Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Etiske retningslinjer for oljefondet: "Ikke godt nok fra Graverutvalget"

Den største svakheten ved innstillingen fra Graverutvalget er at de ikke har definert nærmere hvilke grunnleggende internasjonalt aksepterte konvensjoner som bør gjelde når de eventuelt skal trekke seg ut av ett selskap. Særlig gjelder dette i forhold til arbeidstakerrettigheter, sier Leif Iversen, daglig leder i Initiativ for Etisk Handel.
Onsdag 25. juni 2003

Pressemelding fra Initiativ for Etisk Handel (IEH), 25.6.03

Ros til utvalget

Utvalget som i dag presenterte sin innstilling har gjort til skamme de politikerne som tidligere har hevdet at det ikke er mulig å lage etiske retningslinjer for petroleumsfondet. Utvalget har i sin rapport klart å dokumentere kraftig at dette er mulig. - Det fortjener de ros for, sier Leif Iversen.

Må bli mer konkret

- Det er likevel en grunnleggende svakhet ved utvalgets innstilling at de ikke er tydeligere på hvilke grunnleggende internasjonalt aksepterte konvensjoner som bør legges til grunn når man eventuelt skal trekke seg ut av selskaper. Særlig gjelder dette i forhold til arbeidstakerrettigheter og hvor man enkelt kunne lagt til grunn ILOs kjernekonvensjoner. Dette er det helt nødvendig å gjøre noe med hvis dette skal bli operasjonaliserbart, sier Leif Iversen.

Aktivt eierskap

- Jeg synes også det virker noe enkelt når Hans Petter Graver i sin presentasjon fremhever aktivt eierskap som hovedvirkemiddelet for påvirkning og innflytelse. Særlig fordi fondet ikke er inne på eiersiden med mer enn maksimalt 3% av aksjekapitalen. Det betyr i seg selv at muligheten for innflytelse er liten. Ett reelt aktivt eierskap vil derfor kreve enorme ressurser i forhold til informasjonsinnhenting og som det ikke synes som om utvalget har tatt inn over seg, sier Leif Iversen

 


For ytterligere kommentarer, kontakt:

Daglig Leder Leif Iversen (IEH); Tlf 22 55 99 50 eller mobil 92 84 51 73


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 16. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.