Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Svar på RORG-kritikk

Torsdag 12. mai 2005

 Debattinnlegg av David Hansen, politisk rådgiver i UD, Bistandsaktuelt debattforum 12.05.05
(for ytterligere informasjon, se Organisasjoner frykter svekket opplysningsarbeid - skeptiske til forvaltningsomlegging av informasjonsstøtten, Aktuelt 04.05.05)

RORG-samarbeidet v/ Camilla Houeland og John Y. Jones har kritiske kommentarer til det som omtales som ”dårlige UD-forslag”. Den pågående dialog mellom Utenriksdepartementet og RORGene har kommet noe lenger enn dette innlegget skulle gi inntrykk av. Meningsutvekslingen mellom UD og RORG-samarbeidet har vært omfattende, både skriftlig og muntlig, både i forkant og i etterkant av beslutningen. Jeg har benyttet flere anledninger til å trekke opp siktemålet med nyordningene – og forklare bakgrunnen for de samme.

Nyorganiseringen innebærer at de organisasjoner som i hovedsak er engasjert i bistandsvirksomhet skal få sine samlede tilskudd regulert gjennom samarbeidsavtaler – og at RORG-samarbeidet skal bestå av organisasjoner som i hovedsak driver ren informasjonsvirksomhet, slik at ekspertisen rundt informasjonsfaglige spørsmål rendyrkes innen RORG-samarbeidet. Denne nye organiseringen er en ren administreativ endring og innebærer ikke noen signaler om ny fordeling av informasjonsmidlene mellom organisasjonene. Informasjonsmidlene vil bli styrt etter de samme målsetningene som tidligere, nemlig å øke generell kunnskap om utviklingspolitiske spørsmål og utfordringer, å skape engasjement for disse og å skape debatt rundt problemene. Midlene vil bli kanalisert og fulgt opp ut fra denne målsetting. Som tidligere vil nye avtalerammer bli fastsatt utfra måloppnåelse og ressursbruk.

2005 vil være et overgangsår – nye rammeavtaler og samarbeidsavtaler skal inngås. De organisasjoner som har rammeavtale, men skal inngå samarbeidsavtale vil derfor i tråd med regelverket bli informert om dette, slik det skal fremgå av de dokumenter som tidligere er sirkulert i saken. Dette betyr ikke noen ny vektlegging eller kutt i bevilgninger for noen organisasjoner.

Jeg viser forøvrig til mitt siste brev til RORGene av 15. april der RORGenes spørsmål blir tatt opp i tur og orden. Jeg er kjent med at alle berørte organisasjoner har mottatt kopi av dette brevet. Til lesere uten inngående kjennskap til denne prosessen vil jeg avslutte med å si
at departementets forslag til nyorganisering ble sendt på høring i fjor sommer. Bistandsorganisasjonene sluttet opp om den nye modellen, mens RORGene som fellesskap sluttet opp om den modell som gjaldt frem til 2004. Enkelte RORGer signaliserte imidlertid støtte til den nye modellen. Hensikten med ordningen er å styrke informasjonsarbeidet utfra den ovennevnte målsetting. Departementet er overbevist om at muligheten til å nå målsettingen kan styrkes på denne måten, og at ordningen kan bidra til å vitalisere organisasjonene innen det forenklede avtalverket.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.