Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Dokumenter

Sider:  « 1234 »
lørdag 23. oktober 2004

Ingen miljøbløff!


Av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Generalsekretær Rasmus Hansson i Verdens Naturfond (WWF) har gjentatte ganger i avisen Vårt Land kritisert Regjeringen for manglende miljørettet bistand. At det er den samme kritikken som kommer fram hver gang, ser ikke ut til å forhindre at avisen rydder plass til kritikken.


torsdag 21. oktober 2004

Global gigablemme


Av Maria Reinertsen

Land med høyere toll har i snitt hatt høyere økonomisk vekst enn land med lav toll. Det er en god grunn til å stille spørsmål ved hvordan globaliseringen foregår.


onsdag 13. oktober 2004

Ny retorikk, gamle spor


Av daglig leder Morten Eriksen og rådgiver Gunhild Ørstavik, Forum for Utvikling og Miljø

Den innledende setningen ”Menneskeverd for alle!” er i følge Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsson det viktigste ved Stortingsmelding 35: Felles kamp mot fattigdom. Det er vektleggingen av menneskerettighetene hun vil vi skal merke oss (Vårt land 6. oktober). En gjennomgang av meldingen på jakt etter materiell forankring av menneskerettighetsperspektivet, gir dessverre ikke stort mer i så måte enn Kardemommeloven gjør.


onsdag 06. oktober 2004

Utviklingsmeldingen er basert på dialog med fattige


Av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Det er de fattiges røst som er grunnlaget for alt vårt utviklingsarbeid og for stortingsmeldingen ”Felles kamp mot fattigdom”. Morten Eriksen i Forum for Utvikling og Miljø og Oddvar Espegren i Norsk Misjonsråds Bistandsnemnd hevder i Vårt Land 18. september at de fattiges syn ikke er tilstrekkelig synliggjort i Regjeringens nye utviklingsmelding. Kritikken er vanskelig å forstå. Stortingsmeldinger skal reflektere en regjerings tilrådinger om beslutninger til landets nasjonalforsamling. Grunnlaget for våre anbefalinger til Stortinget er imidlertid basert nettopp på vurderinger og synspunkter som er blitt til i dialog med fattige land.


fredag 24. september 2004

International Development Goals
Sider:  « 1234 »
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?