Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Norge - ustemt for bærekraftig utvikling i Amazonas

Norges viktigste internasjonale klimatiltak, klima- og skogsatsingen, lever farlig etter at «Tropenes Trump», Jair Bolsonaro, kom til makten i Brasil. Han har skrudd opp tempoet på avskogingen i Amazonas, men han gjør det ikke alene. Etterspørselen etter soya og andre landbruksprodukter er den viktigste driveren bak avskogingen. Klimautslippene er enorme, verdifull natur går tapt og folk som bor i Amazonas mister sitt livsgrunnlag. Også Norge bidrar til elendigheten, på tvers av formålet med klima- og skogsatsning, regjeringens pågående samstemthetsreform og FNs bærekraftsmål.

Mandag 09. september 2019
Linker oppdatert: Fredag 21. mai 2021

Foto: Instituto Socioambiental (ISA)I 2017, etter forslag fra KrF, ba et flertall på Stortinget regjeringen om å legge fram et opplegg for en samstemthetsreform. Det Norge gjør og ikke gjør i Brasil er en god illustrasjon på de utfordringene og dilemmaene regjeringen står overfor i arbeidet med en slik reform.

- Samstemthet betyr i bunn og grunn å unngå å gi med den ene hånden og ta med den andre, samt sikre at ulike politikkområder drar i samme retning, kan vi lese i ForUMs samstemthetsbrief 01: Hva er samstemt politikk for bærekraftig utvikling. For å bidra til dette nedsatte Utenriksdepartementet i fjor et Samstemthetsforum og i regjeringens politiske plattform (Granavoldeplattformen) fra januar i år, står det bl.a. at:

"Regjeringen vil følge opp samstemthetsreformen ved å føre en politikk for utvikling der bærekraftsmålene legges til grunn og ulike initiativ i størst mulig grad trekker i samme retning."

Den siste tidens fokus på branner og ødeleggelsen av regnskogen i Brasil har imidlertid også satt et fokus på at det Norge gjør i Brasil og Amazonas slett ikke trekker i samme retning. Tvert imot, vi gir med den ene hånda og tar med den andre. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) gir med regnskogspenger, mens næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og Oljefondet tar, med AS Norges investeringer i og handel med Brasil. Dette var også tema i søndagens grundige Amazonas-utgave av NRK P2s "Desse dager". Der deltok bl.a. Brasil-kjenner Torkjell Leira, som for tiden jobber med en bok om Norges dobbeltrolle i Brasil. Han sa det slik:

"Norge står i en spagat i Amazonas."

Og om vi ser litt større på ansvaret for og kampen mot klimaendringer så slutter ikke spagaten med det Norge gjør i Brasil. 

- Norge må rydde i eget reir, mente Eivind Trædal i en kommentar i Dagbladet i midten av august og innledet slik:

"Brasils skoger er et internasjonalt anliggende. Men vi må anerkjenne at vår oljeutvinning også er det."

Samtidig som Norge gjerne vil bidra til å stanse ødeleggelsen av regnskogen i Amazonas og andre steder er det også viktig for regjeringen å ivareta hensynet til norske interesser. Slike utfordringer og dilemmaer har preget mye av debatten de siste ukene. 

Norge gir gjennom klima- og regnskogsatsingen

- Dette er en helt fantastisk nyhet, sa Lars Løvold i Regnskogfondet til VG etter at Norges daværende statsminister, Jens Stoltenberg (Ap), i sin tale under FNs klimatoppmøte på Bali i 2007 kunngjorde det som skulle bli til Norges store klima- og skogsatsing. Forhandlingene gikk tungt og Løvold forklarte sin begeistring slik:

"Dette vil utløse en vilje til å konkretisere tiltak i regnskogland. Det vil bidra til å overkomme kløften i tillitt mellom rike og fattige land, og det vil pushe flere rike land til å gjøre det samme."

Den norske satsingen ble tatt vel imot både hjemme, i de internasjonale klimaforhandlingene og i Brasil, der Luiz Inácio "Lula" da Silva satt som president.

- Brasils reduserte avskoging i Amazonas det siste tiåret er antakelig verdens største enkeltstående klimatiltak, står det på departementets nettsider om samarbeidet med Brasil og Amazonasfondet og klima- og skogsatsingen forklares slik:

"Norge samarbeider med en rekke utviklingsland om å stanse ødeleggelsen av verdens regnskoger. Dette er et svært viktig klimatiltak. Regnskogen er også livsgrunnlaget for noen av verdens fattigste, inntektskilde for over en milliard mennesker og hjem for mange av verdens utrydningstruede dyr. Å bevare regnskogen er avgjørende for at vi skal klare å ta vare på det store biologiske mangfoldet som er bevart der."

Som følge av disse overføringene var Brasil i 2015 den største mottakeren av norsk bistand for 4. år på rad, men har siden blitt forbigått av Syria

Hvordan var det mulig? Ingen sterke motstandere i Norge

- Vi klarte det av to grunner, tror jeg, sa SVs tidliger partileder, Erik Solheim,partilederdebatten før partilederdebatten på Arendalsuka tidligere i høst. Som miljø- og utviklingsminister i Den rødgrønne regjeringen Stoltenberg I sto han sentralt i arbeidet for å få til denne satsingen og forklarte gjennombruddet slik: 

"Det ene er at det var et sterkt engasjement utenfra fra frivillige organisasjoner, noen av dem sitter her - Naturvernforbundet og Regnskogfondet som virkelig pushet dette – og det er veldig mye lettere i en regjering når det er et engasjement utenfor. Og det andre var et dette var en løsning som ikke hadde sterke motstandere. Det er jo ingen i Norge som mener at det er viktig å hogge trær i Brasil og Indonesia. Det var ikke sterke motstandere så det var mulig å få flertall for å virkelig satse."

At klima- og skogsatsingen ikke hadde sterke motstandere i Norge innebar imidlertid ikke at løsningen ikke hadde sterke motstandere andre steder, som i Brasil. Blant disse er Brasils nye president, Jair Bolsonaro.

Hvordan har det gått med klima- og skogsatsingen i Brasil?

Lenge fungerte det i stor grad som planlagt, og Anders Haug Larsen i Regnskogfondet beskrev det slik i en kommentar i Energi og Klima i midten av august:

"Brasil har vært kroneksemplet på at innsats for regnskogen nytter. Dette skyldes i stor grad aktiv politikk fra Brasil selv. Det er opprettet urfolksområder og andre verneområder som nå utgjør om lag halvparten av brasiliansk Amazonas. Landeiere er pålagt å bevare minst 80 prosent av skogen på sine områder. Soya- og kvegindustrien har blitt presset av miljø- og urfolksbevegelsen til å love å ikke selge produkter fra avskogede områder. Brasils miljømyndighet IBAMA har håndhevet politikken og slått ned på ulovlig ødeleggelse av regnskog. Norges økonomiske bidrag gjennom Amazonasfondet har støttet opp under og forsterket alt dette."

Men, etter all oppmersomheten rundt årets skogbranner i Amazonas oppsummerte seniorforskerne Solveig Aamot og Erlend Andre Tveiten Hermansen ved CICERO situasjonen slik i en artikkel i CICEROs magasin Klima forrige uke:

"Så sent som i 2012 var avskogingen i Brasil historisk lav og landet hadde vedtatt en klimalov som skulle holde avskogingen i sjakk. Sensommeren 2019 ble brasilianske storbyer innhyllet i røyken fra brennende regnskog, og situasjonen omtales som en global krise."

- Hva har skjedd? spurte de. Og det som hadde skjedd, i følge de to forskerne, var først og fremst "ny sjef" i Brasil:

"Med slagordet «Brasil over alt, Gud over alle» ble Bolsonaro innsatt som president i januar 2019, og Brasil fikk en regjering som prioriterer kortsiktig økonomisk gevinst over klima- og miljøhensyn. Dermed ble alle ballene i Brasils klimapolitikk kastet opp i luften."

- I Brasil gjør de motorsagene klare, advarte Bjørn Rask Thomsen, administrerende direktør i Denofa og medlem av Governors’ Climate and Forests Task Force Global Steering Committee, Agricultural Production and Tropical Deforestation i en kronikk på NRK ytring allerede noen dager etter at "Tropenes Trump" ble valgt til ny president i oktober i fjor. Han utdypet det slik:

"I Norge har regjeringen, sivile organisasjoner og næringsliv tatt et internasjonalt lederskap for å bidra til bedre vern av skogene i Brasil. Stemningen og den grådige appetitten på avskoging som følge av valget av Bolsonaro, kan potensielt nulle ut hele vårt arbeid så langt for regnskogen."

Siden har motorsagene gått, brannene rast og ødeleggelsen av regnskogen i Amazonas skutt fart.

- Har norsk milliardbistand til Brasil vært forgjeves? spurte Norads magasin Bistandsaktuelt i juli, uten å få klare svar. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) utelukket imidlertid ikke at det kunne bli aktuelt å tilbakekalle skogpenger

- Situasjonen er til å grine av, sa Solheim til Dagbladet i forbindelse med NASAs bilder av skogbrannene i Amazonas i slutten av august og utdypet det slik:

"Det er en absolutt miljøkatastrofe. Det er forferdelig for urbefolkningen i Amazonas, men også forferdelig for verden, både befolkning, jord, planter og dyr."

I midten av august varslet Klima- og miljødepartementet at Norges utbetalinger til Amazonasfondet i 2019 ble stanset.

Norges innsats gjennom klima- og skogsatsningen er imidlertid ikke det eneste Norge gjør i Brasil.

- Norge bidrar til avskoging i Brasil 

Oljefondet m.fl.

- Norge bidrar til avskoging i Brasil, skrev fagrådgiver Veera Mo i Framtiden i våre hender (FIVH) på organisasjonens nettsider sist lørdag. Hun viste bl.a. til at Oljefondet eier nesten 2 prosent av BlackRock, et selskap som finansierer flere selskaper som Oljefondet selv har ekskludert, samt over 1 prosent av Blackstone Mortgage Trust, knyttet til Blackstone Inc., giganten som finansierer utbygging av motorveien BR-163 som tilrettelegger for økt handel med omverdenen. I følge Mo utgjør dette samlet at nesten 10 milliarder kroner er investert i de store fondene fra USA som bidrar til avskoging i Amazonas. Hun pekte videre på at Oljefondet og andre norske investorer har investert i soya og storfeproduksjon, to av de største driverne bak avskoging i Brasil:

"Oljefondet, DNB, KLP, Nordea og Storebrand har aksjer i to av de aller største soyaprodusentene i verden, Archer Daniels Midland og Bunge. Disse selskapene er sterkt knyttet til avskogingsrisiko ifølge den uavhengige databasen Trase. I tillegg til soyaproduksjonen, har norske banker og fond også investert i selskaper som driver kvegproduksjon. Oljefondet er investert i den nest største produsenten av storfekjøtt i Brasil, Marfrig, som nylig ble kritisert for å bidra til avskoging i delstatene der flere av skogbrannene oppstod. Skagen Kon-Tiki, eid av Storebrand, har aksjer verdt over 170 millioner kroner i Marfrig."

Leder i FIVH, Anja Bakken Riise, kommenterte dette slik overfor VG i helga:

"Vi kan ikke fortsette å bidra til eller tjene på denne miljøkatastrofen."

Fredag fikk dessuten stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) svar fra finansminister Siv Jensen (Frp)skriftlig spørsmål om Oljefondets investeringer med tilknytning til avskoging i Amazonas, som E24 oppsummerte slik på lørdag:

"Oljefondet anslår at det eier for 25 milliarder kroner i selskaper som kan tenkes å medføre fare for avskoging i Amazonas. Men det vil være en stor jobb å få fullstendig oversikt, understreker fondet."

Norsk Hydro m.fl. i Brasil

- Hydro i hardt vær i Brasil, fordømmelser fra alle kanter, skrev Arne Halvorsen i en kommentar i Stavanger Aftenblad i mars i fjor utdypet det slik:

"Ikke bare anklages Hydro for massivt miljøutslipp ved selskapets aluminiumoksid-raffineri, Hydro Alunorte, i Barcarena. I tillegg har miljømyndighetene i Brasil avdekket et skjult, ulovlig rør som skyller avfall direkte ut i regnskogen."

- Hydro har sviktet sitt samfunnsansvar i Brasil, mente daglig leder i Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltvedt, i en kommentar i Bergens Tidende samme måned, mens Roar Nerdal (journalist og skribent, bosatt i Brasil) i en kommentar i VG måneden etter sa det slik:

"Hydro står egentlig på tiltalebenken i Brasil for mange års arroganse og uten å ta samfunnsansvaret på alvor."

Striden rundt Hydros utslipp og virksomhet i Brasil er ennå ikke over, men det er langt fra det eneste norske selskapet i Brasil. Da Torkjell Leira i NRK P2´s "Desse Dagar" sist søndag fikk spørsmål om hva slags industri og næringsliv vi bruker penger på og som bidrar til å ødelegge regnskogen svarte han slik:

"De største pengene er Norsk Hydro. I 2010-2011 så brukte de 30 milliarder norske kroner på å kjøpe opp en svær alluminiumsskjede fra brasilianske Vale - og de har investert mer i det siden da. Men ellers har også kunstgjødselprodusenten Yara en av sine største utenlandsoperasjoner i Brasil og det er mange andre norske selskaper som også er store i Brasil og også i Amazonas." 

Norges import av soya fra Brasil

- Å spise opp Amazonas (Eating Up the Amazon) var tittelen på en rapport fra organisasjonen Greepeace i USA i 2006, som satt fokus på soyaindustriens betydning for avskogingen i Amazonas. Siden har stadig flere erkjent at den økende internasjonale etterspørselen etter soya er en av de viktigste driverne bak ødeleggelsen av Amazonas. Her hjemme har en rekke organisasjoner bidratt til å sette søkelys på problemene, som FIVH, Kirkens Nødhjelp og Regnskogfondet med rapporten From brazilian fields to norwegian farms i 2014 og Spire med rapporten og kanpanjen "Soyalandet" i 2015. I 2017 kom FIVH og Regnskogfondet med rapporten "Fra brasiliansk jord til norsk middagsbord", med særlig fokus på den økende importen av soya til Norge til bruk som laksefór for en stadig voksende oppdrettsnæring.

Overfor NRK P2 "Desse dagar" på søndag forklarte kommunikasjonssjef Leif Kjetil Skjæveland i Skretting, som er verdensledende innen produksjon og leveranse av fôr til havbruksnæringen, overgangen fra fiskemel til soya i oppdrettsnæringen slik:

"Med så mye fisk som vi produserer i Norge i dag så er det ikke sjans å bruke fisk som vi har fisket i havet til å produsere det. Vi så for 20 år siden at vi er nødt til å finne et alternativ."

Alternativet ble ekstrakt fra soyabønner, som i rikt på protein og i følge Bjørn Eidem (Ruralis Utredning) i et innlegg i Nationen på mandag, et fantastisk næringsmiddel. I dag kommer 1/4 av fóret som Skretting produserer fra soya. Generalsekretær i Regnskogfondet, Øyvind Eggen, forklarte problemet slik:

"Det er landbruksindustrien som er det store problemet i ødeleggelsen av regnskogen i Brasil. Den drives stort sett med soya og med kvegdrift. Begge de to industriene er selve hovedproblemet her. Ved at vi, Norge, kjøper en god del av soyaen så blir vi da en del av det problemet som ødelegger Amazonas. Det er riktig at det meste av den soyaen som brukes i Norge mest sannsynlig ikke er fra avskoget område. Likefullt så bidrar den til den etterspørselen som driver fram ødeleggelsene."

- Vi er en del av problemet, for vi har et indirekte ansvar, erkjente også Skjæveland. I Brasil har Bolsonaro gjort sitt for å undergrave Norges rolle som aktet "skogvokter" i det internasjonale klimasamarbeidet ved nettopp å påpeke vår dobbeltrolle.

Bolsonaro: Er det ikke Norge som dreper hvaler og utvinner olje?

Forholdet mellom Norge og regjeringen i Brasil har utviklet seg negativt over flere år. Da statsminister Erna Solberg (H) i juni 2017 fikk besøk av Brasils daværende president, Michel Temer, var hun i følge E24  krystallklar: Hvis Brasil øker avskogingen, slik tallene viser, kutter Norge i milliardstøtten til Amazonas-fondet.

- Temer, og deler av det brasilianske establishmentet, opplevde det hele som en ydmykelse fra en europeisk lilleputt, i følge Torkjell Leira, som kommenterte Brasils reaksjoner overfor Norsk Hydro i 2018 slik:

"For noen i Brasils regjering er dette payback-time mot Norge."

Det anspende forholdet har fortsatt. Da det ble kjent at Norge vil holde tilbake årets utbetalinger til Amazonasfondet skal Bolsonaro, i følge Dagbladet, ha uttalt følgende til brasiliansk presse:

"Norge, er ikke det landet som dreper hvaler oppe på Nordpolen? Som utvinner olje der? De har ingenting å tilby oss."

Noen dager senere anklaget han igjen Norge for hvaldrap og la ut en video på Twitter, men den viste jakt på grindhval, såkalt "grindadrap", på Færøyene. Litt bom, men på sin bloggEnergi og Klima skriver frilansjournalist Roar Nerdal i Brasil at:

"Når Bolsonaro og hans folk snakker om at rike utlendinger vil styre over regnskogen mens de avspiser de fattige med smuler, er det oftest Norge han tenker på. Hvis man følger en brasiliansk nettdebatt om regnskogen, dukker det kjapt opp argumenter om Norges dobbeltmoral. Særlig påstander om at Hydro ødelegger regnskogen og forurenser mens de sender store overskudd til Norge. Denne argumentasjonen startet like etter at den forrige presidenten, Michel Temer, fikk kjeft av statsminister Erna Solberg."

- Favorittøvelsen hans er å beskylde kritikerne for hykleri, skriver Øystein Kløvstad Langberg i en kommentar i Aftenposten og viser til at Bolsonaro skal ha sagt at:

"Ikke noe land i verden har den moralske retten til å snakke om Amazonas. Dere har ødelagt deres egne økosystemer."

Kløvstad Langberg gir Bolsonaro rett i at store deler av Amazonas tilhører Brasil og at "mange vestlige land har fullt av svin på skogen når det gjelder klimautslipp, avskoging og andre miljøødeleggelser", men legger til at:

"Han tar feil når han hevder at det som skjer i Amazonas, kun er et indre anliggende. Amazonas utgjør rundt halvparten av verdens gjenværende regnskog og er et av de viktigste lagrene av CO₂ på kloden. Denne gigantiske skogens ve og vel angår oss alle. At den ikke hogges eller brennes ned, er avgjørende for å nå målene i Paris-avtalen."

Bolsonaro nøyer seg imidlertid ikke med å kritisere Norge hjemme i Brasil. I følge avisa Klassekampen sist lørdag har flere norske brukere, herunder Klassekampens egen redaksjon, de siste dagene fått Brasil-sponset reklame på Twitter. Den er sponset av den brasilianske regjeringens egen twitterkonto "Governo do Brasil" og den snakker i følge Klassekampen varmt om regjeringens Amazonas-politikk.

Hege Skarrud i Spire er blant de som mottok denne reklamen og hun kommenterer det slik overfor Klassekampen:

"Vi har sett at det har vært et veldig stort engasjement og mobilisering knyttet til det som skjer i Amazonas. Nå prøver Brasil å endre det bildet som har blitt skapt av landet den siste tida, for å bremse det politiske presset for å stanse Mercosur-avtalen."

Og nettopp EUs og EFTAs nylig ferdigforhandlede handelsavtaler med Mercosur, et frihandelssamarbeid mellom Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay, har fått mye oppmerksomhet den siste tiden.

En handelsavtale med Brasil - på verst tenkelige tidspunkt

- Midt i internasjonale handelsspenninger sender vi i dag et sterkt signal, sammen med våre Mercosur-partnere, om at vi står for regelbasert handel, sa Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker, i en pressemelding da EUs handelsavtale med Mercosur ble ferdigforhandlet i juni i år. EU-kommisær for handel, svenske Cecilia Malmström, pekte i sin kommentar bl.a. på at avtalen også:

"... setter høye standarder og etablerer et sterkt rammeverk for å i fellesskap ta opp spørsmål som miljø og arbeidstakerrettigheter, samt forsterke forpliktelser om bærekraftig utvikling vi allerede har gjort, for eksempel under Paris-avtalen."

Brannene i Amazonas gikk imidlertid ikke upåaktet hen samtidig som EFTA, der også Norge er medlem, i midten av august gikk inn i sluttforhandlingene med Mercosur om en tilsvarende handelsavtale. 

- Norge vil ikke bruke frihandelsforhandlinger til å stagge president Jair Bolsonaros angrep på Amazonas, kunne avisa Klassekampen fortelle 22. august. Til avisa hadde næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bl.a. uttalt at "handelsavtaler først og fremst er handelsavtaler" og at Norge "ikke vil blande inn det konkrete spørsmålet om Amazonas-avtalen i forhandlingene". Generalsekretær i WWF Norge, Bård Vegar Solhjell, mente på sin side at Norges beslutning om å stanse utbetalingene til Amazonas-fondet var utilstrekkelig i møte med Bolsonaro:

"For dagens regjering i Brasil har det marginal betydning at Norge holder tilbake noen hundre millioner kroner. Da vil det ha langt større effekt å bruke handelsforhandlinger til å legge press på Brasil."

- Vårt hus brenner, bokstavelig talt, skrev Frankrikes president, Emmanuel Macron, på Twitter dagen etter og til orde for å gjøre skogbrannene i Amazonas til en viktig sak på det forestående G7-toppmøtet i Biarritz i Sør-Frankrike. Han kom raskt i konflikt med Bolsonaro.

- Jeg beklager at Macron prøver å gjøre politisk gevinst i det som er en intern sak for Brasil og de andre landene som grenser til Amazonas-området, skrev Bolsonaro på sin egen Twitter-konto og mente måten Macron framstilte saken på var uttrykk for "kolonimentalitet".

Da det dagen etter ble kjent at EFTA hadde ferdigforhandlet en avtale med Mercosur samme dag lot ikke reaksjonene vente på seg. SV-leder Audun Lysbakken kommenterte det slik overfor NTB:

"Det er en skandale om Norge slutter seg til dette mens Amazonas brenner. Vi krever at regjeringen sier nei til handelsavtalen så lenge Brasil ikke gjør mer for å stanse avskogingen."

Noen dager senere innrømmet statsminister Erna Solberg (H) overfor Dagens Næringsiv at "det var elendig timing når Amazonas brenner", med pekte samtidig på at "det en avtale vi har jobbet i flere år med å få på plass og avtalen støtter opp under målet om bærekraftig forvaltning av regnskogen."

Debatten om EUs og EFTAs handelsavtaler med Mercusur har gått med stor intensitet og fortsatt gjenstår det å se om alle medlemslandene i EU og EFTA vil ratifisere den. 

Handelsavtaler med EU og EFTA er selvsagt viktig for Brasil, men ennå viktigere er Kina.

Kina - kjempen som spiser Amazonas?

- Den så langt unevnte, skjønt helt sentrale aktøren, er Kina, skrev professor i filosofi ved Universitet i Oslo, Arne Johan Vetlesen, i en kronikk om "regnskogsmarerittet" i Brasil i avisa Klassekampen i midten av august og utdypet det slik:

"Det er Kinas 1. 3 milliarder mennesker – verdens mest folke- og løfterike fremvoksende marked – som i første rekke skal betjenes ved hjelp av palme- og soyaoljen, og de enorme fôr- og kvegfarmene, samt de ulike mineraler og forekomster av olje, kull og gass, som det nå i rekordtempo legges til rette for full kommersiell utnyttelse av."

Men selv om Kina har vært lite fremme i debatten den siste måneden, så er deres rolle vel kjent. Bl.a. jobber WWF Norge i Kina og forklarer det slik på egne nettsider:

"Kina er verdens største importør av råvarer som kan ha bidratt til å ødelegge regnskog i Amazonas og Sørøst-Asia. Derfor er det viktig at kineserne blir med på å gjøre råvarehandelen sin avskogingsfri."

Kina importerte i 2015 40 ganger så mye soya som Norge, i følge Norads magasin Bistandsaktuelt for noen år tilbake. Magasinet pekte på at "Kinas store etterspørsel etter soya har vært en av drivkreftene bak avskoging i Brasil" og utdypet det slik:

"Mer enn 60 prosent av all soya i verden konsumeres nå i Kina, etter to tiår med kraftig vekst. Oljen fra soyabønnene blir til matolje, mens soyamel blir fôr til gris og kylling. Forbruket øker i takt med at kineserne blir rikere og spiser mer kjøtt. I den andre enden av produksjonskjeden står bønder i Brasil som gjerne vil utvide sin produksjon."

Gladmeldingen fra Bistandsaktuelt var at kinesiske importører varslet at de ville ta mer ansvar for miljøutfordringene. Lin Tan, direktør i Hopefull Group, en av Kinas største importører av soya, sa bl.a. at:

"Det er den enorme økningen i etterspørselen fra Kina som har fått brasilianske bønder til å øke produksjonen av soya. Det betyr at om vi er opptatt av å beskytte skogen og verne miljøet, må vi tenke på hele produksjonskjeden. Ikke bare på den brasilianske bonden som hugger ned trær."

Bistandsaktuelt hadde også snakket med Ying (Martin) Ma, direktør for Solidaridad i Kina, en internasjonal organisasjon med utspring i Nederland og som arbeider for en mer bærekraftig global soyaindustri. Han forklarte sine ambisjoner slik:

"Akkurat nå er EU foran USA og USA er foran Kina når det gjelder forpliktelser om å opptre miljømessig bærekraftig. Vi prøver å dytte Kina opp til EUs nivå. Da vil vi ha én stemme internasjonalt, som sier at vi vil ha bærekraftig produserte råvarer."

Organisasjonen utga i 2017 rapporten "China’s Soy Crushing IndustryImpacts on the Global Sustainability Agenda", som viste at utfordringene fortsatt er betydelige.

Hvordan kan Norge føre en mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling i Amazonas?

Regjeringens dilemmaer i arbeidet for å redde regnskogen med en samstemt politikk for bærekraftig utvikling i Amazonas er reelle. En ensidig vektlegging av hensynet til regnskogen vil kunne ramme norske interesser, som oppdrettsnæringen og norsk næringsliv i Brasil, og det kan være vanskelig å finne vinn-vinn løsninger.

- Spørsmålet vi må stille er derfor hva det er vi egentlig vi vil, mente Frode Pleym og Esben Marcussen i Greenpeace Norge i et innlegg i Bistandsaktuelt sist uke og utdypet det slik:

"Skal vi selge laks og olje eller redde regnskog? Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen så ut til å gi svaret forrige helg da han midt under den tragiske og svært alvorlige krisen i Amazonas annonserte at Norge har ferdigforhandlet en frihandelsavtale med Brasil. Mer laks og oljeteknologi fra Norge, mot mer soya og kjøtt fra Brasil."

I debatten den siste måneden har det kommet mange innspill til hva regjeringen og andre aktører bør gjøre. Her er noen av dem.

Generalsekretær i WWF Norge, Bård Vegar Solhjell, målbar ett av dem i et innlegg i Stavanger Aftenblad sist uke, kravet om at Norge burde bruke den ferdigforhandlede handelsavtalen med Mercosur som pressmiddel:

"Akkurat når det trengs internasjonalt press for å stoppe nedbrenningen og avskogingen i Amazonas, inngår Norge en ny handelsavtale med Brasil – på verst tenkelige tidspunkt."

En rekke norske organisasjoner har stilt seg bak dette kravet og mobiliserte til demonstrasjon for Stortinget 29. august, der omlag 200 mennesker møtte opp i følge NTB. I et innlegg i avisa Klassekampen mente en representant fra én av de som sto bak demonstrasjonen, Martine Kopstad Floeng i Attac, at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen burde skjerpe seg:

"Handelsavtalen mellom Efta-landene og den latinamerikanske handelsblokken Mercosur har skapt overskrifter. Det blir reaksjoner når selv ikke en regnskog i full fyr får Norge til å revurdere handelsavtalen med Brasil og deres høyreradikale president Jair Bolsonaro. Avtalen er ennå ikke ratifisert, og vi har fortsatt muligheten til å bruke denne handelsavtalen til å redde regnskogen."

I forkant av demonstrasjonen hadde regjeringspartiene KrF og Venstre varslet at de kunne si nei til avtalen med Mercosur og i etterkant har Lars Haltbrekken (SV) tatt til orde for å konsekvensutrede frihandelsavtalen Norge har inngått med søramerikanske land. Henrik Wiig, forsker ved Oslomet og administrerende direktør C2Biotrade, har i et innlegg i Dagens Næringliv lansert et alternativt forslag når det gjelder handel med Brasil:

"Vi kan oppnå vern av regnskog i Brasil ved å tilby å kjøpe bærekraftig biodrivstoff."

Mange mener at Norge må finne alternativer til lite bærekraftig brasiliansk soya, slik Anja Bakken Riise (leder, Framtiden i våre hender), Gaute Eiterjord (leder, Natur og Ungdom), Esten Solem (Rydd Norge), Kjell Erik Brandstadmoen (styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag) og Natalia Tyse (Latin-Amerikagruppenes styrerepresentant i Alliansen ny landbrukspolitikk) tok til orde for en felles kronikk i Nationen sist uke:

"President Jair Bolsonaro vil tjene penger og bryr seg ikke om avskoging, menneskerettigheter eller klimakrisa. Det har gått såpass langt at Norge kutter støtten til Amazonasfondet. Samtidig er norsk land- og havbruk fortsatt avhengige av problematisk soya fra Brasil. Heldigvis har NHO og Sjømat Norge uttalt at de vil fase inn alternativer til lite bærekraftig brasiliansk soya."

Administrerende direktør Bjørn Rask Thomsen ved Denofa fabrikker i Fredrikstad advarer imidlertid mot dette:

"Skulle vi slutte å kjøpe soya fra Brasil, svikter vi mange bønder som i mange år har skolert seg på å produsere bærekraftig soya."

Mange har også pekt på Oljefondets investeringer som et redskap. I sitt svar til stortingsrepresentant Moxnes (Rødt) sist uke viste finansminister Siv Jensen (Frp) til Norges Banks redegjørelse og pekte på at:

"... tropisk avskoging har vært tatt opp i dialogen med selskaper over flere år, og at dette også ble tatt inn i forventningsdokumentet om klimaendringer i 2012. Banken har i løpet av 2019 tatt opp avskogingsspørmål i 27 selskapsmøter, og med 22 forskjellige selskaper."

Anja Bakken Riise i FIVH tror imidlertid at Norges Bank kan gjøre mer og sa til VG sist helg at:

"Hvis de ikke krever endringer og setter tidsfrister, bør de trekke seg ut. Det er ikke nok bare å gå i dialog med selskapene."

Èn ting er hva regjeringen og norske politikere kan gjøre, en annen ting er næringslivet selv.

– Det er viktig at vi og alle andre som kjøper varer fra Brasil sier ifra om at regnskogen må bevares og at dagens situasjon er uakseptabel, sa verdens største lakseoppdretter, norske Mowi, til E24 i slutten av august. 

Og sist uke meldte NTB at:

"Kleskjeden Hennes & Mauritz stanser kjøp av brasiliansk lær til ledelsen er sikre på at produksjonen ikke utgjør noen trussel for regnskogen i Amazonas."

Slike nyheter har fått Regnskogfondet til å juble og i debatten på NRK P2s "Desse Dagar" på søndag pekte generalsekretær Øyvind Eggen på at mye har endret seg med verdens oppmerksomhet mot avskoging de den siste tiden:

"Det vi har sett er at verden har rettet sine øyne mot Brasil, at næringsdrivende og store selskaper virkelig har tatt tak og sagt fra at dette ikke er bra nok. Timberland slutter å kjøpe lær, norske fondsforvaltere som KLP og Storebrand blir omtalt i amerikanske medier fordi de er tøffe opp mot myndighetene i Brasil og sier tydelig fra. Dette blir lagt merke til i Brasil. Jeg følger med på medieklipp og det er veldig stor omtale når sånne ting skjer. Derfor er det sånn at det å fortsette som før nå, det er et politisk utsagn. Hvis ikke nå Skretting og andre som handler med soya fortsetter som før, så har de aktivt latt være å bli med på en verdensomspennende beskjed til Brasil. Dette er politikk i enda større grad enn før."

Sist uke trykket den britiske avisa the Guardian et innlegg fra Raoni Metuktire, miljøforkjemper og leder for Kayapó-folket i Brasil

"Vi, folkene i Amazonas, er fulle av redsel. Det vil snart dere også bli."

Om debatten her hjemme bidrar til at Norge i tiden som kommer vil føre en mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling i Amazonas gjenstår å se. Hvis ikke Norge og andre land legger om frykter mange at ødeleggelsene skal passere et selvforsterkende vippepunkt, som vil endre Amazonas og klimaet på kontinentet dramatisk.

_________________________________

Aktuelle lenker:

Debattmøter:

Siste nyhetssaker fra departementene:

Kommentarer og informasjon fra sivilsamfunnet:

Medieklipp og -debatt (oppdatert 07.11.2019):

 • Full stans i norsk Amazonas-støtte. ABC nyheter (NTB) 07.11.2019
  Avskogingen i Brasil øker kraftig under landets høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro, og Norge stanser alle overføringer til Amazonasfondet.
 • Miljøforkjempar drepen av tømmerhoggarar i Amazonas. NRK nyheter 04.11.2019
  Ein ung urfolksleiar og miljøforkjempar blei drepen av ulovlege tømmerhoggarar i Amazonas i Brasil. Ein tømmerhoggar blei også drepen i skotvekslinga som følgde.
 • Indianerleder og Amazonas-forkjemper drept av ulovlige tømmerhuggere. Aftenposten (NTB) 03.11.2019
  En regnskogvakt ble fredag skutt og drept av ulovlige tømmerhuggere i Amazonas i Brasil. En annen er skadet.
 • – Jeg håper hun tar feil, har hun rett er det jordens undergang (Amazonas). ABC nyheter 29.10.2019
  Om allerede to år kan det være for sent å redde regnskogen i Amazonas. Økonom kaller situasjonen «en tikkende CO2-bombe».
 • Amazonas brenner fortsatt: Å finne et språk for (øko)sorgen. Kommentar av Gry Dingsør Strømme (Master i kreativ skriving, University of Oxford) i Morgenbladet 16.10.2019
  I mai 2017 intervjuet jeg Arne Johan Vetlesen om økosorg for Samtiden. «Vi har ingen sosial øvelse i å snakke om økosorg,» sa han. «Ingenting dreper samtalen i et middagsselskap raskere enn hvis jeg tar opp klimakrisen». I Oxford skrev og leste jeg om den poetiske sørgeformen elegi, og oppdaget at flere fagtekster kommenterte et annet aspekt ved sorgprosessen: at de fleste av våre felles sorgritualer er borte, bare begravelsen står igjen.
 • Torbjørn Røe Isaksen forsikrer: Frihandelsavtale med Brasil best for Amazonas. ABC nyheter 11.10.2019
  Frankrike og Østerrike sier nei til frihandelsavtale på grunn av avskogingen av Amazonas. – Hva er det de ikke har skjønt som Torbjørn Røe Isaksen har skjønt, spør SV-leder Audun Lysbakken.
 • Røe Isaksen forsikrer: – Kan ikke se for meg at det hjelper Amazonas å ikke signere avtalen. ABC nyheter 09.10.2019
  Frankrike sier nei, Norge ja til en omstridt handelsavtale med Brasil og andre Mercosur-land. Regjeringen har også startet forhandlinger om hvordan handel kan tjene klima og bærekraft.
 • Ingen garanti mot regnskogbiff fra Brasil. Aftenposten (NTB) 30.09.2019
  Norge stiller ingen krav om at biffkjøtt som importeres fra Brasil, ikke skal komme fra nylig avskogede områder i Amazonas.
 • Bolsonaro med skogbrann-refs til flere land. NRK nyheter (NTB) 25.09.2019
  Brasils president Jair Bolsonaro sier under FNs hovedforsamling at det er en feilslutning å fastslå at Amazonas-regnskogen er en del av verdensarven.
 • Bolsonaro gikk i strupen på verdenslederne. VG 25.09.2019
  Brasils president Jair Bolsonaro brukte talerstolen i FN til å gå til angrep på verdenslederne og det han kaller propaganda om Amazonas.
 • Urfolksleder om Bolsonaros FN-tale: - Sjokkert. VG 25.09.2019
  Sonia Guajajara, en av Brasil mest profilerte urfolksstemmer, reagerer sterkt på presidentens tale til FN.
 • Bolsonaro med skogbrann-refs til flere land. NRK nyheter (NTB) 25.09.2019
  Brasils president Jair Bolsonaro sier under FNs hovedforsamling at det er en feilslutning å fastslå at Amazonas-regnskogen er en del av verdensarven.
 • Hydro tror det er snakk om dager før Alunorte-embargo løftes. E24 25.09.2019
  Opptrappingen av produksjonen ved Hydros Alunorte-anlegg i Brasil går fremover. Men forholdet til urbefolkningen er fortsatt spent. – Vi fikk oss en ordentlig lærepenge, sier Hydro-sjefen.
 • Østerrike setter stopper for EUs handelsavtale med Mercosur. ABC nyheter 24.09.2019
  Nasjonalrådet i det østerrikske parlamentet pålegger regjeringen å legge ned veto i EU mot handelsavtalen med Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay. Bakom suser Amazonas-skogen.
 • Macron til VG om Amazonas-allianse: – Bolsonaro bør bli med i gjengen. VG 24.09.2019
  Brasils president Jair Bolsonaro glimret med sitt fravær da verdenslederne var samlet til et toppmøte om bevaring av regnskogen.
 • Den glemte lungen i Kongo. Kronikk av Grace Tabea Tenga (student, samfunnsdebattant, danser og kunstkritiker) i Klassekampen (meninger) 24.09.2019
  Mens alle snakker om Amazonas-brannene, er det få som vet at Afrikas enorme regnskog kan være borte om 80 år.
 • Nå kan Eldar Sætre trygt ta en tur i jungelen. Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i DN (meninger) 24.09.2019
  Institusjonen Emergent skal løse det ved å tilby en portefølje av utslippskutt som er godkjent under den nye karbonstandarden. Equinor har engasjert seg i utviklingen av både den nye standarden og Emergent. Equinor-sjef Eldar Sætre fortalte i fjor høst at selskapet ønsker å betale for regnskogvern. Equinor vil dekke opp for de av selskapets utslipp som ikke er pålagt CO2-avgift. Støtten til skogvern er altså en frivillig klimaavgift selskapet påfører seg selv.
 • «Parisavtalens mor»: – Brasils oppførsel er ren og skjær kriminalitetBistandsaktuelt 23.09.2019
  Christiana Figueres er sjokkert over avskogingen av klodens regnskoger, og feller en hard dom over Brasils regjering. Men den tidligere FN-toppen er forsiktig optimist på vegne av årets klimatoppmøte i New York.
 • Klimatoppmøte: Norge inn i nytt, stort regnskogprosjekt. Dagsavisen 23.09.2019
  Avskogingskrisen i Brasil vil ikke bli løst med det første. Norge trapper nå opp regnskogsatsingen i land som leverer resultater og lanserer nytt milliardprosjekt på klimatoppmøte.
 • Norske myndigheter øker skoginnsatsen i Sentral-Afrika. Bistandsaktuelt 23.09.2019
  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) retter nå blikket mot verdens nest største regnskog og inngår milliardsamarbeid med skoglandene Gabon og Kongo-Brazzaville.
 • Erling Lorentzen (96) om kjærligheten, krigen og brannene i Amazonas. VG 23.09.2019
  Erling Lorentzen er bekymret for fremtiden og frykter konsekvensene av brannene i Amazonas. Etter prinsesse Ragnhilds død har 96-åringen igjen funnet kjærligheten og jobber fremdeles fulle dager.
 • Når fattigfolk må ta støyten for klimatiltakene. NRK nyheter 22.09.2019
  Klimaendringene går verst ut over fattigfolk verden over. Det er opplest og vedtatt. Ikke like opplagt er det at tiltak for å redde klimaet ofte også går hardt ut over dem som har minst å rutte med.
 • Bør bort fra soyadopet kjøtt og fisk. Kommentar av Olav Reksen (professor ved NMBU og Veterinærhøgskolen) i DN (meninger) 21.09.2019
  Handelsavtalen med Brasil og nabolandene kan gi mer biff derfra, med klimautslipp fire ganger den norske biffens – før transport og regnskogbrann regnes inn. Men norsk laks og storfe er også soyadopet.
 • Regnskogfondet om New York-erklæringen: Stryk-karakter for næringslivetBistandsaktuelt 20.09.2019
  Selskapene som signerte skog-erklæring har ikke gjort nok for å bevare regnskog, ifølge rapport. Matvaregiganten Orkla hevder å stille konkrete krav til sine partnere, men kan ikke garantere null avskoging. Regnskogfondet krever nå at norske selskaper tar skograsering på alvor.
 • Equinor ser ikkje skogen for berre olje. Lederkommentar i Bergens Tidende (meninger) 20.09.2019
  Brasils nye president er kanskje bra for business, men det kan ikkje vere nok for å få ros frå ei statseigd, norsk bedrift.
 • Sterkt bekymret for økt ulovlig avskoging i Brasil. Kommentar av Margareth Øvrum (konserndirektør for Brasil i Equinor) i DN (meninger) 20.09.2019
  I intervjuer med DN og andre norske medier om vår virksomhet i Brasil har jeg gitt uttalelser om avskoging som har skapt uklarhet. Det beklager jeg, og jeg har derfor behov for å klargjøre mitt og Equinors syn. Vi er dypt bekymret for konsekvensene av den økte ulovlige avskogingen i Brasil. Dette har vi tatt opp i vår dialog med brasilianske myndigheter, og det vil vi gjøre også i fortsettelsen.
 • Hiver ut brasiliansk soya. DN 20.09.2019
  Oppdrettskonsernet Salmon Group fjerner soya fra Brasil i fôret med umiddelbart virkning. – Det koster oss noen millioner, men klimaeffekten er bare enorm, sier administrerende direktør Anne-Kristine Øen.
 • Erling Lorentzen om Amazonas: – Vi må bli klar over hvilke store problemer det er. DN 20.09.2019
  Erling Lorentzen (96) er den mest kjente norske forretningsmannen i Brasil. Han mener Amazonas-brannene må tas på alvor.
 • Equinor-topp roser Brasils president og mener landet ivaretar regnskogen bra. DN 19.09.2019
  Equinors Brasil-sjef Margareth Øvrum roser president Bolsonaro og mener Brasil skjøtter sin regnskog bra. Synspunktene skaper bråk.
 • Rapport: Kriminelle nettverk truer Amazonas. NRK nyheter 18.09.2019
  – Dette er svært alvorlig, og dessverre ikke noe nytt, sier Brasil-kjenneren Torkjell Leira til NRK om konklusjonene til HRW om de kriminelle nettverkene i Amazonas.
 • HRW: Kriminelle nettverk truer regnskogforkjempere i Brasil. Aftenposten (NTB) 17.09.2019
  Avskogingen av Amazonas drives i stor grad av kriminelle nettverk som bruker vold og trusler mot dem som prøver å stoppe dem, kommer det frem i en ny rapport.
 • De ustoppelige. Kronikk av Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi) i Klassekampen 17.09.2019
  Problemet – og det går rett til kjernen av krisene i dagens verden – er at levebrødet søkes sikret på en måte som ødelegger livsgrunnlaget: «Utviklingen» som fremtvinger at Yasuni, Standard Rock, Great Barrier Reef og Amazonas åpnes for økonomisk utnyttelse, er ved sin blinde og døve tilsidesettelse av alle andre hensyn fatal, i siste instans regelrett suicidal. Utviklingens realitet er avvikling.
 • Oljefondet har investert milliarder i selskaper som kan skade Amazonas. Dagbladet 16.09.2019
  Regnskogfondet mener det er på tide at staten bruker eiermakta si bedre for å bevare regnskogen.
 • Kan ikke bruke Equinor til å presse Brasil. Kommentar av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i DN 14.09.2019
  Brasil kan ikke fri seg fra det ansvaret de har for å verne om den betydning regnskogen har for biologisk mangfold på kloden. Frihandelsavtalen støtter opp om vårt mål om å fremme bærekraftig handel, også med landbruks- og skogprodukter. Partene forplikter seg også til å gjennomføre forpliktelsene som følger av FNs klimakonvensjon og Parisavtalen. Bolsonaro har tidligere uttrykt skepsis overfor Parisavtalen. Nå er han også forpliktet til å oppfylle den gjennom frihandelsavtalen med EU og Efta.
 • Handel må være både åpen og bærekraftig. Kommentar av Thierry Béchet (EUs ambassadør til Norge) i Nationen 12.09.2019
  Vi tror at det å tøyle skogbrannene i Amazonas best gjøres gjennom samarbeid, og ikke gjennom boikott. Den europeiske union er en sterk og samarbeidssøkende global aktør som ønsker å bringe verden opp til sine standarder, og ikke å vinne rask økonomisk gevinst fra manglende standarder.
 • Norge og brannene i Amazonas. Kommentar av Robert Muggah (forskningsdirektør, Igarapé Institute, Rio De Janeiro) og Stina Torjesen (førsteamanuensis, Handelshøyskolen, Universitet i Agder) i Dagbladet 12.09.2019
  Norge er en tung investor i Brasil og har vært den klart viktigste bidragsyteren til Amazonas fondet som skulle gi Brasil opp til en milliard dollar i bytte mot konservering av regnskog. Norge er dermed bundet tett til Brasil både økonomisk og politisk, og et brudd med Brasil er ikke nødvendigvis formålstjenlig. Hva bør Norge gjøre?
 • Vårt håp mot flammene. Essay av Naomi Klein i Klassekampen 12.09.2019
  Brannene i Amazonas er ren kolonivold. Men kanskje kan krisen ha et revolusjonært potensial.
 • Økende luftforurensing i Brasil vises på nye satellittbilder. NRK nyheter 11.09.2019
  Nye satellittbilder viser hvor mye lufta er forurenset som følge av skogbrannene i Amazonas i sommer.
 • Brasil brenner! Kommentar av Andreas Andersen (Generalsekretær i Misjonsalliansen) i Vårt Land (verdidebatt) 10.09.2019
  Det har vært 75.000 branner i Brasil hittil i år. Vår landdirektør i Brasil, Bebeto Araújo, kjemper i motvind for å få kirker og de kristne til å engasjere seg.
 • Soya – et fantastisk næringsmiddel. Debatt av Bjørn Eidem (Ruralis Utredning) i Nationen (meninger) 09.09.2019
  Fem forfattere går i en kronikk i Nationen 3.9. sammen om å kreve «føringer for soya». Havbruksnæringa og matnæringene i NHO kritiseres for manglende vilje og handlekraft til å redusere soya i norsk lakse- og husdyrfôr. Avslutningsvis utfordrer forfatterne næringa til å komme opp med en plan for å fase ut soya innen 2030. Forfatterne ser ut til å mene at soya er en hovedårsak til avskoging i Amazonas, og at det er om å gjøre å slutte å bruke soya og soyaprodukter.
 • H&M stanser bruk av lær fra Brasil. TV2 09.09.2019
  Den svenske kleskjeden H&M varsler at de vil stanse import av brasiliansk lær inntil de blir forsikret om at lærproduksjonen ikke skjer på bekostning av Amazonas.
 • Skogens uro. Kommentar av Hildegunn Marie Tønnessen Schuff i Vårt Land (verdidebatt) 09.09.2019
  Fra Amazonas til vår egen bakgård går en sti av ubehagelige sammenhenger.
 • Norge og Amazonas (pocast). Debatt i NRK P2 "Desse Dager" 08.09.2019
  Hele verden er opprørt over de mange skogbrannene som herjer Amazonas. I Norge har mange den siste tiden gitt bidrag til innsamlinger for å bevare regnskogen. Internasjonalt er også er Norge den største bidragsyteren til bevaring av regnskogen. Norges rolle som skogvokter i Amazonas er temaet i denne utgaven av Desse Dagar med Håkon Haugsbø.
 • Oljefondet kan ha 25 milliarder i AmazonasE24 08.09.2019
  Oljefondet anslår at det eier for 25 milliarder kroner i selskaper som kan tenkes å medføre fare for avskoging i Amazonas. Men det vil være en stor jobb å få fullstendig oversikt, understreker fondet.
 • Oljefondet har milliarder i selskaper som bidrar til katastrofen i AmazonasVG 08.09.2019
  De aktuelle selskapene produserer soya og storfekjøtt, som bidrar til avskoging og CO₂-utslipp i Amazonas. Organisasjonen Framtiden i våre hender er kritisk til at oljefondet og andre norske investorer tjener penger på den omstridte virksomheten. – Vi kan ikke fortsette å bidra til eller tjene på denne miljøkatastrofen, sier leder Anja Bakken Riise.
 • Sju land oppretter Amazonas-nettverk. ABC nyheter (NTB) 07.09.2019
  Sju latinamerikanske land signerte fredag en såkalt skogerklæring for å støtte Amazonas-regnskogen. Brasils president deltok i møtet via videosamtale.
 • Målretter miljøreklame. Klassekampen 07.09.2019
  Brasil peprer nordmenn med Amazonas-propaganda. – Tyder på at Brasils regjering er redd for at Norge skal trekke seg fra frihandelsavtale, mener miljøorganisasjon.
 • AmazonasKommentar av Arild Rønsen i Klassekampen (meninger) 06.09.2019
  Amazonas brenner, og de siste ukene har jeg og alle jeg kjenner nærmest hatt panikk. Så godt som all nyhetsdekning har tilsagt at vi står overfor et «breaking point» i Amazonas – brenner det mer nå, så går alt til helvete. Og hvis det går til helvete med Amazonas, så går vel alt til helvete? Nei, mener Vassnes.
 • Mister vi Amazonas, taper vi kampen mot klimakrisenKommentar av Frode Pleym og Esben Marcussen (Greenpeace) i Bistandsaktuelt 05.09.2019  
  Brannene i Amazonas er en internasjonal krise. Vi må redde regnskogen, og Norge har flere strenger å spille på enn å holde tilbake regnskogstøtte. Men da må vi tenke på å redde regnskog, ikke å tjene penger. 
 • Amazonas brennes, – og Norge svarer med mer handel med BrasilKommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF Norge) i Stavanger Aftenblad  04.09.2019
  Akkurat når det trengs internasjonalt press for å stoppe nedbrenningen og avskogingen i Amazonas, inngår Norge en ny handelsavtale med Brasil – på verst tenkelige tidspunkt.
 • Vi trenger føringer for et bærekraftig skifteKommentar av Anja Bakken Riise (leder, Framtiden i våre hender), Gaute Eiterjord (leder, Natur og Ungdom), Esten Solem (Rydd Norge), Kjell Erik Brandstadmoen (styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag) og Natalia Tyse (Latin-Amerikagruppenes styrerepresentant i Alliansen ny landbrukspolitikk) i Nationen 04.09.2019
  President Jair Bolsonaro vil tjene penger og bryr seg ikke om avskoging, menneskerettigheter eller klimakrisa. Det har gått såpass langt at Norge kutter støtten til Amazonasfondet. Samtidig er norsk land- og havbruk fortsatt avhengige av problematisk soya fra Brasil. Heldigvis har NHO og Sjømat Norge uttalt at de vil fase inn alternativer til lite bærekraftig brasiliansk soya.
 • Vil regjeringen bidra til å redde Amazonas? Kommentar av Bård Harstad (Professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo) i DN 04.09.2019
  Når Amazonas-landene fredag sammenligner utvikling med vern, kan vi bare håpe at de regner med en fremtidig kompensasjon. Konsekvensene for handel regnes med allerede. På kort sikt er det nemlig handel som gjelder. Handelskrigen med USA har gjort at Kina kjøper soya fra Sør-Amerika. Det er økt etterspørsel og eksport av soya og kjøtt som driver frem avskogingen i Brasil og nabolandene.
 • Vil skru opp soya-sinnetKlassekampen 04.09.2019
  Amazonas-forskningssjef sier norske selskaper må granske sine soyaleverandører. Men å droppe Brasil-soya kan gjøre vondt verre, mener han.
 • Norsk regnskogstøtte til Kongo-BrazzavilleABC nyheter (NTB) 04.09.2019
  Norge går sammen med EU og flere andre land for å bistå Kongo-Brazzaville med å beskytte verdens nest største regnskogområde.
 • Er det småbønder som står bak avskogingen i Amazonas? Bistandsaktuelt 04.09.2019
  Er det fattige småbønder som står bak avskogingen i Amazonas? Slett ikke, om man skal tro rapporter fra Brasils egne statlige etterforskere.
 • Ny sjef gir mer avskogingKommentar av Solveig Aamot og Erlend Andre Tveiten Hermansen (seniorforskere ved CICERO) i Klima 03.09.2019
  Avskogingen i deler av Brasils regnskogs- og savanneområder øker ved regimeskifter.  Når forvaltningen byttes ut utnytter avskogingskreftene styringsvakuumet som oppstår før en ny administrasjon er på plass. Denne gangen er det imidlertid en fare for at avskogingen vil fortsette å øke, også etter at den nye administrasjonen er kommet skikkelig i gang.
 • Ei ku tilpassa Amazonas eller Norge? Kommentar av stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i Nationen 03.09.2019
  Vi gjør oss mindre avhengig av våre egne beiteressurser og mer avhengig av arealer i utlandet.
 • Sant og usant om brannene i AmazonasKommentar av Vidar Mæland (Prest og daglig leder i ByMenigheten - Sandnes) i Vårt Land (verdidebatt) 03.09.2019
  Generelt gjelder det for oss som er overbevist om at kloden har et klimaproblem: Hvis vi blir tatt i å manipulere fakta og tall for å fremme vår agenda, snører klimaskeptikerne bare kappen tettere om seg og sier: Var det ikke det vi sa? Kan vi da tro på resten av det de sier?
 • Bolsonaro dropper regionalt Amazonas-møteNRK nyheter (NTB) 03.09.2019
  Jair Bolsonaro trekker seg fra det regionale møtet for presidenter fra Amazonas-landene i Sør-Amerika. Samtidig faller populariteten til Brasils president.
 • SV vil utrede handelsavtale med søramerikanske landABC nyheter (NTB) 02.09.2019
  Lars Haltbrekken (SV) vil konsekvensutrede frihandelsavtalen Norge har inngått med søramerikanske land.
 • Småbøndene i Amazonas har ikke sett noe til pengene fra NorgeNRK nyheter 02.09.2019
  – Hadde vi hatt maskiner og kunnskap, kunne vi ha unngått å sette fyr på skogen. Men ingen av oss har sett noe til pengene fra Norge eller tiltakene dere har betalt for, sier brasilianske småbønder.
 • Frihandel til dødenKommentar av Alf Skjeseth i Klassekampen 02.09.2019
  Brasiliansk soya kan bli billegare som følge av avtalen, og eitt av utslaga kan bli billegare kraftfôr, svekka sjølvberging og mindre bruk av norsk gras. «Norge har et moralsk og etisk ansvar for hvilke innsatsfaktorer vi tar inn i norsk matproduksjon og hvordan de er med på å øke etterspørsel og dermed avskoging av regnskogen i Brasil», uttaler Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
 • Bevar regnskogen, så kjøper vi biodrivstoffKommentar av Henrik Wiig (forsker Oslomet og administrerende direktør C2Biotrade) i DN 02.09.2019
  Vi kan oppnå vern av regnskog i Brasil ved å tilby å kjøpe bærekraftig biodrivstoff.
 • Stadig flere branner i AmazonasAftenposten (NTB) 01.09.2019
  Stadig flere branner oppstår i Amazonas, trass i at Brasils myndigheter har lagt ned forbud mot brenning av skog.
 • Verden brenner, men løsninger finnesKommentar av Audun Tjomsland i ABC nyheter (meninger) 01.09.2019
  Verden er opptatt av å finne løsninger på den globale klimakrisen og det er høye forventninger til FNs generalsekretær António Guterres når han kaller politiske toppledere til New York den 23. september. Det kan det være håp om framskritt.
 • Kutt kjøttet for AmazonasKommentar av Mari Hult (listekandidat for MDG Stavanger) i Stavanger Aftenblad 31.08.2019
  Så, hvordan kan vi gjøre en innsats for regnskogen? Hva vi spiser, har faktisk mye å si. Miljøpartiet De Grønne vil gjøre oss mindre avhengige av soyaimport fra Brasil. Vi må ta ansvar for egen matproduksjon over hele landet. Vi må fase ut importen av korn og soya til fôrprodukter og sikte mot norske og bærekraftige fôrressurser i all matproduksjon innen 2030.
 • MDG vil stoppe frihandelsavtale og soyaimport fra BrasilABC nyheter 31.08.2019
  Havbruksnæringen i Norge importerte 323.680 tonn soyakonsentrat til fiskefôr i 2018. Det vil MDG ha slutt på. Denofa og WWF advarer mot å svikte bærekraftige bønder i Brasil.
 • Når Amazonas brenner, blir det røyksmak på både laks, gris, kylling, biff, investeringer – og frihandelsavtaleKommentar av Kjetil B. Alstadheim i DN 31.08.2019
  Bekymret for brennende regnskog? Sjekk hva du har på tallerkenen.
 • Amazonas brenner. Møt dem som tenner på. DN (magasinet) 31.08.2019
  Dypt inne i Amazonas raserer en styrtrik kvegbaron et 700 fotballbaner stort område regnskog. Og forbereder neste års branner.
 • Merkel og Bolsonaro i telefonsamtaler om AmazonasAftenposten (NTB/DPA) 31.08.2019
  Tysklands statsminister Angela Merkel har vært i telefonsamtaler med Brasils president Jair Bolsonaro om Amazonas, der storbranner har herjet.
 • Urfolksreservatene utsatt for brann: – På konstant fluktAftenposten 31.08.2019
  President Bolsonaro vil erstatte urfolksreservatene med landbruk og gruvedrift. I løpet av fem dager i august brant det i 131 urfolksreservater.
 • Skjerp deg, Isaksen! Kommentar av Martine Kopstad Floeng (leder, Attac) i Klassekampen 31.08.2019
  Handelsavtalen mellom Efta-landene og den latinamerikanske handelsblokken Mercosur har skapt overskrifter. Det blir reaksjoner når selv ikke en regnskog i full fyr får Norge til å revurdere handelsavtalen med Brasil og deres høyreradikale president Jair Bolsonaro. Avtalen er ennå ikke ratifisert, og vi har fortsatt muligheten til å bruke denne handelsavtalen til å redde regnskogen.
 • Det brenner ikke rekordmye i Amazonas i år, og regnskogen er ikke «jordas lunger»Dagbladet (faktisk.no) 31.08.2019
  Det verserer flere uriktige påstander om brannene i Amazonas i pressen. 
 • Frels dine barn, Amazonas brennerLederkommentar i Morgenbladet 30.08.2019
  Tiden er (og har lenge vært) overmoden for å sette alle kluter til i kampen mot ødeleggelsen av verdens største regnskog. For AS Norge inkluderer det blant annet å trekke våre investeringer ut av regnskogfiendtlige bedrifter, forby regnskogsoya i produksjonen av kortreist kjøtt og å benytte seg av handelsavtalers kanskje fremste våpen: økonomiske sanksjoner.
 • Amazonas produserer ikke 20 prosent av verdens oksygenMorgenbladet 30.08.2019
  Overdrevne tall og bilder florerer i dekningen av skogbrannene i Amazonas. Som om ikke virkeligheten var alvorlig nok.
 • Regnskogen brennes for å fø verdenKommentar av Hilde Bjørkhaug (førsteamanuensis i sosiologi ved NTNU) i Nationen 30.08.2019
  Vi har innrettet vår matproduksjon på en sånn måte at vi legger beslag på et vesentlig areal i Brasil.
 • Ny frihandelsavtale: Amazonas-kjøtt fire ganger så klima-skadelig som norskABC nyheter 30.08.2019
  EFTAs nye frihandelsavtale med latinamerikanske land kan oppmuntre til økt rydding av skog til kvegbeite for å eksportere mer biff med enorme klimautslipp.
 • Nordea utsetter obligasjonskjøp fra Brasils regjeringDN (NTB) 30.08.2019
  Nordea sier at de utsetter obligasjonskjøp fra Brasils regjering. Jair Bolsonaros administrasjon har fått hard kritikk for håndteringen av Amazonas-brannene.
 • Forbyr Amazonas-branner i 60 dagerVG 30.08.2019
  Brasils president har undertegnet en forordning som forbyr ildspåsettelser i Amazonas i 60 dager.
 • Ber norske butikker fjerne produkter som rammer regnskogenNRK nyheter 30.08.2019
  Regnskogfondet ber de store dagligvarekjedene kutte ut alle leverandører som ikke er garantert avskogingsfrie.
 • Amazonas brenner. Er svaret «norsk kjøtt»? Kommentar av Anna Blix (biolog og rådgiver for Rødt på Stortinget) i Klassekampen 30.08.2019
  Amazonas brenner. Den er hjemmet til et nesten uforståelig stort artsmangfold. I tillegg lever 400 forskjellige urfolksgrupper i og av skogen, flere av dem isolerte stammer som ikke vil ha kontakt med omverdenen. Nå brenner skogen både de og vi er avhengige av. Og den brenner fordi vi i den vestlige verden spiser så sykt mye kjøtt. Skogen brennes for å lage plass til å dyrke soyabønner som fôr til dyr vi skal spise.
 • Norsk laks er ikke bærekraftigKommentar av Anders Nordstad i Nettavisen 30.08.2019
  Når soyaen er høstet inn kjøres den med bil et par tusen kilometer til nærmeste havn. Før den skipes til Europa. Eller til Kina. I Norge bruker vi soyaen til å fôre laksen med. Fordi den er billigere enn det fisken egentlig spiser, nemlig annen fisk - eller marint protein som det også kalles. Dette er det nemlig ikke noe særlig igjen av. Det er brukt opp.
 • Den perfekte forbrytelseKommentar av Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi ved UiO) i Morgenbladet 29.08.2019
  Hva dagens ledere vil huskes for: fraværet av lederskap i en verden i brann.
 • Spørsmål og svar om brannene i AmazonasNRK nyheter (urix forklarer) 29.08.2019
  De mange tusen brannene i Amazonas øker oppmerksomheten rundt mange problemer. Er ett av problemene at jordens «grønne lunger» forsvinner?
 • Mowi om Amazonas-rasering: Vurderer å droppe soya fra BrasilE24 29.08.2019
  – Det er viktig at vi og alle andre som kjøper varer fra Brasil sier ifra om at regnskogen må bevares og at dagens situasjon er uakseptabel, sier verdens største lakseoppdretter, norske Mowi. Regnskogfondet jubler.
 • Amazonas, sur røyk og levende svinKommentar av Eva Nordlund i Nationen 29.08.2019
  President Macron døyver den sure røyken som driver av Mercosur-avtalen med en liten eim av europeiske dannelsesidealer. Den norske regjeringa bidrar ikke i så måte.
 • SV vil trekke i bremsen for handelsavtale med Brasil – vil utrede konsekvenseneNationen 29.08.2019
  SVs Lars Haltbrekken vil konsekvensutrede handelsavtalen med de søramerikanske landene. – Det er mulig å sette på bremsene nå, sier han.
 • Frykter «dommedagsbombe»Dagbladet 29.08.2019
  På 50 år har én femtedel av Amazonas forsvunnet. Forskerne vet ikke hvor mye mer skogen tåler før den når et fryktet vendepunkt.
 • Politiet etterforsker «Brannens dag» i AmazonasNRK nyheter 29.08.2019
  De kalte det «Brannens dag», og det var trolig den verste ildspåsettelsen i Amazonas denne sommeren. Nå blir de antatte gjerningsmennene etterforsket av brasiliansk politi.
 • Nye verbale angrep fra Brasils presidentNRK nyheter 29.08.2019
  Før røyken har lagt seg etter trakassering av Frankrikes førstedame, er Brasils president igjen på «krigsstien». Nå er det landets egen urbefolkning som får unngjelde.
 • En verden på vippepunktetKommentar av Dag O. Hessen (professor og forfatter) i Agenda Magasin 29.08.2019
  I verste fall kan Amazonas være på vei mot en terskel der hele økosystemet endrer karakter. I beste fall er kulturen vår på vei mot en terskel der klimaspørsmål får en ny politisk vekt.
 • Ola Elvestuen om skadeskutt Brasil-samarbeid: «Nå gjelder det å manøvrere klokt»Bistandsaktuelt 28.08.2019
  Klima- og miljøministeren har holdt kortene tett til brystet etter at han flagget «skogpenge-frys» til Brasil. I går møtte han næringslivstopper, miljøorganisasjoner og forskere for å få innspill til «veien videre». – Vi har kontakt med Brasils delstatsguvernører, sa Ola Elvestuen etter møtet.
 • Erna Solberg om Brasil-avtalen: – Elendig timing når Amazonas brennerDN 28.08.2019
  Statsminister Erna Solberg innrømmer at tidspunktet for frihandelsavtalen med Brasil ikke var optimalt.
 • Regjeringens Amazonas-politikk får skarp kritikkABC nyheter (NTB) 28.08.2019
  Regjeringen har helt bensin på regnskogbålet med sin utydelige og uryddige kommunikasjon overfor Brasil om skogbrannene i Amazonas, hevder miljøorganisasjoner.
 • Amazonas brenner, og i Brasil ser presidenten på Norge som en hyklerstat. Det er kanskje ikke så rart. Kommentar av Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende 28.08.2019
  Norge investerer og tjener altså stort på industri som er miljøskadelig og klimafiendtlig, og får samtidig fylt opp sitt gigantiske oljefond. Mens vi er opptatt av å sikre vår egen fremtid, levestandard og pensjonsutbetaling ved å utvinne brasilianske råvarer, krever vi at Brasil ikke utnytter sine egne naturressurser i Amazonas. Er vårt regnskogvern et avlat for vårt eget, høye forbruk? Øvelsen gjør litt vondt, ikke sant? Men den er også nyttig for å forstå hvorfor Brasil mandag sa nei til en hjelpepakke på 180 millioner kroner fra G7-landene for å slukke regnskogbrannene.
 • Vi må legge sterkere press på BrasilLederkommentar i Adresseavisen 28.08.2019
  Amazonas herjes av brann og avskoging. Fredag ferdigstilte likevel regjeringen, og resten av Efta, frihandelsavtalen med det søramerikanske handelssamarbeidet Mercosur, der Brasil er største medlem.
 • Import av kjøtt og klimagassutslippLederkommentar i Nationen 28.08.2019
  Frihandelsavtalen med Mercosur-landene i Sør-Amerika skal ikke føre til økt import av storfekjøtt, hevder regjeringen. Det er en sannhet med sterke modifikasjoner.
 • Mener vi har skyld i brannenKlassekampen 28.08.2019
  Verden vil redde Amazonas. Men det er vår egen import og forbruk av brasiliansk kjøtt og soya som setter regnskogen i brann, sier forskere.
 • Greenpeace krever handling etter regnskogbranner i AfrikaABC nyheter (NTB) 28.08.2019
  Greenpeace ber Kongos regjering ta grep for å stanse skogbrannene i landet. Branner har herjet i den afrikanske regnskogen som omtales som verdens andre lunge.
 • Brasilianske medier: Bønder arrangerte «Ildens dag» i AmazonasBistandsaktuelt 28.08.2019
  Hva var årsaken til en plutselig økning i branner langs en hovedvei i Amazonas 10. august i år? Arrangerte lokale bønder sin egen «Ildens dag» til støtte for president Jair Bolsonaro?
 • Tusenvis av branner i Afrikas største regnskogVG 28.08.2019
  Mens verdens øyne er rettet mot brannene i Amazonas, er det flere branner i verdens nest største regnskog: Kongobassenget.
 • Større og mer langvarige brannerDagsavisen 28.08.2019
  Det brenner også i Afrika og i Indonesia. Brannene blir større og varer lenger verden over, men årsakene varierer, sier Regnskogfondet.
 • Bolsonaro får full støtte fra TrumpTV2 (NTB) 28.08.2019
  Brasils president Jair Bolsonaro får full støtte fra Donald Trump, som er overbevist om at Bolsonaro jobber hardt med å håndtere brannene i Amazonas.
 • Bolsonaro ut mot beskyttelse av urfolk i BrasilDN (NTB) 28.08.2019
  Brasils president Jair Bolsonaro kritiserer landets urfolksbeskyttelse, som han mener blir brukt av «ytre krefter» til å ramme Brasils økonomi.
 • Nå brenner det mer i Afrika enn i AmazonasABC nyheter 28.08.2019
  Det brenner for tiden i mange av verdens regnskoger. – Det er verdens største pågående naturkatastrofe, sier Regnskogfondet.
 • Macron tilbakeviser Bolsonaros utfall om regnskoghjelpNettavisen (NTB) 28.08.2019
  Å tilby økonomisk hjelp for å bekjempe brannene i regnskogen er et tegn på vennskap, ikke aggresjon, sier Frankrikes president Emmanuel Macron.
 • Amazonas mot vippepunktetKommentar av Øyvind Eggen (Regnskogfondet) i Agenda Magasin 27.08.2019
  Verdens største regnskog forsvinner ikke foran øynene våre, selv om det kan se sånn ut. Men den vil gjøre det om noen år, om vi ikke snur i tide.
 • Statssekretær: Åpner for å diskutere samarbeid med delstatsmyndigheter i BrasilBistandsaktuelt 27.08.2019
  Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet (KLD) åpner for nye måter å samarbeide om regnskogbevaring i Brasil. Han mener Norge bør diskutere muligheten for en direkte dialog med Amazonas-guvernører som vil bevare regnskogen.
 • Hvordan kan vi redde Amazonas? Kommentar av Benedicte Bull (professor, SUM, UiO) i Dagsavisen (debatt) 27.08.2019
  De siste dagene har de tragiske brannene i Amazonas skapt en enorm oppmerksomhet om truslene mot den livsviktige regnskogen. Verden raser mot Brasils president Jair Bolsonaro for å sette klodens fremtid på spill, og Twitter har tatt fyr raskere enn nedhugget regnskog. Men hvordan påvirker man en ekstrem, autoritær høyrepopulist som Bolsonaro?
 • Brasil-avtale er ikke biffKlassekampen 27.08.2019
  Venstre og KrF åpner for å si nei til den kontroversielle frihandelsavtalen Norge har inngått med Brasil.
 • Handel og klimaLederkommentar i VG 27.08.2019
  Amazonas står i brann samtidig som Europa er i ferd med å inngå en omfattende handelsavtale med sør-amerikanske land. Handel kan ikke løsrives fra klima- og miljøhensyn. Handelspartnerne må derfor stille tydelig krav til at Brasil og andre land oppfyller sine miljøforpliktelser.
 • Regnskogens tømmerhoggerKommentar av Einar Hagvaag i Dagbladet 27.08.2019
  Dette angår ikke bare Brasil. Brasil har dessuten undertegnet en traktat om bærekraftig utvikling med de sju nabolandene som huser deler av regnskogen. Og nå har mektige G-7 og EU blandet seg inn. De blir ikke lett for Bolsonaro å holde de fremmede unna den jomfruelige skogen.
 • Vedtok Amazonas-plan - uten Trump. Dagbladet 27.08.2019
  G7-landene vedtok krisepakke for å hjelpe Brasil og nabolandene bekjempe skogbrannene som herjer i Amazonas.
 • Bolivias regnskog brenner også – ønsker utenlandsk hjelp velkommen. DN (NTB) 27.08.2019
  Massive skogbranner herjer i Amazonas, og også Bolivia-delen av regnskogen rammes. Nå ønsker Bolivia internasjonal hjelp til å håndtere flammene.
 • Bolsonaro mener G7 behandler Brasil som en koloniAftenposten (NTB) 27.08.2019
  G7-landene behandler Brasil som en koloni når de lover støtte til brannslukking i Amazonas, hevder den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro.
 • Frykter Amazonas nærmer seg farlig vippepunktAftenposten 27.08.2019
  Hyppige branner i regnskogen i Brasil fører til at forskere frykter vippepunktet som kan gjøre det umulig å hindre at skogen gjøres om en savanne.
 • Hånet Macrons kone – blir svart med regnskogstøtteTV2 27.08.2019
  Kort tid etter Brasils president Jair Bolsonaro gjorde narr av Emmanuel Macrons kone på Facebook, tilbød den franske lederen Brasil 180 millioner kroner i regnskogstøtte.
 • Tilliten til Bolsonaro stuperTV2 27.08.2019
  Mens Amazonas står i flammer viser en fersk meningsmåling at folks tillit til Brasils president Jair Bolsonaro har gått kraftig tilbake.
 • Brasil sier nei til Amazonas-hjelp fra G7-landeneNRK nyheter (NTB) 27.08.2019
  Brasils regjering sier den ikke vil ta imot hjelpen G7-landene har lovet til å redde Amazonas. De kommer samtidig med Notre-Dame-kritikk av Frankrike.
 • Bruker militærfly til å slokke Amazonas-brannerNRK nyheter 27.08.2019
  Brasilianske militærfly har begynt å helle vann på den brennende regnskogen nordvest i Brasil. Samtidig nærmer G7-landene seg en avtale om å hjelpe landene som er rammet.
 • Amazonas i G7 og debatt om handelsavtaleDagsnytt 18, NRK P2 26.08.2019
 • Indonesia kan ha knekt koden for å unngå skogbrannerBistandsaktuelt 26.08.2019
  Indonesia blir stadig viktigere for gode nyheter om regnskogen. Skogbranner er kraftig redusert, men er fortsatt landets akilleshæl. Norge bidrar med nesten en halv millard kroner for å beskytte brannutsatt torvmyr.
 • Venstre vil bruke olja som pressmiddel mot BrasilNRK nyheter 26.08.2019
  Equinor bør brukes som brekkstang for å få Brasil til å redde regnskogen, mener Venstre. Næringsministeren svarer blankt nei.
 • G7-landene vil hjelpe AmazonasDN (NTB) 26.08.2019
  G7-lederne er enige om å hjelpe landene som er rammet av de massive skogbrannene som herjer i Amazonas.
 • EU-topper vil bruke Mercosur-avtalen til å stoppe regnskogbrannene i BrasilNationen 26.08.2019
  Hvis Brasil ikke beskytter regnskogen i Amazonas, truer Irland med å legge ned veto mot handelsavtalen mellom EU og Mercosur-landene. Samtidig sier Frankrikes president at det er snakk om en global krise.
 • Pave Frans ber om global forpliktelse i bekjempelsen av Amazonas-branneneVG 26.08.2019
  Brasils president Jair Bolsonaro bruker soldater, mens Bolivia hjelpes av et Boeing 747-brannfly. Landene får nå støtte fra høyere hold for å bekjempe flammene i Amazonas.
 • Brannene i AmazonasLederkommentar i VG 25.08.2019
  Den siste uken er det oppdaget over 9 500 skogbranner i Amazonas. Hittil i år er store områder med tropisk regnskog blitt svidd av i 72 000 branner, det høyeste antall branner som er blitt registrert av Brasils institutt for romforskning.
 • Nye, rystende Amazonas-bilder. Dagbladet 25.08.2019
  NASA publiserte natt til lørdag nye bilder av Amazonas-jungelen. - Situasjonen er til å grine av, sier Erik Solheim.
 • Regnskogfondet har samlet inn millioner i forbindelse med Amazonas-brannerAftenposten (NTB) 25.08.2019
  Regnskogfondet har de siste dagene samlet inn 5,8 millioner kroner via Facebook i forbindelse med skogbrannene i Amazonas. Det opplyser organisasjonen til NTB.
 • Norge og resten av EFTA har inngått handelsavtale med Brasil og naboland. Aftenposten (NTB) 25.08.2019
  Norge og andre EFTA-land har inngått en frihandelsavtale med Brasil og andre søramerikanske land. Samtidig sier EU-kommisjonens president at unionen neppe kan ratifisere en avtale i en situasjon der Amazonas brenner.
 • EU skal diskutere forbud mot brasiliansk biffNRK nyheter 25.08.2019
  EU bør vurdere å forby brasiliansk biff, med mindre Brasil stopper brannene som herjer i regnskogen. Det krever Finland, som nå sitter med formannskapet i EU.
 • Norsk handelsavtale med Brasil: – Skandaløst og uansvarlig, mener SV-lederenNRK nyheter 25.08.2019
  Regjeringen møter sterk kritikk for å ha signert en frihandelsavtale med Brasil, samtidig som landets regnskoger står i brann.
 • Flere land vil bruke handelsavtale for å redde regnskogen – det vil ikke NorgeNRK nyheter 25.08.2019
  Flere land kan gå imot EUs handelsavtale med Brasil, hvis ikke president Bolsonaro gjør mer for å redde regnskogen. Samtidig har EFTA-landene nå inngått en frihandelsavtale.
 • Johnson: – Amazonas-ødeleggelser bør ikke påvirke handelsavtaleAftenposten (NTB) 25.08.2019
  Boris Johnson går imot EU-ledere som har antydet at ødeleggelsen av regnskogen i Amazonas kan påvirke handelsavtaler med Brasil.
 • Ikke rekordmange branner i Amazonas. Kommentar av Jan Arild Snoen i Minerva 24.08.2019
  Det er mange flere branner i Amazonas enn i fjor, men de er ikke rekordmange, slik en rekke norske medier melder. NASA sier at antallet er omtrent gjennomsnittlig for de siste femten år.
 • Myten om jordens lungerKommentar av Jan Arild Snoen i Minerva 24.08.2019
  Hva har Kongehuset, VG, TV2 og NRK felles? De sprer den gamle myten om at regnskogene er «jordens lunger» og viktige for produksjon av oksygen.
 • Elvestuen: - En katastrofal ødeleggelseNettavisen 24.08.2019
  Verdens største regnskog står i brann. - Det kan ikke fortsette, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
 • Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen bekrefter handelsavtale mellom Norge og BrasilE24 (NTB) 24.08.2019
  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bekrefter at Norge og Brasil er enige om en handelsavtale. - Vi ser alvorlig på situasjonen i Amazonas.
 • Bolsonaro ber om å ikke bli straffet av verdenssamfunnet for at Amazonas brennerABC nyheter (NTB) 24.08.2019
  President Jair Bolsonaro ber om at land ikke innfører sanksjoner mot Brasil eller straffer landet på andre måter fordi det brenner i regnskogen i Amazonas.
 • Biff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte avKommentar av Elisabeth Bergskaug i ABC nyheter 24.08.2019
  Hvor lenge skal verden fortsette å sette økonomisk, egoistisk og kortsiktig vinning foran fellesskapets beste?
 • Irland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtaleABC nyheter (NTB) 24.08.2019
  Mens Amazonas brenner, varsler Irland at de vil stemme mot en frihandelsavtale mellom EU og Mercosur hvis ikke Brasil beskytter regnskogen.
 • Amazonas-brannene: – Nå må regjeringen våkneVG 24.08.2019
  – Regjeringen er så opptatt av sin egen bompengekrise, at de ikke får med seg at vi står midt oppe i en global krise, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.
 • – Vi prioriterer kjøtt å spise, fremfor luft å puste iKommentar av Mia Frogner (driver nettstedet Green Bonanza) i VG 24.08.2019
  Brasil ønsker ikke lenger bremse avskoget av Amazonas. Verdens største og viktigste grønne lunge. Fordi jorda kan brukes til for til kjøttproduksjon.
 • Amazonas legges i aske: – En katastrofe for Brasil og for verdenVG 24.08.2019
  Bekymringer for skadevirkningene av de over 9000 brannene som har antent regnskogen i Amazonas, har nådd Biaritz på den franske Atlanterhavskysten. Katastrofen blir et prioritert tema den franske presidenten vil ta opp på G7-landenes møte i helgen.
 • Bind ham til regnskogenLederkommentar i Dagbladet 24.08.2019
  Norge har signert en frihandelsavtale med Brasil på verst tenkelige tidspunkt. Den må stoppes i Stortinget, og endres, slik at den tvinger Brasil til å ta vare på Amazonas.
 • Norge må rydde i eget reirKommentar av Eivind Trædal i Dagbladet 24.08.2019
  Brasils skoger er et internasjonalt anliggende. Men vi må anerkjenne at vår oljeutvinning også er det.
 • - Det er kriseDagbladet 24.08.2019
  Tysklands forbundskansler Angela Merkel stiller seg bak Frankrikes president Emmanuel Macrons vurdering av skogbrannene i Amazonas.
 • Om å se bjelken i vårt eget øyeKommentar av Helge Hognestad (teolog og prest) i Klassekampen 24.08.2019
  Brasils president Bolsonaro er blitt kritisert blant annet av norske myndigheter for at han tillater stor hogst i skogene i Amazonas. Han ødelegger med det jordklodens «lunger», og Norge trekker tilbake bidraget til regnskogfondet som skulle redde regnskogen. Bolsonaro svarer at Norge har ingenting å fare med, vi som tillater stor oljeproduksjon og dermed sørger for stadig større utslipp av nettopp CO2. Bolsonaro har selvsagt rett.
 • Presidenten har rett: Brasil råder over Amazonas. Det betyr ikke at resten av verden må holde kjeft. Kommentar av Øystein Kløvstad Langberg i Aftenposten 24.08.2019
  Dere har ødelagt deres egne økosystemer», har Bolsonaro uttalt. Han har selvfølgelig rett i at store deler av Amazonas tilhører Brasil. Han har også rett i at mange vestlige land har fullt av svin på skogen når det gjelder klimautslipp, avskoging og andre miljøødeleggelser. Men han tar feil når han hevder at det som skjer i Amazonas, kun er et indre anliggende.
 • Demonstrasjon utenfor Brasils ambassade etter Amazonas-brannerDagsavisen 24.08.2019
  Miljøaktivister troppet fredag opp utenfor Brasils ambassade for å markere motstand mot avskogingen av Amazonas, som nå trues ytterligere av skogbranner.
 • Ber Norge sette hardt mot hardt i AmazonasDagsavisen 24.08.2019
  Frankrikes president tar til orde for felles krafttak for Amazonas. Det burde også Norge gått i bresjen for, mener Regnskogfondet.
 • Verdens lunger brennerLederkommentar i Dagsavisen (debatt) 24.08.2019
  Alarmen går. Tusenvis av branner herjer nå Brasils regnskoger, som er på størrelse med halve Europa.
 • Denne røyken er et dramatisk signal for klodenKommentar av Geir Ove Fonn i Vårt Land (verdidebatt) 24.08.2019
  Brannene i Amazonas kan være et forvarsel om kollaps for verdens viktigste økosystem. Det innebærer enda et potensielt vippepunkt for en klimatruet klode.
 • Bolsonaro: EFTA har inngått handelsavtale med BrasilNRK nyheter (NTB) 24.08.2019
  – Regjeringen må umiddelbart avklare om Norge har gått med på en avtale med Brasil, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB. – Det er en skandale om Norge slutter seg til dette mens Amazonas brenner. Vi krever at regjeringen sier nei til handelsavtalen så lenge Brasil ikke gjør mer for å stanse avskogingen, sier han
 • Viktig kulturarv brennerNRK nyheter 24.08.2019
  Forfatteren Gert Nygårdshaug gråter over den brennende regnskogen. – Også viktig kulturarv går tapt om vi mister Amazonas, mener han.
 • Bolsonarismen – og ossKronikk av Eliane Brum (brasiliansk journalist og forfatter) i Klassekampen 24.08.2019
  Amazonas er verdens sentrum. Akkurat nå, når jorda gjennomgår klimakollaps, fins det ikke noe viktigere sted. Skjønner vi ikke dette, klarer vi ikke å møte utfordringen.
 • Derfor brenner regnskogenKlassekampen 24.08.2019
  Amazonas-branner er ikke en naturkatastrofe. Krisa drives av storkapitalens pengejakt og Jair Bolsonaros høyreradikale prosjekt.
 • Brasil sender hæren på brannslukking i AmazonasDN (NTB) 24.08.2019
  Utplasseringen av soldatene skjer til tross for at presidenten torsdag uttalte at Brasil ikke har ressurser nok til å slukke brannene i Amazonas. Fredag kveld hadde Bolsonaro også en samtale med USAs president Donald Trump. Den amerikanske presidenten sier han har tilbudt Brasil bistand.
 • Amazonas brenner (podcast). Dagsnytt 18, NRK P2 23.08.2019
 • Macron og Bolsonaro i full strid om skogbrannene i AmazonasNRK nyheter 23.08.2019
  Frankrikes president Emmanuel Macron ønsker å gjøre skogbrannene i Amazonas til en viktig sak på G7-toppmøtet til helgen. Brasils president Jair Bolsonaro svarer at dette er en intern sak og mener Macron viser «kolonimentalitet».
 • FN-sjefen og Frankrikes president uroet over Amazonas-brannerAftenposten (NTB) 23.08.2019
  FNs generalsekretær António Guterres og Frankrikes president Emmanuel Macron er bekymret over skogbrannene som herjer i Amazonas-regnskogen i Brasil.
 • Brasils president hevder det mangler ressurser til å slukke branner i AmazonasAftenposten (NTB) 23.08.2019
  Miljøvernere knytter skogbrannene til økt hugst, fordi avskoging og uttynning fører til at solen når frem til den tørre skogbunnen. Det er også mistanke om at områder blir svidd av med vilje for å gi plass til kveg.
 • Rekordmange branner i Brasil: – En skandaleNRK nyheter 23.08.2019
  Det har vært over 72.000 skogbranner i regnskogen Amazonas så langt i 2019. Nå ropes det om hjelp på sosiale medier.
 • Ekspertene frykter at det snart er for sent å redde AmazonasNRK nyheter 23.08.2019
  – Det er krise, sier Regnskogfondet om brannene og avskogingen i Amazonas. Nå advarer ekspertene om at verdens største regnskog kan nå sitt «vippepunkt».
 • Skogbrannene i Amazonas: – En internasjonal kriseVG 23.08.2019
  Frankrikes president mener de mange skogbrannene som herjer i Brasil må være prioritet på helgens G7-toppmøte.
 • Sprer falske bilder av Amazonas-brannene i sosiale medierVG 23.08.2019
  Mens regnskogen i Sør-Amerika brenner som aldri før, har en rekke bilder fra helt andre steder – og helt andre tidspunkter – fått massiv spredning i sosiale medier under #PrayForAmazonia.
 • Amazonas-ekspert: Delstater ønsker direktesamarbeid med NorgeBistandsaktuelt 23.08.2019
  En alarmerende økning i avskogingen gjør den norske «utbetalingsfrysen» til Amazonasfondet ekstra krevende, mener Adriana Ramos fra organisasjonen ISA. Hun håper norske myndigheter nå kan finne nye samarbeidspartnere for å redde Brasils regnskog.
 • Får Brasil-refsKlassekampen 23.08.2019
  Regjeringen får hard kritikk for ikke å bruke handels-forhandlinger som forsvar mot Jair Bolsonaros angrep på Amazonas.
 • Håpet å få inn 50 000 til regnskogen. Så rant pengene innDagbladet 23.08.2019
  Som følge av den dramatiske utviklingen bestemte Regnskogfondet seg torsdag for å opprette en innsamlingsaksjon på Facebook, i håp om å få inn noen sårt tiltrengte kroner til arbeidet mot avskoging og med å forebygge brannene.
 • Brannene i Amazonas: – Konsekvensene kan bli katastrofaleVG 22.08.2019
  Den siste uken er det registrert over 9000 branner i Amazonas. Ifølge Regnskogfondet nærmer deler av skogen seg nå en kollaps.
 • Brasils president: Miljøorganisasjoner har satt fyr på regnskogenNRK nyheter 22.08.2019
  Helt uten bevis, hevder Jair Bolsonaro at det er miljøorganisasjoner som står bak skogbrannene i Amazonas.
 • Bruker ikke avtale til straffKlassekampen 22.08.2019
  Norge vil ikke bruke frihandelsforhandlinger til å stagge president Jair Bolsonaros angrep på Amazonas.
 • Marina Silva skryter av Amazonas-fondet, refser Brasils presidentBistandsaktuelt 21.08.2019
  – Norge og Tyskland gjør rett i å stanse overføringene til Amazonas-fondet inntil regjeringen slutter å ødelegge regnskogen og angripe urfolkssamfunnene, sier tidligere miljøvernminister Marina Silva til Bistandsaktuelt.
 • Amazonas-brann synlig fra verdensrommetVG 21.08.2019
  – Brannene er startet av mennesker. Enten med vilje eller ved uhell. Tørkesesongen gjør at brannene lettere sprer seg, men brannene er menneskers verk, sier forsker ved INPE (Brazil’s space research center) Alberto Setzer.
 • Rekordbranner i Amazonas– storby mørklagt av røykTV2 21.08.2019
  Landets president avviser at hans politikk kan tillegges skylden. – De pleide å kalle meg Kaptein Motorsag. Nå er jeg Nero, og setter fyr på Amazonas, sier Jair Bolsonaro.
 • Kraftig økning av skogbranner i AmazonasNRK nyheter 21.08.2019
  Satellittbilder viser at den nordlige delstaten Roraima i Brasil er dekket av svart røyk. I nabodelstaten Amazonas har erklært krisetilstand. Norge mener at Brasil har brutt avtalen med Norge om støtte til tiltak mot avskoging, og torsdag gjorde klimaminister Ola Elvestuen det klart at Norge holder tilbake 300 millioner kroner.
 • «Tropenes Trump» med flere angrep mot Norge: - Han er en risikoDagbladet 20.08.2019
  - Hvorfor skulle et annet land ønske å håndtere enda en Trump? Du må forholde deg til Trump fordi han leder USA. Men det er ingen grunn til å håndtere en til. Brasil er ikke så viktig. Vi er ikke essensielle, sier Thomas Traumann, kommentator og tidligere politiker, til The Guardian i kjølvannet av at Norge skrudde igjen pengekrana.
 • Brasils president med blodig hvalvideo i utfall mot Norge etter stans i regnskogstøttenAftenposten (NTB) 20.08.2019
  Brasils president Jair Bolsonaro har lagt ut video av brutal tradisjonell hvalfangst, trolig på Færøyene, og knytter fangsten til Norge.
 • Hetser Norge med blodig videoDagbladet 20.08.2019
  Brasils president fortsetter å angripe Norge etter kutt i regnskogstøtten.
 • Brasils president anklager Norge for blodige hvaldrapNRK nyheter 20.08.2019
  Brasils president Jair Bolsonaro anklager Norge for hvaldrap, og har lagt ut en video på Twitter, som viser en brutal hvalfangst. Men filmen er fra Færøyene.
 • Hva nå, Amazonas? Kommentar av Anders Haug Larsen (Regnskogfondet) i Energi og Klima 19.08.2019
  Norge – og verdenssamfunnet – må finne nye måter for å støtte de mange kreftene i Brasil som jobber for å ta vare på regnskogen.
 • Brasil svikter AmazonasLederkommentar i Bergens Tidende 19.08.2019
  Avskogingen øker, og regjeringen gjør rett i å holde tilbake midler til Amazonasfondet.
 • Riktig av Norge å stoppe regnskogpengerLederkommentar i Aftenposten 19.08.2019
  Hele konflikten viser hvor viktig modig politisk lederskap er for å få gjennomført nødvendige og krevende klimatiltak. Det har ikke Brasil i dag. Når landet ikke lenger holder sin del av avtalen, er det riktig av den norske regjeringen å stoppe utbetalingen av penger. Noe annet ville sendt et dårlig signal.
 • Brasil: Skjebnetid for urfolk og miljøKorrespondentbrev fra Arnt Stefansen på NRK nyheter 18.08.2019
  Bolsonaros Brasil vil frata urfolket dets reservater. Og avskogingen i Amazonas går stadig raskere. Skal verden bare sitte stille og se på?
 • Struper pengesekken til «Norges viktigste klimatiltak»Dagbladet (klima) 17.08.2019
  Brasil ble omtalt som verdens klimahelt. Nå kapper president Jair Bolsonaro regnskog som aldri før. Norge svarer med hardt mot hardt.
 • Verdens naturfond: – Vi må legge press på BrasilNRK nyheter 17.08.2019
  – Norge må presse Brasil til å bevare regnskogen. Det mener WWF Verdens naturfond, som foreslår å bruke en frihandelsavtale som pressmiddel.
 • Norge skyteskive for Bolsonaros BrasilRoar Nerdal i Energi og Klima 17.08.2019
  For president Jair Bolsonaro er Amazonasfondet blitt et argument for avskoging. I Norge bør man spørre seg om regnskogsatsingen bidro til hans valgseier.
 • - Er det ikke Norge som dreper hvaler og utvinner olje? Dagbladet 16.08.2019
  Brasils president langer ut mot Norge etter refs av regnskoghogging.
 • Norge stanser regnskogpenger til BrasilDN 16.08.2019
  Klimaminister Ola Elvestuen slår fast at Brasil har brutt avtalen som skal finansiere tiltak mot avskoging. Derfor vil Norge holde tilbake 300 millioner kroner.
 • Skogturen avlyst. Skogen ogsåKommentar av Kjetil B. Alstadheim i DN 16.08.2019
  Avskogingen i Amazonas øker igjen. Og samarbeidet mellom Brasil på den ene siden og Norge og Tyskland på den andre er i ferd med å ryke. Årsaken er det politiske regimeskiftet som kom da høyrepopulisten Jair Bolsonaro vant presidentvalget i Brasil i fjor høst.
 • Forbyr hogst av regnskog på størrelse med Tyskland og Italia til sammenNationen 14.08.2019
  Indonesiske myndigheter har innført et hogstforbud i regnskoger i landet. Forbudet omfatter et område på 660.000 kvadratkilometer.
 • Indonesia har vedtatt å verne landets regnskog. Er det tidsnok for orangutangene? Aftenposten 14.08.2019
  Javatigeren er borte for alltid. Det er 370 igjen av slektningen på Sumatra. Neshornene er nesten utryddet. Men kan orangutangene overleve?
 • RegnskogmarerittetKronikk av Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi) i Klassekampen 13.08.2019
  Det er Kinas 1. 3 milliarder mennesker – Verdens mest folke- og løfterike fremvoksende marked – som i første rekke skal betjenes ved hjelp av palme- og soyaoljen, og de enorme fôr- og kvegfarmene, samt de ulike mineraler og forekomster av olje, kull og gass, som det nå i rekordtempo legges til rette for full kommersiell utnyttelse av. Det Kina gjør i Brasil, gjør de også i det ene landet etter det andre i Afrika.
 • Tyskland trekker seg ikke fra AmazonasfondetDN (NTB) 13.08.2019
  Tyskland stanser ikke sine bidrag til Amazonasfondet selv om det tyske miljøverndepartementet har besluttet å kutte støtte til miljøverntiltak i Brasil.
 • Bolsonaro: Brasil trenger ikke tysk bistand til regnskogenABC nyheter (NTB) 12.08.2019
  President Jair Bolsonaro vil ikke ha tysk hjelp til å beskytte Amazonas. Tyskland vurderer å kutte hjelpen fordi Brasil ikke tar kampen mot avskoging på alvor.
 • Tyskland vurderer å stanse støtte til regnskogsprosjekter i BrasilE24 (NTB) 11.08.2019
  En tysk avis skriver at tyske myndigheter vurderer å stanse støtten til regnskogsprosjekter i Brasil fordi landet ikke synes interessert i å bremse avskogingen.
 • En handelsavtale med eller mot regnskogDebatt av Bård Harstad i DN 09.08.2019
  Norge og Efta forhandler nå med handelsblokken Mercosur. Vil handelsavtalen føre til at Amazonasfondet bryter sammen?
 • Klimaendringer truer matsikkerhetenEnergi og Klima 08.08.2019
  Brasil hugger regnskog i rekordtempo. Jair Bolsonaros politikk peker nese av konklusjonene i den nye FN-rapporten om klimaendringer og landarealer. Les også om hvordan sol, vind og elbiler kan utkonkurrere oljen.
 • Brasil kan gjøre Sør-Amerika til ørkenVårt Land 02.08.2019
  President Jair Bolsonaro svinger sagen i Amazonas' regnskog. Vaktbikkja Regnskogfondet roper høyt varsko. – Nesten utenkelig at vi skal kunne stanse klimaendringene.
 • Fritt vilt for kapital og banditterKlassekampen 01.08.2019
  Med Jair Bolsonaro ved makta har Brasils regnskog og urfolk blitt fritt vilt. Slik oppfyller den høyreradikale presidenten næringslivets drømmer.
 • - Brasil er som en jomfru Vesten vil voldtaDagbladet 01.08.2019
  Det sier Brasils president Jair Bolsonaro om vestlig innblanding i bevaringen av Amazonasskogen. Nå er Norges viktigste bidrag til å stoppe avskoging, i fare.
 • Farlige tider for regnskogens voktereSommerprat med daglig leder i Regnskogfondet, Øyvind Eggen, Bistandsaktuelt 31.07.2019
  Regnskogfondet jobber i motbakke i et Brasil hvor alle vernebestemmelser kan bli borte. Både Amazonas og de som kjemper for skogen lever i fare, forteller Øyvind Eggen.
 • Urfolksleder i Brasil funnet drept. FNs menneskerettighetssjef krever tiltakTransit Magasin 31.07.2019
  FN ber myndighetene i Brasil om å snarest gjøre tiltak for å beskytte urfolks rettigheter, etter drapet på Emrya Wajãpi.
 • FN fordømmer drap på brasiliansk urfolkslederAftenposten (NTB) | 30.07.2019
  FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet fordømmer drapet på en urbefolkningsleder i Amazonas og knytter det til president Jair Bolsonaros gruvedriftspolitikk.
 • Brasil sender politi til Amazonas-landsby etter antatt drap på urbefolkningslederAftenposten (NTB) 29.07.2019
  Brasil har sendt politistyrker til en Amazonas-landsby etter mulig drap på en urbefolkningsleder og meldinger om at gruvearbeidere har tatt over et reservat.
 • Bolsonaro mener Amazonas-rapport skader Brasils renomméDN (NTB) 22.07.2019
  Brasils president Jair Bolsonaro mener en offentlig rapport om avskoging i Amazonas skader landets renommé og burde vært koordinert med regjeringen.
 • Brasil: Ny gransking av norskstøttet Amazonas-fondBistandsaktuelt 15.07.2019
  Det norskstøttede Amazonasfondet i Brasil ser ut til å ha havnet i en kontinuerlig politisk og juridisk storm. Nå skal forvaltningen av midler granskes av rettsvesenet. Det er den føderale påtalemyndigheten i delstaten Amazonas som har fremmet kravet.
 • Han ser en fremtid i burgere ved regnskogen, men forskere er blitt mer urolige for AmazonasAftenposten 14.07.2019
  Brasil satser på å bygge ut mer i Amazonas, men forskere er bekymret for hva regnskogen tåler.
 • Norge har betalt 8,3 milliarder kroner på tross av voldsom avskoging i AmazonasKommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen 09.07.2019
  På regjeringens hjemmesider vises et fortegnet bilde av hva Norge faktisk har fått til. Eller som det heter: I perioden 2008-2017 reduserte Brasil den gjennomsnittlige årlige avskogningen i sin del av Amazonas med nesten 65 prosent sammenlignet med årene 1996-2005. Det høres voldsomt ut, men gir dessverre et helt galt inntrykk av effekten av det norske bidraget. Det aller meste av reduksjonen skjedde nemlig før Norge startet samarbeidet i 2008.
 • – Folk tar seg mer til rette nåDagsavisen 06.07.2019
  Tempoet på avskogingen øker i Amazonas, etter at Brasils nye høyrepopulistiske president har snudd opp ned på landets regnskogpolitikk.
 • Norske milliarder til gjennomkorrupte Brasil har ikke stanset avskogingenKommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen 05.07.2019
  De norske milliardene som skulle forhindre avskoging i Amazonas ble feiret som et viktig miljøtiltak av daværende statsmininster Jens Stoltenberg og utviklingsminister Erik Solheim. Da de to norske politikerne møtte den daværende brasilianske presidenten Lula da Silva med en milliard i bagasjen, vanket godordene: - Hvis alle var som Norge, ville verden ha kommet lenger, sa da Silva. Og Stoltenberg kvitterte med at «dette er det største jeg har gjort som politiker ved siden av vaksineprogrammet», ifølge Aftenposten. Men siden har forhåpningene fått kraftige skudd for baugen.
 • Elvestuen: – Norge i dialog med Brasil om AmazonasfondetABC nyheter (NTB) 05.07.2019
  Fra norsk ståsted har Amazonasfondet fungert godt fram til nå. Det mener klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Han advarer mot å legge ned fondet.
 • Amazonasfondet kan bli nedlagt: – Kan bli tragedie for regnskogenNRK nyheter 05.07.2019
  Amazonasfondet kan bli nedlagt etter uenigheter mellom Norge og Brasils klimaskeptiske regjering, ifølge brasilianske medier.
 • Norge har brukt milliarder - nå kan regnskogfondet legges nedVårt Land 05.07.2019
  Brasils miljøminister sier at det sterkt norskfinansierte Amazonasfondet kan bli lagt ned. Det vil øke den ekstremt klimaskadelige avskogingen, advarer Regnskogfondet.
 • Professor: – Stort nederlag for Norge hvis Amazonasfondet legges nedVårt Land (NTB) 05.07.2019
  – Dersom Amazonasfondet blir lagt ned, vil det være et kjempetilbakeslag for den norske regnskogsatsingen. Dette har vært et svært viktig satsingsområde for Norge, sier Arild Angelsen, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til NTB.
 • Regnskogen trenger ikke fortellinger om «de ville»Debatt av Øyvind Eggen (Regnskogfondet) i Morgenbladet 05.07.2019
  Korowai-folkets møte med storsamfunnet kan bety at de mister alt. Andreas Viestad valgte å gjøre dem til objekter i sin egen eksotiske fortelling fremfor å viderefortelle deres.
 • Medier: Brasils miljøminister sier at Amazonasfondet kan bli lagt nedNRK nyheter (NTB) 04.07.2019
  Brasils miljøminister Ricardo Salles sa etter et møte med norske myndigheter at det er en fare for at Amazonasfondet kan nedlegges, ifølge brasilianske medier.
 • Han er Brasils miljøminister. Nå sier Ricardo Salles at Amazonasfondet kan bli avvikletBistandsaktuelt 04.07.2019
  Ryker fondet vil det være det største tilbakeslaget for den norske regnskogsatsingen noensinne, mener Øyvind Eggen. Regnskogfondets generalsekretær sier den norske regjeringen bør presse brasilianske myndigheter ved «å legge både miljø og handel i potten».
 • Én fotballbane med regnskog forsvinner i Amazonas hvert minuttNRK nyheter 03.07.2019
  Regnskogfondet frykter at verdens klimamål kan være i fare.
 • Bistand til Brasil: Elvestuen utelukker ikke at det kan bli aktuelt å tilbakekalle skogpengerBistandsaktuelt 01.07.2019
  Brasils nye lederskap avviser urfolks rettigheter og åpner for «ukontrollert avskoging» i Amazonas. Dét bekymrer Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
 • Har norsk milliardbistand til Brasil vært forgjeves? Bistandsaktuelt 01.07.2019
  Norge har brukt mer enn åtte milliarder bistandskroner på å redde Brasils regnskog, men landets nye president er ikke interessert i skogvern. Jair Bolsonaro åpner nå Amazonas for «ukontrollert avskoging». Hva skal norske myndigheter gjøre da?
 • Norge kjøper satelittbilder for inntil 450 millioner kroner – kan avsløre hogst av regnskogNRK nyheter 26.06.2019
  Informasjonen fra satelittbildene kan føre til at Norge kutter i støtten til utviklingsland.
 • Vi må kunne stå i politisk motvindKommentar av Øyvind Eggen (generalsekretær i Regnskogfondet) og Bård Vegar Solhjell (generalsekretær i WWF Verdens Naturfond) i Dagbladet 04.06.2019
  Norges svar til Brasil må i første omgang være å insistere på at inngåtte avtaler skal holdes. Brasil har inngått forpliktelser overfor Norge om å bevare regnskog, og Norge må ivareta sine forpliktelser til å støtte arbeidet. I neste omgang må Norge være klar til å respondere på en ny politisk situasjon, med særlig vekt på å sikre rettigheter og handlingsrom for urfolk og sivilsamfunnsorganisasjoner slik at de fortsatt kan ivareta sin avgjørende rolle i regnskogbevaring.
 • En takk til dem som blørKommentar av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i Dagbladet 31.05.2019
  Verdens regnskoger, urfolk og lokalbefolkning er under angrep. I Colombia ble en miljøforkjemper drept hver tredje dag i fjor. Også Brasil, Peru, Nicaragua, Mexico, DR Kongo og Indonesia er land hvor miljøkamp kan være livsfarlig. I denne kampen er det feige lag. De som vil rasere skogen er rikere, sterkere og råere enn dem som vil bevare. Vi har en forpliktelse til å stille oss på riktig side.
 • Regnskogen i Brasil hugges fortsatt ned og gjøres om til beitemark. Hvorfor er det så vanskelig å stanse det? ABC nyheter (forskning.no) 29.05.2019
  Brasilianske bønder hugger fortsatt ned regnskog for å lage beitemark til kveg. Men hvorfor gjør de det når det er mye mer penger å tjene på annet jordbruk? Forskning.no sine journalister dro til Brasil for å prøve å finne svar.
 • Avskogingen av regnskogen i Brasil økerDN (NTB) 28.05.2019
  Fra august 2018 til april i år har avskogingen av regnskogen i Amazonas økt med 20 prosent, ifølge en miljøvernorganisasjon.
 • Brasils høyreradikale regjering langer ut mot Amazonasfondet; modellen for fondet bør revurderesKommentar av Arne Halvorsen (journalist og forfatter) i Stavanger Aftenblad 25.05.2019
  De fleste jeg har snakket med i Rio, São Paulo, Manaus og Belem er enige om én ting: Norge bør diversifisere investeringene. Litt i Amazonasfondet, og noe i egne prosjekter i Amazonas. Og det bør etablere et kontor i Manaus eller Belem nord i Brasil og gå direkte inn på konkrete prosjekter. Amazonasfondet er viktig for små samfunn inne i Amazonas som er så heldig at de får støtte til alternative prosjekter, og på den måten kan la skogen stå intakt.
 • Ville tilstander i jungelenKommentar av Kjetil B. Alstadheim i DN 25.05.2019
  Noe av det Bolsonaro og Salles ønsker, er å oppløse ymse samarbeidsorganer mellom myndigheter og sivilsamfunn. Gjør Salles det i Amazonasfondet, er avtalen med Norge brutt. Der setter Norge en grense. Ellers er det begrenset hva Norge kan gjøre for å påvirke Bolsonaro-regimet.
 • Regnskogen ingen vil haKommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 22.05.2019
  For brasilianske myndigheter er det økonomiske incentivet til å verne antakelig svakere enn det er til å hogge og utnytte. Det er trolig vanskelig å kompensere for dette ytterligere enn de 8,2 milliardene som allerede er brukt. Tålmodigheten med å finne en vei videre for regnskogsatsingen blir en av de viktigste oppgavene for norsk klimapolitikk framover.
 • Brasils miljøminister mener norsk milliardbistand har vært bortkastetBistandsaktuelt 20.05.2019
  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er uenig med sin brasilianske kollega. – Ingen god analyse av Amazonasfondets arbeid, kommenterer Regnskogfondets leder.
 • Vil slå tre fluer i en smekk med klima-mikrolånE24 20.05.2019
  Den norske regjeringen blar opp for å investere i smålån til indonesiske bønder – i bytte mot at de ikke hugger ned mer regnskog.
 • Brasils miljøvernminister ut mot norsk regnskogfondVG 19.05.2019
  Brasils miljøvernminister mener at Norges milliardbidrag til arbeidet mot avskogingen av Amazonas har vært bortkastet.
 • Regnskog hogges ned i høyt tempoNettavisen (NTB) 26.04.2019
  Enorme mengder tropisk skog ble ødelagt i fjor, ifølge forskere fra Global Forest Watch. Skogen forsvant i områder som til sammen er på størrelse med England.
 • Vend blikket mot Amazonas, oppfordrer GreenpeaceKronikk av Esben Marcussen /Greenpeace) i Transit Magasin 25.04.2019
  Denne uken samles mange tusen mennesker fra Amazonas urfolksgrupper seg i Brasils hovedstad Brasilia. De skal kjempe for sine rettigheter, og krever en slutt på volden mot dem og deres landområder. Det som skjer der angår oss alle, og urfolkene trenger å få vite at de har allierte verden over.
 • Bolsonaro vil åpne Amazonas-område på størrelse med Danmark for gruvedriftTransit Magasin 13.04.2019
  I et område som er litt større enn hele Danmark antas det å være store forekomster av gull, kobber, jern og andre mineraler. Brasils president Jair Bolsonaro sa i et TV-program nylig at “Renca er vårt”, melder Reuters.

Søk:

Avansert søk

Endringer Bolsonaro har gjort eller sagt han vil gjøre, som vil påvirke regnskogen negativt:


 • Miljøreguleringer svekkes på flere punkter og det legges til rette for økt ressursutvinning i regnskogen.
 • Budsjettene for håndheving av Brasils skoglovgivning kuttes. Dette utnyttes av de som tjener på avskoging fordi risikoen for å bli tatt for ulovlig avskoging er lav.
 • I Amazonasfondet er styringskomiteen og den tekniske komiteen som beregner avskogingen fra år til år oppløst.
 • Sjefen for Brasils institutt for romforskning (INPE), som satellittovervåker landarealer og rapporterer årlig avskoging, har fått sparken.
 • Bolsonaro har sagt han vil privatisere INPE, noe som kan føre til mindre offentlig åpenhet rundt hva som skjer med landarealene i Brasil.
 • Medlemmer i regjeringen uttrykker offentlig støtte til avskoging til fordel for landbruk, skogbruk, gruvevirksomhet etc.
 • Bolsonaro omtaler urbefolkningen i negative ordelag og har gjort endringer i forvaltningen som fører til at urfolks rettigheter får lavere prioritet.
 • Avdelingene som jobbet spesielt med klima i miljøverndepartementet og utenriksdepartementet er lagt ned.
 • Miljøvernminister Ricardo Salles vil revurdere, omorganisere og kutte i regjeringens samarbeid med og støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner.

Hentet fra artikkel skrevet av seniorforskerne Solveig Aamodt og Erlend Andre Tveit Hermansen i CICEROs magasin Klima, 3. september 2019.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.