Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Mot fred i Colombia med Nobels fredspris?

Vil Nobels fredspris til Colombias president Juan Manuel Santos bidra til å drive fredsprosessen fremover igjen? Det er håpet og det mener prisvinneren, men burde prisen også blitt tildelt FARC? Eller ofrene? Kom den for tidlig? Hvordan vil den påvirke nei-sidens leder, tidligere president Álvaro Uribe Vélez? Vi har sett på og samlet lenker til debatten.

Mandag 10. oktober 2016
Endret: Lørdag 15. oktober 2016

I slutten av august kunne utenriksminister Børge Brende (H) glede seg over at det var inngått en fredsavtale, der også Norge hadde bidratt, mellom regjeringen i Colombia og FARC-geriljaen, men i en folkeavstemning i begynnelsen av oktober sa et knapt flertall nei til den inngått avtalen

- Nobelkomiteen må redde Colombia, mente statsviter Stig Arild Pettersen i en kronikk på NRK ytring og ble bønnhørt.

- Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels Fredspris for 2016 skal gå til Colombias president Juan Manuel Santos for hans iherdige innsats for å bringe den mer enn 50 år lange borgerkrigen i landet til opphør, en krig som har kostet minst 220 000 colombianere livet og drevet nær seks millioner innbyggere på flukt, sa den norske Nobelkomiteens leder, Kaci Kullmann Five, da hun sist fredag kunngjorde årets prisvinner. Hun la umiddelbart til at:

"Tildelingen skal også forstås som en hyllest til det colombianske folk som til tross for store prøvelser og overgrep ikke har gitt opp håpet om en rettferdig fred, og til alle parter som har bidratt til fredsprosessen. Denne hyllesten tilkommer ikke minst representantene for borgerkrigens utallige ofre."

- Colombianere, denne prisen er til dere, sa prisvinneren da han kommenterte tildelingen fredag ettermiddag, og fremhevet særlig ofrene og alle de som har bidratt til at landet i dag er i ferd med å oppnå fred. Og på spørsmål fra Aftenposten om hvordan han tror prisen vil påvirke fredsprosessen svarer han i dag slik:

"Denne tildelingen er en anerkjennelse av alle colombianere, og særlig ofrene for denne langtrukne væpnede konflikten. Jeg er overbevist om at alle colombianere ser på Nobelprisen som en invitasjon til å fortsette med å prøve å finne en vei for å overvinne denne vanskelige tiden, og bygge, som nasjon, en varig fred." 

Samme dag som Nobelprisen ble kunngjort ble det også kunngjort at Colombias regjering og FARC-geriljaen var enige om at fredsavtalen skal revideres og at våpenhvilen skal fortsette. Fredsprisen har stort sett blitt godt mottatt av norske politikere og lederkribenter og hyllet av blant andre USAs president Barrack Obama. På Twitter ble prisvinneren gratulert av Colombias tidligere president, Alvaró Uribe, som ledet kampanjen som førte til en folkeavstemning nylig avviste den inngåtte avtalen og FARC-toppen Jorge Torres Victoria skal i følge Dagbladet ha kommentert nyheten om fredsprisen slik:

"Hvis dette er sant, er det en stor nyhet."

- Det var akkurat i dette øyeblikket Colombias fredsprosess trengte denne prisen, sa Diego Marin til avisa Klassekampen, som selv har flyktet fra krigen i Colombia.

- Vi håper at prisen vil motivere partene til aldri å gi opp freden, sier blant andre Jan Egeland i Flyktninghjelpen i en kommentar til årets fredspris, men det er også de som frykter at fredsprisen ikke vil bidra positivt. Nedenfor har vi sett på noen av innvendingene og i morgen fortsetter debattenNobels Fredssenter. Debatten blir etterfulgt av en fredsmarsj for Colombia i Oslo, som en lang rekke sivilsamfunnsorganisasjoner har stilt seg bak, og senere i oktober vil utviklingen i Colombia også stå i fokus for årets Operasjon Dagsverk (OD), som i år har fått tittelen "Snu fortida!".

Burde fredsprisen vært delt med FARC?

- FARC fikk uforjent legitimitet i fredsforhandlingene, mente Tron Ljødal, tidligere analyseleder for Organisasjonen av Amerikanske Stater (OAS) i Colombia, og Øistein Schjetne i stiftelsen Golden Colombia i en kronikk i Aftenposten noen dager før årets fredspristildeling. De skrev blant annet:

"Fra 1998 til 2000 trodde de fleste på fred i Colombia, og man var villig til å gi FARC mye mer enn det de har fått i dagens avtale. Det var en optimisme og tro på fremtiden som vi aldri har opplevd siden. Etter hvert oppfattet vi og våre colombianske venner det som at FARC overhodet ikke hadde til hensikt å forhandle om fred. Forhandlingene i San Vicente de Caguán var en eneste stor løgn, og inngikk i en plan om at FARC skulle vinne militært."

- Det ville vært en katastrofe om FARC hadde fått prisen, sa han til Dagsnytt 18 på NRK P2 etter kunngjøring av årets tildeling sist fredag.

Etter at fredsprisen ble kunngjort ble det imidlertid raskt kjent at tidlegere FARC-gissel og presidentkandidat i Colombia, Ingrid Betancourt, mener at FARC burde ha fått fredsprisen sammen med president Juan Manuel Santos.

– Fredsprisen er en rettferdig honnør til Santos, sa hun i et intervju med fransk fjernsyn og svarte slik på spørsmålet om hun mente at prisen burde vært delt med FARC:

"Ja. Det er vanskeleg for meg å si ja, men jeg synes det."

- Farc og regjeringen i Colombia hadde fortjent å dele årets fredspris, men dessverre går den bare til den ene parten, mener også professor Kalle Moene i en kommentar i Dagens Næringsliv på lørdag. Han viser til at "selv i Colombia er det (...) mange som tror at det var Farc som startet volden" og peker på at:

"FN har for lenge siden beregnet at Farc og ELN har stått for 12 prosent av drapene på sivile. Resten har regjeringshæren og de paramilitære militsene utført sammen med kriminelle gjenger."

Tidligere leder for Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn (ProSus) ved Universitetet i Oslo, William M. Lafferty, kaller i en kommentar i Dagsvisen (nyemeninger) årets tildeling "nok en urettferdig og politisk pris" og konkluderer slik:

 tildele æren til kun den ene parten i konflikten er definitivt ikke en "nøytral fredsinstitusjon" verdig - og kan i verste fall bidra negativt til prosessen."

NRK nyheter rapporterer at også Colombianske medier spør seg hvorfor ikke FARC-lederen deler nobelprisen med Juan Manuel Santos. De kan også fortelle at FARC-leder Rodrigo Londoño, også kjent som Timoleon Jimenez eller Timosjenko, har kommentert utnevnelsen slik på Twitter.

"Den eneste prisen vi har ambisjoner om er fred og sosial rettferdighet i Colombia, uten paramilitære, uten hevn og løgner."

Burde fredsprisen vært delt med ofrene?

- Ofrene jubler for fredspris, kunne Dagsavisen melde på lørdag. Ofrene ble også fremhevet da prisvinneren kommenterte tildelingen fredag ettermiddag og lørdag kunngjorde han at prispengene vil gis til orfrene

- Lytt til ofrene, er oppfordingen fra jurist Jan Borgen i en kronikk i Dagsavisen i dag, der han spør:

"Kanskje skulle ofrene vunnet Nobels fredspris sammen med president Santos?"

Han begrunner det slik:

"Altfor få har kommentert at ofrene for krigen i Colombia har vært de sterkeste stemmene for fred og forsoning i landet, og mot hat og bitterhet. Få har pekt på at ofrene i det store og hele var de sterkeste forsvarerne av fredsavtalen som 2. oktober ble veltet av kun 6 millioner av i alt 35 millioner stemmeberettigede."

Hvordan vil fredsprisen påvirke Alvaró Uribe i den videre prosessen?

Overfor VG roser Tron Ljødal Colombias president Santos for hans innsats for å skape fred, men "er redd for hvordan nyheten kan slå ned den sterke Nei-siden, som vant frem under folkeavstemningen nylig". Han utdyper det slik:

"Tidligere president Alvaro Uribe som er sentral på Nei-siden, kan oppfatte Nobelkomiteens tildeling som et stikk til ham. Det har vært et bittert politisk fiendskap mellom Santos og Uribe helt siden 2010. Det politiske initiativet ligger nå hos Álvaro Uribe fordi han må foreslå endringer i den avtalen som er fremforhandlet. Det kan være skummelt å gi et stikk til Álvaro Uribe akkurat nå. Uribe er en nærtagende, og han er mektig og kan få folk med seg." 

Kom fredsprisen for tidlig?

- Vi har fyrt av den store nobelkanonen for tidlig, sa Henrik Wiig, forsker ved NIBR-HIOA, til Dagbladet etter fredagens tildeling. Uttalelsen ble fulgt opp i Dagsnytt 18 på NRK P2 fredag ettermiddag, der han blant utdypet sitt syn slik:

"Jeg ville heller ha brukt Nobelprisen som en slags høythengende gulrot, for ikke bare Santos og Timosjenko (FARC), men absolutt også for Uribe. Poenget er å få han til forhandlingsbordet nå, som en tredjepart. Vi trenger alle tre på plass for å få en avtale som kan holde over tid."

Wiigs synspunkter fikk også plass i en kommentar i Dagens Næringsliv på lørdag, der han likevel konkluderte mer forhåpningsfult:

"La oss likevel håpe at fredsprisen holder forhandlingene varme og gir et godt utfall."

Og signalene etter fredspriskunngjøringen på fredag kan synes å peke i den retning.

- Godt nytt for fredsprosessen i Colombia

Direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Kristian Berg Harpviken, ble intervjuet om situasjonen i Colombia i NRKs Urix på lørdag, der han oppsummerte sine vurderinger slik:

Jeg har vært veldig spent på reaksjonene og vil vel si at det vært særlig to gode nyheter fra Colombia denne uka etter at folkeavstemningsresultatet var en dårlig nyhet. Den første gode nyheten var jo at alle forpliktet seg til å videreføre fredsforhandlingene. Og så etter fredsprisen i går, der jeg var veldig spent på reaksjonene, så er det en god nyhet at alle partene ønsker fredsprisen velkommen - noen mere nøkternt og mere avmålt enn andre, men så langt jeg har fanget opp så har det ikke vært noen sentrale aktører som har kommet med en uttrykt kritikk av fredsprisen og det er veldig godt nytt - ikke bare for fredsprisen, men for fredsprosessen i Colombia.

_____________________________________

Aktuelle lenker:                                                                                            

Kommentarer fra sivilsamfunnet:

Medieklipp og -debatt:

 • Fredsprisvinner Santos kan bli Latin-Amerikas første konservative heltkommentar av Eirik Vold i Dagbladet  15.10.16
  Det var trolig bare Santos som kunne fått i land avtalen med FARC.
 • Skammelegkommentar av Toril Mongstad i Bergens Tidende 15.10.16
  Det er skammeleg at Nobelkomiteen har sett bort frå den eine av dei to viktige partane i den seks år lange fredsprosessen i Colombia.
 • Får fredsprisen for en avtale som sikrer utsatte grupperkommentar av Gina Torry (Partnership for Change-US) i Aftenposten 12.10.16
  Veien til fred kan være lang og full av fallgruver. Årets fredspris gjenspeiler presidentens harde arbeid, men også arbeidet til alle colombianere. De har vist verden – og andre som kjemper mot vold og konflikter – at det er mulig å oppnå en inkluderende, ikke-militær, menneskeorientert fred.
 • Tar nye skritt mot fredKlassekampen 12.10.16
  At ELN-geriljaen inngår i fredsprosessen er positivt, men det kan gjøre prosessen enda mer komplisert, mener Colombia-kjenner.
 • Fredsprisen treffer som et slag under beltestedetkommentar av Nestor Cardozo i Aftenposten 12.10.16
  Hva tenkte Nobelkomiteen på da de ga prisen til Santos? Er de totalt uvitende om Colombias historie og dagens situasjon? Ved å gi prisen til Santos har Nobelkomiteen premiert de norske forhandlerne, men samtidig har de gitt et slag under beltestedet på mange colombianere.
 • Skal forhandle om fred med ELN i ColombiaVG (NTB) 11.10.16
  Colombianske myndigheter og landets nest største geriljagruppe ELN bekrefter at de skal starte fredsforhandlinger 27. oktober.
 • Den vanskelige veien viderekronikk av Benedicte Bull (SUM) i Dagsavisen (nye meninger) 11.10.16
  Fredsaktivister i Colombia legger vekt på at fred ikke er fravær av konflikt, men løsning av konflikt gjennom andre midler enn våpen. Ukene som kommer vil vise om fredsprisen klarer å bidra til både å bringe prosessen tilbake på skinner og føre til en rettferdig avtale. Til det trengs både idealisme, realisme og ikke så rent lite magi.
 • Santos gir Nobel-pengene til ofre for krigenNRK nyheter 10.10.16
  Fredsprisvinner Juan Manuel Santos bekrefter at han kommer til Oslo og sier han vil gi prispengene til ofre for den 50 år lange borgerkrigen i Colombia.
 • Prisen er et mandat til å overvinne hindreneAftenposten 10.10.16
  Colombias president Juan Manuel Santos håper tildelingen av Nobels fredspris vil forene det colombianske folket i arbeidet med å skape varig fred.
 • Colombia: Lytt til ofrenekronikk av Jan Borgen (jurist) i Dagsavisen (nye meninger)10.10.16 
  Kanskje skulle ofrene vunnet Nobels fredspris sammen med president Santos?
 • Urix på lørdag (om fredsprisen), NRK P2 08.10.16
 • Brende om fredsprisen: – De neste ukene blir avgjørende for om freden kan reddes, VG 08.10.16
  Utenriksminister Børge Brende sier han håper denne prisen bidrar til å øke presset på alle parter.
 • Derfor sa Colombia nei, Dagsavisen (helg) 08.10.16
  Tilgivelse som grunnlag for forsoning ble ikke tilstrekkelig vektlagt i Colombia. Derfor gikk det galt, sier Martha Skretteberg i Caritas Norge om fredsforhandlingene i landet, som i går ble tildelt Nobels fredspris.
 • Slik starta 50 år med blodig krig og «Narcos» frå den verkelege verda, NRK nyheter 08.10.16
  Fredsprisen kan setje eit punktum for Sør-Amerikas lengste og verste borgarkrig. Her er ei oppsummering av konflikten i Colombia.
 • Fredsprisen til Colombias president, Dagsavisen 08.10.16
  Prisen kom overraskende på mange, da folket i Colombia sa nei til fredsavtalen i en folkeavstemming i forrige uke.
 • Obama hyller Nobelkomiteens valg, Dagens Næringsliv (NTB) 08.10.16
  Tidligere fredsprisvinner Barack Obama mener Nobelkomiteen tok «den rette beslutningen» ved å gi årets fredspris til Colombias president Juan Manuel Santos.
 • Frykter fredsprisen til Colombia virker mot sin hensikt, VG 08.10.16
  – Jeg er overrasket over at fredsprisen gikk til president Santos i Colombia , sier Tron Ljødal senioranalytiker i politiet med lang erfaring fra Colombia.
 • Colombia-veteran: – En pris med betydning for det som skal skje videre, ABC Nyheter 08.10.16
  Flyktninghjelpens Colombia-veteran Richard Skretteberg mener prisen er fullt fortjent, og roser fredsprisvinneren for å ha endret Colombias tankegang i veien mot fred. – Initiativet til Santos har båret frukter og spirer til et helt annet Colombia, sier Skretteberg til ABC Nyheter.
 • Syv endringer som kan sikre folkets støtte til fredsavtale i Colombia, Aftenposten 08.10.16
  – Fredsprisen er vel fortjent for president Juan Manuel Santos. Han har tatt initiativ for fred der han kunne valgt krig, sier forsker Henrik Wiig ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Kan gi freden ny sjanse, Klassekampen 08.10.16
  Diego Marin flyktet fra krigen i Colombia. Han håper fredsprisen kan bidra til en endelig fred i hjemlandet.
 • Ofrene jubler for fredspris, Dagsavisen 08.10.16
  Ofrene av den 50 år lange borgerkrigen i Colombia slapp jubelen løs da landet president Juan Manuel Santos i går ble tildelt Nobels fredspris.
 • - Folket vil synes dette er bra. Nå kommer Colombia til å feire, sier colombiansk journalist om utdelingen, Dagbladet 08.10.16
  - Kjenn på hjertet mitt, jeg er helt i sjokk, utbryter den kolombianske frilansjournalisten Enrique Salinas overfor Dagbladet.
 • FARC-medlemmet Sonia: Nobelprisen er en anerkjennelse til hele landet, VG 08.10.16
  Hun har vært geriljamedlem i 16 år, og er nå med å forhandle om fred. Her forklarer Sonia Gonzalez (32) til VG hva hun tenker om Nobels fredspris.
 • – Ein pris for offera som valde fred og forsoning, ikkje hat og hemn, NRK nyheter 08.10.16
  SVs Heikki Eidsvold Holmås nominerte president Juan Manuel Santos til Nobels fredspris. I dag meiner han det er offera for borgarkrigen som fortener ekstra heider.
 • En nesten klassisk Nobels fredspris, Vårt Land 08.10.16
  Colombias president Juan Manuel Santos fikk en nesestyver fra eget folk da han la fredsavtalen ut til folkeavstemning. Det skremte ikke Nobelkomiteen.
 • Holmås deltok i fredsforhandlingene: – Prisen legger press på partene, VG 08.10.16
  At årets fredspris gikk til Colombias president Juan Manuel Santos, til tross for folkets nei til fredsavtalen med Farc-geriljaen, er ikke overraskende, mener Heikki Holmås.
 • Erna Solberg: – En velfortjent fredspris til en leder med stort mot, NRK nyheter 08.10.16
  Statsminister Erna Solberg håper tildelingen av årets Nobels fredspris til Colombias president Juan Manuel Santos kan være en inspirasjon for partene i de videre fredsforhandlingene i landet.
 • «Du er vinneren av årets Nobels fredspris», sier Nobelkomiteen. «Oh my god», svarer presidenten, Dagbladet 08.10.16
  Samtalen mellom nobelkomiteen og fredsprisvinneren ble tatt opp. 
 • Ambassadøren: - Nå må vi alle be for fred i Colombia, Dagbladet 08.10.16
  Colombias ambassadør, Alvaro Sandoval Bernal (53), var ett år da krigen startet i hjemlandet. Nå takker han Nobelkomiteen - og ber Gud om hjelp. 
 • Colombias president Santos er vinneren av årets Nobels fredspris, Aftenposten 08.10.16
  Colombias president Juan Manuel Santos får årets fredspris, men prosessen ligger nede for telling etter at folket sa nei til avtalen han inngikk med FARC-geriljaen.
 • Norske kvinner har vært geriljasoldater i FARC. Fredag var geriljaen henrykte over fredspris, Dagbladet 08.10.16
  - Hvis dette er sant, er det en stor nyhet, sier FARC-toppen Jorge Torres Victoria etter å ha fått vite at Colombias president mottar Nobels fredspris.
 • FARC: – Viktigste premien for oss er fred, NRK nyheter 08.10.16
  Colombianske medier spør seg hvorfor ikke FARC-lederen deler nobelprisen med Juan Manuel Santos. – Den eneste prisen vi har ambisjoner om, er fred, skriver FARC i sin første reaksjon på at den colombianske presidenten får Nobels fredspris. 
 • Betancourt: – FARC burde også fått prisen, NRK nyheter 08.10.16
  Tidlegare FARC-gissel og presidentkandidat i Colombia, Ingrid Betancourt, meiner at FARC burde ha fått fredsprisen saman med president Juan Manuel Santos.
 • Colombia og FARC enige om å revidere fredsavtale, Dagens Næringsliv (NTB) 08.10.16
  Colombias regjering og den venstreorienterte FARC-geriljaen er enige om at fredsavtalen skal revideres og at våpenhvilen skal fortsette.
 • - Kan ikke gi fredsprisen til noen som kan begynne å skyte uka etter, Dagbladet 08.10.16
  Norsk forsker og ekspert på Colombia-konflikten er ikke overrasket over at FARC ble utelatt fra fredsprisen.
 • Brende: - Santos mener fredsprisen gjør ham sterkere i fredskampen, Dagbladet 08.10.16
  Norges utenriksminister har akkurat hatt en lengre telefonsamtale med årets fredsprisvinner, Juan Manuel Santos.
 • Uenighet om prisens effekt på fredsprosessen, Bistandsaktuelt 08.10.16
  Prematurt. Nobelkomiteen er for proaktiv. En stykke igjen før en solid avtale foreligger. Fredsprisen er en hyllest til hele folket. Reaksjonene på årets Nobels fredspris til Colombias president Juan Manuel Santos spriker blant ekspertene.
 • En pris for godt arbeid, lederkommentar i Bergens Tidende 08.10.16
  Colombias president er en verdig mottaker av Nobels fredspris. Den bør motivere til å fullføre fredsprosessen.
 • Modig valg med risiko, lederkommentar i VG 08.10.16
  Det ville vært tryggere for Nobelkomiteen å vente til en endelig fredsavtale forhåpentlig kommer på plass i Colombia.
 • Nobels fredspris: Fortjent, men risikofylt, kommentar av Per Olav Ødegård i VG 08.10.16
  Nobelprisen til Colombias president er en anerkjennelse av en lang og krevende fredsprosess. Enda viktigere er det hvis prisen kan oppmuntre partene til å komme i mål.
 • Dristig fredspris, lederkommentari Nationen 08.10.16
  Nobels fredspris går til Colombias president Juan Manuel Santos for en fredsavtale som ble avvist av et knapt flertall av den kolombianske befolkningen. Det er dristig å utdele prisen til freden i Colombia allerede nå.
 • Nok en urettferdig og politisk pris, kommentar av William M. Lafferty i Dagsavisen (nye meninger) 08.10.16
  Den norske nobelkomiteen har en lang historie av malplassert politisk korrekthet. Å tildele årets pris til kun den ene av motpartene i den langvarige borgerkrigen i Columbia fletter seg inn i mønsteret.
 • Fredspris med risiko, lederkommentari Dagens Næringsliv 08.10.16
  Sjansen for at freden skal seire i Colombia er likevel større. Fredsavtaler etter lange konflikt kommer som regel når krigstrettheten er stor og den ene parten har et klart overtak – eller begge parter innser at de ikke kan seire militært.
 • Dristig, men logisk fredspris til Colombia, lederkommentar i Aftenposten 08.10.16
  Prisen er en honnør til innsatsen som førte til den fredsavtalen som sist søndag ble nedstemt med knapp margin i en folkeavstemning. Prisen er samtidig en oppmuntring til det videre arbeidet for fred, som alle parter har lovet å bidra til.
 • Den umulige freden, kommentar av Kalle Moene (UiO) i Dagens Næringsliv 08.10.16
  Farc startet ikke krigen – det var krigen som startet Farc. Organisasjonen ble dannet som en selvforsvarsgruppe blant fattigbønder mot regjeringshæren, som med USAs støtte gikk til angrep på småsamfunn på landsbygda med kommunistsympatier. At Farc siden har gjort mange grusomme ting, endrer selvsagt ikke på dette.
 • Ingen uskyld i Colombia, kommentar av Henrik Wiig (NIBR-HIOA) i Dagens Næringsliv 08.10.16
  Fredsprisen til Colombia kommer ett år for tidlig.
 • Colombia trenger både fred og pris, lederkommentari Dagbladet 08.10.16
  Et knapt nei og lav deltakelse åpner for politisk fingerferdighet. Prisen er en påminnelse til Santos og lederne i FARC, samt andre, om det tunge ansvaret som ligger i deres hender. Historien er en nådeløs dommer.
 • En god fredspris. Men langt fra uproblematisk.kommentar av Helene Skjeggestad i Aftenposten 08.10.16
  «En uperfekt fred er bedre enn en perfekt krig». Sitatet stammer fra årets vinner av Nobels fredspris Juan Manuel Santos. Det viser både den realismen og idealismen den colombianske presidenten har vist de siste årene.
 • En dristig pris, kommentar av Sofie A. E. Høgestøl på Minerva 08.10.16
  Tildelingen av Nobels fredspris til Colombias president Santos er dristig, men kan gi drahjelp til den videre fredsprosessen. 
 • Fredsprisen til Santos: Nobelkomiteen er på rett spor, kommentar av John Y. Jones i Ny Tid 08.10.16
  Årets fredspris viser at Den norske Nobelkomiteen har endret kurs. Den kursen bør de holde. 
 • Kaci Kullmann Five: - For meg er det viktig at vi forankrer prisen i Nobels testamente.Aftenposten 08.10.16
  Kaci Kullmann Five har i sin lederperiode tildelt to priser. Ingen av dem er dristige valg i forhold til Alfred Nobels testamente.
 • Dagsnytt 18 (om fredsprisen), NRK P2 07.10.16

       Medieklipp og -debatt i forkant av tildelingen:

       • Én kan ha blitt stanset av en folkeavstemning. Her er de andre favorittene til fredsprisen.  Aftenposten 07.10.16
        En av favorittene til årets Nobels fredspris snublet på oppløpet. Etter nei i folkeavstemningen er det lite som tyder på at prisen kan gå til fredsprosessen i Colombia.
       • Redningsaksjon pågår, Morgenbladet 07.10.16
        Det beste en kan si om fredsavtalens knappe nederlag i Colombia, er at det kan tvinge nei-siden til å innse at fortsatt krig er dumt.
       • Human Rights Watch kan ha bidratt til Colombia-nei, ABC Nyheter (NTB) 07.10.16
        Menneskerettighetsgruppa Human Rights Watch beskyldes for å ha bidratt til å sabotere fredsavtalen i Colombia med sin kritikk av punktet om straffrihet for geriljamedlemmer.
       • ‘Tilgivelse nødvendig i Colombia’, Vårt Land 06.10.16
        Mange colombianere nekter å akseptere at ansvarlige for grove overgrep slipper unna med samfunnstjeneste bare de erkjenner sine forbrytelser.
       • Santos: – Fred i Colombia er nær, Dagens Næringsliv (NTB) 06.10.16
        Colombias president Juan Manuel Santos er optimistisk etter å ha møtt mannen som frontet nei-kampanjen mot fredsavtalen med FARC-geriljaen.
       • Nederlag i Colombia, lederkommentar i VG 05.10.16
        En ny avtale vil bli krevende å få i stand.
       • Colombia sa nei til fred. Det må Norge bære sin del av ansvaret for. kronikk av Tron Ljødal (tidligere analyseleder for OAS i Colombia) og Øystein Schjetne (Stiftelsen Golden Colombia) i Aftenposten 05.10.16
        Det vanligste vi får høre er at «alle politikere er korrupte», at hele fredsprosessen er en stor løgn, at narkotikaproblemet uansett ikke vil bli borte, at hvis FARC demobiliserer vil de bli erstattet av andre voldelige grupperinger slik det skjedde med de paramilitære og at det i realiteten handler om å gi amnesti til forbrytere (FARC-lederne).
       • Provoserende fredsprisforslag, replikk fra Tron Ljødal (tidligere analyseleder for OAS i Colombia) og Øystein Schjetne (Stiftelsen Golden Colombia) på NRK ytring 05.10.16
        Å tildele fredsprisen til partene i en avtale som fikk støtte av 19 % av de stemmeberettigete vil kunne oppfattes som en provokasjon og et lite konstruktivt innspill nå i denne kritiske fasen der FARC, regjeringen og Álvaro Uribes parti, Centro Democrático, skal prøve å finne felles grunn.
       • Fire grunner til at folket i Colombia sa nei til fredsavtalen med FARC-geriljaen, Aftenposten 04.10.16
        Krigen i Colombia har vart i over 50 år og kostet over 220.000 mennesker livet. Likevel stemte folket nei til fredsavtalen med FARC-geriljaen.
       • FARC-leder: Vil opprettholde fredsavtale tross folkets nei, Aftenposten 04.10.16
        FARC-geriljaens leder sier til nyhetsbyrået AFP at organisasjonen vil oppretteholde sin del av fredsavtalen til tross for utfallet av folkeavstemningen i Colombia.
       • Norge tilbyr Colombia hjelp i ny fredsdialog med FARC, NRK nyheter 04.10.16
        Colombias president Juan Manuel Santos har formelt satt i gang nye fredsforhandlinger med FARC-geriljaen etter at fredsavtalen ble vraket i søndagens folkeavstemning.
       • Tilbake til forhandlingsbordet, lederkommentar i Bergens Tidende 04.10.16
        Arbeidet for fred i Colombia må fortsette. Forhåpentlig kan en bredere prosess samle folket rundt en avtale.
       • Fredsprosessen i Colombia må fortsette, lederkommentar i Aftenposten 04.10.16
        Folkeavstemningen ble et tilbakeslag, men håpet om fred består.
       • Nobelkomiteen må redde Colombia, kronikk av Stig Arild Pettersen (Du verden!) på NRK ytring | 04.10.16
        «Folkets nei» til fredsavtalen i Colombia er ikke et uttrykk for folkeviljen. På fredag må Den norske Nobelkomiteen bruke fredsprisen som våpen for å få slutt på borgerkrigen i landet.
       • Har Colombia dømt seg til evig borgerkrig? kommentar av Einar Hagvaag i Dagbladet 04.10.16
        Velgerne i Colombia hadde valget mellom å vise seg som et forbilde for verden eller å hoppe rett ut i det uvisse. Et syltynt flertall valgte det siste.
       • Valgsjokk i Colombia: Nei til fredsavtale, VG 03.10.16
        Colombias velgere har gitt tommelen ned til den historiske fredsavtalen mellom regjeringen og FARC-geriljaen.
       • Skjebnesøndag i Colombia - folket må velge mellom krig og fred, VG 03.10.16
        Den colombianske regjeringen og FARC-geriljaen er enige om en fredsavtale, men det er opp til folket om den skal gjennomføres.
       • Brende i krisemøte om Colombia i natt, VG 03.10.16Utenriksminister Børge Brende satt i natt i telefonmøte med sin colombianske ministerkollega i et desperat forsøk på å redde freden i Colombia.
       • Nei til fredsavtale i Colombia, Dagbladet 03.10.16
        I Colombia stemte folket over fredsavtalen mellom regjeringen og geriljagruppen FARC. Colombias velgere vendte tommelen ned til den historiske avtalen.
       • Søndag er dommens dag for krig eller fred i Colombia, ABC Nyheter 02.10.16
        Etter 52 års borgerkrig går colombianerne i dag til stemmeurnene for å si ja eller nei til fredsavtalen mellom presidenten og geriljagruppa FARC. Utfallet er ikke gitt, ifølge Flyktningehjelpens ekspert.
       • FARC-geriljaen vil betale oppreisning til ofre, Dagens Næringsliv (NTB) 02.10.16
        Som del av fredsavtalen i Colombia bekrefter FARC-geriljaen at den vil betale oppreisning til ofrene for konflikten. Søndag holdes det folkeavstemning om den historiske fredsavtalen.
       • Historisk valg i Colombia: Ja til fred etter 52 år med mislykket krig, kronikk av Martha Rubiano Skretteberg (Caritas, Norge) i Aftenposten 02.10.16
        Under oppveksten i Colombia husker jeg volden og frykten i dens kjølvann. Mange venner og kjente ble drept. Følelsen av å gå i en ond sirkel det var umulig å komme ut av var overveldende.
       • Skjebnetime for freden, Klassekampen 01.10.16
        Ja-sida leder på meningsmålingene foran søndagens folkeavstemning om fredsavtalen i Colombia. Samtidig nevnes avtalen som favoritt til Nobels fredspris.
       • Mer politikk enn fred? kommentar av Henrik Wiig (NIBR-HiOA) i Dagens Næringsliv 29.09.16
        Et nei i folkeavstemningen i Colombia søndag gir reforhandling av fredsavtalen. Et ja betyr også ny politisk tautrekking.
       • Sluttspurt for fredsavtale, Klassekampen 27.09.16
        Signeringen av fredsavtalen i Colombia innleder en sluttspurt for ja-sida i folkeavstemningen om avtalen søndag.
       • FARC og regjeringen signerte fredsavtale, Aftenposten (NTB) 27.09.16
        Latin-Amerikas største geriljagruppe FARC undertegnet mandag en fredsavtale med myndighetene i Colombia og satte dermed punktum for en over 50 år gammel krig.
       • Slutt på 50 år med krig: FARC og regjeringen signerer fredsavtale, Dagbladet 27.09.16
        - Den tar sikte på å løse noen av de største utfordringene i Colombia, som tilgangen til jord for fattige bønder og behovet for et mer inkluderende politisk system, sier Brende til NTB.
       • Brende: Jobben er ikke gjort i Colombia, VG (NTB) 26.09.16
        I dag signeres fredsavtalen som markerer slutten på 52 års væpnet konflikt i Colombia. Men jobben er ikke gjort, understreker utenriksminister Børge Brende (H).       Søk:

       Avansert søk

       Medienes lederkommentarer:


       "Vi håper prisen, ikke minst for kolombianernes skyld, kan hjelpe Santos ut av det politiske uføret som er skapt av folkets nei. Et knapt nei og lav deltakelse åpner for politisk fingerferdighet. Prisen er en påminnelse til Santos og lederne i FARC, samt andre, om det tunge ansvaret som ligger i deres hender. Historien er en nådeløs dommer."

       Dagbladet 08.10.16

       "Nobelkomiteen gir partene en oppmuntring til å fortsette arbeidet etter at fredsavtalen ble nedstemt forrige helg."

       Aftenposten 08.10.16

       "Modige valg innebærer en risiko. Men i stedet for å dele ut heder for et vel avsluttet arbeid forsøker komiteen å påvirke colombianerne i en kritisk situasjon. I et slikt perspektiv støtter vi tildelingen av Nobels fredspris til Colombias president Juan Manuel Santos."

       VG 08.10.16

       "Det paradoksale er også at kunngjøringen kommer mindre enn en uke etter at et flertall av colombianske velgere sa nei til fredsavtalen i folkeavstemning. Det kan fremstå som elitearroganse når komiteen bak en av verdens mest prestisjetunge priser velger å bruke sin posisjon til å overprøve folkeviljen i et fattig latinamerikansk land."

       Dagens Næringsliv 08.10.16

       "Nobels fredspris går til Colombias president Juan Manuel Santos for en fredsavtale som ble avvist av et knapt flertall av den kolombianske befolkningen. Det er dristig å utdele prisen til freden i Colombia allerede nå."

       Nationen 08.10.16

       "Colombias president er en verdig mottaker av Nobels fredspris. Den bør motivere til å fullføre fredsprosessen."

       Bergens Tidende 08.10.16


       Redaktør: Arnfinn Nygaard
       Sist oppdatert: 13. januar
       Om disse sidene
       Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.