Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Dokumenter

tirsdag 23. august 2005

En verden av muligheter - for hvem?


Av Morten Eriksen

Regjeringen la i vår fram Stortingsmelding nr 19: ”En verden av muligheter – globaliseringens tidsalder og dens utfordringer”. Stortingets utenrikskomitè skal etter planen avgi sin innstilling i saken nå i høst. Frivillige organisasjoner som arbeider med bærekraftig utvikling, kamp mot fattigdom og for det globale miljø setter sin lit til at komiteen vil bidra til å gjøre en dårlig melding vesentlig bedre. Dette har ikke blitt mindre nødvendig etter at WTO-forhandlingene i Cancun brøt sammen.


fredag 28. november 2003

Det farlige medieregimet


Av Morten Eriksen

Aftenpostens Nils Morten Udgaard hadde nylig en kommentar om ”Det farlige godhetsregime” hvor han tar opp en viktig utfordring fra professor Terje Tvedt. Som del av maktutredningen har Tvedt i høst rettet søkelyset på den del av norsk utenrikspolitikk det er minst debatt om – utviklingspolitikken. Udgaard kommer imidlertid med påstander om at det ikke bare har skjedd en radikal omlegging av utviklingspolitikken uten debatt, det vi har vært vitne til de siste 40 årene er at ”Den norske samaritan” – les regjeringen – har vokst til en Gulliver som – i følge Udgaard – har slukt de frivillige organisasjonene, formet forskerne, preget mediene – og plassert Stortinget på sidelinjen. Som representant for dem det skal ha gått verst med – ”de slukte” – ber jeg om plass til noen reaksjoner.


lørdag 22. november 2003

Dagbladets renommé


Av Terje Tvedt

Hva står på spill når Dagbladet den 19.11. skriver en schizofren leder om min bok Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen? På den ene siden berømmes den som viktig, fordi den kaster et helt nytt og kritisk blikk på et felt som har vært omgitt av en aura av moralsk uangripelighet. Men der lederskribenter i andre Oslo-aviser har vært opptatt av dette som et nasjonalt problem, søker Dagbladet å undergrave bokens troverdighet - fordi den truer ryktet om Dagbladet som uavhengig avis. Grunnen er, hevdes det, at jeg har ”anklaget en journalist for å ha mottatt penger for å skrive en artikkel” om bistandsministeren. Formuleringen avdekker at lederskribenten verken har lest boken nøye eller reflektert over feltets maktmekanismer.     


fredag 17. oktober 2003

Civil Society Statement for UNCTAD XI Preparatory Meeting of 17 to 20 November 2003

Several civil society organizations (including the above) participated at a meeting convened by THE UNCTAD Secretariat on the 15th and 16th Oct to discuss and identify key issues which the current preparatory process and the subsequent Conference itself should take into account.


lørdag 20. september 2003

Høringsuttalelse


onsdag 17. september 2003

Felles brev til de nordiske og baltiske ministrene i forkant av Verdensbanken og IMF sitt årsmøte, 2003

Vi, organisasjoner i de nordiske og baltiske landene, som jobber for fattigdomsreduksjon og gjeldsslette, vil med dette kommentere et par saker i forkant av Verdensbanken og IMF sine Årsmøter, 2003. Årets brev tar først og fremst for seg PRSP-prosessene, som er et veldig viktig tema for våre partnerorganisasjoner i forskjellige deler av verden.


onsdag 25. juni 2003

Etiske retningslinjer for oljefondet: "Ikke godt nok fra Graverutvalget"

Den største svakheten ved innstillingen fra Graverutvalget er at de ikke har definert nærmere hvilke grunnleggende internasjonalt aksepterte konvensjoner som bør gjelde når de eventuelt skal trekke seg ut av ett selskap. Særlig gjelder dette i forhold til arbeidstakerrettigheter, sier Leif Iversen, daglig leder i Initiativ for Etisk Handel.søndag 01. juni 2003

SLUG: - Under en tredjedel av u-landsgjelda er slettet siden 1999!

I 1999 lovet lederne av G7 landene en utvidelse av HIPC (Heavily Indebted Poor Countries)- initiativet med $110 mrd., i 2003 er kun $36.6 mrd. av denne gjelden slettet. Den franske presidenten Jaques Chirac har i møte med en rekke franske NGOer nylig annonsert at gjeldsslette vil bli satt høyt på dagsorden under møtet med G7 (med Russland - G8) gruppen i Evian 1.-3.juni. Kan vi nå våge å ta hans ord på alvor?


fredag 30. mai 2003

Africa in Evian: If the G8 is meeting, it must be time to "dignify" NEPAD (again)


Av Patrick Bond

The June G8 meeting in Evian, France may not, after all, feature the once-anticipated spoils-of-war squabbles between the warmongering coalition  (US, UK and Italy) and their ephemeral opponents (Germany, France, Russia, Japan and Canada). But China's invitation to attend will distract attention from a promise by French premier Jacques Chirac to loosen up Northern agricultural barriers to trade which hold back African exports.


fredag 30. mai 2003

An Activist´s Guide to the G8


Av Christophe Aguiton (translated by Barbara and David Forbes)

At the first meeting of the G5 in November 1975 there were no protests. That year, the fall of Saigon to the Vietnamese National Liberation Front and the electoral rise of the left in both France and Italy seemed more significant at a global level than the economic recession, the crisis of the international monetary system and the oil crisis. Activists in the North were focussed mainly on political issues a year after Pinochet's coup against Allende and on the social issues around the first austerity measures leading up to the Thatcher/Reagan years.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?