Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Dårlige UD-forslag truer informasjon

Nok en gang synes det som om Utenriksdepartementet (UD) kan ha sløst penger og tid på en omfattende ekstern gjennomgang av opplysningsarbeidet, som den velger å se bort fra eller endog gå på tvers av. Men det trenger ikke bli slik.
Tirsdag 10. mai 2005

 Debattinnlegg av Camilla Houeland og John Y. Jones, hhv avtroppende og påtroppende leder  styringsgruppa for RORG-samarbeidet, Bistandsaktuelt debattforum 10.05.05
(for ytterligere informasjon, se Organisasjoner frykter svekket opplysningsarbeid - skeptiske til forvaltningsomlegging av informasjonsstøtten, Aktuelt 04.05.05)

UDs politiske ledelse, ved politiske rådgiver David Hansen, forsvarer i Bistandsaktuelt 2/2005 departementets håndtering av endringen av ordninger for støtte til nord/sør-informasjon. Han stiller seg uforstående til den kritikken som er blitt reist fra organisasjonene og formidlet gjennom vår koordinator, Arnfinn Nygaard.

Etter vårt syn er det imidlertid verken uttrykk for åpenhet eller dialogvilje når departementet ikke forholder seg innholdsmessig til våre innspill eller svarer på våre spørsmål. Vi håper på forståelse for at vi synes det hjelper lite at organisasjonene formelt har hatt anledning til å sende inn sine synspunkter.

Høsten 2003 ble en ekstern gjennomgang av informasjonsstøtteordningene avgitt til UD. En ting er at UD velger å overse rapportens faglige råd og gå på tvers av dens forvaltningsmessige anbefalinger, verre er det at det gis svake og til dels motstridende grunner for å endre dagens ordning. Profesjonalitet bør også gjelde i departementskontorene.

Til tross for uklare intensjoner og manglende avklaringer av en rekke praktiske sider av vesentlig betydning - og med uklare konsekvenser - for organisasjonene og videreføringen av opplysningsarbeidet, har UD allerede pålagt Norad å iverksette den varslede forvaltningsendringen. Vi er oppgitt over at myndighetene har slik hastverk, og at de velger å si opp avtalen uten avklaring om hva fornyelsen vil bety : Hos våre medlemsorganisasjoner er det skapt usikkerhet om hva de forestående endringene i forvaltningen faktisk vil innebære, både på kort og lang sikt.

Et samlet årsmøte av informasjonsorganisasjonene har vedtatt å be departementet legge disse forvaltningsendringene på is til gode svar er gitt på gode spørsmål.

Vi mener det ennå er tid til å besinne seg og la mulig prestisje ligge i denne saken. En ordning som i dag endelig fungerer kan bli fjernet og opplysningsarbeidet svekket. Men det trenger ikke bli slik hvis departementet tar seg tid til å ta på alvor de utspill som organisasjonene har kommet med og besvare skikkelig de spørsmål som er blitt reist.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.