Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

G8 samles i Frankrike

Søndag samles lederne fra de åtte rikeste og mektigste landene i verden (G8) i Frankrike. De har ikke noe mandat fra verdenssamfunnet eller demokratisk grunnlag som FN, men blir de enige får de det oftest som de vil ha det - i FN, Verdensbanken, Pengefondet (IMF) og Verdens handelsorganisasjon (WTO). Derfor møtes de gjerne "på kammerset" - på G8-møtene - for å prøve å bli enige seg imellom.
Fredag 30. mai 2003
Linker oppdatert: Torsdag 05. juni 2003

G8 er verken demokratisk eller rettferdig - og langt fra noe ideal for godt styresett. Men G8 er det nærmeste vi kommer en "verdensregjering". Derfor er det mange som gjerne vil viske dem noe ord i øret - eller protestere mot uretten i den verden G8-lederne regjerer.

Global styring på de mektiges premisser

Gruppen av 7 (G7) ble etablert i 1975 og omfattet verdens rikeste og mektigste land i Nord; USA, England, Frankrike, Tyskland, Italia, Canada og Japan. Siden 1994 har også Russland deltatt og gruppen har senere blitt omtalt som G8 (Gruppen av 8 land), se What is the G8? (G8 information Centre, Toronto). Gjennom sin dominerende rolle i verden: økonomisk, militært, teknologisk, politisk og på andre vis, har G7/G8 - gjennom sine møter - utviklet seg til å bli det nærmeste vi kommer en "verdensregjering" og spilt en sentral rolle i utviklingen av dagens globalisering (se Globaliseringsprosessens institusjoner, RORG-Samarbeidets temasider om globalisering). Derfor er det til G8 mange henvender seg for å få til endringer i verdenssamfunnet, bl.a.:

  • FNs generalsekretær Kofi Annan har skrevet brev til G8-lederne og oppfordret til økt bistand til de fattige (se - Gi mer til fattige land, Dagbladet, NTB-Ritzau-Reuters 30.5.03),

  • Mexicos og Brasils presidenter ber G8 om å få plass i FNs sikkerhetsråd, om å få delta på G8-møtene og om at de rike landene avskaffer subsidier på jordbruksvarer (se Mexico og Brasil vil ha faste plasser i Sikkerhetsrådet, Aftenposten, NTB, 28.5.03),

  • Brasils president "Lula", som har blitt invitert til årets G8-møte, vil be om opprettelse av et fond mot sult (se Lula: Fond mot sult, Aftenposten 14.5.03) og

  • Lederne for de mektige finansinstitusjonene - Verdensbanken, Pengefondet (IMF) og Verdens handelsorganisasjon (WTO) oppfordrer G8-landene til å videreføre liberaliseringen av verdenshandelen på det kommende ministermøtet i WTO (se World economic agencies call on G-8 to give a push to the Doha talks, WTO, Geneve 13.5.03).

Samtidig er det mange - forut for møtet i Frankrike (se Demonstration against the G-8!)  - som protesterer mot G8s manglende legitimitet og en rekke (først og fremst franske) organisasjoner har sluttet seg til et opprop der det bl.a. står:

"Denne klubben av i hovedsak rike og dominerende stater gjenspeiler utviklingen av en globalisering basert på jakten på profitt og utformet ut fra de smale interessene til multinasjonale selskaper."

Og mens "makta rår" i G8 tas det initiativer for å bygge opp og styrke demokratiske alternativer, gjennom bl.a. et e-parlament for å styrke parlamentarikers arbeid med globale spørsmål (se Folkevalgte vil påvirke globalt, Morgenbladet 30.5.03) og for å styrke og reformere FN (se Russland og Kina vil reformere FN, Vårt Land/NTB 30.5.03).

Slett gjelda!

Men G8-kritikerne stiller også krav til G8-landene og krever at de holder det de har lovet. Mange mener at de har sviktet bl.a. når det gjelder gjeldslette for de fattige landene (se pressemelding fra SLUG: - Under en tredjedel av u-landsgjelda er slettet siden 1999!):

"- Historien har vist at G8 lederne lover mer enn de holder. Derfor er det viktig at den internasjonale gjeldsbevegelsen også er tilstede under årets G8 møte i Evian , Frankrike i år, sier Silje Hagerup, koordinator i Aksjon Slett U-landsgjelda, SLUG. I år er det 7 år siden Jubilee bevegelsen formet en menneskelig lenke på 7000 i Birmingham ved G8 møtet i 1998. Dette markeres med å arrangere en menneskelig lenke, som er Jubelbevegelsen sitt varemerke, i Annemasse, Frankrike 1.juni."

Velferd for storselskapene eller vann til alle?

FNs tusenårsmål (se RORG-Samarbeidets Temasider om tusenårsmålene) omfatter et mål om å halvere andelen mennesker uten bærekraftig tilgang på rent drikkevann og 2003 er utropt til Det internasjonale året for ferskvann (FN-Sambandet). Og vann vil også bli tema på årets G8-møte, der EU vil presentere sitt vann-fond. Men mange er kritiske til økende privatisering av vann og en rapport fra Corporate Europe Observatory (CEO), se Evian: Corporate Welfare or Water for All? (CEO Info Brief, 6.5.03) mener at EUs vannfond likner mer på et opplegg for å sikre storselskapenes velferd en et opplegg for å hjelpe verdens fattige.

G8-forsoning etter Irak-krigen

Mye av oppmerksomheten til deltakerne på G8-møtet vil nok likevel gå med til å prøve å forsones etter alle stridighetene i forbindelse med Irak-krigen - de sentrale G8-land sto uforsonlig mot hverandre (se FN i krigen - en Nord/Sør-konflikt, Aktuelt 4.3.03). Men nå er USAs president George Bush beredt til å begrave stridøksa og gjenreise et godt forhold til Europas stormakter (se George W. Bush: "Vive la France", Aftenposten, NTB-Reuters, 30.5.03).

Aktuelle nettressurser:

Nye linker per 5. juni:

For mer informasjon om G7/G8:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.