Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Tørke i norsk vannbistand

Statssekretær Olav Kjørven i Utenriksdepartementet anklager WWF, Kirkens Nødhjelp og Forum for Utvikling og Miljø for meningsløs omgang med tall. I en rapport omtalt i Aftenposten dokumenterer våre organisasjoner at vannbistanden har blitt halvert i perioden 1999 til 2003(jfr illustrasjon). Spesielt kritikkverdig mener vi det er når vannbistanden til Afrika sør for Sahara har gått ned med 75% i perioden. Dette er høyst meningsfulle tall, for de dokumenterer svak reell innsats på et område som har høy politisk prioritet i norsk bistand
Av Rasmus Hansson (WWF), Atle Sommerfeldt (Kirkens Nødhjelp) og Morten Eriksen (ForUM) | Onsdag 15. desember 2004

Debatt i Aftenposten 15.12.04 (for ytterligere informasjon, se Utviklingsdebatten ruller videre - mens Stortingets behandling av utviklingsmeldingen trekker ut, RORG-Samarbeidet 06.12.04)

I motsetning til det Kjørven påstår har vi i ikke plukket ut et utvalgt år (1999) og sammenholdt det med et annet utvalgt år (2003). Vi har derimot gått nøye inn på alle typer prosjekter på vannsektoren for hvert år i perioden 1999-2003. Halveringen av vannbistanden sammenfaller med en nedgang i OECD-landene samlet, så det det er heller ikke slik at mindre vannbistand i Norge kompenseres av økt bistand fra andre land slik Kjørven hevder.

Det er også feil når Kjørven hevder at de faktiske kronebeløpene til vannbistand ikke har gått ned, selv om det har vært nedgang i vannbistandensandel av total bistand. . I 1999 var vannbistanden( bilateral og multi-bi) på 227 millioner kroner, bistanden sank i 2000 og 2001, gikk litt opp i 2002 og gikk ned til 145 millioner kroner i 2003.

Det er en internasjonal forpliktelse for Norge å bidra til sikkert drikkevann, god vannforvaltning og bedre sanitære forhold i utviklingsland. Utfordringen som Kjørven og regjeringen nå må ta tak i blir derfor en kraftig styrking av norsk vannbistand, i stedet for å tåkelegge dagens realiteter i denne bistanden.

I sitt forslag til ny bistandspolitikk (St.meld. 35) ønsker regjeringen å gjøre norsk bistand ensidig avhengig av prioriteringene i mottakerlandets såkalte fattigdomsstrategier. Verdensbanken har imidlertid påvist at bare to av tretti slike strategier prioriterer vann.. Vi har derfor foreslått overfor FN at det stilles krav om at vann og sanitære forhold må inngå i mottakerlandenes strategi for bekjempelse av fattigdom. På FNs møte i april neste år har vi et godt håp om at medlemslandene vil slutte seg til forslaget. Vi forventer at Norge vil være blant landene som aktivt arbeider for at dette forslaget kommer på plass, samt at Norge gjennom egne bevilgninger viser vilje til å prioritere vann i praktisk innsats mot global fattigdom.


(Tabellen nedenfor ble ikke tatt inn i Aftenposten, men kan brukes for å illustrere artikkelen. Tabellen kan brukes fritt. Den er basert på gjennomgang av tallmateriale i NORAD og UD, og gjennomført høsten 2004 i regi av organisasjonene.)

 

Norsk bilateralt utviklingssamarbeid innen vannforsyning og sanitær (OECD DAC 140) og samlet norsk bilateralt utviklingssamarbeid i perioden 1999–2003. Alle tall i millioner kr.
NB: Ulik skala på høyre og venstre side. (Basert på Norads/UDs OECD DAC statistikk)


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.