Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2014: Ikke kutt infostøtten!:

OECD/DAC om infostøtten i Norge

OECD/DAC gjennomfører regelmessige fagfellevurderinger av medlemslandenes deltakelse i det internasjonale utviklingssamarbeidet (utviklingspolitikk og bistand). Den siste vurderingen av Norge ble lagt fram for utenriksminister Børge Brende (H) i januar 2014, der infostøtten fikk positiv omtale.
Onsdag 13. august 2014

Gjennomgangen fra OECD/DAC - Norway 2013 - DAC Peer Review of Development Co-operation - fastslår at Norge har en lang tradisjon for involvering av sivilsamfunnsorganisasjoner i opplysningsarbeidet om internasjonale utviklingsspørsmål (Development Education) og at Norge fortsatt gjør en stor innsats for å fremme allmenhetens forståelse for global utvikling og behovet for en innenrikspolitikk som støtter opp under deltakelsen i det internasjonale utviklingssamarbeidet. OECD/DAC fremhever særlig to forhold:

  • OECD/DAC fremhever den uavhengigheten støtteordningen gir organisasjonene til å fremme kritisk debatt og mener dette representerer "god praksis". I mange land har tilsvarende støtteordninger ofte vært knyttet opp til å støtte sittende regjerings politikk.
  • OECD/DAC mener at Norge har klart å etablere en dynamisk relasjon som fremmer gjensidig forbedring og fremhever Kirkens Nødhjelps skyggerapport om samstemt politikk for utvikling i 2011 (les mer her) som eksempel på den vaktbikkjerolle de norske organisasjonene spiller.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.