Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Dokumenter

Sider: 1234 »

Perfekt balanse?


Av Line Hegna

SAIH fyller som mange andre organisasjoner flere roller. Vi er en solidaritetsorganisasjon, og vi er en bistandsorganisasjon. Vi er en aktivistorganisasjon, og vi har ansatte på lønningsliste. Vi får støtte fra den norske stat, og vi er en vaktbikkje som bjeffer når vi er uenige med norsk politikk. Ulike roller gir ulike utfordringer. En av utfordringene er hvordan vi på best mulig måte balanserer informasjonen som kommer fra oss.Som man roper ...


Av Birger Baug, PLAN Norge

Påstand: Altfor mye av opplysningsvirksomheten blant norske bistandsaktører går ut på å meddele seg i overensstemmelse med den herskende utviklingspolitiske trend, framfor å få folk til å lytte.


U-landsinformasjon: mer enn bilder og nyheter


Av Aslak Leesland, AOF

Formålet med u-landsinformasjon må være å gi kunnskap og stimulere til refleksjon. Jeg bør vel føye til;  å stimulere til handling basert på en solidarisk holdning. Idealet om det solidariske og kunnskapsrike mennesket som handler til felles beste er et vakkert ideal. Men det forutsetter at vi vet hvilken handling som er den riktige.  Ingen skal være i tvil om hva som er riktig handling når vi står overfor mennesker i nød, men utviklingsproblemene er så komplekse at overilt handling kan gjøre vondt verre. Det må ikke være så enkelt at vi observerer at milliarder mennesker lever i nød og derav slutter at bistanden bør økes, så har vi løst problemet.


onsdag 15. desember 2004

Tørke i norsk vannbistand


Av Rasmus Hansson (WWF), Atle Sommerfeldt (Kirkens Nødhjelp) og Morten Eriksen (ForUM)

Statssekretær Olav Kjørven i Utenriksdepartementet anklager WWF, Kirkens Nødhjelp og Forum for Utvikling og Miljø for meningsløs omgang med tall. I en rapport omtalt i Aftenposten dokumenterer våre organisasjoner at vannbistanden har blitt halvert i perioden 1999 til 2003(jfr illustrasjon). Spesielt kritikkverdig mener vi det er når vannbistanden til Afrika sør for Sahara har gått ned med 75% i perioden. Dette er høyst meningsfulle tall, for de dokumenterer svak reell innsats på et område som har høy politisk prioritet i norsk bistand


lørdag 04. desember 2004

Om samaritaner, fattigdom og farse


Av Helene Bank, og John Y. Jones

Vi er glad over endelig å få utviklingsministeren i tale om den utviklingsmodellen hun og Verdensbanken anbefaler. Synd at hennes harsellasaktige svar er fullt av halve sannheter og hele feil.


lørdag 04. desember 2004

Upresis rettelse


Av Martine Aurdal

Hilde Frafjord Johnson reagerer i kronikken «Farse om fattigdom» 30. november sterkt på oppslaget «Den gode samaritan», skrevet av undertegnede og på trykk i Klassekampen lørdag 30. oktober. Utviklingsministeren kritiserer artikkelen for å være «full av faktiske feil» og undertegnede for å ha slurvet med kildekritikken. I tillegg reagerer hun på at hun ikke er tilbudt tilsvar i artikkelen. Poenget understrekes med en lang rekke tilbakevisninger av påstander.


fredag 03. desember 2004

Fakta og fordom


Av Maria Reinertsen

Står O en i WTO for «Ond mot u-land»? Eller står F en i IMF for «Frelser de fattige»?Under overskriften «Global gigablemme» skrev jeg i Klassekampen 21. oktober en kommentar om økonomisk globalisering. Olav Kjørven og Sylvi Graham, begge statssekretærer i Utenriksdepartementet (UD), tok forrige uke opp tråden (eller hansken?) med kronikken «Globale gigamyter» (Klassekampen 24. november).


torsdag 02. desember 2004

Bistand for rent vann


Av Olav Kjørven (KrF), statssekretær i UD

Aftenposten hadde søndag 24. oktober en artikkel om Norges innsats for å bidra til rent vann i fattige land. Artikkelen bygger på en rapport fra blant andre Kirkens Nødhjelp, Forum for utvikling og miljø og WWF. I rapporten kritiseres Regjeringen for å kutte i støtten til vannrelatert bistand.


søndag 21. november 2004

"Good Governance” and the MDGs—Contradictory or Complementary?


Av Alejandro Bendaña

søndag 21. november 2004

The path to a global compact for eradicating poverty


Av John Y. Jones

lørdag 20. november 2004

Utviklingsministeren og hennes "vaktbikkjer"


Av Arnfinn Nygaard

Feil, sludder og vås - hevder utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson i en kronikk 13. november – og viderefører en etter hvert etablert praksis med å avfeie de aller fleste som ikke deler hennes syn. Omfanget av hennes deltakelse i offentlig debatt er det ingenting å si på. Hennes ”dialog” med organisasjons-Norge har imidlertid stivnet i en repetisjon av egne standpunkter presentert i angrep-er-det-beste-forsvar-stil.


lørdag 13. november 2004

Farse om fattigdom


Av Hilde Frafjord Johnson

Klassekampens artikkel «Den gode samaritan» er full av faktiske feil, sludder og vås, presentert av tre korsfarere i fri dressur og hemmelige kilder som åpenbart ikke tør å stå for det de sier.  Det er første gang jeg er blitt portrettert i en avis – denne gangen med en rekord på fem sider - uten selv å få slippe til med en eneste saksopplysning eller kommentar. Jeg burde kanskje ta det som en kompliment at Klassekampen finner det bryet verdt å spandere så stor spalteplass på min ringe person. En ting er at avisen bryter fundamentalt med grunnleggende journalistiske prinsipper. En annen ting er at artikkelen «Den gode samaritan» er full av faktiske feil, sludder og vås, presentert av tre korsfarere i fri dressur og hemmelige kilder som åpenbart ikke tør å stå for det de sier.


fredag 05. november 2004

Vi må tørre å si at det nytter!

Tusenårsmålskampanjen avdekket nylig nordmenns feilaktige bilde av utviklingsland. Når Aftenpostens kommentator kaller avsløringen risikabel, glemmer hun følgende: Å vise til at det går bedre enn nordmenn tror, er ikke det samme som å si seg fornøyd med vilkårene for verdens fattige. Pessimismen som avsløres gjør at vi likevel vil minne om at det er mulig å halvere fattigdommen innen 2015 – men det krever økt innsats fra regjeringer i Nord og Sør.


lørdag 30. oktober 2004

Den gode samaritan


Av Martine Aurdal

Hilde Frafjord Johnson framsto som selve håpet for en ny retning i utviklingspolitikken da hun tok over som statsråd. Men samarbeidet har ikke blitt slik bistandsorganisasjonene ønsket seg.


Sider: 1234 »
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?