Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Upresis rettelse

Hilde Frafjord Johnson reagerer i kronikken «Farse om fattigdom» 30. november sterkt på oppslaget «Den gode samaritan», skrevet av undertegnede og på trykk i Klassekampen lørdag 30. oktober. Utviklingsministeren kritiserer artikkelen for å være «full av faktiske feil» og undertegnede for å ha slurvet med kildekritikken. I tillegg reagerer hun på at hun ikke er tilbudt tilsvar i artikkelen. Poenget understrekes med en lang rekke tilbakevisninger av påstander.
Av Martine Aurdal | Lørdag 04. desember 2004

Debatt i Klassekampen 04.12.04 (for ytterligere informasjon, se Utviklingsdebatten ruller videre - mens Stortingets behandling av utviklingsmeldingen trekker ut, RORG-Samarbeidet 06.12.04)

Artikkelen var ment å diskutere ministerens politikk sett fra bistandsmiljøet. Intervjuobjektene kom med skarp kritikk, og det at ministeren ikke fikk tilsvar i samme oppslag, var en overveid beslutning i redaksjonen. Vi hadde planer om å intervjue Hilde Frafjord Johnson i etterkant av oppslaget, og beklager at det av ulike grunner ikke skjedde. Utviklingsministeren fortjente tilsvar, hennes svar kom da derfor også på trykk på kronikkplass lørdag 30. november.

Frafjord Johnson anklager undertegnede for dårlig kildekritikk og videreformidler av usannheter. Hun har rett i at artikkelens oppgitte siffer for norsk støtte til Irak er betydelig underdrevet og burde vært rettet opp før artikkelen kom på trykk.

De fleste av ministerens opplistede «feil» er likevel politiske stridstema. Jeg gjør derfor oppmerksom på at de framsatte påstander i artikkelen ikke representerer verken undertegnedes eller avisas offisielle syn, men derimot står for intervjuobjektenes regning. Dette er en gjengivelse av kritikken fra bistandsmiljøets aktører – dem Frafjord Johnson stempler som «korsfarere» i sitt tilsvar.

Rorg-koordinator Arnfinn Nygaard svarte ministeren igjen 20. november, og Ignis' John Y. Jones og Helene Bank har sitt tilsvar på trykk i dag. Jeg ser det ikke som min oppgave som journalist å gå inn i de faktiske berøringspunktene.

Hilde Frafjord Johnson og de intervjuede representantene fra bistandsmiljøet har sterkt motstridende virkelighetsoppfatninger om – ja, utviklingen, i norsk utviklingspolitikk. Jeg er ikke kompetent til å dømme på de enkelte stridspunkter. Men jeg vil insistere på at uenigheten har offentlig interesse.


Martine Aurdal | E-post: martine.aurdal@klassekampen.no
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.