Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Verden på feil kurs mot 2015?

Den økonomiske politikken som i dag drives gjennom av Verdensbanken og Det Internasjonale Pengefondet er kun egnet til å gjøre fattige land stadig fattigere, mener Erik Reinert, i følge Morgenbladet. Han har nylig utgitt boka "Global økonomi - Hvordan de rike ble rike og hvorfor de fattige blir fattigere". Og i hvilken grad denne politikken virker i Latin-Amerika og Afrika er gjenstand for kritisk debatt i en annen fersk bok - "Mangfold i utvikling: revurdering av Washington Konsensus" - fra Fondad (Forum for gjeld og utvikling).

Fredag 14. januar 2005
Linker oppdatert: Tirsdag 03. januar 2006

Mandag neste uke lanseres rapporten fra FNs tusenårsprosjekt (se Slik skal verdens fattigdom halveres innen 2015, UD) ledet av Jeffrey Sachs, om hva som må gjøres for å nå FNs tusenårsmål. Og tirsdag skal Stortinget drøfte regjeringens utviklingsmelding (se Stortinget: Ikke full konsensus om utviklingspolitikken, Aktuelt 15.12.04). Dersom Reinert har rett i sine vurderinger slår det beina under Sachs' plan for å nå tusenårsmålene så vel som regjeringen utviklingspolitikk. I et intervju med Klassekampen (se Med blikk for det globale) oppsummeres Reinerts synspunkter slik:

"Økonomar flest er nyttige idiotar for ein nykolonialistisk verdsorden som held milliardar av menneske nede i fattigdom. Lett angrande nyliberalistar som den amerikanske professor Jeffrey Sachs bør «halda kjeft» og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson er av same ulla som velmeinande vestlege misjonærar i teneste for imperialismen alltid har vore. Lett komprimert er det sånt du får høyra frå denne mannen."

- Hvorfor de rike ble rike og hvordan de fattige blir fattige

- Når vestens økonomer og politikere sier at u-land må åpne markedene sine for "fri konkurranse", trekker de i virkeligheten stigen etter seg, sier Erik Reinert (se Global økonomi - hvordan de rike blir rikere og hvorfor de fattige blir fattige, av Erik S. Reinert, Spartacus 2005) og i Stein Aabø's anmeldelse i Dagbladet (se Global ondskap?, Dagbladet 07.01.05) utdypes dette slik:

"De rike landene har opp gjennom historien beskyttet seg selv med importforbud og høye tollmurer for å bygge opp sin egen industri. Når denne var moden for større markeder, åpnet man for en gradvis innføring av frihandel, basert på en konkurranse mellom likeverdige. Når land i tidligere Øst-Europa og i den tredje verden blir bedt om å åpne sine økonomier ved et trylleslag, for å høste av sine «komparative fortrinn», blir de i praksis avindustrialisert. Deres umodne industrisektor tåler ikke konkurranse og blir utkonkurrert, med stor arbeidsløshet som resultat. De konsentrerer seg om det de er best på, landbruksprodukter og råvarer, og kommer inn i en ond sirkel, med ensidig og svært sårbar næringsstruktur."

Reinert er klar i sin konklusjon, i likhet med førsteamanuensis Tore Linne Eriksen, som i en kronikk i Klassekampen før jul (se Globalisering, kapitalisme eller imperialisme?):

 "I dag er det også blitt tydelig at løftene om det globale fellesskapet med åpenhet, nærhet, vekst og utjamning har vist seg å være lite annet enn en ideologisk kamuflasje. Den globale kapitalismens rulleblad er isteden massearbeidsløshet, økende ulikhet og angrep på velferdsordninger. Nøkterne analytikere på avisenes næringslivssider frykter et sammenbrudd i et USA med rekordunderskudd både på statsbudsjettet og på handelsbalansen. Mange av kapitalismens yppersteprester, slik som George Soros og Joseph Stiglitz, skriver bestselgere om globalisering som den store desillusjonen. Og den folkelige motstanden vokser for hver eneste dag både i Nord og Sør."

 "Washington konsensus"

Lederen i Stortingets utenrikskomité, Thorbjørn Jagland, skrev i en kommentar før jul at han var skuffet over forslaget til reform av FN (Skuffende FN-reform, Dagsavisen 10.12.04). - Hovedproblemet for FN er mangel på demokrati, skrev han, viste til at "Verdensbanken og Det Internasjonale pengefondet (IMF) er ikke underlagt demokratisk styring av FNs medlemsland" og slo fast:

"I denne sammenhengen er noen likere enn andre. I virkeligheten er det USA som styrer disse institusjonene etter den såkalte Washington-konsensusen som er blitt så mye kritisert i de fattige landene."

Og denne Washington konsensus - ofte brukt synonymt med "markedsfundamentalisme" og "nyliberalisme" er det som blir utfordret av Erik Reinert og kritisk drøftet i Fondads bok - "Mangfold i utvikling: revurdering av Washington Konsensus" (se Diversity in Development: Reconsidering the Washington Consensus). Mens Reinert er klar i sin konklusjon er Fondads bok en samling artikler fra både kritikere og tilhengere:

"Washington konsensus er den farsen som utviklings-etablissementet i Washington har smuglet inn til utviklingslandene som universell vitenskap..."

Wing Thye Woo, University of California

"... de internasjonale ulikhetene i inntektsnivå og høy finansiell ustabilitet i både utviklede land og utviklingsland oppfattes i økende grad som uunngåelige konsekvenser av den nyliberalistiske globale orden."

José Antonio Ocampo, Economic and Social Affairs of the United Nations

"Det foreligger sterke beviser for at handelsliberalisering har bidratt til vekst og ikke har forverret ulikhet..."

Anthony Boote, Policy Development and Review Department, IMF

"Den økonomiske vitenskapen, økonomifaget og internasjonale økonomiske organisasjoner kan ikke fortsette å overse sosiale, politiske og kulturelle konsekvenser av globaliseringen og nyliberalistisk politikk."

Osvaldo Sunkel, Corporación de Investigaciones del Desarrollo, Chile


Aktuelle nettressurser:

Nye bøker:

For oversikt over annen litteratur, se:

Kommentarer o.a. i media: 

 • Sårt savnet felttog, debatt av Harald Gether og Nina Linn Ulstein, Program for Grønn Innovasjon, NTNU og Jørgen Gether, Gether AS, Morgenbladet 18.03.05
  Det er ikke rart om ikke-økonomer stiller spørsmål ved grunnleggende økonomiske resonnementer og tilhørende modeller. Nettopp derfor er det interessant når en fagøkonom stiller spørsmål ved en del av den etablerte økonomiske visdommen.
 • Et spennende felttog, debatt av Anders Skonhoft, Morgenbladet 11.03.05
  Derfor er det befriende at noen, som Reinert, produserer samfunnsøkonomiske analyser, riktignok ikke helt konsistente, som er leseverdige og som skaper ny interesse for faget. Jeg synes Moene skulle være mer bekymret for de mange høyreorienterte økonomers notoriske sammenblanding av fag og politikk enn felttoget til Reinert.
 • Naiv eller nytenkende?, Morgenbladet 04.03.05
  • Erik S. Reinert svarer på kritikken mot utviklingsmedisinen sin. • Reinert-tilhenger Hallvard Bakke forklarer hvorfor tollmurer ikke er tull for u-land. • Stipendiat Nils August Andresen ved NUPI mener derimot Reinert stiller feil spørsmål og utpeker gal syndebukk.
 • Hva er beste medisin?, Morgenbladet 24.02.05
  "Løp og kjøp!" Kommentatorer fra Dagbladet til Klassekampen har hyllet Erik Reinerts bok Global økonomi. Andre økonomer mener teoriene hans har store feil. - Reinert presenterer andres synspunkt på en måte som ikke er sann. Det er problematisk i et demokratisk ordskifte, sier Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi.
 • Brannfakkel i globaliseringsdebatten, anmeldelse i Fædrelandsvennen 06.02.05
  Erik Reinert legger ikke fingrene imellom når han beskriver Norge og det internasjonale samfunns svik mot den 3. verden.
 • Frihandel er u-hjelp for dei  rike, anmeldelse i Dag og Tid 05.02.05
  Frihandel er nyttig, men berre mellom likeverdige deltakarar.
 • Frihandel som «global ondskap»?, kommentar av Dag Ekelberg, Civita, Dagbladet 02.02.05
  Hvis unilateral frihandel er global ondskap eller dumskap, hvordan beskriver man da det systemet som skjermer et land fra å ta del i den velstandsøkningen som handelsliberalisering og åpne grenser gir mulighet til?
 • Vil vi en annen verden?, kommentar av Hallvard Bakke, Dagsavisen 17.01.05
  I tillegg til å lindre nød, skriver Reinert, bør vi derfor engasjere oss i at fattige land får mulighet til å bygge opp sin velstand på samme måte som vi selv gjorde det i Norge. Vi synes å ha glemt at sentralt i vår egen nasjonsoppbygging lå en industrialiseringspolitikk som gikk stikk i strid med de prinsipper som nå daglig påtvinges den fattige verden.
 • Etter oss, revolusjonen?, Morgenbladet 14.01.05
  Den økonomiske politikken som i dag drives gjennom av Verdensbanken og Det Internasjonale Pengefondet er kun egnet til å gjøre fattige land stadig fattigere, mener Erik Reinert, en av verdens fremste alternative økonomer. Han har skapt sitt eget nettverk mot det liberalistiske frihandelsregimet.
 • Veien til rikdom stengt for de fattige, Vårt Land 13.01.05
  Når det er andre lands tur til å bli rike, får de ikke lov til å gå den veien vi lærte av Henrik VII. Er ikke det kriminelt?
 • Med blikk for det globale, intervju med Erik Reinert i Klassekampen 12.01.05
  Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson speler same rolle som misjonærane under den klassiske kolonialismen, meiner Erik Reinert: - Imperialismens avdeling for godt samvit, seier økonomen bak boka «Global økonomi».
 • Global ondskap?, Dagbladet 07.01.05
  Hvordan kan det ha seg at mange utviklingsland som mottar store summer i lån og bistand, synker ned i stadig større fattigdom? Professor og Harvard-økonom Erik S. Reinert mener årsaken er at de vestlige land har påtvunget u-landene en økonomi som dømmer dem til økt fattigdom. «Vi gir ikke de fattige landene mulighet til å føre den samme økonomiske politikken vi selv gjorde for å bli velstående», skriver han i boka «Global økonomi», som kom ut denne uka.

Annet aktuelt stoff:

 • Globalisering, kapitalisme eller imperialisme?, kronikk av Tore Linne Eriksen, Klassekampen 21.12.04
  Det nærmer seg den tida hvor folk blir spurt om nyttårsforsetter. Her er et forslag: la året 2004 bli det siste i historien hvor ordet ”globalisering” blir brukt.
 • Globaliseringskritikere og - tilhengere, Aktuelt 10.11.04
  - Med humor og klokskap viser Jagdish N. Bhagwati med overbevisning at globaliseringen er en del av løsningen og ikke av problemet, het i det i forlagets presentasjon av boka "Til forsvar for globaliseringen" (In Defense of Globalization). En riktigere tittel ville vært "Et angrep på folkelige bevegelser", hevder Vandana Shiva i en ny omtale av boka. Bhagwatis bok er ett av flere forsøk det siste året fra globaliseringstilhengere på å møte flommen av globaliseringskritisk litteratur, slik vi også har sett her hjemme gjennom "tankesmia" Civitas lansering av boka "Åpen verden - Et forsvar for globaliseringen".
 • Lang lunjs med Erik Reinert, NRK 24.07.03

For mer bakgrunnsinformasjon, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.