Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Hva gjør Europa med "regimeendringsflyktningene"?

Både Schengen- og Dublin-avtalen knaker i sine sammenføyninger under vekten av økende og kanskje vedvarende strømmer av flyktninger og migranter til og i Europa. Mens desperate flyktninger finner stadig nye veier til lands og til vanns leter Europa, som dras mellom frykt og medfølelse, desperat etter løsninger. Kanskje bør vesten ta et særlig ansvar for "regimeendringsflyktningene", men nå øker også presset på gulfstatene.

Tirsdag 08. september 2015
Linker oppdatert: Torsdag 10. september 2015

Etter en appell fra lederne i åtte store hjelpe-organisasjoner inngikk Stortinget i juni et Syria-forlik om at Norge skulle ta imot 8000 flyktninger fra Syria over 3 år. Kanskje ante de fleste allerede da at forliket og debatten rundt dette bare var begynnelsen på hva som skulle komme?

Både Dagens Næringsliv og Dagbladet er blant de som den siste tiden har snakket om en "folkevandring" og Dagbladets lederskribent innledet nylig en kommentar slik:

"Den folkevandringa som vi nå opplever til Europa er for stor og for menneskelig alvorlig til at hver og en kan tillate seg å tenke på sitt eget beste. Det krever internasjonalt samarbeid og solidariske løsninger - i hele Europa. Europeerne og deres politiske ledere har nå ikke lov til å glemme tidligere folkevandringer ut av Europa, først og fremst til Amerika."

Kathrine Raadim i Norsk Folkehjelp påpeker i en kommentar i Aftenposten denne uka at "De flytter ikke, de flykter" og andre land utenfor Europa tar imot langt flere flyktninger enn noe land i Europa. Likevel, de økte strømmene av flyktninger og migranter inn mot og i Europa utgjør nå en stor utfordring, som Europa strever med å håndtere. 

I en kronikk på NRK ytring kalte professor Dag Øistein Endsjø det for "virkelighetens Hunger Games" og innledet slik:

"Mens vi sitter foran fjernsynet og følger med, må hundretusener risikere livet i synkeferdige båter og lufttette lastebiler før vi er villige til å ta dem imot."

Europakommisjonens vise-president, Frans Timmermans, understreket sist fredag at flyktningkrisen som nå overvelder Europa "vil være med oss i lang tid" og at "hver eneste Europeer, 500 millioner av oss", vil kjenne konsekvensene. Debatten raser i Norge og resten av Europa.

- Hva bør Europa gjøre?, spør NUPI-direktør Ulf Sverdrup i en kommentar i Dagens Næringsliv i dag og gir sitt korte svar i ingressen:

"Først må den akutte migrasjonskrisen løses. Deretter må Europa finne varige politiske og institusjonelle løsninger."

Jan Egeland i Norsk Flyktninghjelp oppsummerer sine forslag i tre punkter:

 • Europeisk samarbeid
 • Marshall-plan i nærområdene
 • Langsiktige planer for fred

- Det er klart for dragkamp de neste dagene når en omstridt plan om fordeling av flyktninger legges fram i EU, skriver Dagsavisen i dag og mens flyktninger nå går til fots gjennom Danmark er statsminister Erna Solberg (H) avventende til EUs flyktningdugnad og avviser, i likhet med Ap-leder Jonas Gahr Støre, Venstres forslag om et ekstraordinært Stortingsmøte om situasjonen. Solberg viser til at regjeringen vil legge fram en tilleggsproposisjon i Statsråd 18. september og at det dagen før er det tillyst møte i Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen.

Medfølelse og frykt - hjerter og hjerner

Generalsekretær i Dansk Flyktninghjælp, Andreas Kamm, ga i slutten av august, overfor den danske avisa Jyllands-Posten, uttrykk for at han frykter et "Ragnarok-scenarie":

"Vi risikerer, at modsætningerne mellem flygtninge og migranter på den ene side og lokalbefolkningerne på den anden går helt skævt og eskalerer, og i mine øjne står vi over for et decideret ragnarok-scenarium."

– Det er helt hårreisende å lage mentale bilder om ragnarokscenarioer, mente bl.a. Liv Tørres i Norsk Folkehjelp overfor Aftenposten, men "bilder av desperate migranter og flyktninger ved Europas grenser vekker både medfølelse og frykt blant europeere", erkjente generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering, mangfold), Sylo Taraku, i en kronikk i VG. VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, fulgte opp debatten med en kommentar hun innledet slik:

"Den som ikke vil redde syriske flyktninger, har ikke hjerte. Den som ikke forstår at de nye folkevandringene kan skake Europa, har ikke hjerne."

Sist fredag ytret både hjerter og hjerner seg i debatten her hjemme.

-Vi har ikke opplevd en tilsvarende situasjon i Europa siden andre verdenskrig, sa Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp til Bistandsaktuelt og sammen med kolleger i Norden hadde hun i en kronikk i VG følgende appell til oss alle:

"Det banker på døra. Lukk opp!"

Samme dag skrev leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISU), Helge Lurås, en kronikk på NRK ytring om "innvandringsdebattens tabu":

"Den norske innvandringsdebatten er til dels uærlig og ufin. Det er en grense for hvor mange vi kan ta imot før velferdssamfunnet bryter sammen." 

I Dagsnytt 18 på NRK P2 fortalte Christian Tybring-Gjedde (Frp), som nesten hver dag nå er ute å holder foredrag i forbindelse med valgkampen, at "folk er fortvilet over hva som foregår i deres nabolag" og at de han møter gir ham følgende tilbakemelding:

"Jeg, som stortingsrepresentant, har ikke noe mandat til å endre Norges demografi for evig og alltid."

- Dette er i utakt med de reaksjoner vi ser, svarte Liv Tørres fra Norsk Folkehjelp, som i Dagbladet på lørdag skrev at "det er mange ting du som privatperson kan gjøre for å hjelpe flyktninger i verden og her hjemme i Norge" og ga en veiledning til de mange som vil hjelpe.

Årsaker og sammenhenger bak "folkevandringen" mot Europa

Da Flyktninghjelpen i sommer la fram Flyktningregnskapet 2015 fremhevet de bl.a. at:

"Borgerkrigen i Syria har ført til den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig med mer enn 11 millioner flyktninger og internt fordrevne. Også i en rekke andre land i Midtøsten økte konfliktnivået og flyktningstrømmene i 2014."

Den siste oversiktene fra UNHCR bekrefter dette bildet og i helga skrev Aftenposten om "fem grunner til at den blodige Syria-krigen varer så lenge".

FNs rapporter om menneskelig utvikling i den arabiske verden har tidligere pekt på at "krigen mot terror" og "okkupasjonene av Irak og Palestina" bidro til å undergrave utvikling og menneskerettigheter i den arabiske verden og mange var senere kritiske til den vestlige verdens omfavnelse av "den arabiske våren". Sentralt i den negative utviklingen de senere årene står fremveksten av Den islamske staten (IS) og USAs president Barack Obama erkjente tidligere i år et slags medansvar:

"ISIS er en direkte utvekst av Al-qaida i Irak som vokste ut av vår invasjon".

Han la til at dette var "et eksempel på konsekvenser som ikke var planlagt" og avisa Klassekampen (02.09.15 ikke på nett) skrev sist uke at "vesten selv har mye av skylden for krisa". Etter å ha snakket med forskerne Henrik Thune (NUPI), Morten Bøås (Fafo) og Cecilie Hellestveit (ILPI) innledet de et to-siders oppslag slik:

"Vestens kriger i Irak, Afghanistan og Libya har bidratt sterkt til å skape den flyktningkrisa vi ser i dag. Det mener flere av Norges fremste forskere på internasjonal politikk."

Den mener også Russlands president, Vladimir Putin, som sist uke mente flyktningkrisen var en "forventet krise". Han pekte på at Russland og han selv hadde advart mot vestens politikk i muslimske områder, som han karakteriserte slik:

"Den dreier seg om å innføre deres egne standarder, uten å ta hensyn til historiske, religiøse, nasjonale og kulturelle trekk ved disse regionene."

Morten Strand kommenterte i dag Putins uttalelser slik i Dagbladet:

"Det var hulheten i den vestlige politikken Putin var ute etter. Og den er ikke vanskelig å få øye på. Russland har protestert mot alle de sentrale beslutningene i den vestlige politikken i Midtøsten som har bidratt til strømmen av flyktninger som nå kommer til Europa."

- Russland har aldri skjult det faktum at landet forsyner Syrias president Bashar al-Assad med våpen, sier samtidig en talskvinne for utenriksminister Sergej Lavrov i følge nyhetsbyrået RIA Novosti.

James A. Paul, tidligere direktør ved Global Policy Forum i New York, mente overfor IPS sist uke at "regimeendringsflyktninger" er en utmerket måte å endre den tomme konversasjonen om flyktningkrisen. Han mente det åpenbart var mange grunner til krisen, men pekte på at "regimeendring" vil hjelpe oss til å fokusere på et viktig element.

Et splittet Europa 

- Europa må føre en enhetlig europeisk asyl-, flyktninge- og migrasjonspolitikk, mente Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier og nærings- og energiminister Sigmar Gabriel og redegjorde i en kronikk i Aftenposten i slutten av august for ti punkter for et europeisk svar i flyktningpolitikken.

- Flyktninger: uønsket, lød tittelen i et oppslag i Dagsavisen noe dager senere, som ble innledet slik:

"Viljen i Europa til å ta imot tusener av asylsøkere som søker beskyttelse, blir nå satt på en stor prøve. Svaret fra øst er et rungende nei."

Holdningene til flyktningene er generelt mer negative i Øst-Europa enn i Vest-Europa i følge målinger fra Eurostat og i følge IPS skal en anonym tjenestemann fra et land i Øst-Europa dessuten ha spurt:

"Hvorfor skal vi skaffe hjem til disse flyktningene når vi ikke invaderte deres land?"

I en artikkel i den tyske avisa Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver Ungarns statsminister Viktor Orban i følge nettstedet EurActive at "bølgen av i hovedsak muslimske flyktninger som kommer til Europa truer med å undergrave kontinentets kristne røtter". Luxemburgs utenriksminister, Jean Asselborn, reagerte sterkt og EurActive konstaterer at:

"Migrantkrisen markerer en splittelse mellom EUs kjerneland, Frankrike og Tyskland, og nye medlemmer i sentral- og Øst-Europa."

– Hvis landene i unionen spiller Svarteper og skyver flyktningene over hverandres grenser, kan Europa-samarbeidet falle sammen, sa professor og statsviter Bernt Hagtvet til NRK sist uke. Både han og europaforsker Kate Hansen Bundt mente de øst-europeiske landene burde gjøre mer. Fredag møttes EUs utenriksministre for å drøfte krisen, men de klarte ikke å bli enige om tiltak. Aftenposten la i helga fram grafene som forklarer hvorfor, bl.a. at:

"Tyskland, Ungarn, Sverige og Italia har alene fått nesten 70 prosent av dem som er kommet til EU det siste halve året."

- Den folkelige støtten til syriske flyktninger kan presse EU til enighet, skrev Bergens Tidende i en lederkommentar om "Europas anstendighet". Kanskje er det mest anstendig om Vesten tar et særlig ansvar for "regimeendringsflyktningene" og Storbritannias statsminister David Cameron har kanskje tatt et lite skritt i den retning, når han i dag, forut for EU-toppmøtet, varsler at Storbritannia vil ta imot 20 000 flyktninger frivillig.

Økende press på Saudi-Arabia og Golf-statene

- Saudi-Arabia løfter ikke en finger for flyktningene, skrev Nettavisenlederplass forleden og innledet slik:

"Mens mennesker dør på flukt til Europa, er det et rikt naboland som ikke løfter en finger for flyktningene." 

Nettstedet IlmFeed, som har som formål å publisere informative og inspirerende artikler om Islam og muslimer, offentliggjorde nylig et kart som nettopp viste hvordan fordelingen av syriske flyktninger også blant muslimske naboland i Midtøsten er skjevt fordelt. På youtube forteller en tjenestemann fra Kuwait hvorfor Kuwait og andre gulfstater ikke kan akseptere flyktninger i sitt land. Han sier bl.a. at:

"Kuwait er alt for dyrt for dem, i motsetning til Tyrkia og Libanon, som er billige. De er bedre egnet for syriske flyktninger."

- Det er ikke riktig for oss å akseptere folk som er forskjellige fra oss, fortsetter han og legger til:

"Vi vil ikke at mennesker skal lide i vårt land på grunn av internt stress og trauma."

I går skrev Dagsavisen at "stengte grenser i arabiske land skaper sinne" og innledet slik:

"Mens syriske flyktninger strømmer til Europa, vokser sinnet mot de rike arabiske landene som nekter å ta imot sine brødre i nød."

I dag forteller NRK nyheter at 400 journalister i Kuwait har skrevet under på et opprop der de ber myndighetene i landet ta imot flyktninger fra Syria og Aftenposten skriver om Afzal Ashraf, ekspert i internasjonal diplomati og sikkerhet ved den britiske tenketanken Royal United Services Institute, som mener velstående, arabiske land ved Den persiske gulf gjør altfor lite for syriske flyktninger.

Nedenfor har vi samlet presseklipp og -debatt om flyktningkrisen fra de siste ukene.


Aktuelle lenker:

EurActive om flyktningskrisen:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Tidslinje for flyktningkrisen i Europa, NRK nyheter 10.09.15
  Europa opplever den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Ved hjelp av bilder, videoklipp og grafikk, viser NRK hva som har foregått langs grensene de siste månedene.
 • EUs løsning: Bedre grensekontroll og økt hjelp til flyktninger, Aftenposten 10.09.15
  EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker vil gi mer krisehjelp til Afrika, øke hjelp til flyktninger og styrke kontrollen av EUs yttergrense. Han vil bruke tvang for å få uvillige EU-land til å ta imot flere flyktninger.
 • En ufullkommen union, kommentar av Per Olav Ødegård i VG 10.09.15
  Europa opplever den største flyktningstrøm siden 2. verdenskrig. Det tester bærebjelkene i det europeiske samarbeidet.
 • USA tar imot flere syriske flyktninger, Dagbladet (NTB) 10.09.15
  USA er klare til å ta imot flere syriske flyktninger, sier utenriksminister John Kerry.
 • Her er Europas velkomstkomité, Dagsavisen 10.09.15
  Hundrevis av frivillige driver et stort mottakssenter for flyktninger på hovedtogstasjonen i Wien.
 • Lysbakken i strupen på Hagen, ABC nyheter (NTB) 10.09.15
  10 milliarder kroner fra oljefondet til å hjelpe flyktningene i nærområdene får ikke Audun Lysbakken til å juble. Isteden hudfletter SV-lederen Carl I. Hagens forslag og syn på flyktningene i Europa.
 • - Makan til journalistikk har jeg aldri opplevd!, Dagbladet 10.09.15
  Per Sandberg (Frp) og Trine Skei Grande (V) møttes til debatt om flyktningsituasjonen i Europa, fra Valgboden til Dagbladet foran Stortinget. Det tok ikke mange sekundene ut i debatten før temperamentet skjøt i taket.
 • Sandberg lokker velgere, lederkommentar i Nationen 10.09.15
  Frps nestleder Per Sandberg har vært i Libanon. Der har han besøkt teltleire for syriske flyktninger. Ære være Sandberg for det. Det er så mye vi ikke kan, og ikke forstår, av dagens kompliserte flyktningsituasjon.
 • Dobbelt så mange nordmenn vil ta imot flere flyktninger nå som i juni, VG 10.09.15
  På tre måneder har antall nordmenn som mener Norge må hjelpe flere flyktninger, doblet seg. – Nå må vi fokusere på hvordan vi skal hjelpe dem som alt er her, mener Flyktninghjelpen.
 • Regjeringen samler Syria-givere i Norge, VG 10.09.15
  Regjeringen vil tilby FN å holde en giverlandskonferanse for å øke landenes vilje til å gi penger til FNs arbeid med syriske flyktninger.
 • Anundsen: Strømmen av asylsøkere setter Europa på prøve, Aftenposten (NTB) 10.09.15
  Mottaksapparatet er ikke dimensjonert for den asylstrømmen vi ser nå, sier justisminister Anders Anundsen. Han mener regjeringspartiene må drøfte spørsmålet om Norge skal ta imot asylsøkere fra andre europeiske land.
 • Ni av ti Frp-lokalpolitikarar seier nei til å ta imot fleire flyktningar, Nationen 10.09.15
  Ni av ti lokalpolitikarar i Frp meiner eigen kommune ikkje har kapasitet til å ta imot fleire flyktningar. Alle andre parti seier dei kan ta imot fleire.
 • Siv angrer ingenting. Mener de som vil åpne grenser for flyktningene, har mistet hodet, Dagbladet 10.09.15
  Frp-lederen er fortsatt optimist selv med svake Frp-målinger og kalddusjen i skolevalgene.
 • - Vil ikke sette et tall på hvor mange vi bør ta inn, Dagbladet 10.09.15
  Jonas Gahr Støre mener regjeringa må fokusere på integrering.
 • Den skremmende polariseringen, kommentar av Sverre Avnskog i Vårt Land (verdidebatt) 10.09.15
  Noen av oss har et relativt avslappet til det å motta et antall syriske flyktninger til Norge. Vi anser det verken som en katastrofe for vår kultur eller som verdenshistoriens aller største redningsaksjon som sender oss til himmels av stolthet!
 • Viktigst å hjelpe flyktningene i nærområdene, kommentar av Per Anders Madsen i Aftenposten 10.09.15
  En rekke humanitære organisasjoner fremmet i vår krav om en nasjonal dugnad for Syria-flyktningene. Nå gjør de det igjen.
 • Aktører: Dette bør gjøres, Dagsavisen 10.09.15
  Tre milliarder til Syria-krisen, stans av returer og om nødvendig tvang av norske kommuner – det er blant kravene fra elleve organisasjoner.
 • Slik kan du hjelpe flyktningene, Aftenposten 10.09.15
  Si ;D har spurt Røde Kors Ungdom, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Press, ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, om tips til hvordan man kan engasjere seg.
 • Berger Røsland om Frp-løfte: - Det er en umulig politikk., Aftenposten 10.09.15
  Byrådsleder Stian Berger Røsland vil fortsatt regjere Oslo med støtte fra Fremskrittspartiet, men tar kraftig avstand fra Carl I. Hagens og partiets holdning til flyktninger og innvandrere.
 • «Flukten til Europa» - Derfor lager NRK temadag, NRK nyheter 10.09.15
  Europa er under press. Av folk på flukt. Og i møte med et tre år gammelt liv som endte i strandkanten.
 • Regjeringen tar initiativ til giverlandskonferanse for Syria, Dagbladet (NTB) 10.09.15
  Har sendt brev til FNs generalsekretær.
 • Sverige vil ikke ta imot flyktninger fra Danmark, VG 10.09.15
  Sverige er ikke interessert i å ta imot de flyktningene som allerede er reist inn i Danmark, men som sier de ønsker seg til Sverige.
 • En død gutt på stranden, Aftenposten og ondskapsfulle påstander om flykt, trygghet og tenner, kommentar av Kjersti Opstad i Aftenposten 09.09.15
  Sist uke eksploderte et bilde av en omkommet liten gutt liggende i strandkanten. Han ble symbolet på flyktningekatastrofen og vårt svik i møte med den.
 • Trygler verden om hjelp, Dagsavisen 09.09.15
  Syria vil tømmes for folk hvis borgerkrigen fortsetter, advarer FN.
 • Gulfstatene slår tilbake mot kritikk, VG 09.09.15
  Parallelt med den stadig økende flyktningstrømmen inn over Europas grenser, pågår det en «blame game» i Midtøsten, og i de rike Gulfstatene.
 • Flukten fra dødsmaskinen, kommentar av Ali Watti i Bergens Tidende 09.09.15
  Da var jeg ferdig utdannet lege, kunne jeg ikke dra tilbake til Syria. Siden den gang har den brutale IS gjort situasjonen enda verre.
 • Flykter nå fordi de har mistet alt håp, ABC nyheter (NTB) 09.09.15
  Flyktningstrømmen til Europa er drevet av en nær total håpløshet der svært mange ikke klarer en vinter til, mener hjelpeorganisasjoner og FN.
 • «Vi har all interesse av å være sannferdige og ordentlige", kommentar av Peter Markowski i Aftenposten 09.09.15
  Vi diskuterte internt på lørdag da saken ble skrevet og kom fram til at det var relevant å bringe nye opplysninger om familien som hadde blitt symbolet på flyktningkrisen verden over.
 • SV om Syria-løsning: - Må snakke med alle parter i konflikten, NRK nyheter 09.09.15
  Norge må ta en mer aktiv rolle for å opprette dialog med alle de krigførende partene i Syria, mener SVs nestleder Bård Vegar Solhjell. Det kan også innebære samtaler med terrorgruppen IS.
 • 850 000 båtflyktninger i løpet to år - minst, Dagbladet (NTB) 09.09.15
  - Global krise, sier FN-sjef.
 • Tyskland har plass til 500 000 nye flyktninger hvert år, Dagbladet 09.09.15
  - I flere år fremover, sier landets visestatsminister.
 • Vil lukke Europa, Dagbladet 09.09.15
  Per Sandberg vil stoppe asylstrømmen til Europa ved at alle må søke asyl fra sin verdensdel. Forslaget nedsables av regjeringspartner Høyre og på Stortinget allerede før det er lansert.
 • Frankrikes utenriksminister: – En seier for IS hvis vi tar imot alle flyktningene, Dagens Næringsliv (NTB) 09.09.15
  Hvis Europa tar imot alle som flykter fra Den islamske staten (IS), vil det være ensbetydende med å la IS vinne, mener Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius.
 • Mellom hat og omsorg, kommentar av Per Olav Ødegård i VG 09.09.15
  Flyktningene stues sammen i nedlagte industribygg eller provisoriske teltleirer. Dette er de heldige. De som etter en farefull og kostbar ferd har nådd reisens mål, Tyskland.
 • Et delt asyl-Europa, kommentar av Frode Forfang i Dagens Næringsliv 09.09.15
  Flere asylsøkere kommer til Europa. Men konsekvensene merkes svært ulikt. Derfor er europeisk samarbeid så krevende.
 • Innvandringsdebatt på feil premisser, replikk av Tove Heggli Sagmo, Marta Bivand Erdal, Rojan Tordhol Ezzati, Maria Gabrielsen Jumbert og Håvard Nygård på NRK ytring 09.09.15
  Lite tyder på at innvandring truer Europa. En ansvarlig innvandringsdebatt forutsetter at den ikke tas på feil premisser.
 • Svensk og tysk håp for flyktningene, Dagens Næringsliv 09.09.15
  Angela Merkel og Stefan Löfven er Syria-flyktningenes fremste håp i Europa, men advarer om at det vil ta tid å finne en endelig løsning på krisen.
 • Slik ser verden på syriske flyktninger, Aftenposten 09.09.15
  I mange land lyder høylytte krav om å ta i mot flere syrere. I andre land ikke.
 • Her sparker fotografen ben på løpende flyktninger, Aftenposten 09.09.15
  Mens flyktningene ved grensen til Ungarn løp desperat for å komme seg unna politiet, møtte de motstand fra uventet hold. Filmfotografen fra den ungarske TV-stasjonen N1TV både sparket de som kom løpende forbi og sparket bein på en far som bar på et mindre barn.
 • Tyskland holder flyktningedugnad, Aftenposten 09.09.15
  Hver dag blir tusenvis av flyktninger møtt med jubel og kosebamser. Store ting skjer: Individer får nytt håp. Tyskland forandrer seg.
 • «Slipp ham inn», kommentar av Bob Geldof i Stavanger Aftenblad 09.09.15
  Vi burde ikke en gang tenke oss om. Det burde ikke være nødvendig. England? Storbritannia? Avvise de mest utsatte og bedrøvede? De fem år gamle kroppene på stranda. Skal vi vise dem bort? Hvem er vi? Hva har vi blitt? Skam over oss.
 • Per Sandberg vil lukke Europa for asylsøkere: - De må søke i regionale leirer, Dagbladet 09.09.15
  Mener flyktninger må søke asyl i sin egen verdensdel. Og at flyktningkonvensjonen må reformeres.
 • Australia bøyer seg for presset: Sier ja til ytterligere 12 000 flyktninger, Dagbladet 09.09.15
  - Vi vil prioritere kvinner, barn og familier som har søkt ly i Jordan, Libanon og Tyrkia. Vi skal fokusere på dem som aldri kan dra tilbake, sa Abott til det frammøtte pressekorpset.
 • Sandberg foreslår 1,5 milliard ekstra i bistand til Libanon, NRK nyheter 09.09.15
  Per Sandberg ber Stortinget vedta en hjelpepakke som skal skape arbeidsplasser og bidra til å stabilisere Libanon. Frp-politikeren har besøkt to teltleirer for syrere i landet.
 • Truer ikke, kommentar av Martha Rubiano Skretteberg i Dagsavisen 09.09.15
  Det er skammelig at flyktningene fra Syria omtales som en byrde og et ressursproblem i verdens rikeste verdensdel.
 • Velkommen til Bergen, lederkommentar i Bergens Tidende 09.09.15
  Bergen bør bosette 750 flyktninger neste år. Det forutsetter politisk lederskap.
 • Stordalen betaler for 5000 flyktninger, Aftenposten 09.09.15
  Petter Stordalen gir Utlendingsdirektoratet 5000 overnattinger på sine hoteller til flyktninger.
 • Sverige er kritisk til at danskene lar flyktningene reise videre, Aftenposten 09.09.15
  Danmark ønsker å sende flyktningene og migrantene direkte videre til Sverige, uten at de registreres i Danmark. Forsker mener Dublin-avtalen er truet.
 • Akutt mangel på ledelse, kommentar av Heikki Holmås i Aftenposten 09.09.15
  Når Erna Solberg nå står ansikt til ansikt med den største flyktningkatastrofen siden andre verdenskrig, fremstår hun som en leder som unnlater å ta ledelse.
 • Det rakner for Frp, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 09.09.15
  Siv Jensen får nå betalt for oppfordringen til landets kommunestyrer om å sabotere Stortingets Syria-vedtak.
 • Carl I. Hagen: Vil gi 10 milliarder til FNs flyktningeleire, VG 09.09.15
  Carl I. Hagen (Frp) vil åpne oljefondet og gi 10 milliarder kroner til FNs Høykommissær for flyktninger slik at FN kan fullfinansiere leire i Syrias naboland.
 • Et arabisk svik og drap på sine brødre, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen 08.09.15
  De arabiske landene på den arabiske halvøy med Saudi-Arabia og Qatar i spissen støtter opp om motstanden mot Assad, men svikter totalt når det gjelder å gi nødhjelp til sine syriske sunnimuslimske brødre i Libanon , Jordan og Tyrkia.
 • Rike gulf-land får Syria-refs, Aftenposten 08.09.15
  Afzal Ashraf mener velstående, arabiske land ved Den persiske gulf gjør altfor lite for syriske flyktninger.
 • Dette er flyktningene verden har glemt, Aftenposten 08.09.15
  Ingen FN. Ingen krisehjelp. Blant gjørme og kloakk i skur av papp og plast må flyktningene hjelpe seg selv. - Dette er ikke et sted for mennesker, sier Mohamed Ojan.
 • – Krever at gulfstatene tar imot syriske flyktninger, NRK nyheter 08.09.15
  400 journalister i Kuwait har skrevet under på et opprop der de ber myndighetene i landet ta imot flyktninger fra Syria. Mange reagerer på at de rike landene rundt Persiabukta ikke slipper inn mennesker fra det krigsherjede nabolandet.
 • – Millioner flere på vei fra Syria, NRK nyheter 08.09.15
  Hvis ikke det internasjonale samfunnet snart finner en løsning på krigen i Syria vil mange tusen flere syrere flykte til Europa, advarer FN.
 • Russland: Vi forsyner Assad med våpen, VG (NTB) 08.09.15
  Russland har aldri skjult det faktum at landet forsyner Syrias president Bashar al-Assad med våpen, sier en talskvinne for utenriksminister Sergej Lavrov.
 • Slik vil EU fordele, Dagsavisen 08.09.15
  Det er klart for dragkamp de neste dagene når en omstridt plan om fordeling av flyktninger legges fram i EU.
 • Flyktningkatastrofen, lederkommentar i Klassekampen 08.09.15
  Krigen i Syria må stoppes og leirene i området må tilføres tilstrekkelige midler. Det må iverksettes et program for fordeling av flyktninger, slik at kaoset som nå råder opphører. EU må gjøre sitt, men i like stor grad er dette et internasjonalt anliggende. Det primære er å styrke FNs høykommissariat, slik at organisasjonen får tilstrekkelig ressurser og autoritet til å håndtere katastrofen. Og her må Norge bidra.
 • Tar bare kristne flyktninger, Vårt Land 08.09.15
  Kypros sorterer i flyktningstrømmen.
 • Prisen for å redde livene til flyktninger er så lav at vi selvsagt bør gjøre det, debatt av Øyvind Kvalnes i Aftenposten 08.09.15
  Når vi lager et regnestykke på vegne av menneskeheten for det å hjelpe folk som flykter fra krig og elendighet i Syria, så er kostnaden vesentlig lavere enn gevinsten.
 • Flyktninger skal ha satt fyr på flyktningeleir på Lesbos i Hellas, Aftenposten 08.09.15
  Situasjonen blir stadig mer desperat på den greske ferieøya.
 • Flyktningene på togstasjonen i Budapest er blitt mine naboer, Maria Skarpaas Andersen (21) på Si;D i Aftenposten 08.09.15
  Å møte mennesker på flukt har gjort noe med meg. Det er uten tvil de fineste naboene jeg har hatt. Kanskje blir noen dine med tiden?
 • Putin: -Flyktningstrømmen er europeernes egen skyld, kommentar av Morten Strand i Dagbladet 08.09.15
  Det skyldes en forfeilet politikk i Midtøsten, gjennom mange år, mener den russiske presidenten.
 • Forsvarsministeren i Ungarn trekker seg, VG 08.09.15
  Ifølge det ungarske nyhetsbyrået MTI skal forsvarsministeren i Ungarn har trukket seg pågrunn av flyktningsituasjonen i landet.
 • Tar 20 000 syriske kvoteflyktninger - frivillig, Dagbladet (NTB) 08.09.15
  - Storbritannia vil vise verden at vi er et medmenneskelig land.
 • Dansker trosser politiet, kjører flyktningene til grensen, Aftenposten 08.09.15
  Politiet i Danmark tror at så mange som 300 flyktninger kan ha blitt kjørt mot Sverige av privatbilister.
 • Per Sandberg besøkte flykt­ning­leir i Libanon, ABC Nyheter 08.09.15
  – Vi har sagt på inn- og utpust de siste seks månedene at man får mer hjelp for pengene her nede, og nå ser vi at det er rett.
 • Siv Jensen om Hagens flyktninguttalelser: - Dette er ikke Frps politikk, Aftenposten (NTB) 08.09.15
  Frp-leder Siv Jensen er ikke enig med sin forgjenger Carl I. Hagen om at båtene med flyktninger må snus og sendes i retur over Middelhavet.
 • Flykter til fots gjennom Danmark, NRK nyheter 08.09.15
  100 flyktninger har stukket av fra dansk politi og har tatt bena fatt på sin vei mot Sverige. I Rødekro nekter en gruppe å forlate toget, de vil også til Sverige.
 • Danske annonser i Libanon skal dempe ønsket om å reise til Danmark, Aftenposten 08.09.15
  Danske myndigheter rykket mandag inn annonse i fire libanesiske aviser med informasjon om innstramninger i utlendingspolitikken.
 • - Ingen god løsning å si «kom hit, alle sammen», Dagbladet 08.09.15
  Jonas Gahr Støre sier nei til flere kvoteflyktninger.
 • - Vi er alle europeere, og dere må få en rakett i baken, Dagbladet 08.09.15
  Jan Egeland mener Erna Solberg må ta et større ansvar.
 • Tidligere Frp-politiker refser partiets flyktningpolitikk, Dagbladet 08.09.15
  - Har nærmest brukt nærområdene som retorikk for å slippe å gjøre noe i Norge.
 • Slik kan du hjelpe flyktningene, VG 08.09.15
  De store hjelpeorganisasjonene melder om et voldsomt folkeengasjement for flyktningkrisen som nå utspiller seg. Her deres råd til hvordan du kan bidra.
 • Grande vil presse på for å øke innsatsen for Syria-flyktningene, Dagbladet 08.09.15
  Venstre-leder Trine Skei Grande synes det er trist at Jonas Gahr Støre (Ap) ikke støtter forslaget.
 • Solberg avventende til EUs flyktningdugnad, Dagens Næringsliv (NTB) 08.09.15
  EU-landene er i ferd med å finne en fordeling på i alt 160.000 asylsøkere som allerede befinner seg i Europa. Om Norge blir med på dugnaden, er uklart.
 • Sandberg vil hjelpe flere i leirer, og færre i Norge, NRK nyheter 08.09.15
  Bekaadalen i Libanon (NRK): Per Sandberg har besøkt to av de største teltleirene for syriske flyktninger i Libanon. Han vil at flere kan hjelpes i leirer som disse, fremfor å ta imot syrere i Norge.
 • 230 asyl­sø­kere til Malmö på mindre enn ett døgn, ABC Nyheter (NTB) 08.09.15
  Siden mandag ettermiddag har 230 asylsøkere ankommet Malmö. En del har dratt videre til Stockholm og Göteborg.
 • Jeg har bare ett ønske, kommentar av Violeta Matilde Cogorno (15) i Bergens Tidende 08.09.15
  Erna, Siv, Carl, jeg ville likt å se dere «på flukt».
 • Tragisk sent, lederkommentar i Dagens Næringsliv 08.09.15
  Det er godt nytt at Norge og regjeringen øker den økonomiske støtten til flyktninger i Syrias nærområder. Ifølge utenriksminister Børge Brende økes nødhjelpsbudsjettet med én milliard kroner neste år. Norge bidrar allerede mye, men det er nødvendig med betydelig mer støtte. Dessverre kommer bidragene sent. Det er tragisk at Europa og Norge for alvor reagerer når flyktningene kommer strømmende inn over våre grenser.
 • Regjeringen forlenger oppdraget i Middelhavet, Aftenposten (NTB) 08.09.15
  Regjeringen har besluttet å forlenge oppdraget i Middelhavet med tre måneder, og lover økt bevilgning til oppdraget i høstens statsbudsjett.
 • Migrant eller flyktning?, kommentar av Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim i Dagbladet 07.09.15
  Kva ord vi vel, er med på å forme korleis vi ser på "dei", og kva syn vi har på "dei".
 • Flyktningene splitter Europa: Sverige krever at alle land bidrar, Dagbladet 07.09.15
  Ungarn forsøkte å stoppe flyktningene med piggtråd, mens Østerrike og Tyskland åpner grensene.
 • Kirkens Nødhjelp: Dette bare er begynnelsen på flyktningstrømmen, VG 07.09.15
  Kirkens Nødhjelp tror flyktningstrømmen til Europa vil øke kraftig og at vi bare har sett toppen av isfjellet.
 • Et gjerde mot Jobbik, kommentar av Øyvind Strømmen i VG 07.09.15
  Så langt har det ungarske grensegjerdet i liten grad hjulpet mot flyktningsstrømmen landet opplever. Men gjerdet handler også om innenrikspolitikk.
 • Pave Frans ber Europas kristne om å ta imot flyktninger, Aftenposten 07.09.15
  Pave Frans ber alle katolske menigheter og andre religiøse fellesskap om å ta imot én flyktningfamilie hver.
 • Stengte grenser i arabiske land skaper sinne, Dagsavisen 07.09.15
  Mens syriske flyktninger strømmer til Europa, vokser sinnet mot de rike arabiske landene som nekter å ta imot sine brødre i nød.
 • Østerrike krever EU-toppmøte om flykt­nin­ger, ABC Nyheter (NTB) 07.09.15
  Østerrikes statsminister Werner Faymann krever at det holdes et ekstraordinært EU-toppmøte for å løse flyktningsituasjonen i Europa.
 • Hva bør Europa gjøre?, kommentar av Ulf Sverdrup i Dagens Næringsliv 07.09.15
  Først må den akutte migrasjonskrisen løses. Deretter må Europa finne varige politiske og institusjonelle løsninger.
 • Møter Europas batonger, Klassekampen 07.09.15
  Flyktninger støter mot politiet i flere europeiske land. Europas grenser blir stadig farligere.
 • De flytter ikke, de flykter!, kommentar av Kathrine Raadim i Aftenposten 07.09.15
  Ord er makt og derfor er det viktig at menneskene som flykter til Europa nå omtales med sitt rette navn. De fleste er flyktninger, ikke migranter.
 • Carl I. Hagen mener giverglede er et forsøk på reklame. Restaurantsjef kaller ham en bitter og smålig mann, Dagbladet 07.09.15
  Jan Vardøen er ikke imponert over Carl I. Hagens Facebook-innlegg.
 • Stordalens roses av humanitære organisasjoner, men møter kritikk i sosiale medier, Aftenposten 07.09.15
  – Kjempeflott, sier Amnesty International Norge om Petter Stordalens engasjement for å huse flyktninger. Andre kritiserer ham for å fremstå som en velgjører samtidig som han kanskje tar betalt.
 • Venstre vil ha hastemøte om flyktninger, Aftenposten (NTB) 07.09.15
  Venstre ber statsministeren ta initiativ til et ekstraordinært stortingsmøte om økt innsats for flyktninger fra Syria.
 • – Ikke aktuelt å ta i mot flyktninger fra andre europeiske land, NRK nyheter (NTB) 07.09.15
  Å ta imot Syria-flyktninger fra Tyskland og andre europeiske land er i utgangspunktet ikke aktuelt for Norge, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet.
 • – Overbevist om at det er best å hjelpe i nærområdene, Dagens Næringsliv (NTB) 07.09.15
  Frp-leder Siv Jensen holder fast ved sin oppfordring til kommunene om å si nei til å bosette flere flyktninger. Hun sier den økende asylanttilstrømmingen vil by på store problemer.
 • Ingen asylbonus for Frp, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 07.09.15
  Flyktninger skulle løfte Siv Jensen. Det gjør de ikke.
 • Regjeringen øker med bistandsmilliard, Aftenposten (NTB) 07.09.15
  Regjeringen øker nødhjelpsbudsjettet med 1 milliard kroner neste år. Pengene skal i hovedsak gå til Syrias nærområder, men KrF-leder Knut Arild Hareide åpner for at Norge må bruke enda mer.
 • Enorm giverglede krever økt bemanning, NRK nyheter 07.09.15
  Flyktningekrisen har gjort at Hvalsmoen transittmottak nå opplever rekordstor pågang av folk som vil hjelpe. Nå må de ansette en ekstra person for å håndtere pågangen.
 • Kommuner sier ja til ekstra Syria-flyktninger, Aftenposten 07.09.15
  I helgen ga Trondheim, Tromsø og Molde beskjed om at de er villig til å ta bosette flere flyktninger fra Syria.
 • Jensen angrer ikke på rådet til kommunene, ABC Nyheter (NTB) 07.09.15
  Frp-leder Siv Jensen angrer ikke på oppfordringen til kommunene om å si nei til å bosette flere flyktninger. Hun sier det økende antallet asylsøkere vil skape problemer for Norge.
 • Merkelig fokus fra Amundsen, lederkommentar i Aftenposten 07.09.15
  Situasjonen vil bli meget krevende, både praktisk og menneskelig. Vår hjemlige flyktningdugnad er i gang, og har fått fart etter hvert som flyktningdramaet i Syria har beveget seg inn i Europa. I denne situasjonen fremstår det som en merkelig prioritering av Justisdepartementet å bruke energi på innstramminger i regelverket for enslige mindreårige asylsøkere.
 • Fem grunner til at den blodige Syria-krigen varer så lenge, Aftenposten 06.09.15
  - Jeg ville ikke anbefale noen å sette store penger på en snarlig løsning på Syria-krisen, sier Kjetil Selvik ved Christian Michelsens Institutt.
 • - Libya er ikke et land. Svarte afrikanere som oss blir behandlet verre enn dyr, Dagbladet 06.09.15
  Det er like mange historier på denne båten som det er mennesker. Dette er historien til Marie.
 • En varslet katastrofe, kommentar av Arild Hermstad i Dagbladet 06.09.15
  Flyktninger som bekjempes av europeisk politi i kamputstyr og gummibåter med barn som driver rundt i Middelhavet. Det minner om dommedagsprofetier vi avskrev som dystopiske for få år siden.
 • Syriske flyktninger til VG: – Ungarn behandlet oss forferdelig, VG 06.09.15
  Talal og vennene hans har vært på flukt fra krigen i Syria i halvannet måned. Da de kom til Tyskland lørdag kveld kunne de endelig smile igjen.
 • Kjølig tone på resultatløst utenriksministermøte, Dagens Næringsliv (NTB) 06.09.15
  Tonen var uvanlig skarp da EUs utenriksministre diskuterte flyktningkrisen på et møte i Luxembourg. Ministrene klarte ikke å bli enige om felles tiltak.
 • Aylan vil leve videre, kronikk av Sevda Clark i Aftenposten 06.09.15
  Vi ser ham liggende med ansiktet ned på en feriestrand, vasket opp på land, ikke del av «svermen» som David Cameron snakket om, men som en enslig sjøstjerne.
 • «Mafiaen tjener mer på menneskesmugling enn på narkotika», Aftenposten 06.09.15
  Desperate flyktninger som forsøker å komme til Europa, er lett bytte for kyniske mafiagrupper. Menneskesmugling er blitt milliardindustri.
 • Grafene som viser hvor skjevt asylsøkerne er fordelt i Europa, Aftenposten 06.09.15
  Europas ledere krangler så busta fyker om fordeling av flyktninger. Disse tre grafene forklarer hvorfor.
 • Europas verdier, kommentar av Einar Hagvaag i Dagbladet 06.09.15
  Flyktningene kommer uansett, så lenge krig og nød herjer i nærområdene. Å ta imot dem er å forsvare Europas historiske verdigrunnlag.
 • – Storbritannia vil ta imot 15.000 syriske flyktninger, NRK nyheter (NTB) 06.09.15
  Den britiske regjeringen er klar til å ta imot 15.000 syriske flyktninger og vil sette inn militæret for å bekjempe menneskesmuglere, ifølge Sunday Times.
 • - Oppsiktsvekkende uenighet i regjeringen, Aftenposten 06.09.15
  Mens statsminister Erna Solberg (H) maner til nasjonal dugnad, står finansminister Siv Jensen (Frp) fast på at kommunene bør si nei til å ta imot Syria-flyktninger.
 • Over 4000 migranter ventes i havn i Aten, Dagbladet (NTB) 06.09.15
  - Vi trenger ikke ferger, vi trenger flåter for å frakte dem.
 • Slik kan du hjelpe, kronikk av Liv Tørres i Dagbladet 06.09.15
  Det er mange ting du som privatperson kan gjøre for å hjelpe flyktninger i verden og her hjemme i Norge. Her er en oversikt over noen av dem.
 • I kveld flyttet asylsøkere inn på Stordalens hotell: - Vi stelte i stand en bankett, Dagbladet 06.09.15
  - En fin overraskelse hvis Stordalen åpner lommeboka, sier UDI.
 • Støre vil ikke kritisere Anundsens brev om asylbarn, NRK nyheter (NTB) 06.09.15
  Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han ikke vil kritisere justisministeren for å undersøke hvilke handlingsalternativer Norge har overfor asylbarna.
 • Jenten med de mørke krøllene, kommentar av Vårin Albrigtsen i Bergens Tidende 06.09.15
  Hvordan har det gått henne, den unge jenten jeg så i havnen på Kos? Kan hun være en av dem som ble kvalt i en lastebil i Østerrike?
 • Sp vil gi penger fra oljefondet til flyktninger, Aftenposten 06.09.15
  Senterpartiet mener Norge må gå foran og legge flere milliarder kroner på bordet for å hjelpe flyktninger. Pengene skal hentes fra oljefondet.
 • Finlands statsminister tilbyr huset sitt til flyktninger, NRK nyheter 06.09.15
  – Huset vårt er lite i bruk, siden vi bor i tjenesteboligen, sier statsminister Juha Sipilä. Han oppfordrer andre finner til å gjøre det samme. Landet venter nå opp mot 30.000 flyktninger.
 • Der det er hjerterom, lederkommentar i VG 06.09.15
  Det hjemlige engasjementet for flyktninger som kommer til landet vårt, er imponerende.
 • Thorning-Schmidt kan bli FNs nye flyktningsjef, Dagens Næringsliv (NTB) 05.09.15
  Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt er nominert som kandidat til jobben som FNs høykommissær for flyktninger.
 • Flyktninger strømmer over grensen til Østerrike, Aftenposten (NTB) 05.09.15
  Politiet i Østerrike forventer at det vil komme 10.000 flyktninger og migranter fra Ungarn i løpet av lørdagen. Flere tusen flyktninger gikk lørdag morgen over grensen fra Ungarn.
 • Venter 10.000 mennesker fra Ungarn til Østerrike lørdag, ABC Nyheter (NTB) 05.09.15
  Politiet i Østerrike forventer at det vil komme 10.000 flyktninger og migranter fra Ungarn i løpet av lørdagen.
 • Flyktningene tar beina fatt, Dagsavisen 05.09.15
  Ungarn møter krass kritikk, men ingen sanksjoner for måten de behandler flyktningene på.
 • Selv Cameron måtte snu i møtet med bildet av den syriske gutten, Aftenposten 05.09.15
  Et bilde gjorde det umulig for David Cameron å tviholde på den tøffe tonen.
 • Den egyptiske milliardæren har sett nok: Spør Hellas og Italia om å få kjøpe øy for å huse flyktninger, Dagbladet 05.09.15
  Den egyptiske miiliardæren Naguib Sawiris (61) uttalte nylig i et tv-intervju at han vil gå til greske og italienske myndigheter og spørre om de ikke kan selge ham ei øy hvor man kan huse den voldsomme strømmen av flyktninger, skriver sabreakingnews.co.za.
 • Jubelbildene: Her slipper flyktningene over grensen fra Ungarn, VG 05.09.15
  Med alt de eier i noen plastposer er denne familien ett skritt nærmere livet de drømmer om.
 • Ungarske muslimer bannlyser regje­ring­par­ti­ene, ABC nyheter (NTB) 05.09.15
  I fredagsbønnen 4. september forbød Det ungarske Islamsamfunn muslimer å støtte regjeringspartiene i Ungarn.
 • Flyktninger kan få tre års fengsel for å klatre over ungarsk piggtråd, Dagens Næringsliv (NTB) 05.09.15
  Nasjonalforsamlingen i Ungarn har vedtatt en strafferamme på tre års fengsel for dem som klatrer over det nye piggtrådgjerdet langs grensen mot Serbia.
 • La flere få bli i Norge, lederkommentar i Dagbladet 05.09.15
  Alle ser ut til å være enige om at Europa må finne en felles løsning på flyktningkrisen. I Norge er det bred politisk enighet om dette, fra SV til Frp. Tysklands Angela Merkel får med seg stadig flere vestlige EU-land på å presse fram en løsning. Det handler om å fordele de mange hundre tusen flyktningene som kommer til Europa på en rettferdig, trygg og praktisk måte. Alle land må ta et ansvar for dette, det kan ikke bare påligge de landene som tilfeldigvis ligger på Schengen-grensa.
 • Erna Solberg varsler ekstrabevilgninger til flyktningemottak, Aftenposten 05.09.15
  Rekordmange flyktninger kommer til Norge. Nå varsler statsminister Erna Solberg (H) ekstrabevilgninger til asylmottak, og at hun vil komme med en redegjørelse til Stortinget om saken.
 • Fordobling av asylsøkere, Dagsavisen 05.09.15
   «Stem på en ordfører som vil bosette flyktninger!» Det er Redd Barnas oppfordring til velgerne. Bare i august har det kommet 2.300 nye asylsøkere til Norge. Sammenlignet med august i fjor er det en fordobling av nyankomne asylsøkere.
 • Det er rørende å se medmenneskeligheten og viljen til å hjelpe de på flukt, kommentar av Abdirahman Mohamed i Dagbladet 05.09.15
  Norge går foran med sitt vedtak om 8000 syriske kvoteflyktninger.
 • Kommune-Norge må redde flyktningene, kommentar av Rami Chumber og Maria Skage El-Yousef i Aftenposten 05.09.15
   Over 11 millioner mennesker er på flukt som et resultat av borgerkrigen i Syria. Det er på tide at de norske kommunene innser at dette handler om mer enn økonomi.
 • Norge vil bruke EØS-midler på flyktninger, Nationen (NTB) 05.09.15
  Landene som mottar EØS-midler fra Norge bør prioritere tiltak for flyktninger og asylsøkere, mener regjeringen. Budskapet rettes særlig mot EU-land i øst som i dag tar imot få Syria-flyktninger.
 • Norge vil bruke milliarder til å presse Øst-Europa til å ta imot flyktninger, VG 05.09.15
  Den norske regjeringen blar opp milliardbeløp i syv år for å få EU-land som i dag ikke vil ta imot flyktninger, til å bidra til et felleseuropeisk flyktningløft.
 • Blå flukt, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 05.09.15
  Erna Solberg vil ha dugnad. Siv Jensen vil ikke være med.
 • Tusenvis er på flukt til Europa. Nå ønsker Anundsen å la færre enslige asylbarn få bli i Norge, Aftenposten 05.09.15
  Flyktningekrisen har ført et stort antall enslige mindreårige asylbarn til Norge. Nå leter justisminister Anders Anundsen (Frp) etter muligheter for å gi dem færre rettigheter, nekte dem opphold og sende flere ut.
 • - Det er uaktuelt å bidra til at flere mindreårige blir kastet ut, Aftenposten 05.09.15
  Det er ikke aktuelt for regjeringens støttepartier, V og KrF, å godta en innstramming overfor enslige, mindreårige asylsøkere.
 • 50.000 flyktninger må bosettes i Norge, Vårt Land 05.09.15
  Sender ut dugnadsappell til kommunene.
 • Frp-Sandberg planlegger flyktningbesøk i Midtøsten, VG 05.09.15
  Frps 1. nestleder Per Sandberg planlegger i neste uke å besøke et land i Midtøsten for å se flyktningsituasjonen på nært hold.
 • 2313 asylsøkere til Norge i august - høyeste asyltall siden Bosnia-krigen, Aftenposten 05.09.15
  Antall asylsøkere som kom i august, er det høyeste tallet på en enkeltmåned siden krigen i Bosnia på 1990-tallet.
 • Hold på varmen, kommentar av Une Bratberg i Vårt Land 05.09.15
  Det er lenge siden vi har vært vitne til et så stort engasjement: Facebookgruppa Refugees Welcome to Norway hadde torsdag ettermiddag over 47.000 medlemmer. Fredag morgen 57.705. For en ukes tid siden var det 300. Historiene, viljen og handlekraften til enkeltmenneskene og gruppene er imponerende. Folk står faktisk i kø for å hjelpe flyktninger. Hjelpeorganisasjonene melder om økt pågang fra folk som vil bidra.
 • Flyktninger, NRK P2 Dagsnytt 18 04.09.15
  Utgaven var i sin helhet viet til flyktningkrisen.
 • Det banker på døra. Lukk opp!, kronikk av Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp, Norge), Birgitte Qvist-Sørensen (Folkekirkens Nødhjælp, Danmark), Gunilla Hallonsten (Svenska kyrkan, Sverige), Jouni Hemberg (Kirkon Ulkomaanapu, Finland) og Bo Forsberg (Diakonia, Sverige) i VG 04.09.15
  I parker, jernbanestasjoner og skogholt, midt i Europa, ligger søvnløse og utmattede mennesker på flukt fra krig og nød. I titusenvis banker de på Europas dør. De skal ha hjelp!
 • «En overveldende flyktningkrise», Bistandsaktuelt 04.09.15
  60 millioner mennesker er på flukt i verden. Bare i Syria er 12 millioner fordrevet, ifølge FN-rapporten «World at War». – Vi visste dette ville komme. Om noe er overraskende, må det være at «vi» ikke har villet forholde oss til situasjonen, sier Pål Nesse i Flyktninghjelpen.
 • Mobiliserer i Europa, Bistandsaktuelt 04.09.15
  Norske organisasjoner mobiliserer for å hjelpe flyktninger som strømmer til Europa. For første gang siden Balkan-krigen organiserer Kirkens Nødhjelp en nødhjelpsoperasjon på europeisk jord.
 • Professor: - Det er ikke mulig å leve i Kobani, Dagbladet 04.09.15
  Tre år gamle Aylan Kurdi flyktet fra den syriske byen.
 • «Dere må bevege dere i skyggene», Morgenbladet (dokumentar) 04.09.15
  Dette er historien til Jihan og Ahmad, et syrisk ektepar som har reist med barna sine fra Kos til Sverige. Vi fikk følge dem på hele ferden. En måned, åtte grenser, ni land, 4000 kilometer på flukt fra krigen.
 • USA: - Europa har kapasitet til å håndtere migrantene, Dagens Næringsliv (NTB) 04.09.15
  USA vil yte bistand til europeiske land som mottar mange migranter fra Midtøsten og Nord-Afrika, men Det hvite hus vil ikke svare på om landet selv skal ta inn flere fra regionen.
 • Bildet vi egentlig ikke ville se, kommentar av Joacim Lund i Aftenposten 04.09.15
  En død treåring i rød T-skjorte på stranden i Tyrkia er et av de mest redselsfulle bildene verden har sett på lenge. Var det riktig å publisere det?
 • Europas anstendighet, lederkommentar i Bergens Tidende 04.09.15
  Den folkelige støtten til syriske flyktninger kan presse EU til enighet.
 • EU-ledere søker felles grep for å møte flyktningstrømmen, NRK nyheter (NTB) 04.09.15
  Fredag møtes EUs utenriksministre for å diskutere den økende flyktningkrisen. Lite ser ut til å være avklart når det gjelder strømmen av flyktninger og migranter gjennom Europa.
 • Økt press mot Cameron, Dagsavisen 04.09.15
  Presset om å ta imot flere flyktninger øker mot statsminister David Cameron i Storbritannia.
 • Morten Krogvold: – Bildet har stor slagkraft, NRK nyheter 04.09.15
  – Et sterkt symbol på Europas manglende besluttsomhet, sier Morten Krogvold. Han sammenligner bildet med andre historiske motiv som har rystet og forandret verden.
 • – Flyktningkrisen blir den store testen for EU, NRK nyheter 04.09.15
  – Hvis landene i unionen spiller Svarteper og skyver flyktningene over hverandres grenser, kan Europa-samarbeidet falle sammen, sier professor og statsviter Bernt Hagtvet. Både han og europaforsker Kate Hansen Bundt mener de øst-europeiske landene bør gjøre mer.
 • Mener Europa bør lære av Australias strenge flyktningpolitikk, NRK nyheter (NTB) 04.09.15
  Australias statsminister Tony Abbott mener Europa bør ta lærdom av hans regjerings strenge flyktningpolitikk for å stanse flyktningkrisen i Europa.
 • Desperate og fortvilte flyktninger la seg ned i skinnegangen, Aftenposten 04.09.15
  - Ikke kritiser Ungarn for å gjøre det som trengs, sier den ungarske statsminister Victor Orban.
 • Frustrerte flyktninger til Aftenposten: - Vi hater Ungarn. Vi vil bare vekk., Aftenposten 04.09.15
  Statsminister Victor Orban sier Ungarn ikke vil ha «massevis av muslimer i landet vårt». - Vi vil ikke være her heller, svarer flyktningene Aftenposten møter i Budapest.
 • Flukten til frihet endte på asfalten i Budapest, Dagbladet 04.09.15
  Flyktningestrømmen til Ungarn fortsetter.
 • Bildet av gutten (3) som ble skyllet i land i turistparadiset, ryster Europa, Aftenposten 04.09.15
  Den lille gutten var én av 12 syriske flyktninger som døde i forsøket på å nå EU og den greske øya Kos.
 • Saudi-Arabia løfter ikke en finger for flyktningene, lederkommentar i Nettavisen 04.09.15
  Mens mennesker dør på flukt til Europa, er det et rikt naboland som ikke løfter en finger for flyktningene.
 • Mellom idyll og domedag, kommentar av Kaj Skagen i Dag og Tid 04.09.15
  Det sekulære misjonsbodet om å gå ut i verda og gjera alle folkeslag til velståande sosialdemokratar, tek ikkje omsyn til korkje historia eller samtida.
 • Eit grenselaust Europa, kommentar av Jon Hustad i Dag og Tid 04.09.15
  «Alle» er no samde om at noko må gjerast med asylsystemet til EU, men lite kjem til å verta gjort.
 • Børge Brende til VG om flyktningkrisen: - Norge må gjøre mer, VG 04.09.15
  Sterkt berørt av bildene av døde flyktningbarn, lover utenriksminister Børge Brende at Norge skal gjøre mer for å hjelpe i krisen.
 • Flykt­ning­hjel­pen: – Folk har innsett alvoret, ABC nyheter (NTB) 04.09.15
  Den økende flyktningkrisen i Europa gir større pågang hos de humanitære organisasjonene. Flere millioner er kommet inn, og kleslagrene fylles opp.
 • Norge må bidra, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 04.09.15
  Erna Solberg bør si det nå: Norge blir med på EU-dugnad for flyktningene.
 • Vi våknet, lederkommentar i Morgenbladet 04.09.15
  Sivilsamfunnet reiste seg, nærmest over natten. På en drøy uke har «Refugees welcome to Norway» fått 40 000 medlemmer. Utenfor asylmottakene står folk står i kø for å tilby klær, mat, leker til barn, helsetjenester.
 • «Stopp opp et øyeblikk og forestill deg at dette er ditt barn», Dagbladet 03.09.15
  Bildet fra ei tyrkisk strand rører verden.
 • Sik­ker­hets­rå­det vurderer reso­lu­sjon om flykt­ning­kri­sen, ABC nyheter (NTB) 03.09.15
  FNs sikkerhetsråd diskuterer et forslag til en resolusjon som skal ta for seg utfordringene knyttet til den massive tilstrømmingen av flyktninger til Europa over Middelhavet.
 • – Ikke glem ­nærområdene, Vårt Land 03.09.15
  Det er klart viktigste å støtte hjelpe­arbeidet i Syria og nabolandene, sier Røde Kors.
 • Jan Egeland: – Dette er enkeltmennesker, VG 03.09.15
  Det kommer stadig bilder som viser den brutale virkeligheten som finner sted i Middelhavet.
 • Flyktningstrøm skaper forvirring, Dagsavisen 03.09.15
  Ingen er lenger helt sikre på hvilke asylregler som gjelder i EU. Det skaper kaotiske tilstander i Budapest og i Wien.
 • Europa kan hvis europeiske stater vil, kommentar av Vigdis Vevstad og Trygve G. Nordby i Aftenposten 03.09.15
  Flyktningekatastrofen. Alle de nødvendige instrumentene, lovgivningen og institusjonene for å håndtere situasjonen finnes allerede.
 • Vil skille raskere ut dem som skal bli, Dagsavisen 03.09.15
  Mens Tyskland åpner dørene for syrerne, skal økonomiske migranter raskt sendes ut. Nå er målet raskere å skille ut hvem som skal få bli.
 • Europa må organisere flukten, kommentar av Per Anders Madsen i Aftenposten 03.09.15
  Flyktningestrømmen. Flyktninger vil fortsatt legge ut på livsfarlige reiser til Europa så lenge de ikke gis andre håp.
 • Tusenvis av flyktninger strandet på togstasjonen i Budapest, VG 03.09.15
  Tusenvis av flyktninger sover natt til torsdag utenfor togstasjonen i Budapest. Ingen vet hva som skjer, bare at de ikke får reise videre og at de ikke får hjelp.
 • Nylig så vi en syrisk far som tviholdt på sine barn og gråt av lettelse da de reddet seg i land, kommentar av Audun Tømmerås i Dagbladet 03.09.15
  Mennesker i disse landene gjør det samme som nordmenn gjorde under tyskernes krigshandlinger i Norge, de flykter for å redde eget og familiens liv.
 • Invasjon av velvilje, Vårt Land 03.09.15
  Nettengasjementet tar av. Frivillige organisasjoner må samarbeide for å ta unna alle henvendelsene fra folk som vil hjelpe flyktninger.
 • Skal vi stakkarsliggjøre flyktninger, eller se på dem som ressurser?, kronikk av Maria Amelia i Aftenposten 03.09.15
  Skal vi isolere flyktninger på asylmottak, eller skal vi gå dem i møte, og gi dem mulighet til å jobbe?
 • Mange går foran i stor flyktningdugnad, lederkommentar i Adresseavisa 03.09.15
  Den store flyktningkrisen i Europa setter avtrykk i de fleste norske kommuner. Det er gledelig at så mange kommuner i Midt-Norge vil være med på dugnaden for å ta imot flere flyktninger. Men det er ikke nok.
 • En vanlig dag på dødens strender, VG 02.09.15
  Her henter frivillige nok et lik opp fra havet i krigsherjede Libya. Øyenvitner forteller VG om kroppene som skyller inn på stranden i hjembyen.
 • En av tre migranter i Makedonia er kvinner og barn, ABC Nyheter (NTB) 02.09.15
  En tredel av alle migrantene og flyktningene som ankommer Makedonia, er kvinner og barn, ifølge FNs barnefond UNICEF.
 • Her må over hundre barn sove på betonggulvet i natt, Dagbladet 02.09.15
  En endeløs tragedie utspiller seg på togstasjonen i Budapest.
 • Barna sover på bakken blant søppel og skitt, Aftenposten 02.09.15
  Parkene i Beograd er blitt kummerlige campingplasser for mennesker på flukt. Opptil 700 mennesker sover her daglig.
 • Migranter protesterer mot stengt togstasjon, NRK nyheter 02.09.15
  Hundrevis av migranter som vil reise videre inn i Europa, demonstrerte etter at de ble stengt ute fra togstasjonen i Budapest i Ungarn. Samtidig forbereder Tyskland seg på storinnrykk.
 • Flyktningstrøm skaper forvirring, Dagsavisen 02.09.15
  Ingen er lenger helt sikre på hvilke asylregler som gjelder i EU. Det skaper kaotiske tilstander i Budapest og i Wien.
 • Bestemor Europa trenger dem, kommentar av Per Valebrok på E24 02.09.15
  Flyktninger og innvandrere truer ikke Norges og Europas velferdsmodell. De er redningen.
 • Virkelighetens Hunger Games, kronikk av Dag Øistein Endsjø på NRK ytring 02.09.15
  Mens vi sitter foran fjernsynet og følger med, må hundretusener risikere livet i synkeferdige båter og lufttette lastebiler før vi er villige til å ta dem imot.
 • Flyktningene tvinger EU til nye lover, lederkommentar i Adresseavisa 02.09.15
  Flyktningkrisen har avdekket store svakheter i det europeiske avtaleverket Norge er en del av.
 • Møter motstand, Dagsavisen 02.09.15
  Angela Merkel vil presse fram handling hos sine naboland foran krisemøtet om halvannen uke, men møter sterk motbør.
 • Merkels tysktime om verdier, kommentar av Per Olav Ødegård i VG 02.09.15
  Forbundskansler Angela Merkel belærer, formaner og minner om hva Europa står for. I flyktningkrisen er hun blitt Europas overlærer.
 • 12.000 islen­din­ger ber regje­rin­gen om å få hjelpe syriske flykt­nin­ger, ABC nyheter 02.09.15
  Etter planen skulle Island ta imot 50 flyktninger fra Syria. En kampanje med stort engasjement har fått myndighetene til å åpne for at de kan ta imot flere.
 • Falsk og ekte godhet i flyktningspørsmålet, kronikk av Bjørn Stærk i Aftenposten 02.09.15
  Jeg har mye å kritisere norsk innvandringspolitikk for, aller mest at vi ikke har noen. Og jeg mener asylsystemet er absurd og grotesk, og at vi i utgangspunktet oppnår mer ved å gi nødhjelp til mange i en flyktningleir enn å bosette noen få flyktninger i Norge. Men det er helt klart en god gjerning å bosette flyktninger, og å møte asylsøkere med varm mat og et smil. Jeg vil vi skal gjøre så mye godt som vi har godhet til, så lenge godheten er ekte.
 • Norge bør lytte til Merkel, lederkommentar i Nationen 02.09.15
  Flyktningstrømmene mot Europa setter EUs flyktningpolitikk på prøve. Ulovlig grensekrysning, menneskehandel, tusenvis av døde og nye gjerder rundt Europa, viser med tragisk tydelighet at den politikken som hittil er blitt ført, ikke fungerer.
 • Største humanitære krise siden andre verdenskrig. Skjønner vi egentlig alvoret?, kronikk av Camilla Nordstrand i Dagbladet 02.09.15
  Jeg mener at Norge bør åpne dørene.
 • Kirken ber folk delta i dugnad for flyktningene, Vårt Land (NTB) 02.09.15
  Flyktningkrisen er så dramatisk at Den norske kirke oppfordrer alle til å støtte bistandsorganisasjonene.
 • Stortingsflertall vil presse Regjeringen til å øke hjelpen til Syria-flyktninger, Aftenposten 02.09.15
  Opposisjonen og Regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF vil tredoble den humanitære støtten til Syria-flyktninger.
 • ‘Den perfekte sandstorm’ truer Sahel, Vårt Land 02.09.15
  Mellom 20 og 25 millioner mennesker trues nå av ­matmangel i den karrige Sahel-regionen i det vestlige Afrika. Den voksende krisen har havnet helt i skyggen av Syria-krigens flyktningdrama.
 • Frankrike og Tyskland krever samarbeid om migrant­kri­sen, ABC nyheter (NTB) 01.09.15
  Europeiske land må samarbeide bedre for å håndtere migrantkrisen, mener Frankrike og Tyskland. Flere tog med mange hundre flyktninger kom mandag til Østerrike og Tyskland fra Budapest.
 • Flyktningkrise, lederkommentar i Dagens Næringsliv 01.09.15
  EU innkalte søndag til toppmøte i september om flyktningebølgen inn i unionen. Reaksjonen kommer sent og etter hard kritikk for handlingslammelse. Det er uklart hva de 29 medlemslandene kan oppnå. «EU gjør krisen verre enn før», skriver avisen Nationen på lederplass. På et vis er dette sant.
 • Professor tror den omfattende migrasjonenen vil fortsette i mange år, Aftenposten 01.09.15
  En flyktningplan kan ikke bare handle om fordeling av dem som kommer nå, mener professor Grete Brochmann. EU innkaller til ekstraordinært flyktningmøte, men landene er splittet.
 • Slik har Middelhavet blitt dødehavet, VG 01.09.15
  Her er tallene som viser hvordan Middelhavet er i ferd med å bli Dødehavet: Nesten fem ganger så mange mennesker på flukt dør her enn noe annet sted i verden.
 • Merkel: - Flyktningkrisen truer Schengen-samarbeidet, Dagens Næringsliv (NTB) 01.09.15
  Tysklands statsminister Angela Merkel sier at det må stilles spørsmål ved hele Schengen-samarbeidet dersom ikke Europa klarer å samarbeide om migrantkrisen.
 • - Schengen-avtalen har spilt fallitt for lenge siden, Aftenposten 01.09.15
  - Ingen tvil om at den politikken EU har på migrasjonsfeltet i dag ikke fungerer, sier NUPI-sjef Ulf Sverdrup. Frps Harald Tom Nesvik vil ha innstramninger i Schengen-praksis.
 • Europas asylsystem må fornyes, lederkommentar i Aftenposten 01.09.15
  I snart 20 år har Dublin-avtalen vært en bærebjelke i Europas asylsystem. Nå er den i ferd med å gå i oppløsning.
 • Flyktningene er småbarnsfamilier, barn med blemmer på føttene fordi de har gått så altfor langt til fots, kronikk av Tove R. Wang og Karoline Steen Nylander i Aftenposten 01.09.15
  Europa må rive ned muren.
 • Sandberg: - Man må trekke en grense et sted, Aftenposten (NTB) 01.09.15
  Frp-nestleder Per Sandberg følte han ble framstilt som en hater og trakk seg i siste liten fra en TV-debatt om flyktningstrømmen fra Syria med SV-leder Audun Lysbakken mandag formiddag.
 • Voldsomt stort folkelig engasjement for syriske flyktninger, Aftenposten 01.09.15
  Det er et voldsomt engasjement i Oslos befolkning for å hjelpe de mange syriske flyktningene som er i mottaksapparatet nå.
 • «Flyktninger, velkommen!», kommentar av Shazia Sarwar i VG 01.09.15
  Hundrevis av nordmenn har massemobilisert for å hjelpe flyktninger som nå ankommer Norge. Det varmer, i en ellers iskald flyktningedebatt.
 • Jeg vil ikke ha jobben med å plukke ut de 8000 som får reise til Norge, kommentar av Halvar Rønneberg i Dagbladet 01.09.15
  Da ville jeg ha måttet gråte enda mer enn jeg gjør når jeg ser de bildene og reportasjene vi får daglig.
 • Misforståelse bak Sandbergs duell-boikott, VG 01.09.15
  En god, gammeldags - og utspekulert - misforståelse er trolig grunnen til at Per Sandberg plutselig bestemte seg for å boikotte en direktesendt TV-duell om flyktningkrisen kun minutter før sending.
 • - Som et verkende sår, Dagens Næringsliv 01.09.15
  Skipsreder Elisabeth Grieg (55) mener den norske debatten om syriske flyktninger er «pinlig». Hun ber næringslivet hjelpe flere flyktninger i nød.
 • Frp-topper vil ha strengere Schengen-praksis, Dagbladet (NTB) 01.09.15
  Flere topper i Fremskrittspartiet mener flere Schengen-land må stramme inn grensekontrollen. Hvis ikke, kan det bli aktuelt å gjøre endringer på avtalen som sikrer passfrie reiser i store deler av Europa.
 • Sverige legger om rutinene for alle nye asylsøkere, Aftenposten 01.09.15
  Sverige sliter med integreringen. I én kommune får asylsøkerne gratis busskort og rask språkhjelp. Et annet sted sitter de passive i flere måneder. Nå skal systemet legges om.
 • Det er helt sant at flyktningene må hjelpes der de er. Og nå er de i Europa. kommentar av Audun Lysbakken i Aftenposten 01.09.15
  Det betyr alltid å «tørre» å si at vi ikke kan ta imot folk. Som om det var spesielt modig.
 • Den vanskelige muren, kommentar av Morten Strand i Dagbladet 31.08.15
  Fra og med i dag går det en mur gjennom Europa. Det vekker assosiasjoner til ting vi helst ikke vil assosiere oss med.
 • Flyktninger: uønsket, Dagsavisen 31.08.15
  Viljen i Europa til å ta imot tusener av asylsøkere som søker beskyttelse, blir nå satt på en stor prøve. Svaret fra øst er et rungende nei.
 • – Kvar morgon ligg det eit hopetal flyktningar utanfor portane, NRK nyheter 31.08.15
  Hajdukovo er tilsynelatande ein roleg landsby i Serbia.
  Men ute i nattemørkeret er det full aktivitet. Norske Ove Johansen treng ikkje gå langt frå huset sitt før han treff flyktningar som prøver å ta seg forbi piggtråd, politibilar og helikopter.
 • EU kaller inn til hastemøte om flyktngekrisen, Aftenpsoten (NTB) 31.08.15
  Nå vil EU-landene finne veien videre etter kritisk uke i flytkningesituasjonen i Europa.
 • FN får berre kvar tredje krone dei treng for å hjelpe Syria, NRK nyheter 31.08.15
  FN manglar 20 milliardar kroner for å kunne hjelpe flyktningar frå Syria. Mangelen på givarglede vil berre føre til ein auka straum av flyktningar til Europa, meiner Flyktninghjelpen.
 • Grenser, lederkommentar i Klassekampen 31.08.15
  Det er et interessant forslag SVs Bård Vegar Solhjell omtalte i Klassekampen lørdag: At det gjøres mulig å søke asyl i europeiske land uten at en befinner seg i Europa. Det vil være et stort framskritt om man kan fastslå menneskers beskyttelsesbehov først, slik at de av dem som europeiske land faktisk vil hjelpe, får en trygg reise.
 • Derfor har ungarske myndigheter bygd en fire meter høy vegg for å stoppe migrantene, Dagbladet 31.08.15
  - 146 000 mennesker har tatt seg inn i landet ulovlig i år, sier ungarske myndigheter til Dagbladet.
 • Vil stenge grensene, Dagens Næringsliv 31.08.15
  Storbritannias innenriksminister Theresa May mener flyktningkrisen truer prinsippet om fri bevegelse av mennesker i EU. Nå vil hun stenge grensene for migranter uten konkrete jobbtilbud.
 • Migrasjon og moral, kommentar av Janne Haaland Matlary i Dagens Næringsliv 31.08.15
  Syriske flyktninger må vi hjelpe, men afghanere bør ikke få opphold i Europa nå – de bør hjem og bygge landet sitt. Det er ikke umoralsk å begrense migrasjon.
 • Frankrike med krass kritikk av Ungarns grensegjerde, Aftenposten (NTB) 31.08.15
  Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius retter knallhard kritikk mot Ungarns flyktningpolitikk etter at landet lørdag ferdigstilte et 175 kilometer langt gjerde langs grensen til Serbia.
 • Lytt til Per Sandberg!, kommentar av Olaf H. Thommessen i VG 31.081.15
  Per Sandberg og Frp har tatt til orde for at vi må ha en omkamp på Stortinget knyttet til inntaket av 8000 flyktninger. Han har naturligvis rett.
 • KrF-lederen: Norge må fravike Dublin-avtalen for Syria-flyktningene, Aftenposten 31.08.15
  KrF-leder Knut Arild Hareide ber statsminister Erna Solberg (H) følge i Angela Merkels fotspor og la alle flyktninger fra Syria som kommer til Norge, få behandlet asylsøknaden sin her.
 • Kommunene sier ja til å bosette over 10.000 flyktninger, Aftenposten (NTB) 31.08.15
  Norske kommuner har vedtatt å bosette nesten 10.500 flyktninger og er nær ved å nå Regjeringens mål for i år. Men statsminister Erna Solberg (H) ber allerede kommunene forberede seg på ta imot flere.
 • Norge må trå til, kommentar av Stein Hansen i Dagens Næringsliv 31.08.15
  Jo, vi har råd: Flyktninghjelp i nærområdene er hjelp til selvhjelp.
 • – Europa har mer enn nok ressurser, Vårt Land 31.08.15
  Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen ber regjeringen tredoble bevilgningene for å hjelpe Syria-flyktningene i nærområdene.
 • Flyktningkrisen: Merkel hylles etter regelunntak, VG 30.08.15
  Tysklands forbundskansler Angela Merkel mottar regelrette kjærlighetserklæringer på sosiale medier.
 • Kaldt hode, varmt hjerte, kommentar av Bård Vegar Solhjell i VG 30.08.15
  Vi står ansikt til ansikt med den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig. Dette fordrer at vi alle utfordrer oss selv og hverandre på hvordan vi i størst mulig grad kan hjelpe folk i nød. Derfor er Sylo Tarakus etterlysning av en idedugnad både viktig og riktig.
 • Store kontraster i Europas vilje til å hjelpe, Aftenposten (NTB) 30.08.15
  FN har bedt verdens land om å bosette 130.000 sårbare flyktninger fra Syria. Norge tar imot 7 prosent av dem, mens andre europeiske land bare ønsker noen titall velkommen.
 • Vi kan hjelpe mange, både der og her, kommentar av Malin Pettersen i Dagbladet 30.08.15
  Ikke fall for populistiske argumenter om at vi må velge oss eller dem.
 • Lysbakken besøkte flyktningleir: – Et slag i magen å komme hit, VG 29.08.15
  Audun Lysbakken trodde han var forberedt på det som kom til å møte han, men tok feil.
 • Dette flykter de fra i Syria, Dagsavisen 29.08.15
  – Vi ble så lenge vi kunne. Men da hjemmet vårt ble bombet, måtte vi flykte for å redde livet, forteller en firebarnsfar fra byen Aleppo i Syria. Familien har akkurat ankommet den greske øya Lesvos, etter fire ukers reise fra Syria via Tyrkia.
 • Færre fra Balkan flykter gjennom Ungarn, men flere fra andre land, Aftenposten (NTB) 29.08.15
  Flere tusen mennesker tar seg hver eneste dag over den ungarske grensen på vei mot Vest-Europa. De aller fleste kommer fra Syria, Afghanistan, Irak og Pakistan.
 • - Vi dør om vi blir i Syria, Aftenposten 29.08.15
  Gulistan Bablees (24) har flyktet fra Aleppo i Syria med moren Aleef (42) og søsteren Lina (12). De har ikke sovet på tre døgn og venter på å bli kjørt videre i busser.
 • Panikk, kommentar av Helge Simonnes i Vårt Land 29.08.15
  Det er paniske tilstander både på sjøen og ved grenseovergangene. Nå må ikke myndighetene i de europeiske landene bli grepet av panikk. Rasjonell­ politisk atferd der både hjerte og hjerne er koblet på, trengs mer enn noensinne. Rundt 2.500 mennesker­ har omkommet på den farefulle ferden over Middelhavet.
 • NOAS: Europa må finne felles flyktningløsning, VG 29.08.15
  Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener flyktningsituasjonen i Europa er helt uholdbar.
 • Folkevandringstid, lederkommentar i Dagens Næringsliv 29.08.15
  Det Europa og Norge kan og bør gjøre nå er massivt å øke støtten til områdene der mange flyktninger kommer fra, for syrernes del leire i Tyrkia, Jordan og Libanon. Programmene er sørgelig underfinansierte. Behovene er desperate. Men dette vil ikke nødvendigvis dempe strømmen av migranter. Det er ikke de aller fattigste som drar.
 • Flyktninger: Hvor skal gjerdet gå?, kommentar av Sophie Matlary i Aftenposten 29.08.15
  Alle har sabotert byrdefordeling så lenge de har kunnet slippe å være med på en felles dugnad, men når landene får vann over hodet, må det dugnad til.
 • Mindre per flyktning, Dagens Næringsliv 29.08.15
  Med den enorme flyktningestrømmen fra Syria bidrar i dag verdenssamfunnet mye mindre per flyktning enn for et par år siden.
 • Europa revner, kommentar av Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad 29.08.15
  Selvfølgelig er den europeiske sivilisasjon i fare. Tre kronikker til i Jyllands-Posten så kollapser den helt.
 • Ryster Europas nestekjærlighet, Vårt Land 29.08.15
  Europas stater viser stolt frem asylreglene, men ønsker at færrest mulig bruker dem. Det sier Jørgen Carling, migrasjonsforsker ved PRIO. Siden 90-tallet har europeiske stater i fellesskap bygget stadig mer innfløkte systemer for å hindre potensielle asylsøkere å slippe forbi yttergrensene.
 • Fornuft og følelser, kommentar av Hanne Skartveit i VG 29.08.15
  Den som ikke vil redde syriske flyktninger, har ikke hjerte. Den som ikke forstår at de nye folkevandringene kan skake Europa, har ikke hjerne.
 • Asylbarn etterlates i Göteborg av menneskesmuglere, Aftenposten 29.08.15
  Den siste uken har 206 mindreårige, enslige asylsøkere søkt asyl ved Migrationsverket i Mölndal i Sverige.
 • Norge kan håndtere en økt flyktningestrøm, lederkommentar i Aftenposten 29.08.15
  Norge må ta ta sin del av et felles europeisk ansvar. Det er ikke lenger noe svar bare å ville hjelpe i nærområdene. I Syrias naboland er kapasiteten sprengt. Flyktningene står på vår dørstokk og må hjelpes her. De utfordringene en økt flyktningestrøm representerer, er håndterbare for et samfunn som vårt.
 • SV og Frp i samme asylleir, Klassekampen 29.08.15
  De var helt uenige om Syria-forliket. Nå kommer Frp og SV med liknende oppskrifter på hvordan asylstrømmen til Europa skal reguleres.
 • Flyktningkrise, lederkommentar i Klassekampen 29.08.15
  Flyktningkatastrofen krever tiltak både på nasjonalt, internasjonalt og europeisk nivå, men det grunnleggende og avgjørende er at flyktningene får den hjelpen de trenger i kriseområdene. Vi forventer at regjeringen umiddelbart går til Stortinget for å få støtte for en betydelig ekstrabevilgning til FN og hjelpeorganisasjonene for å møte den desperate flyktningkrisa.
 • I 22 dager har de vært på flukt fra Syria. Reisen stoppet i en hall på Svinesund, Aftenposten 29.08.15
  De første seks månedene i år registrerte politiet i Østfold 30 asylsøkere i måneden. Så langt i august har det kommet 250. De siste dagene har det kommet over 30 personer.
 • Alt endret seg over natten, ABC Nyheter (seher) 29.08.15
  For halvannet år siden publiserte Redd Barna (Save the Children) videoen som tok Syria-krigen til London. Filmen har nesten 50 millioner visninger på YouTube når organisasjonen gjør det igjen. Denne gangen tar de den brutale krigen med til Surrey, et distriktsfylke like utenfor London, men i stedet for å produsere en fiksjonsfilm, har Redd Barna tatt i bruk metoder som flere youtubere har hatt stor suksess med det siste året: sosiale eksperimenter og skjult kamera.
 • Alle nye ideer må på bordet, kommentar av Sylo Taraku i VG 28.08.15
  Å ivareta Europas humanitære forpliktelser er viktig. Samtidig må europeernes bekymringer tas på alvor. For migrasjonspresset er reelt, og det er mye som står på spill.
 • Ny bølge fra Balkan, Dagens Næringsliv 28.08.15
  Innvandringen til EU slår alle rekorder. Både fra krigsherjede land som Syria, men også fra fattigdom på Balkan.
 • Balkan trenger selv hjelp, Dagsavisen 28.08.15
  Balkan ber EU om hjelp til å håndtere flyktningkrisen. Samtidig søker tusener av Balkans egen befolkning asyl i Vest-Europa.
 • Schengen må styrkes, lederkommentar i VG 28.08.15
  Hundretusener av flyktninger og migranter ankommer i år Europa. EU og det grenseløse Europa settes på en hard prøve.
 • Folkevandring til Europa, lederkommentar i Dagbladet 28.08.15
  Den folkevandringa som vi nå opplever til Europa er for stor og for menneskelig alvorlig til at hver og en kan tillate seg å tenke på sitt eget beste. Det krevet internasjonalt samarbeid og solidariske løsninger - i hele Europa. Europeerne og deres politiske ledere har nå ikke lov til å glemme tidligere folkevandringer ut av Europa, først og fremst til Amerika.
 • EU har spilt fallitt i flyktningekrisen i Europa, kommentar av Per Anders Madsen i Aftenposten 28.08.15
  Flukt gjennom Europa. Ungarns gjerde er ikke som Berlin-muren. Det skal ikke holde mennesker inne, det skal stenge dem ute.
 • Flyktningene nekter å la seg stanse av Ungarns piggtrådgjerde, Aftenposten 28.08.15
  I skogområdene på grensen til Ungarn legger flyktningene slagplanen som skal få dem usett inn i attraktive Schengen.
 • Se til Sverige, kommentar av Heidi Taksdal Skjeseth i Dagsavisen 28.08.15
  Hadde flere europeiske land gjort som Sverige ville dagens flyktningkrise vært betydelig mindre.
 • Det norske folk sier klart ja til Syria-flykningene, Aftenposten 28.08.15
  - Nå må norske politikere legge vekk diskusjonen om Norge kan motta 8000 syriske flyktninger over tre år, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktningehjelpen.
 • – Fremtiden vi hadde sett for oss stanser her, VG 27.08.15
  Hundrevis av flyktninger kom onsdag morgen til grensebyen mellom Serbia og Ungarn, der det fortsatt er en åpning i piggtrådgjerdet som Ungarn bygger for å holde dem ute av landet.
 • Dansk flyktningehjelp: – Det er lett å se at det hersker et ragnarok i Europa, Aftenposten 27.08.15
  Norsk Folkehjelp mener Dansk flygtninghjælp bygger opp under utrygghet og angst.
 • Dansk flyktningehjelp: - Vi kan ikke være forpliktet til å ødelegge vårt eget samfunn, Aftenposten 27.08.15
  Den danske hjelpeorganisasjonen tror dagens flyktningkrise er permanent.
 • Ungarn vurderer å sette inn militæret mot flyktningene, Aftenposten (NTB) 27.08.15
  Regjeringen i landet vil stanse flyktningstrømmen ved grensen sør i landet. - Grenseregimet mot Europa har slått feil, sier NUPI-forsker.
 • Jo flere flyktninger, desto mer EU-krangel, Aftenposten 27.08.15
  Dublin-avtalen skulle gjøre behandlingen av asylsaker enklere i EU. Nå er den blitt et redskap for land som ikke ønsker å ta mot flyktninger.
 • Flyktningar og økonomisk krigføring, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 27.08.15
  Har flyktingestraumane vi no ser noko med internasjonal frihandel å gjere?
 • – Jeg er blitt påvirket av bildene vi har sett de siste dagene, Aftenposten 27.08.15
  Det betyr at Regjeringen nå vil gi over 50 millioner norske kroner til flyktningstøtte, i dagens valuta. Solberg forklarer at Regjeringen leter etter de store virkemidlene, men at de inntil videre må klare seg med de kortsiktige. Hun forteller at de vil fortsette å jobbe med flere langsiktige virkemidler utover høsten, og at blant annet ønsker å begrense kriminaliteten som er knyttet til Syria-flyktningene. Uansett er hun klar på at det ikke ser ut som om situasjonen blir bedre med det første.
 • 340 000 har ankommet EU siden januar. Hvordan løse flyktningkrisen?, Dagbladet 27.08.15
  Alle er enig i at noe nå gjøres, men hva?
 • Obama ringte Merkel for å rose hennes håndtering av flyktningkrisen, Dagbladet 27.08.15
  Det var i en telefonsamtale onsdag Obama roste Merkels lederskap. Ifølge en melding fra Det hvite hus trakk Obama spesielt fram at Merkel har lettet situasjonen for andre land ved å ta imot flyktninger fra Syria.
 • Ragnarok-scenarioet, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 27.08.15
  Hva skjer hvis flyktningbølgen mot Europa blir permanent?
 • Syria-avtalen kan endres, Klassekampen 27.08.15
  Statssekretær Jøran Kallmyr tror Syria-avtalen må endres dersom flyktning­strømmen i Europa kommer til Norge. – Vi kan komme til å gå ned på tallet 8000.
 • Danmark kutter i ytelsene til asylsøkere, Aftenposten (NTB) 27.08.15
  Folketinget i København vedtok onsdag kutt i ytelsene til asylsøkere. Målet med tiltaket er å bremse tilstrømmingen.
 • Nå trenger vi en valgkamp som handler om menneskene som skylles i land på Europas strender, kommentar av Audun Lysbakken i Dagbladet 27.08.15
  Det vi ikke trenger er å omtale mennesker som problemer. Som utgiftsposter i budsjetter.
 • Der flyktningene er, lederkommentar i Bergens Tidende 26.08.15
  Norge og resten av Europa må øke bistanden til flyktningene i Syrias naboland.
 • Slik reiser flyktningene til Europa, VG 26.08.15
  På det smaleste er det bare et par sjømil som skiller Tyrkia og Hellas. Men for flyktningene er de få kilometerne skillet mellom to verdener.
 • Merkel og Hollande krever samlet EU-respons på flyktningkrisen, Aftenposten (NTB) 26.08.15
  Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president François Hollande ber om at EU går sammen om å løse den verste flyktningkrisen siden 2. verdenskrig.
 • Omfanget av flyktninge- og migrantstrømmen forklart med tall, Aftenposten 26.08.15
  Navnene på dem som er kommet over Middelhavet i år, ville tatt ett år å lese høyt.
 • Ti punkter for et europeisk svar i flyktningepolitikken, kronikk av Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier og nærings- og energiminister Sigmar Gabriel i Aftenposten 26.08.15
  Europa må føre en enhetlig europeisk asyl-, flyktninge- og migrasjonspolitikk.
 • - Vi trenger en Marshallplan for flyktningene, Dagbladet 26.08.15
  Jan Egeland utfordrer politikerne til å tenke større.
 • Toget av flyktninger som utfordrer Schengen-avtalen, kommentar av Morten Strand i Dagbladet 26.08.15
  Flommen av flyktninger kan ødelegge prinsippet om fri bevegelse av mennesker i EU. Skal vi igjen måtte passere grensekontroller i Europa?
 • FN venter stor flyktningestrøm til Makedonia, Aftenposten (NTB) 26.08.15
  Opp til 3000 flyktninger ventes å krysse grensene til Makedonia hver dag de neste månedene, ifølge FNs høykommissær for flyktninger UNHCR.
 • Beredt for retur, kommentar av Sverre Strandhagen i Dagens Næringsliv 26.08.15
  Et fritt Syria trenger god arbeidskraft. Derfor må flyktninger få jobbe.
 • Hjelp flyktningene i nærområdene, debatt av Carl I. Hagen i Aftenposten 26.08.15
  Vi har ikke noe mandat fra det norske folk til å føre en politikk som på lang sikt vil medføre at vi etnisk norske kommer i mindretall i vårt eget land.
 • Båtflyktningene er livsjegere, ikke lykkejegere, Ståle Ringsby (20) på Si;D i Aftenposten 25.08.15
  Samtidig som jeg lett som ingenting drar til Malta, skraper familien til «Ahmed» sammen alt de har av eiendeler og penger for å sende han av sted.
 • Merkel og Hollande krever tiltak mot flyktningkrisa, NRK nyheter 25.08.15
  EUs to mektigste ledere mener Europa må gjøre mer for å løse Europas store flyktningkrise. På et møte i Berlin i ettermiddag foreslår den tyske forbundskansleren Angela Merkel og den franske presidenten François Hollande en rekke tiltak.
 • Flyktningane, lederkommentar i Klassekampen 25.08.15
  Dei europeiske landa og EU har hittil ikkje tatt initiativ for å gjera noko grunnleggande med årsakene til flyktningkrisa. No må landa gå saman for å drøfte kva Europa kan gjera for å hindre at millionar av menneske blir tvungne på flukt i nærområda våre.
 • - Bildet av faren med det lille barnet har brent seg fast. Det er ingen som ønsker å flykte, Dagbladet 25.08.15
  Jan Egeland reagerer på beskrivelsen av Middelhavets flyktninger som «lykkejegere».
 • Krisen vokser fra dag til dag, Dagsavisen 25.08.15
  Mer hjelp der de er og bedre fordeling i Europa – her er noen av tiltakene som foreslås for å takle flyktningkrisen.
 • Her kommer flyktningene fra «Siem Pilot» til Italia, Aftenposten 25.08.15
  963 mennesker har nådd målet: Europa. For mange av dem venter retur til hjemlandet.
 • Hvorfor øker strømmen av flyktninger så mye akkurat nå?, Aftenposten 25.08.15
   Fire årsaker til at Europa opplever en kraftig økning i antall migranter og flyktninger.
 • Syria-flertallet undergraver en ansvarlig innvandringspolitikk, kommentar av Per Sandberg i Aftenposten 25.08.15
  Fremskrittspartiet har i regjering klart å skjerme Norge fra en asyleksplosjon.
 • Tusener av migranter på vei gjennom Serbia, Aftenposten (NTB) 25.08.15
  Et stort antall migranter og flyktninger fra borgerkrigen i Syria var mandag på reise gjennom Serbia på vei mot Vest-Europa.
 • Tallet på asylsøkere som kommer til Tyskland er seksdoblet på tre år. Nå blir asylsentre angrepet., Aftenposten 25.08.15
  En menneskemengde langt større enn Oslos befolkning vil søke asyl i Tyskland i år. Detlef Klocke (63) fikk et stort asylmottak rett utenfor leligheten denne våren.
 • Dette er Europa i 2015: Flyktningleirer og nødhjelp, VG 25.08.15
  Overfylte teltleirer uten nok senger. Hjelpeorganisasjoner som må drive nødhjelpsarbeid. Sykdommer som truer. Slik er det enorme omfanget av flyktningkrisen i Europa.
 • Bølge av angrep mot asylmottak i Tyskland, VG 25.08.15
  Mens Tyskland opplever den største flyktningsstrømmen siden andre verdenskrig, er høyreekstremistiske angrep mot asylmottak på sterk fremmarsj i landet.
 • Ufølsomt av Jensen, kommentar av Svein Jansen i Bergens Tidende 25.08.15
  Istedenfor å oppfordre kommunene til å boikotte Stortingets vedtak om mottak av syriske flyktninger, burde hun bønnfalt kommunene om å ta imot så mange som mulig. Det er helt sikkert kommuner som ikke ser seg i stand til ta imot noen, men det finnes også en rekke kommuner som er positive og ser flyktningene som en ressurs.
 • – Migrantkrisen kan ødelegge EU, Nationen 24.08.15
  Europa må samarbeide om migrantkrisen. Hvis ikke, vil Schengen-avtalen bryte sammen, advarer Italias utenriksminister Paolo Gentiloni.
 • Serbia ber om hjelp til å takle flyktningstrømmen, NRK nyheter 24.08.15
  Mer enn 6.000 flyktninger strømmer nordover gjennom Makedonia til Serbia. Provisoriske leire er satt opp, men det mangler både mat og vann.
 • Vi trenger mer støtte, Klassekampen 24.08.15
  Lørdag sloss tusener for å komme over grensen til Makedonia. I går slapp de inn, men hjelpebehovene er enorme. I Middelhavet ble 4100 båtflyktninger reddet i helga.

Søk:

Avansert søk

Lederkommentarer om flyktningkrisa:


"Det er godt nytt at Norge og regjeringen øker den økonomiske støtten til flyktninger i Syrias nærområder. Ifølge utenriksminister Børge Brende økes nødhjelpsbudsjettet med én milliard kroner neste år. Norge bidrar allerede mye, men det er nødvendig med betydelig mer støtte. Dessverre kommer bidragene sent. Det er tragisk at Europa og Norge for alvor reagerer når flyktningene kommer strømmende inn over våre grenser."

Lederkommentar i
Dagens Næringsliv 08.09.15

"Krigen i Syria må stoppes og leirene i området må tilføres tilstrekkelige midler. Det må iverksettes et program for fordeling av flyktninger, slik at kaoset som nå råder opphører. EU må gjøre sitt, men i like stor grad er dette et internasjonalt anliggende. Det primære er å styrke FNs høykommissariat, slik at organisasjonen får tilstrekkelig ressurser og autoritet til å håndtere katastrofen. Og her må Norge bidra."

Lederkommentar i
Klassekampen 08.09.15

"Nordmenn er likevel ikke så mannevonde og hatske som ordbruken og holdningene i kommentarfeltene har kunnet tyde på. Når det kommer til stykket er de aller fleste genuint opptatt av medmenneskelighet og å uttrykke omsorg for nødstilte. Anstendigheten har seiret over egosimen, slik det også ble uttrykt i britisk presse da bildet av den omkomne treåringen Alan på den mest brutale måte viste hva dette i bunn og grunn handler om: mennesker og enkeltskjebner."

Lederkommentar
i VG 06.09.15

"Alle ser ut til å være enige om at Europa må finne en felles løsning på flyktningkrisen. I Norge er det bred politisk enighet om dette, fra SV til Frp. Tysklands Angela Merkel får med seg stadig flere vestlige EU-land på å presse fram en løsning. Det handler om å fordele de mange hundre tusen flyktningene som kommer til Europa på en rettferdig, trygg og praktisk måte. Alle land må ta et ansvar for dette, det kan ikke bare påligge de landene som tilfeldigvis ligger på Schengen-grensa."

Lederkommentar
i Dagbladet 05.09.15

"Årsakene til at flere migranter og flyktninger nå kommer til EU er mange og komplekse. Den langvarige konflikten i Syria er likevel viktigst, og den eneste fullgode løsningen på flyktningkrisen er å få en slutt på den. Før det skjer, er EU nødt til å komme frem til midlertidige løsninger. Scenene som utspiller seg i Middelhavet, langs den såkalte Balkan-ruten og i Ungarn er uverdige. «Hvis EU svikter i spørsmålet om flyktninger, får vi ikke det Europa vi ønsket oss», sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel tidligere denne uken. Hun truer nå med at Schengen-samarbeidet står i fare, om det ikke kommer på plass en fordelingsmekanisme for flyktninger."

Lederkommentar
i Bergens Tidende 04.09.15

"Sivilsamfunnet reiste seg, nærmest over natten. På en drøy uke har «Refugees welcome to Norway» fått 40 000 medlemmer. Utenfor asylmottakene står folk står i kø for å tilby klær, mat, leker til barn, helsetjenester."

Lederkommentar
i Morgenbladet 04.09.15

"Vesten må legge press på de rike gulflandene for å få dem til å ta sin del av ansvaret for flyktningekatastrofen i Syria. De har økonomiske ressurser og kort vei til krigshandlingene. Tyskland, Sverige og Norge er blant de landene i Europa som har flest asylsøkere per innbygger. Men i forhold til Syrias naboland er flyktningestrømmen til Europa beskjeden."

Lederkommentar
i Nettavisen 03.09.15

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.