Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Skivebom om bistandsbom

På lederplass 12. april kaller DN Norads informasjonsstøtteordning for en «bistandsbom», men dette er nok snarere en skivebom fra DNs side.

Av Andrew Kroglund, styreleder i RORG-samarbeidet | Torsdag 14. april 2016

(innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 14.04.16)

Formålet med denne støtten er ikke, slik DN hevder, å informere om Norges bistand til fattige land. Stortinget har slått fast at denne støtten skal «bidra til demokratisk deltagelse og fremme kritisk debatt om utviklingspolitiske temaer», slik den også har bidratt til i stor monn. Støtten har blant annet bidratt til at mange av organisasjonene har satt global skatteunndragelse på dagsorden, noe organisasjonene også fikk ros for i en uttalelse fra Høyres landsmøte sist helg.

Med støtten fra Norad har et bredt mangfold av norske organisasjoner styrket sitt engasjement og bidratt til kritisk debatt om en rekke viktige utviklingspolitiske temaer, utover bistand. Forvaltning av Oljefondet, internasjonal handel, investeringer, våpeneksport, u-landsgjeld, menneskerettigheter, demokrati, klima og mye annet er tatt opp i det offentlige ordskiftet.

En rekke enkelttiltak støttet av Norad har fått stor oppmerksomhet, som FIVHs samarbeid med Aftenposten om serien «Sweatshop». Tiltaket satte levekårene til tekstilarbeiderne i Asia på dagsorden og ble ifjor hedret med Gullruten av norsk tv-bransje.

I OECDs siste gjennomgang av norsk utviklingspolitikk ble informasjonsstøtten fremhevet som «god praksis» og fikk ros for den friheten den gir organisasjonene til å drive kritisk debatt. Norge kan på dette feltet være stolte av sine politikere.  


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 17. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.