelige ordet «krig», selv om det ligger i demokratienes kall og natur å prøve å unngå nettopp det, mente imidlertid den franske filosofen og forfatteren Bernard-Henri Lévy i en kommentar i Aftenposten. Og Kong Abdullah av Jordan, som var på besøk i Kosovo noen dager etter angrepet i Paris, hadde i følge Dagbladet ingen betenkeligheter med å gjøre nettopp det:

"Vi står overfor en tredje verdenskrig mot menneskeheten, og det er dette som gjør at vi er samlet her i dag. Dette er en krig som kjempes innad i islam, og dessverre er over 100 000 muslimer drept av Daesh (IS) de siste to årene."

- Det er akkurat det IS vil, advarte forsker Lars Gule, mens Aslak Nore, i en kommentar i VG, avfeier slike holdninger med følgende spørsmål:

"Når skal det demre for fredsnasjonen Norge at Vesten er i krig med et ondt, imperialistisk og fascistisk kalifat?"

Er krig løsningen?

Sist fredag ba FNs sikkerhetsråd alle land som er i stand til det om å delta i kampen mot IS i Irak og Syria og i helga la ikke USAs president Barack Obama skjul på at krig ville være en del av løsningen.

- Vi skal utslette IS på slagmarken, sa han i en tale i Kuala Lumpur og utdypet det i følge Dagbladet slik:

"Vi skal ta tilbake land de oppholder seg i, fjerne finansieringen deres, jakte ned lederskapet deres, plukke fra hverandre deres nettverk, forsyningslinjer og til slutt utslette dem."

– Militære virkemidler uten følge av politiske løsninger vil ikke virke, mente imidlertid Henrik Thune over Dagsavisen sist uke og viste til "både det siste året i Syria og Irak og erfaringen ellers fra de siste 10–15 år", mens Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, overfor Dagens Næringsliv, snudde litt om på faktorenes rekkefølge:

"Det er ikke mulig å stoppe IS uten militære virkemidler. Og uten kontroll over IS, er det ikke mulig å få til en politisk løsning i Syria. Hva løsningen vil være, får være opp til forhandlinger."

- Vesten er IS fullstendig militært overlegen, så hvorfor går ikke bare vestlige makter, med NATO i spissen, til et tungt militært angrep på IS?, spurte Aftenpostens Helene Skjeggestad i en kommentar noen dager etter Paris-angrepet og listet opp "syv punkter som gjør krigen mot IS komplisert".

Når det gjelder bruk av militære virkemidler oppsummerte VG budskapet fra eksperter de hadde snakket sist helg med slik:

"Vestlige soldater på bakken er akkurat det IS ønsker seg, og kampen mot ekstremistene kan bare vinnes med en skikkelig politisk plan på plass."

Ståle Ulriksen, forsker og forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Sjøkrigsskolen, mener det ikke vil være mulig å bombe vekk IS og har overfor avisa Vårt Land utdypet det slik:

"Skal IS takast ut, må ein setje inn bakkestyrkar i form av spesialsoldatar eller fallskjermavdelingar som erobrar by etter by – og drep IS-krigarane eller tek dei til fange."

I en kronikk om "vestens avmakt" på NRK ytring sist uke mente tidligere forsvarssjef Sverre Diesen det samme og konkluderte bl.a. at:

"Vesten kan langt på vei synes å ha gitt opp å avgjøre væpnede konflikter, fordi vi ikke lenger har den viljen, den tålmodigheten og de nasjonale og overnasjonale sivil-militære strategiene det krever å konfrontere ekstremistene og skape en avgjørelse i den fremherskende form for krig i vår tid."

- For hver kriger som blir drept, rekrutterer IS en ny, skrev Aftenposten i helga og pekte innledningsvis på at:

"Til tross for over et år med bombing har IS betydelig militær slagkraft. Og muligens en mer utadrettet aggressiv strategi."

I kommentaren om "demokratiets halvjomfruer med ny militant tendens" sist uke viste Dagbladets John Olav Egeland avslutningsvis til Diesens kronikk og konkluderte bl.a.: 

"Å bruke militær vold mot IS er utvilsomt legitimt både folkerettslig og politisk. Før våre ledere slipper løs hele militærarsenalet, må vi stille krav om at de klart sier hva de vil oppnå, hvordan det skal skje og hvordan krigen skal avsluttes. Erfaringene fra de mislykkede krigene i Irak, Afghanistan og Libya krever det."

I urix på lørdag på NRK P2 sist helg advarte Loretta Napoleoni at IS nå har mer enn 200 000 menn under våpen og oppfordret til å tenke "utenfor boksen". Hun fryktet 20 år med krig og en rekolonisering av Midtøsten.

Hvilken rolle spiller religion?

- Det er dumt og umåteleg arrogant å gje muslimar flest skulda for terroren, mente Øyvind Strømmen i en kommentar i Bergens Tidende og pekte helt korrekt på at "muslimar er ofte blant den ekstreme islamismen sitt fyrste offer".

- Ingenting med islam å gjera? spurte skribent og debattant Hallgrim Berg i samme avis noen dager senere og innledet slik:

"Kvar einaste gong blodige terroraksjonar er utført av islamistar, no seinast i Paris, er det alltid ein muslim eller to – eller ein politikar eller to – som uttalar til næraste avis: «Å nei, dette har ingenting med islam å gjøre»."

- Jo, det har noe med islam å gjøre, mente FrPs Christian Tybring-Gjedde i et innlegg i Vårt Land og spurte:

"Dersom det ikke er islam som motiverer tusenvis av tilhengere av denne religionen til å utføre drap, tortur og terror, hva er det i så fall da?"

- Vi trenger ikke en debatt som later som om det ikke finnes muslimer som mener vi fortjener å dø fordi vi er vantro, mente antropolog Marit Kiste i en kronikk på NRK ytring og hadde følgende oppfordring:

"Norske muslimer må engasjere seg mer høylytt."

Montessori-pedagog og medlem av den uavhengige tankesmien Minareten, Ismail Acar, syntes langt på vei å være enig i sin kronikk:

"Majoriteten av muslimer har ikke klart å mobilisere godt nok mot misbruk av religionen. Hvor har vi vært når vi har sett muslimer sakte bli rekruttert til barbariet?"

- Ikke kall dem muslimer ... for de har ingenting med min religion, islam, eller noen andre religioner å gjøre, er den fredelige hilsenen fra Iqra Mushtaq Khan, som er masterstudent ved NTNU, i et innlegg i Dagbladet, og ifølge Klassekampen føler tradisjonelle muslimske miljøer seg maktesløse når ungdom radikaliseres.

- Det har noe med islam å gjøre, mener samfunnsredaktør Lena Lindstrøm i Morgenbladet, som peker på at påstanden om at "dette har ingenting med islam å gjøre" betyr litt forskjellige ting ut fra hvem som sier det:

"Fredelige muslimer sier, med rette: Dette har ikke noe med min islam å gjøre. Europas politiske ledere mener det normativt: Det har ingenting med islam å gjøre at vi, nå igjen, bomber land i den muslimske verden. En tredje variant uttrykker det gjengse synet (tilhørighet til sentrum-venstre) i norsk debatt: Terror har ingenting med islam å gjøre, den springer ut av fattigdom, krig og undertrykkelse."

Debatten om religionens rolle er neppe over, men "min gud er kjærlig", skriver økonomistudent Sania AhmedNRK ytring og har følgende budskap:

"Det er ikke en kamp mellom islam og vesten. Det er en kamp mellom ISIS og hele verden. For å bekjempe denne ondskapen må vi stå sammen."

Hvordan kan vi bekjempe radikalisering?

I følge Dagbladet har Frankrike mer enn 10 000 personer på terrorliste og den siste uka har det vært mye fokus på bydelen Molenbeek i Brüssel. Bydelen har blitt omtalt som "Europas Jihad-hovedstad" og i Aftenposten kunne vi lese om "fem grunner til at Belgia er blitt et arnested for terrorister". Fra vårt eget land har avisa Vårt Land skrevet om hvordan "Bærum tok grep mot radikalisering".

- Kamp mot radikalisering aller viktigst, skrev Aftenposten på lederplass etter terrorangrepet og begrunnet det slik: 

"Terroristene i Den islamske staten (IS) ønsker å splitte og polarisere vestlige samfunn. Et av målene bak terroren er at unge muslimer som på forhånd er lite integrert, skal føle seg mistenkeliggjort og trakassert. I neste omgang blir de forsøkt rekruttert til ekstremistiske organisasjoner."

– De må føle seg som våre ungdommer før IS tar dem, sa filmskaper Deeyah Khan til NRK nyheter og i kommentaren "pøs på med humanisme" innledet Dagbladets Inger Merete Hobbelstad slik:

"Presset fra ekstremister kan motarbeides i barnehagene og skolene, hvis vi tenker strategisk.

Sosialantropolog, skribent og daglig leder i Minotenk, Linda Noor, mente at ungdommen blir forført av IS og pekte i et innlegg bl.a. på at "Ungdommene tilbys en forførende miks av kvinner, våpen, brorskap, kjendisstatus og makt".

- Ikke la dere lure av IS, oppfordret journalist og programleder i Kuwait, Abdelfattah Aldarbi, i et innlegg i Dagbladet, som bl.a. rådet "alle muslimske ungdommer som bor i den vestlige delen av verden" til å:

"Ha respekt og lojalitet til land som har åpnet dører for deg og din familie."

NRK nyheter skrev at "moskeene i Oslo samarbeider tett med politiet for å hindre radikalisering av unge muslimer", mens forfatteren Lily Bendehy, i et innlegg i Aftenposten, pekte på at:

"Det blir ingen fungerende integrering av muslimer uten at de sekulære blir inkludert i Aftenpostens spalter."

- Hvordan kan det slutte å skje?, spurte stortingsrepresentant Jette F. Christensen (Ap) i et innlegg i Bergens Tidende kort etter Paris-angrepet, der hun avsluttet slik:

"Eks-jihadister er verd sin vekt i brosyrer og buttons. De må anses som om en av våre viktigste våpen i kampen vi nå står i. De er alt for viktige til å kaste bort tid på møter i FN eller konferanser med politikere. De må få hjelp til å organisere seg, bli frigitt tid og tildelt de ressurser som behøves for å komme seg ut der det gjelder. Der slaget står. På internett."

Det kanskje sterkeste politiske signalet i det videre arbeidet mot radikalisering kom imidlertid fra Arbeiderpartiets leder i Dagens Næringsliv på lørdag.

- Krever oppgjør med islamisme, lød overskriften som ble fulgt opp med følgende ingress:

"På samme måte som det ble tatt et oppgjør med kommunismen, mener Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre at tiden nå er inne for å ta et oppgjør med ekstremismen som springer ut av islam." 

"Vi" og "dem" og "gråsonen"

Flere har (se ovenfor) pekt på at "borgerkrig er målet" for IS og mange frykter økte motsetninger i Europa og i sin kommentar i VG etter Paris-terroren innledet Jonas Gahr Støre (Ap) slik: 

"De som skjøt og drepte i Paris ønsket at kaoset skulle fortsette etter terrorhandlingen. De ville at splid, mistenksomhet og nye konflikter skulle oppstå i kjølvannet. Lar vi det skje, vinner de. Men det finnes en annen vei."

- I landet uten muslimer er islamfrykt en folkebevegelse, skriver Bjørn Stærk i en kommentar om utviklingen i Tsjekkia i Aftenposten i dag. Samme avis kunne nylig fortelle at "muslimer frykter at de franske antiterrortiltakene skal utløse en heksejakt" og pekte på at:

"I Frankrike har det vært nesten en tredobling av angrep mot muslimer i første kvartal 2015 sammenlignet med året før."

Klassekampen kunne på sin side fortelle at Pariserne nå frykter mer ekstremisme i forstedene:

"Islamismen i forstedene legger enda mer press på en allerede hardt prøvet integreringspolitikk. Det er en svakhet islamistene i IS ønsker å utnytte. I bladet Dabiq, nettmagasinet som tilhører IS, har det stått artikler om hvordan «gråsonene» skal utryddes. Med gråsoner mener islamistene steder der muslimer og ikke-muslimer lever sammen."

- På tide å våkne opp?, spurte Jørn Aaberg i en kommentar i Bergens Tidende og innledet slik:

"Vi kan definere «oss», europeere, som ofrene, og «dem» som overgriperne. Vi kan definere «oss» som de gode, og «dem» som de onde. Eller vi kan velge å se på og forstå de underliggende årsakene til at terrorisme vokser frem."

I sin en kronikk i Aftenposten tok forfatteren og journalisten Åsne Seierstad opp "kampen mot gråsonen" og innledet slik:

"Høyreekstreme og IS er perfekte fiender og speilbilder, de næres av samme idé om at vi ikke kan leve sammen. Verden skal renskes for gråsoner og fargerike fellesskap."

Det kom imidlertid sterke reaksjoner fra flere da Dagsnytt 18 på NRK i etterkant inviterte Seierstad til debatt om det multikulturelle og flerkulturelle samfunnet, sammen med bl.a. Fahad Qureshi, som leder Islam Net. I følge Nettavisen reagerte Kjetil Rolness med følgende innlegg på Facebook:

"For en koko debatt på Dagsnytt 18 i dag. Åsne Seierstad skulle snakke om «gråsonen» - det multikulturelle samfunn, det fargerike fellesskap – som blir angrepet av både ABB og IS. Til å representere gråsonen: Fahad Qureshi, leder av Islam Net, en salafistisk organisasjon som er for dødsstraff for homofili, utroskap og frafall. Omtrent som om Max Hermansen skulle representere moderate etniske nordmenn."

Bør vi stenge grensene nå?

- Paris-terroren endrer like mye for Europa som 9.11 gjorde det for USA, mente professor i internasjonal politikk ved UiO, Janne Haaland Matlary i en kommentar i Dagens Næringsliv med tittelen "Tiden over for åpne grenser" sist uke. Hun innledet slik:

"Europa må skaffe seg kontroll over hvem som er på territoriet – åpne grenser og migrasjon må vike."

I en kommentar i Dagsavisen mente Rune Berglund Steen ved Anti-rasistisk senter at "(Matlarys) Europa framstår som et vesentlig skumlere alternativ enn dagens" og mente i stedet at:

"Det er et akutt behov for større sindighet."

Politisk flyktning fra Iran, Siavash Mirghafari, kommenterte disse spørsmålene slik i et innlegg i Bergens Tidende:

"Noen ønsker å utnytte terroraksjonen i Paris til å gå løs på flyktninger som selv har rømt fra tortur. Vi vet at IS sender terrorister til Europa for å begå terror, men vi vet også at mange fra Europa reiser til Syria for å delta i massakrer av uskyldige mennesker. Mange er født og vokst opp i vesten, i den frie verden. De er ikke flyktninger, men ungdommer som er født og vokst opp i for eksempel Paris."

Nedenfor følger en kronologisk oversikt over medienes dekning og debatt om kampen mot terror i perioden 14. -22. november.


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Abu Muhammed al-Adnani er jihadisten Vesten mener dirigerer IS-angrep mot Europa, VG 24.11.15
  Vestlig etterretning mener dette kan være mannen som styrer IS sine angrep i Europa.
 • Paris utløser ny debatt, Dagsavisen 24.11.15
 • – For få år siden sa jeg at hvis dere blander dere inn i Syria, vil det skape et jordskjelv som vil bli følt overalt i verden, men først og fremst i Europa, sa Assad i et budskap rettet mot Vesten. Han la til at angrepene mot Paris trolig også bare var toppen av et isfjell.
 • Når barbariet rammer humanismens hovedstad, kronikk av Trude Kolderup i Adresseavisa 24.11.15
  Forrige helgs grusomme terrorangrep i Paris, og attentatet på Charlie Hebdo-redaksjonen i januar, gjør 2015 til et skrekkens år i den franske hovedstaden.
 • De sverget hevn og erklærte krig mot IS. Det er i ferd med å gå veldig galt, Dagbladet 24.11.15
  For en drøy uke siden slapp hackerkollektivet Anonymous en video der de gjorde det klart at terrorgruppa IS skulle få gjengjelde etter angrepene mot Paris.
 • Terrorfrykt fører til at russerne bruker over 80 milliarder kr. på å beskytte seg, Aftenposten  24.11.15
  Nesten halvparten av alle russere frykter et terrorangrep i nær fremtid. Det gir kjøpefest for sikkerhetsindustrien.
 • – Norge kan ha importert olje fra IS, ABC Nyheter 24.11.15
  Norge importerte mineralolje for 26,8 milliarder kroner i 2014. Bransjen holder opprinnelsen for oljen hemmelig og Arild Hermstad advarer om at noe kan ha kommet fra IS-kontrollerte områder.
 • Nå har «Frankrikes stolthet» begynt å bombe IS-mål, Dagbladet 24.11.15
  Med fly fra hangarskipet Charles de Gaulle.
 • - Stengte grenser kan ikke verne oss mot terror, Dagbladet 24.11.15
  - Vi skal nedkjempe ISIL, sier statsminister Erna Solberg.
 • Islam fører til terrorisme, kommentar av Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 24.11.15
  Selv om terroristene skulle ta feil i sin tolkning av islam, er det islam som motiverer dem.
 • Jagland: - Terroren må tørkes ut, kronikk av Thorbjørn Jagland i Dagbladet 24.11.15
  Muslimske ungdommer trenger å høre noe annet enn at muslimene er problemet og at vi må ta oppgjør med islamismen.
 • Forsker om terror og flyktningkrise: Frykter økt hatkrim og vold, VG 24.11.15
  Tore Bjørgo, som skal lede et nytt forskningssenter for høyreekstrem vold, sier det er «svært sannsynlig» at terror og flyktningkrise vil gi opphav til hatkriminalitet og vold.
 • Frykter terroren fra høyre, Klassekampen 24.11.15
  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og terrorforsker Tore Bjørgo advarer mot høyreekstrem vold i ­kjølvannet av flyktningkrisa og terroren i Paris.
 • Ikke min gråsone, Åsne Seierstad, debatt av Sylo Taraku i Aftenposten 24.11.15
  «Islamofobe og IS er hverandres perfekte fiender og speilbilde, de nærer seg på hverandre og på samme idé om at vi ikke kan leve sammen», skriver hun. Dette er en banal overforenkling.
 • Vi må luke ugress i vår vakre hage, kommentar av Muniba Ahmad i VG 24.11.15
  Daesh, altså IS, er kanskje ikke islamske på noen som helst måte, men de er inntrengere i vårt hus, kjære muslimer. Og derfor mener jeg at dette er vår kamp mer enn noen andres.
 • De reiste for å kjempe med IS, VG (spesial) 24.11.15
  PST mener nærmere 90 personer har reist fra Norge for å delta i væpnede grupper i Syria. De aller fleste har sluttet seg til IS. Sikkerhetstjenesten mener i dag at rundt 40 er i live og i IS-områder, at 20 er drept og at rundt 30 har kommet hjem igjen. Her kan VG presentere de 30 av de 90 mennene og kvinnene fra Norge som har reist for å kjempe med terrorgruppen IS.
 • Dumme og høyreradikale, lederkommentar i VG 24.11.15
  Terroren fra radikale islamister utgjør den mest overhengende faren mot det sivile samfunn i Europa. Samtidig har vi en lang historie med høyreradikal terror i Norge, hvor langt de fleste aksjonene har kommet fra denne siden. Vi har tidligere uttrykt bekymring for om sentrale offentlige miljøer har vært for «blinde på høyre øyet» og ikke hatt tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot hva som rører seg blant det Kaldager kaller «dumme nordmenn og høyreradikale».
 • UiO tildeles forskningssenter for høyreekstremisme, Dagbladet 24.11.15
  - Har ikke vært noen bred norsk forskning på høyreekstremisme på 10 - 15 år.
 • Belgias mørketid, kommentar av Per Olav Ødegaard i VG 24.11.15
  Belgierne har opplevd tre dager med høyeste terrorberedskap og ekstraordinære tiltak. Det har avdekket et behov for mer samordnede og effektive tiltak mot ekstremisme, og de forhold som gir næring til hat mot samfunnet. I dag handler det om Belgia, men dette er langt fra bare et belgisk problem. Det finnes bydeler som minner om Molenbeek i mange europeiske land.
 • Lammes av terrorjakt, Klassekampen 24.11.15
  Millionbyen Brussel lammes av massive antiterrortiltak etter angrepene i Paris.
 • Gjenerobret byer fra IS, Dagens Næringsliv (NTB) 24.11.15
  Den syriske regjeringshæren har tatt tilbake kontrollen over to strategisk viktige byer langs landets hovedvei mellom nord og sør.
 • – Terroren rammet mitt andre hjemland, Dagsavisen 24.11.15
  Samar Yazbek flyktet først fra Assad-regimet, men dro tilbake til krigen. Andre gang flyktet hun fra IS. Nå har terroren rammet byen hun bor i, Paris.
 • Afrikas jihadister, kronikk av Maren Sæbø i Dagsavisen (nye meninger) 23.11.15
  Siden angrepene i Paris har organisasjoner som enten sverger troskap til ISIL eller rivalen al-Qaida gjennomført minst fire større angrep i tre afrikanske land.
 • Dette er årsakene til at grensen mellom Syria og Tyrkia lekker som en sil, Aftenposten 23.11.15
  Jihadister, våpen og olje. Tyrkia-grensen er en viktig transportåre for IS.
 • I Syria får ikke kvinner lov å krige, men de blir hyllet for jihad mot Vesten, Dagbladet 23.11.15
  Får militærtrening og opplæring i bruk av selvmordsbomber.
 • Norsk terrorekspert etter angrepene: – Må forholde oss til daglige trusler, VG 23.11.15
  Nordmenn må være forberedt på en helt ny situasjon i tiden fremover. Det mener en av Norges fremste terrorforskere, professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen.
 • Frankrike frykter IS-seier i Libya, Dagens Næringsliv (NTB) 23.11.15
  Ekstremistgruppa IS vil kunne etablere seg i Libya dersom partene i det krigsherjede landet ikke enes om en samlingsregjering, mener Frankrikes forsvarsminister.
 • Russland hevder å ha drept elleve IS-krigere i Kaukasus, Aftenposten (NTB) 23.11.15
  Russland hevder å ha drept elleve opprørere med tilknytning til den militante islamistgruppen IS under en operasjon i Nord-Kaukasus.
 • En tredje islamistisk gruppe påtar seg ansvar i Mali, Aftenposten 23.11.15
  En tredje militant islamistisk gruppe hevder nå at de sto bak angrepet på et luksushotell i Mali der 21 mennesker ble drept på fredag.
 • Ingen er trygg for fare, kommentar av Erling Rimehaug og Vårt Land (meninger) 23.11.15
  Når du føler deg tryggere i Midtøsten enn i Europa, er det på tide å venne seg til at hele verden er utrygg.
 • Minst åtte drept i selvmordsangrep i Nigeria, Dagens Næringsliv (NTB) 23.11.15
  Minst åtte mennesker ble drept nordøst i Nigeria da en kvinne detonerte eksplosiver festet på kroppen. Ofrene skal ha vært internt fordrevne kvinner og barn.
 • Når skal de noensinne lære?, kommentar av Berit von der Lippe i Dagsavisen (nye meninger) 23.11.15
  Som USAs kriger har vist, er det uklokt å opphøye terrorgrupper til statsnivå.
 • Kamp for terror-forståelse, Dagsavisen 23.11.15
  Etter angrepene i Paris håpet mange israelere at Europa bedre skulle forstå deres virkelighet. Men avgrunnen ser heller ut til å ha vokst.
 • Angrepet hotell skulle holde fredsmøte i Mali, ABC Nyheter (NTB) 23.11.15 Angrepet som kostet 19 menneskeliv på et luksushotell i Mali, var et klart forsøk på å sabotere fredsprosessen, sier en representant for separatistgruppene nord landet.
 • Her skriver de russiske soldatene en bombehilsen til IS. Denne er «For Paris», Dagbladet 23.11.15
  Følger lang tradisjon.
 • - Over 400 sivile syrere drept i russiske bombeangrep, Dagbladet 23.11.15 Minst 97 av de drepte er barn, ifølge syrisk opposisjonsgruppe.
 • Terroren er i ferd med å forandre det store politiske spillet, kommentar av Morten Strand i Dagbladet 23.11.15
  På det diplomatiske nivået begynte det med det samme. Terroren i Paris begynte fredag kveld i forrige uke og varte natta gjennom. Men allerede på søndag dukket det oppsiktsvekkende bildet av Barack Obama og Vladimir Putin opp fra G-20 møtet i Antalya i Tyrkia opp. Det viser de to i intense samtaler med oppmerksomme blikk.
 • Obama i tale: - Vi skal utslette IS på slagmarken, Dagbladet 23.11.15
  Ba om bedre koordinering av luftangrep med Russland.
 • Én terrorgruppe dreper flere enn IS: Boko Haram i Nigeria, Aftenposten 21.11.15
  Én terroristgruppe drepte i 2014 flere mennesker enn Den islamske staten (IS): Boko Haram i Nigeria.
 • Tid for sindighet, kommentar av Rune Berglund Steen i Dagsavisen (nye meninger) 21.11.15
  Professor Janne Haaland Matlary går i Dagens Næringsliv 17. november inn for stengte grenser, migrasjonsstans og massiv overvåkning. Det er et akutt behov for større sindighet.
 • Ei jihadistisk mediamaskin, Morgenbladet 21.11.15
  IS sitt omfattande mediaapparat har eit delt bodskap: Gruppa søkjer å framstå som mektig og som farleg. Ho ynskjer også å framstilla statsdanninga som reell.
 • Media løper IS sitt ærend, kronikk av Andrea Aasgaard på NRK ytring 21.11.15
  IS utnytter frykten i Europa for å spre sin propaganda. Ukritisk formidler mediene terroristenes budskap videre.
 • Mediene driver IS-propaganda, kommentar av Haakon H. E. Eliassen i Bergens Tidende 21.11.15
  Verdenspressen fungerer som klodens største fjernstyrte propagandaapparat.
 • Dødbringende ideologier, kommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 21.11.15
  Radikal islamisme er vår tids nazisme og kommunisme. Men islamismen er mye eldre enn de to andre dødbringende ideologiene. Og enda vanskeligere å bekjempe.
 • Unntakstilstand og landesorg etter hotellangrep i Mali, Aftenposten 21.11.15
  Myndighetene i Mali har erklært ti dagers unntakstilstand og tre dagers landesorg etter angrepet mot et hotell i hovedstaden Bamako, som ifølge landets president krevde 21 menneskeliv.
 • – Kommer i skyggen av Syria, Dagsavisen 21.11.15
  – At islamister i Mali gikk til angrep på et profilert mål var ingen overraskelse, sier Nord-Afrika-ekspert Morten Bøås etter gisselaksjonen.
 • Derfor rammer terroren Mali, NRK nyheter 21.11.15
  Ustabilitet har gjort Mali til en kamparena for jihadister og ytterligående islamister.
 • Bakgrunn: Dette er Mali, Aftenposten 21.11.15
  Da islamister tok kontroll over Nord-Mali for tre år siden, rykket den tidligere kolonimakten Frankrike inn i landet.
 • Frykter «Den enøyde terroristen» vil slå til igjen, VG 21.11.15
  Han gikk fra å være en relativt ukjent smugler til å bli mannen bak In Amenas. Nå har han etter alt å dømme orkestrert nok et blodig angrep.
 • Veier ut av terrorkrigen, Morgenbladet 21.11.15
  Forhandlinger, ideologisk reform og tilhørighet i Europas forsteder. Her er åtte IS-kjenneres forslag til hvordan kampen mot terrorgruppen kan vinnes.
 • Om å møte hat med hat, Maren Stenseth Rullestad (20) på Si;D Aftenposten 21.11.15
  Vi må kunne vise solidaritet på andre måter enn å være hatets heiagjeng.
 • Den nye verdensfølelsen, kronikk av Eivind Hofstad Evjemo i Adresseavisa 21.11.15
  Vil Hollandes og Putins hevntørst føre til at en ny terrorgruppering stiger fram?
 • Malaysias statsminister langer ut mot IS, Dagbladet (NTB) 21.11.15
  - Ekstremistene representerer ingens religion. De er feige og barbariske.
 • Bortenfor bombene, lederkommentar i Morgenbladet 21.11.15
  Sinnet har sine reflekser. Sorgen sine ritualer. «Vårt svar kommer til å bli nådeløst», sa Frankrikes president François Hollande lørdag. «Vi vil jakte på dem uansett hvor de måtte gjemme seg», sa Russlands president Vladimir Putin tirsdag. Nå har begge to trappet opp bombeangrepene mot terrorgruppen Den islamske stat (IS) i Syria, og ber flere land slutte seg til krigen.
 • Sikkerhetsrådet maner til kamp mot IS, Aftenposten (NTB) 21.11.15
  FNs sikkerhetsråd ber alle land som er i stand til det om å delta i kampen mot IS i Irak og Syria, og å øke innsatsen for å forhindre nye angrep fra ekstremistgruppen.
 • 109 bekymringsmeldinger om radikalisering i Oslo i år, Aftenposten 21.11.15
  Ove Kristofersen, som leder forebyggingsarbeidet Salto, mener problemet med rekruttering til ekstreme miljøer er lavere i Oslo enn i andre europeiske byer.
 • Religion hindrer neppe integrering, kommentar av Torkel Brekke i Dagens Næringsliv (meninger) 21.11.15
  Det er urimelig å anta at islam gjør innvandrere dårligere istand til å delta økonomisk og politisk i land som Norge.
 • Ingenting med islam å gjera?, kommentar av Hallgrim Berg i  Bergens Tidende 21.11.15
  Kvar einaste gong blodige terroraksjonar er utført av islamistar, no seinast i Paris, er det alltid ein muslim eller to – eller ein politikar eller to – som uttalar til næraste avis: «Å nei, dette har ingenting med islam å gjøre». Då melder det seg nokre spørsmål.
 • Støre maner til oppgjør med voldelig islamisme, Dagbladet (NTB) 21.11.15
  På samme måte som det ble tatt et oppgjør med kommunismen, mener Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre at tiden er inne for å ta et oppgjør med ekstremismen som springer ut av islam.
 • Det har noe med islam å gjøre, kommentar av Lena Lindgren i Morgenbladet 21.11.15
  Dette har ingenting med islam å gjøre. Det er et mantra, nærmest, som betyr litt forskjellige ting ut fra hvem som sier det. Fredelige muslimer sier, med rette: Dette har ikke noe med min islam å gjøre. Europas politiske ledere mener det normativt: Det har ingenting med islam å gjøre at vi, nå igjen, bomber land i den muslimske verden. En tredje variant uttrykker det gjengse synet (tilhørighet til sentrum-venstre) i norsk debatt: Terror har ingenting med islam å gjøre, den springer ut av fattigdom, krig og undertrykkelse.
 • Kva er det med Belgia?, kronikk av Øyvind Strømmen på NRK ytring 21.11.15
  Tre av gjerningsmennene bak Paris-terroren var belgiske statsborgarar, samtidig har Belgia fleire syriafararar enn noko anna europeisk land i høve folketalet.
 • Selvgranskning i terrorens tid, Morgenbladet 21.11.15
  Franske borgere dreper sine landsmenn i islams navn. Skyldes det religion eller sosial utestengning? Frankrike famler etter svar.
 • Å kalle Molenbeek Europas terrorhovedstad, er i beste fall en overdrivelse, kommentar av Petter Nesser i Aftenposten 21.11.2015
  Vekten som tillegges lokale, sosio-økonomiske forhold tilslører både at europeisk jihadisme er et transnasjonalt fenomen og drivkreftene som ligger bak.
 • Her sender Russland «Det kaspiske sverd» mot Syria, Dagbladet 21.11.15
  Russland fyrte av 18 cruiseraketter fra militærskip i Det kaspiske hav.
 • Voldsom økning i terrordrap, Vårt Land 20.11.15
  Siden årtusenskiftet er antallet dødsofre i terroraksjoner nidoblet. I fjor drepte terrorister over 32.000 mennesker. IS utgjør største trussel.
 • Her har IS-terrorister angrepet det siste året, VG 20.11.15
  Vesten erklærte for ett år siden kamp mot IS langs fem spor. Terroren har fortsatt i uforminsket styrke.
 • – IS er ­sterke nok til å slå til hvor som helst, Vårt Land 20.11.15
  Mah-Rukh Ali mener terrorangrepet mot Paris viser at IS jobber systematisk mot stadig mer blodig og avansert terror.
 • IS er ikke verdens dødeligste terrororganisasjon nå, Dagbladet 20.11.15
  Den siste uka har nyheter om IS' handlinger og terrorangrepene i Paris preget mange medier, men nye tall fra Nigeria viser at den islamistiske militante gruppa Boko Haram i fjor drepte flere personer enn IS gjorde i samme periode.
 • Boko Haram sendte elleve år gammel jente inn på marked med bombebelte, Dagbladet 20.11.15
  Den islamske militsgruppa Boko Haram har herjet i Nigeria i seks år, og etterlatt 17 000 døde og minst 2,6 millioner mennesker hjemløse.
 • I Norge lærte jeg å være tolerant, kommentar av Siavash Mirghafari i Bergens Tidende 20.11.15
  Noen ønsker å utnytte terroraksjonen i Paris til å gå løs på flyktninger som selv har rømt fra tortur. Vi vet at IS sender terrorister til Europa for å begå terror, men vi vet også at mange fra Europa reiser til Syria for å delta i massakrer av uskyldige mennesker. Mange er født og vokst opp i vesten, i den frie verden. De er ikke flyktninger, men ungdommer som er født og vokst opp i for eksempel Paris.
 • Beiruts ukjente helt kan ha reddet hundrevis fra IS, Aftenposten 20.11.15
  Adel Termos som blir hyllet som en helt etter at han taklet en selvmordsbomber under angrepet i Beirut forrige torsdag, familien hans sier at de er umåtelig stolte over det han gjorde.
 • Vi treng tydelegare stemmer, kommentar av Steinar Sneås Skauge i Bergens Tidende 20.11.15
  Når nokon forsøkjer å legitimere valdeleg galskap i religion, treng vi at religionane reiser seg og seier at dette er feil.
 • Demokratiets halvjomfruer med ny militant tendens, Kommentar av John Olav Egeland i Dagbladet  20.11.15
  Å bruke militær vold mot IS er utvilsomt legitimt både folkerettslig og politisk. Før våre ledere slipper løs hele militærarsenalet, må vi  stille krav om at de klart sier hva de vil oppnå, hvordan det skal skje og hvordan krigen skal avsluttes. Erfaringene fra de mislykkede krigene i Irak, Afghanistan og Libya krever det.
 • Er Paris-terroren krig eller kriminalitet?,  kommentar av Steinar Skaar i Dagbladet 20.11.15
  Angrepet i Paris kan gi folkerettslig ryggdekning for en omfattende opptrapping av operasjonene i Syria og Irak under henvisning til selvforsvarsretten.
 • Strid om bombing, Dagsavisen 20.11.15
  Jeremy Corbyn har flere av sine egne partifeller imot seg i spørsmålet om IS-bombing i Syria. Det kan drøye før saken blir avgjort i Underhuset.
 • Fredsnasjonen i terrorens tid, kronikk av Aslak Nore i VG (meninger) 20.11.15
  Når skal det demre for fredsnasjonen Norge at Vesten er i krig med et ondt, imperialistisk og fascistisk kalifat?
 • Avis: Stormakter vil erklære krig mot IS, NRK nyheter (NTB) 20.11.15
  Verdens stormakter vil stille seg bak et fransk resolusjonsforslag til FNs sikkerhetsråd med ønske om å erklære krig mot ekstremistgruppen IS, skriver avisen The Independent.
 • Når terroren blir et påskudd for å stenge flyktninger ute, kommentar av Per Kristian Haugen i Aftenposten 20.11.15
  Noen regjeringer i Europa mener at terroren i Paris er et ekstra argument for å si nei til flyktninger og asylsøkere. Det er ynkelig å fraskrive seg et felles ansvar på den måten.
 • Statsminster Stefan Löfven mener svenskene har vært naive, VG (NTB) 20.11.15
  Sverige har vært naive i sitt syn på islamsk ekstremisme, sier statsminister Stefan Löfven, og viser til den fare hjemvendte fremmedkrigere kan utgjøre for landets sikkerhet.
 • Clinton vil ha tøffere kamp mot IS, Dagens Næringsliv (NTB) 20.11.15
  Hillary Clinton, som er klar favoritt til å bli demokratenes presidentkandidat, tar til orde for en mer aggressiv kurs for å bekjempe ekstremistgruppen IS.
 • PST: 40 fra Norge tilsluttet IS i Syria akkurat nå, VG 20.11.15
  Av rundt nærmere 90 personer som har reist fra Norge til Syria, mener PST at omkring 40 av disse fortsatt lever og at de aller fleste kjemper for terrorgruppen.
 • – IS-sympatisører klarer ikke å skjule det, NRK nyheter 20.11.15
  Moskeene i Oslo samarbeider tett med politiet for å hindre radikalisering av unge muslimer. – Vi har sikkert vært med på å avverge noen hendelser, sier forstander Basim Ghozlan i Det islamske forbundet.
 • Pøs på med humanisme, kommentar av Inger Merete Hobbelstad i Dagbladet 20.11.15
  Presset fra ekstremister kan motarbeides i barnehagene og skolene, hvis vi tenker strategisk.
 • Terroristene er ikke demoner, men mennesker med tragiske skjebner. Det er synd på dem.  Kommentar av Kristian Meisingset i  Aftenposten 20.11.15
  Det er en empatisk konklusjon, men ikke ettergivende: Man skal kjenne sin fiende.
 • Deeyah Khan: – De må føle seg som våre ungdommer før IS tar dem, NRK nyheter 20.11.15
  Filmskaper Deeyah Khan mener radikalisering av ungdommer kan forebygges ved å omfavne de hun kaller «våre ungdommer» og gjøre dem til helter i deres egne liv.
 • Aftenposten tar de religiøses side, kommentar av Lily Bandehy i Aftenposten 20.11.15
  Det blir ingen fungerende integrering av muslimer uten at de sekulære blir inkludert i Aftenpostens spalter.
 • Forført av IS, kommentar av Linda Noor i Dagbladet  20.11.15
  Ungdommene tilbys en forførende miks av kvinner, våpen, brorskap, kjendisstatus og makt. Derfor kan ikke denne kampen vinnes med bomber.
 • Mobiliser mot misbruk av islam, kronikk av Ismail Acar på NRK ytring 20.11.15
  Majoriteten av muslimer har ikke klart å mobilisere godt nok mot misbruk av religionen. Hvor har vi vært når vi har sett muslimer sakte bli rekruttert til barbariet?
 • Selvmordsbomberen var en «Cowboy-jente» som drakk og røyket, Aftenposten 20.11.15
  Hasna Aitboulachen, som sprengte seg i lufta foran politiet i Paris i går, skal ha blitt overvåket i en narkotikaetterforskning.
 • Midtøsten – vår tids gordiske knute, kronikk av Ståle Ulriksen på NRK ytring 20.11.15
  Konfliktlinjene i Midtøsten er så kompliserte at selv om man klarer å trekke ISIS-tråden ut av floken, vil den fremdeles være nærmest uløselig.
 • IS lærer opp barn til å bli fremtidens drapsmaskiner, Aftenposten 20.11.15
  Småbarn læres opp til å drepe «de vantro». Barn gjennomfører henrettelser og barn blir selv ofre for massehenrettelser. IS sjokkerer med brutale videoer.
 • IS vil leve som på 600-tallet. Alle som vil leve i 2015, er deres fiender., Aftenposten 19.11.15
  IS henter lover og leveregler direkte fra profeten Muhammeds liv på 600-tallet. Derfor er skjegg påbudt, mens iskrem har vært forbudt. Terroristene fører en krig mot vår sivilisasjon. IS vil ramme det åpne, moderne samfunnet, uavhengig av om vi som lever der er muslimer eller kristne.
 • Vestens avmakt, kronikk av Sverre Diesen på NRK ytring 19.11.15
  Frankrike har trappet opp bombetoktene i Syria, men IS kan ikke beseires fra luften. Til det trengs militære midler som Vesten mangler både vilje og evne til å ta i bruk.
 • Terroren i Paris er bare starten. Dessverre, kronikk av Abid Raja i Aftenposten 19.11.15
  Ekstremister på fremmarsj vinner denne kampen om vi ikke kontrer raskt og hardt nok.
 • Terrorstat utenfor kontroll, Klassekampen 19.11.15
  Vesten lot allierte sponse framveksten av IS, som nå driftes som en stat, sier forfatter Loretta Napoleoni. Hun mener verden må la IS styre sitt område – eller godta tiår med krig.
 • Synsing og spekulasjoner, kommentar av Jahn Otto Johansen i Dagsavisen (nye meninger) 19.11.15
  Vi vet at det er alvorlige utfordringer fra islamittiske terrorgrupper, men vi vet også at det er like alvorlige trusler fra den ekstreme høyreside.
 • Charlie Hebdo og terrorangrepene, VG 19.11.15
  Det franske satiremagasinet Charlie Hebdo ble utsatt for et grusomt terrorangrep 7. januar i år. Tolv av magasinets folk ble drept i angrepet. Her er lederartikkelen i den ferske utgaven av magasinet, i salg i dag.
 • Tror det blir vanskeligere å være muslim i Frankrike, Aftenposten 19.11.15
  I Frankrike har det vært nesten en tredobling av angrep mot muslimer i første kvartal 2015 sammenlignet med året før.
 • Denne gangen er det ikke nok med fakkeltog og formaninger om at vi ikke må la terroren vinne. Det er alvor nå!, kommentar av Kristian Tonning Riise og Ove Vanebo i  Aftenposten 19.11.15
  I møte med terroren står vi overfor to utfordringer som henger sammen. Vår liberaldemokratiske samfunnsmodell forutsetter politisk vilje til å ta vare på den, men den forutsetter også evne til å forsvare den.
 • – Bakkekrig mot IS beste løysing, Vårt Land 19.11.15
  Militæranalytikar trur ikkje IS kan bombast vekk.
 • – Kan ikke utelukke atomvåpen mot IS, NRK nyheter 19.11.15
  Den svenske militæreksperten Lars Wedin mener bruk av atomvåpen i kampen mot IS ikke kan utelukkes. Norsk militærekspert advarer mot å passere den røde linjen.
 • - Vi må ikke forvente hjelp fra Gud, Buddha eller regjeringer, Dagbladet 19.11.15
  - Folk ønsker å leve fredelige liv. Terroristene tenker kortsiktig, og dette er en av årsakene til disse angrepene. Vi kan ikke løse dette problemet utelukkende gjennom bønn, sier Dalai Lama til tyske Deutsche Welle.
 • Hollande vil danne storkoalisjon mot IS, NRK nyheter 19.11.15
  President François Hollande ønsker å danne en stor koalisjon mot terrorgruppa IS. I løpet av de neste dagene vil han besøke Barack Obama og Vladimir Putin i et forsøk på å etablere en koordinert og slagkraftig innsats mot IS.
 • Har vi tilgitt Russland nå?, Kommentar av Helene Sjeggestad i Aftenposten 19.11.15
  Vladimir Putin er på vei inn i den internasjonale varmen igjen. Det er ikke uproblematisk.
 • Eva Joly avviser nye lovendringer etter terrorangrepet i Paris, Dagsavisen 19.11.15
  Frankrike er ikke i krig, og svaret på terrorangrepene i Paris er ikke å overvåke alle, mener Eva Joly.
 • Kamp mot radikalisering aller viktigst, lederkommentar i Aftenposten 19.11.15
  Terroristene i Den islamske staten (IS) ønsker å splitte og polarisere vestlige samfunn. Et av målene bak terroren er at unge muslimer som på forhånd er lite integrert, skal føle seg mistenkeliggjort og trakassert. I neste omgang blir de forsøkt rekruttert til ekstremistiske organisasjoner.
 • Bærum tok grep mot radikalisering, Vårt Land 19.11.15
  I 2013 ble det anslått at 10 av 50 radikale islamister i Norge kom fra Bærum. – Sjansen for å havne i usunne miljøer er mye mindre enn før, sier ildsjel.
 • Her bombes inntektskildene til IS, Dagbladet 19.11.15
  Russiske bombefly har aksjonert mot oljeinstallasjoner og infastruktur kontrollert av IS i Syria.
 • Russland varsler «fri jakt» på IS' tankbiler, Dagbladet (NTB) 19.11.15
  Russland varsler at landets krigsfly kommer til å angripe alle oljetankbiler som kjører på veiene i IS-kontrollert område i Syria.
 • Slik rammer bombene IS-hovedstaden, VG 19.11.15
  Paris-angrepene og Sinai-styrten har utløst Frankrikes og Russlands vrede. På bakken i IS-hovedstaden tar nå terrorgruppen et jerngrep rundt sivilbefolkningens kontakt med omverdenen.
 • Slik har koalisjonen rammet IS, VG 19.11.15
  Ifølge amerikanernes egne tall hadde koalisjonen de leder rammet over 16.000 IS-mål før terrorangrepet i Paris.
 • Kongen av Jordan: - Vi står overfor tredje verdenskrig, Dagbladet 18.11.15
  Hevder IS har tatt livet av over 100 000 muslimer de siste to årene.
 • Slik bygger IS opp rikdommen, Dagbladet+ 18.11.15
  Utpressing, oljesmugling, kidnapping, skattlegging, bankran og støtte fra donorer i Qatar, Kuwait og Saudi-Arabia. Terrorgruppa IS har verdier tilsvarende 5,5 milliarder kroner.
 • Det IS vil oppnå, kommentar av Per Anders Madsen i Aftenposten 18.11.15
  Dødskult. Kampen mot terror er også en holdningskamp
 • Fire fakta om oljen som smører IS-maskineriet, Aftenposten 18.11.15
  - Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, sier en syrisk opprørsleder. Han kjøper diesel fra samme gruppe som styrkene hans kjemper mot i frontlinjene.
 • Norsk ekspert: – IS har tatt kampen over i en ny fase, VG 18.11.15
  Ekspertene strides om terrorangrepene i Paris, Beirut og mot et russisk passasjerfly i Egypt de siste to ukene er ny strategi fra terrororganisasjonen IS.
 • Fredelig hilsen fra en muslim, kommentar av Iqra Mushtaq Khan i Dagbladet 18.11.15
  Ikke kall dem muslimer ... for de har ingenting med min religion, islam, eller noen andre religioner å gjøre.
 • Frankrike er fortapt, kommentar av Hege Storhaug i Bergens Tidende 18.11.15
  Jeg tror Frankrike har nådd et «point of no return». En radikal generasjon blir republikkens ideologiske bane.
 • Eksporterer ekstremisme, Dagsavisen 18.11.15
  Arbeidsløshet og fattigdom kan være med på å forklare ekstremismen som lå bak Paris-angrepene. Men årsakene ligger også i Saudi-Arabia.
 • Frankrikes krig mot terror, kronikk av Pernille Rieker i NRK ytring 18.11.15
  Noen har spurt seg om Frankrike ikke var forberedt på et terrorangrep. Sannheten er at Frankrike har et velutviklet og profesjonelt antiterrorapparat, men landet blir angrepet likevel.
 • Kampen mot gråsonen, kronikk av Åsne Seierstad i Aftenposten 18.11.15
  Høyreekstreme og IS er perfekte fiender og speilbilder, de næres av samme idé om at vi ikke kan leve sammen. Verden skal renskes for gråsoner og fargerike fellesskap.
 • Tror Putin kan få en nøkkelrolle i Syria-konflikten, VG 18.11.15
  Den norske Midtøsten-eksperten Henrik Thune tror at Russlands president Vladimir Putin kan få en nøkkelrolle for å få slutt på krigen i Syria – fordi Syria er militært helt avhengig av Russland.
 • Samler støtte til terrorkrigen, Dagsavisen 18.11.15
  Intensivert samkjørt internasjonal innsats i Syria og militær avlastning fra EU-landene – det ber Frankrike om i responsen etter angrepet.
 • Flere ber Stoltenberg ta frem storslegga, men i NATO er lysten liten, Aftenposten 18.11.15
  Frankrike har gått til EU for å be om hjelp i kampen mot IS etter terroren. Jens Stoltenberg avviser at NATO er blitt satt på sidelinjen.
 • Hvordan kan IS stanses med militærmakt?, Aftenposten 18.11.15
  Etter de godt planlagte terrorangrepene i Paris, i Beirut og mot det russiske flyet over Sinai, øker presset for å angripe IS i deres kjerneområde i Syria og Irak.
 • Vil knuse IS en gang for alle, Klassekampen 18.11.15
  Per Sandberg mener Norge må legge inn alle nødvendige ressurser dersom Nato ber om en opptrapping av krigen mot IS.
 • Slik kan kampen mot IS føres, VG 18.11.15
  Dette er noen av mulighetene USA, Russland, Frankrike og resten av deres allierte har når kampen mot IS skal trappes opp.
 • Norge må være innstilt på å bidra i krigen mot IS, lederkommentar i Aftenposten 18.11.15
  Da Regjeringen i 2011 tok beslutningen om at norske jagerfly skulle ta del i bombingen av Libya, skjedde det på kort varsel og med lite debatt i forkant. Stortinget ble hastig orientert på telefon. Den erfaringen bør vi lære av.
 • Putin: – Russland og Frankrike er allierte i kampen mot IS, VG (NTB) 18.11.15
  Franske og russiske styrker skal samarbeide som allierte i kampen mot IS, sier president Vladimir Putin. Regjeringen i Frankrike ber de andre EU-landene om militær støtte i operasjonene mot ekstremistgruppa.
 • - Glad for at Russland nå samtaler med flere land for å bidra til bekjempelsen av ISIL, Dagbladet 18.11.15
  NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at militære angrep mot ISIL i Syria ikke er nok for å få bukt med terrorismen.
 • VG-måling: Vil ikke sende norske soldater mot IS, VG 18.11.15
  Flertallet sier nei til at norske soldater skal delta i direkte angrep mot IS. Statsminister Erna Solberg (H) er enig med flertallet, og sier til VG at det er uaktuelt å bidra med mer nå.
 • Bomber alene løser ikke terrorproblemet, kommentar av Frithjof Jacobsen i VG 18.11.15
  Terrortrusselen mot Europa kommer utenfra og innenfra samtidig. Det som gjøres hjemme betyr sannsynligvis mer enn hvor mye militærmakt man sender til Midtøsten.
 • Varsler fredsprosess i Syria, VG 18.11.15
  Jan Egeland sier nå at det kan være en våpenhvile og en begynnende fredsprosess på gang i Syria, etter at Russland og Iran nå har meldt seg på de internasjonale forhandlingene i FN-regi.
 • Syria, lederkommentar i Klassekampen 18.11.15
  Når bombingen av den IS-kontrollerte storbyen Raqqa nå trappes opp, vil det i stor grad ramme sivilbefolkningen. Dette vil legge press på lederskapet i Den islamske staten (IS), men de politiske og menneskelige konsekvensene kan bli dramatiske.
 • Eva Joly ut mot Hollande: - Dette er ingen krig, Dagbladet 18.11.15
  Eva Joly beklager at politikerne i EU ikke var forutseende da det tidligere ble vurdert å ta inn Tyrkia som medlem.
 • Den farlige idealismen, kommentar av Lars Gilberg i Vårt Land 18.11.15
  I krigen mot de vantro er idealisme et av jihadistenes farligste våpen.
 • Den religiøse terroren, kommentar av Steinar J. Olsen i VG 18.11.15
  Når religion dreper og undertrykker, skal den ikke få stå uimotsagt. Den skal utfordres.
 • Meir enn religion, kommentar av Øyvind Strømmen i Bergens Tidende 18.11.15
  Det er dumt og umåteleg arrogant å gje muslimar flest skulda for terroren. Muslimar er ofte blant den ekstreme islamismen sitt fyrste offer.
 • Rop høyere!, kronikk av Marit Kiste i NRK ytring 18.11.15
  Vi trenger ikke en debatt som later som om det ikke finnes muslimer som mener vi fortjener å dø fordi vi er vantro. Norske muslimer må engasjere seg mer høylytt.
 • Myndighetene tar i bruk sterke, digitale virkemidler mot radikalisering, Aftenposten 18.11.15
  - Vi trenger ikke flere eksperter på radikalisering, men at folk bryr seg - og gjør noe før det er for sent, sier spesialrådgiver bak ny radikaliseringsportal.
 • Fem grunner til at Belgia er blitt et arnested for terrorister, Aftenposten 18.11.15
  For fjerde gang i løpet av 18 måneder har et terrorangrep i Europa forgreninger til Belgia.
 • Jihadist-forskeren som bor i terroristenes nabolag, Aftenposten 18.11.15
  Jihad-forsker Montasser Alde`emeh regnet med at politiet kom for å lete etter de terrorsiktede i hans nabolag.
 • Eskalering av konflikten, kommentar av Petter Nesser i Aftenposten 17.11.15
  Vi ser større vilje og kapasitet blant jihadistene til å organisere angrep internasjonalt.
 • Krigen – en bruksanvisning, kommentar av Bernard-Henri Lévy i Aftenposten 17.11.15
  Vi må tørre å bruke dette forferdelige ordet «krig», selv om det ligger i demokratienes kall og natur å prøve å unngå nettopp det.
 • IS er forbrytere, ikke en legitim motpart i en krig, kommentar av Torkel Brekke i Aftenposten 17.11.15
  Den moralske fordømmelse av terrorisme må starte der.
 • Hva er IS og hva vil de?, Dagsavisen 17.11.15
  Den islamske staten IS står etter all sannsynlighet bak helgens terror i Paris. Men hvem er de og hva vil de med oss?
 • Etter Paris, kommentar av Maajid Nawaz i VG  17.11.15
  Den ideologiske fortellingen til jihadistene må rykkes opp med roten og utslettes.
 • Den utålelige friheten, kommentar av Deeyah Khan i VG 17.11.15
  Den såkalte islamske staten tåler ikke mangfold. Nettopp derfor må vi feire mangfoldet.
 • IS: Er ein ”mellomalder med asfalt” mogleg?, kronikk av Knut S. Vikør i NRK ytring 17.11.15
  Det er for tidleg å avgjere om terroren i Paris tyder at IS har skifta strategi frå å byggje ein eigen islamsk stat, til å prioritere terror i Vesten. Men truleg vil bygginga av den islamske staten framleis vere det viktigaste prosjektet.
 • Hatet mot Frankrike, kommentar av Einar Hagvaag i Dagbladet 17.11.15
  Ultra-islamistene har utpekt Frankrike til hovedfienden og det svakeste punktet i Vesten.
 • Nøkkelen i Wien, kommentar av Per Olav Ødegård i VG  17.11.15
  Hvis IS står bak terroren i Paris er krigen i Syria kommet til Europa. De grufulle angrepene i Paris er de siste i en alarmerende utvikling.
 • Dette er IS-ledernes plan, Klassekampen 17.11.15
  Den islamske staten (IS) forfølger sine egne planer med dødelig presisjon, viser jihadistenes egne manualer.
 • En dreiebok fra helvete, lederkommentar i Klassekampen 17.11.15
  Ekstremister ildner til sivilisasjonskamp med borgerkrigen som det endelige sluttpunktet.
 • Rapport: Over 30.000 drept av terror i fjor, Aftenposten (NTB) 17.11.15
  Antallet mennesker som ble drept i militante angrep og terroraksjoner steg med 80 prosent til 32.658 i 2014, viser en fersk rapport fra tenketanken Institute for Economics and Peace.
 • Utrygge liv, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 17.11.15
  Selv om smerten av angrepene i Paris er uutholdelig for oss alle, er den usikkerheten og frykten pariserne og europeerne kjenner på nå, hverdagen for millioner i Afrika, Asia og Midtøsten. Den vilkårlig rammende terroren skremmer en hel verden. Hver dag.
 • Våre verdier vinner!, lederkommentar i  VG  17.11.15
  Terroranslaget i Paris stiller oss på store prøver. Ikke bare viser den barbariske aksjonen at vi står overfor nye sikkerhetsmessige utfordringer. Vi vil også bli testet på våre humanistiske holdninger og liberale verdier.
 • Farvel til frihet, likhet og brorskap?, kommentar av Roger Hercz i Dagsavisen (nye meninger) 17.11.15
  For å få et bilde av hvilken virkelighet man i Europa kan gå inn i, er det bare å ta en titt på sikkerhetsrutinene som er blitt så vanlige her i Israel i dag: Hver gang en skal noe så hverdagslig som å gå på et kjøpesenter, blir poser og sekker sjekket. For bomber.
 • Er vi i krig nå?, kommentar av Helge Simonnes i Vårt Land (verdidebatt) 17.11.15
  Det må føres kamp mot de ekstreme tankemønstrene både her og der, men vi kan også måtte bruke våpen.
 • Frykten må tas på alvor, lederkommentar i Aftenposten 17.11.15
  Spørsmålene tvinger seg frem etter den grufulle terroren i Paris. Kunne dette vært unngått? Hvordan kan våre samfunn beskyttes?
 • Derfor blir Paris angrepet av terrorister, VG 17.11.15
  For tredje gang på under ett år er Paris rammet av terrorisme. Eksperter mener at Frankrikes hovedstad er mer utsatt enn andre storbyer.
 • Israelsk rabbiner: – Paris-terroren var fortjent, ABC Nyheter (NTB) 17.11.15
  Terrorangrepene i Paris var en fortjent straff for det som ble gjort mot jødene i Europa under andre verdenskrig, mener den israelske rabbineren Dov Lior.
 • I terrorens tid, kronikk av Sverre Lodgaard i Dagsavisen (nye meninger) 17.11.15
  Terroren i Paris gjør at stormaktene samarbeider bedre, legger større kraft i arbeidet for å få i stand politiske løsninger i Syria, og satser mer på kampen mot ISIL.
 • Europa har latt forsvaret sitt smuldre opp, slik det romerske keiserriket gjorde, kommentar av Niall Ferguson i Aftenposten/The Sunday Times 17.11.15
  Terroren som ødelegger EU i dag er skremmende lik.
 • – Ingen krisetilstand i Libanon, Vårt Land 17.11.15
  Mens Frankrike har erklært krisetilstand, går hverdagen ufortrødent videre i terrorrammede Beirut, forteller Lars Akerhaug.
 • Verdens svar - og Norges, lederkommentar i VG 17.11.15
  Vi må gjøre alt som står i vår makt for å stanse terroren fra IS og deres støttespillere og meningsfeller.
 • NATO-ekspert tror ikke NATO samler seg om koordinerte angrep, Aftenposten 17.11.15
  - Det er nok ikke så stor appetitt for en samlet aksjon etter 15 år med slitasje i Afghanistan og Irak, tror Palle Ydstebø ved Forsvarets stabsskole.
 • For hver kriger som blir drept, rekrutterer IS en ny, Aftenposten 17.11.15
  Til tross for over et år med bombing har IS betydelig militær slagkraft. Og muligens en mer utadrettet aggressiv strategi. Her er åtte spørsmål og svar.
 • Slik skal de ta hevn på IS-terroristene, Dagbladet+ 17.11.15
  Obamas dialog med Putin kan være første skritt mot en politisk løsning i Syria.
 • Obama vil ikke sende bakkestyrker til Syria, VG 17.11.15
  USA vil fortsette å kjempe mot IS uten å sette inn bakkestyrker, sier president Barack Obama.
 • Syv punkter som gjør krigen mot IS komplisert, kommentar av Helene Skjeggestad i Aftenposten 17.11.15
  Ta staten fra Den islamske staten. Så enkelt kan det sies, men hvorfor er det så vanskelig?
 • – Kun militærangrep virker ikke, Dagsavisen 17.11.15
  Militærangrep mot IS vil virke mot sin hensikt om man ikke også satser på en politisk løsning. Men Paris-angrepet kan øke farten på prosessen.
 • Slik vil stormaktene knuse IS, Aftenposten 17.11.15
  Disse fem strategiene må Vesten jobbe etter for å bekjempe terrororganisasjonen IS. Hevnen etter Paris-massakren blir trolig ikke bare militær.
 • Advarer sterkt mot bakkekrig mot IS, VG 17.11.15
  Vestlige soldater på bakken er akkurat det IS ønsker seg, og kampen mot ekstremistene kan bare vinnes med en skikkelig politisk plan på plass, mener eksperter.
 • NATO-sjef Stoltenberg: Vi er klare til å slå tilbake, VG 17.11.15
  NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at NATO-landene står samlet og er klare til å slå tilbake mot ethvert angrep lik det Paris opplevde fredag kveld.
 • Cellegift mot terrorisme, kronikk av Thomas Hylland Eriksen i NRK ytring 17.11.15
  De vestlige landenes reaksjoner på terrorangrep fra muslimske fanatikere er av to slag: Militære angrep og tiltak for å fremmed indre sikkerhet (securitisation). Risikoen er altså at slike tiltak bare vil gjøre vondt verre. Du bekjemper ikke hat med forakt, mistillit med mistenksomhet.
 • For­svars­eks­per­ter: Norsk F-16-innsats kan bli aktuelt, ABC Nyheter (NTB) 17.11.15
  Både norske jagerfly og norske spesialstyrker kan bli satt inn i kampen mot IS, tror forsvarseksperter.
 • Moskeer uten kontroll, Klassekampen 17.11.15
  Tradisjonelle muslimske miljøer føler seg maktesløse når ungdom radikaliseres. Men en ny generasjon opplever at forebygging nytter.
 • Jo, det har noe med islam å gjøre, kommentar av Christian Tybring-Gjedde i Vårt Land (verdidebatt) 17.11.15
  Dersom det ikke er islam som motiverer tusenvis av tilhengere av denne religionen til å utføre drap, tortur og terror, hva er det i så fall da?
 • Fortsatt finansiere høyreekstremisme?, kommentar av Hege Storhaug i Dagbladet 17.11.15
  I denne folkevandringens tid fra islamske stater kan Norge og Europa seile inn i en kulturell revolusjon. I dens midte befinner det seg en høyreekstrem ideologi som ikke bare ignoreres politisk, men som også strykes med hårene av vårt lederskap. Skal vi fortsatt finansiere krefter som vil avvikle det frihetsbaserte demokratiet?
 • – Alltid forbindelse til Molenbeek, Dagsavisen 17.11.15
  En liten belgisk bydel utpeker seg som arnested for unge europeiske jihadister og sentrum for planleggingen av Paris-terroren.
 • Frankrike har mer enn 10 000 personer på terrorliste, Dagbladet 17.11.15
  Terrorist sto på lista i over to år uten at politiet fikk stanset han.
 • Har IS åpnet en ny global front?, kronikk av Henrik Thune i Aftenposten 16.11.15
  I september i fjor, da Frankrike gjennomførte sitt aller første luftangrep mot IS i Syria, foregikk det en intens internasjonal debatt om hva IS egentlig er.
 • Min Gud er kjærlig, kronikk av Sania Ahmed i NRK ytring 16.11.15
  Det er ikke en kamp mellom islam og vesten. Det er en kamp mellom ISIS og hele verden. For å bekjempe denne ondskapen må vi stå sammen.
 • Disse angrepene i Europa har IS vært involvert i tidligere, NRK nyheter 16.11.15
  Så langt har terrorangrepene i Europa med tilknytning til Den islamske stat (IS) for det meste vært utført av sympatisører uten direkte ordre fra terrorgruppen. Nå frykter eksperter at IS selv blir mer aktive i Europa.
 • Dramatisk skifte fra IS, Dagsavisen 16.11.15
  Angrepet i Paris kan innebære et dramatisk skifte for terrororganisasjonen IS. Om Vesten svarer med militær opptrapping, må vi være forberedt på nye angrep, mener Midtøsten-forsker Cecilie Hellestveit.
 • Frankrike advarer mot nye terrorangrep, VG 16.11.15
  Statsminister Valls opplyser at regjeringen i Frankrike var kjent med at terrorangrepene i Paris fredag var under planlegging, og at myndighetene er kjent med at det fortsatt planlegges nye angrep, ikke bare i Frankrike, men også andre steder i Europa.
 • Taktikken er: Steg for steg mot borgerkrig, kommentar av Walid al-Kubaisi i Dagbladet 16.11.15
  IS-ledere vil at muslimske minoriteter skal bli angrepet.
 • - Må regne med flere terrorangrep, Dagbladet 16.11.15
  Terrorforsker Hans Brun mener Europa må regne med flere terrorangrep, og at verden ikke har forstått hvor farlig jihadistene er.
 • Å politisere sorg, kommentar av Shazia Sarwar i VG 16.11.15
  Terrorens vesen er å skape frykt. Frykt og splittelse. Og denne gangen har terroristene et uttalt mål om å forsterke og kultivere oss-dem-retorikken. Å demonstrere at det er forskjell på folk. Å harselere med folks sorgreaksjoner i etterkant av terrorangrepet er å gå i fellen som er plantet.
 • Det vonde blodet fra fortiden, kommentar av Mina Bai i Bergens Tidende 16.11.15
  Jeg ble veldig skuffet da jeg så reaksjonen til noen av mine arabiske venner: Frankrike har hatt en blodig historie i Algerie, ergo må de betale noe tilbake med deres blod.
 • «Lørdag kveld kom jeg hjem. Det var til å grine av». Kommentar av Espen Løkeland-Stai i Dagsavisen (nye meninger) 16.11.15
  Det finnes dessverre nok av krefter som vil forsøke å utnytte dette. Som ønsker å gjøre dette til et spørsmål om religion eller innvandring. Som vil rope på en politikk for økt polarisering, økt hat mot muslimer og innvandrere. Om kort tid skal det være regionalvalg i Frankrike, der kan Marine Le Pen og hennes ekstreme høyreparti Front National befeste framgangen de har hatt. Det bør ikke skje.
 • Skarp krangel om religion etter terror, Vårt Land 16.11.15
  Facebook, Instagram og Twitter preges av de som oppfordrer til å be for Paris, men også de som forbanner religion etter terrorangrepet.
 • «Veldig triste nyheter fra Paris, men hvor er mediedekningen av bombene i Beirut?», VG 16.11.15
  Facebook får kritikk for profilbilde-kampanje- Mark Zuckerberg har svart
 • Angrepet i Beirut var også et angrep på «oss», kommentar av Hilde Sofie Pettersen i Dagbladet 16.11.15
  Terroren som rammer «oss» er den samme som «de» flykter fra. Er det noe disse dagene bør ha lært oss så er det at vi er i samme båt i vår søken etter trygghet.
 • På tide å våkne opp?, kommentar av Jørn Aaberg i Stavanger Aftenblad 16.11.15
  Vi kan definere «oss», europeere, som ofrene, og «dem» som overgriperne. Vi kan definere «oss» som de gode, og «dem» som de onde. Eller vi kan velge å se på og forstå de underliggende årsakene til at terrorisme vokser frem.
 • Dei nyttige idiotane, kommentar av Morten Myksvoll i Bergens Tidende 16.11.15
  Terrorangrepa i Paris er tatt rett ut av læreboka til terrororganisasjonen IS, men er berre første del av planen. Den neste delen står høgreekstreme for. Valdelege islamistar – jihadistane – er avhengig av valdeleg motreaksjon for å lukkast med terroren. Dei vil starte ein sivilisasjonskrig mellom Vesten og all verdas muslimar, og for å klare det treng dei at me hatar ordinære muslimar. No ser flyktningane ut til å vere målet.
 • Et angrep på flerkulturen, Klassekampen 16.11.15
  Terroren var et angrep på det flerkulturelle Paris. Nå frykter paris­erne mer ekstremisme i forstedene.
 • Frankrike: Etter sjokket kommer sinnet, kommentar av Per Kristian Haugen i Aftenposten 16.11.15
  IS ønsker å svekke Frankrike og andre vestlige samfunn ved å skjerpe konflikter. Terroristene i Paris kan ha levert en gavepakke til Marine Le Pen og Nasjonal Front.
 • Facebook-flaggene antyder at det er forskjell på ofre i Europa og Midtøsten. Passer ikke dette perfekt i IS' plan?, kronikk av Frida Marie Grande i  Aftenposten 16.11.15
  Det siste døgnet viser hvilken enorm maktfaktor Facebook er blitt. Gjennom å tilby sine medlemmer egne funksjoner for solidaritet med noen grupper, men ikke andre, er de med på å definere "oss" og "dem".
 • Våre unger, lederkommentar i Klassekampen 16.11.15
  Terroren vil splitte. I stedet må vi jobbe hardere for å inkludere alle nordmenn i det norske.
 • Veien videre – dagene etter, kommentar av Jonas Gahr Støre i VG 16.11.15
  De som skjøt og drepte i Paris ønsket at kaoset skulle fortsette etter terrorhandlingen. De ville at splid, mistenksomhet og nye konflikter skulle oppstå i kjølvannet. Lar vi det skje, vinner de. Men det finnes en annen vei.
 • Thorbjørn Jagland advarer: - Vil bli katastrofalt, Dagens Næringsliv 16.11.15
  Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, mener Russland og USA må bli enige om en felles strategi for å bekjempe IS i Syria og skape en politisk løsning.
 • Slik skal verdenslederne knuse IS etter Paris-terroren, Dagbladet 16.11.15
  Trapper opp militært etter Paris-terroren.
 • Terroristene skal ikke vinne, kommentar av Erna Solberg i Dagbladet 16.11.15
  Vi skal, sterkere enn noen gang, stå opp for de verdiene vi tror på: demokrati, ytringsfrihet, toleranse og menneskeverd.
 • Jakten på navnene avgjør alt, kommentar av Frithjof Jacobsen i VG 16.11.15
  Identiteten til terroristene i Paris vil bli helt avgjørende for hvordan verden reagerer. Hvis terroren kom via flyktningrutene fra Midtøsten,  står vi foran noe helt annet enn hvis den oppsto i Europa.
 • Ekspert: - Derfor kan økt innsats i Syria gjøre Europa sikrere, Dagbladet 16.11.15
  Den amerikanske journalisten Charles Pierce skrev igår at løsningen ikke lå i militære angrep, men i å stoppe pengestrømmen til den fundamentalistiske bevegelsen - en pengestrøm han mener kommer fra den politiske eliten til land som Saudi-Arabia.
 • Belgia vil rydde opp i «Jihad-bydelen», NRK nyheter 16.11.15
  Spora til tre brør involvert i Paris-terroren leder til ein forstad i Belgia, som blir kalla Europas «Jihad-hovudstad»
 • Hvordan kan det slutte å skje?, kommentar av Jette F. Christensen i  Bergens Tidende 16.11.15
  Vi vet hvordan vi kan motvirke terror. Men det koster. Det kreves en politikkomveltning som må begynne å gi folk muligheter og kunnskap i stedet for å ta det fra dem. Bekjempelsen er også en reell kamp mot de som må letes etter og bli stilt til ansvar. Aldri har verden hatt flere virkemidler for å lete etter de som ikke vil finnes. Det klarer vi. Men hva med han 16-åringen som lurer på om han skal pakke sekken og maskinpistolen i morgen?
 • Derfor hater de Frankrike, Dagbladet+ 16.11.15
  De hater livsstilen og republikkens sekulære verdier. Og de hater den uforsonlige utenrikspolitiske og militære kampen Frankrike fører mot jihadister og terrorister i Syria.
 • Europas største terror-reir, Dagbladet 16.11.15
  Unge menn fra bydelen Molembeek i Brussel har blitt Europas farligste og mest ettersøkte terrorister. Her er alt vi vet om de mistenkte Paris-terroristene så langt.
 • Gøteborg er størst på IS-rekrut­te­ring i Europa, ABC Nyheter 16.11.15
  Sett i forhold til folketall er Gøteborg den byen i Europa som har rekruttert flest til islamske ekstremistgrupper.
 • Til dere unge: Ikke la dere lure av IS, kommentar av Abdelfattah Aldarbi i Dagbladet 16.11.15
  Ha respekt og lojalitet til land som har åpnet dører for deg og din familie.
 • «Det er lett å forme en ekstremist. Det vet jeg, for jeg var en morder i den irske republikanske armé», Dagbladet 16.11.15
  Hvorfor vender unge mennesker seg til IS og andre radikale grupper? Sean O'Callaghan tror han vet det, etter å ha skrevet om den republikanske opprøreren som «fikk meg i fyr og flamme».
 • Ny terror, nye harde prøver, kommentar av Frithjof Jacobsen i VG 15.11.15
  Terror er ikke naturkrefter. Det er skapt av mennesker, og kan bekjempes av mennesker.
 • Er vi i krig nå?, kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 15.11.15
  Med sin dype forakt for liv rammer Paris-terroren så blindt. Derfor er den et så bevisst og brutalt angrep på det åpne samfunn.
 • Utan sjølv å bli umenneske, kommentar av Hilde Sandvik i Bergens Tidende 15.11.15
  Det var sjølve livsgleda som vart slakta ned i Paris i går.
 • Stoltenberg: Svaret må være å forsterke innsatsen, Dagsavisen (NTB) 15.11.15
  Kampen mot terror handler om alt fra militære maktmidler, politi og etterretning til en verdikamp og en ideologisk kamp, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg etter Paris-terroren.
 • Ikke bare et angrep på Frankrike, lederkommentar i Aftenposten 15.11.15
  Terroren vi nå har vært vitne til er et angrep på kjerneverdier i alle åpne, liberale og demokratiske samfunn. Skuddene i Paris er rettet mot oss alle.
 • Hvorfor Paris ble terrormål, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 15.11.15
  Terrorangrepene i Paris fredag kveld var de verste i Frankrike siden annen verdenskrig, og det mest dødelige i Europa siden Madrid-bombingene i 2004. Angrepene i Paris kom ikke overraskende.
 • Målene var ikke tilfeldige, kommentar av Bård Standal i Dagbladet (meninger) 15.11.15
  Angrepet var rettet mot Paris' progressive kjerne
 • Terroren i Paris: Et angrep på oss alle, kommentar av Mode Steinkjer i Dagsavisen (nye meninger) 15.11.15
  13. november ble dagen da terrorkrigen nådde Frankrike og Europa med en helt ny intensitet.
 • Terrorens ettersjokk, kommentar av Anders Giæver i VG 15.11.15
  Charlie Hebdo var et sjokk. Ettersjokket var ti ganger kraftigere.
 • De ubehagelige spørsmålene etter Paris, kommentar av Vebjørn Selbekk i Aftenposten 15.11.15
  I en så alvorlig situasjon som det Europa nå befinner seg i, må vi ha bedre kontroll med hvem som slippes inn.
 • Den mørkeste natten i Paris, kronikk av Mah-Rukh Ali i Aftenposten 15.11.15
  Er det terroristene som lyktes? Eller var det sikkerhetsmyndighetene som feilet i Paris?
 • Katastrofen Frankrike ventet på, kommentar av Trine Eilertsen i Aftenposten 15.11.15
  Høyreekstremisme på fremmarsj. Uroen hos oss alle. Kløften gjennom Europa ble gravd enda dypere fredag kveld.
 • Det traumatiske året, kommentar av Lorelou Desjardins i VG 15.11.15
  Jeg håper på fred, men forbereder meg på krig. Jeg frykter at slike angrep, inkludert Utøya-massakren, radikaliserer våre vestlige samfunn og forvandler oss til lukkede østers som ikke slipper noen inn.
 • Angrepene i Paris kan få enorme konsekvenser for europeiske storbyer, kommentar av Kristian Hoelscher i Aftenposten 15.11.15
  For mye fokus på å sikre byene kan undergrave våre demokratiske rettigheter og føre til mindre inkludering og integrering.
 • I januar var vi Charlie. Hvem er vi nå?, NRK nyheter 15.11.15
  Paris reiste seg etter terrorangrepene i januar. Denne gangen blir veien tilbake lengre, tyngre og langt mer ulendt.
 • Brende: – Voldelig ekstremisme preger Europa, Dagens Næringsliv (NTB) 15.11.15
  – Voldelig ekstremisme preger Europa. Det er et faktum. Men vi skal ikke la oss dupere av denne type ekstremisme. Demokratiet skal seire, sa Brende da han ankom den franske ambassaden i Oslo lørdag ettermiddag.
 • Paris-terror: Forsker mener at IS har interesse av å provosere frem hardere angrep mot seg selv, Aftenposten 15.11.15
  Francois Hollande varsler militær opptrapping.
 • Europa må ikke gå i fella, kommentar av Einar Hagvaag i Dagbladet 15.11.15
  Europa må møte dette ved å ikke gå i fella, ikke la seg provosere, fordi Europa er bygd på verdier som må forsvares. Det var vel omtrent dette forbundskansler Angela Merkel i Tyskland tidligere i år sto opp og forsvarte.
 • Erna Solberg om Paris-terror: –Barbarisk angrep på demokratiet, VG 15.11.15
  Sterkt preget beskriver statsminister Erna Solberg (H) terroren i Paris som et «blodbad». Hun ber politiet vurdere på nytt om de fortsatt skal legge vekk våpnene.
 • Obamas IS-taktikk under press, NRK nyheter 15.11.15
  Terrorangrepene i Paris kan tvinge frem en kraftig militær opptrapping fra USAs side. Obamas strategi er under press, og Hillary Clinton sier IS må bekjempes med alle midler.
 • Muslimske fordømmelser av Paris-angrepet, Dagens Næringsliv (NTB) 15.11.15
  - Slike handlinger strider mot alle religiøse, humanistiske og siviliserte prinsipper.
 • - Unnskyld meg Facebook, men hvor var det libanesiske flagget da det smalt i Beirut?, Dagbladet 15.11.15
  Reagerer på at omverdenen ikke gir blodig IS-angrep i Beirut samme oppmerksomhet som blodbadet i Paris.
 • Islamistgrupper i Midtøsten fordømmer angrep, Dagbladet 15.11.15
  Ledere fra Hamas, Hizbollah og Islamsk jihad har alle gått ut og fordømt terrorangrepene i Paris.
 • Assad anklager Frankrike for å spre terror, Dagbladet (NTB) 15.11.15
  - Frankrike må få vite hva vi lever med i Syria. Spørsmålet som stilles over hele Frankrike i dag, er om landets politikk de siste fem årene har vært den rette. Svaret er nei, sa Assad i et møte med franske parlamentarikere i Damaskus dagen etter angrepet som kostet minst 129 mennesker livet i Paris.
 • De lever i et av Syrias mest ødelagte områder. Likevel gråt de for Paris i går, Dagbladet 15.11.15
  Stilte opp med lys og plakater.
 • Ny teknologi endrer islam, Vårt Land 15.11.15
  Den globale jihadismen er ikke lenger avhengig av en Osama bin Laden for å spre jihadistpropagana. Abdel Bari Atwans bok, The Digital Caliphate, viser hvordan enhver IS-tilhenger ved hjelp av sosiale medier i dag selv produserer et budskap, og sprer det.
 • Det digitale kalifatet, Vårt Land 15.11.15
  Med dataspill og sosiale medier bygger den islamske staten sitt imperium.
 • Et angrep på oss alle, lederkommentar i VG 14.11.15
  Brutaliteten er umulig å ta inn over seg. Angrepet i Paris er et angrep på oss alle.
 • Francois Hollande: - Vi skal føre en nådeløs kamp, Aftenposten 14.11.15
  President Hollande har erklært unntakstilstand i Frankrike.
 • Paris trodde de hadde vært utsatt for det verste, Aftenposten 14.11.15
  Spørsmålet er hva Francois Hollande vil gjøre nå, skriver Aftenpostens Ingeborg Moe.
 • Flere terrorangrep i Paris, Dagsavisen 14.11.15
  Sju angrep og tre eksplosjoner i Paris. Angrep mot rockekonsert, kafé, kjøpesenter og kjente kunstmuseum.
 • Slik viser verden sin støtte til Paris, NRK nyheter 14.11.15
  Fra hele verden strømmer støtte- og sympatierklæringer til det franske folket.
 • Eksperter: Angrepet bør ikke komme som noen overraskelse, Dagens Næringsliv (NTB) 14.11.15
  Forskere mener terrorangrepene i Paris har vært under oppseiling lenge.

 


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.