Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ressurssidene avviklet - bevares som arkiv 2000-2021

Fra oppstart ved århundreskiftet var RORG-samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte et sentralt nettsted for utviklingspolitisk interesserte mennesker, som løpende fulgte debatter om sentrale og aktuelle saker. I 2021 avslo Norad søknad om videre støtte, men nettstedet er bevart som arkiv for norsk utviklingspolitisk debatt 2000-2021 m.v.

Mandag 31. mai 2021
Linker oppdatert: Onsdag 09. juni 2021

RORG-samarbeidets ressurssider ble etablert, som navnet tilsa, som ressurssider for Nord/Sør-interesserte. Nettsidene var imidlertid også et nettsted for RORG-samarbeidet og arbeidet for mer og bedre opplysningsarbeid om internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål i Norge. I tillegg til et fyldig nyhetsarkiv, aktuelt-sider og annet med omfattende lenkesamlinger knyttet til aktuelle temaer og debatter i norsk utviklingspolitikk, så omfatter de derfor også informasjon om sivilsamfunnets politiske pådriverarbeid for videreutvikling av Norads informasjonsstøtteordning og resultater av denne, herunder RORG-samarbeidets ulike resultatrapporter i perioden 2012-2020.

Som arkiv er disse nettsidene nå "frosset", slik at de ikke lenger kan redigeres og oppdateres. Mange lenker til medier og andre nettsteder vil være utdaterte, men vil ofte kunne finnes igjen ved søk på de aktuelle nettsidene og dessuten fungere som referanse.

Jeg håper arkivet vil være til nytte også i årene fremover for de som måtte ønske å gå dypere inn i debattene i perioden 2000-2021 eller få innsikt i lengre historiske linjer som bakgrunn for aktuelle debatter.

Oslo 31. mai 2021

Arnfinn Nygaard
avtroppende redaktør for rorg.no


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.