Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Dokumenter

Sider:  « 1234 »
onsdag 08. september 2004

Retorisk tale om den globale, naturlige utvikling


Av Berit von der Lippe

I den nylig utkomne boka, Avoiding Responsibility. The Politics and Discourse of European Development Policy, skriver forfatteren, Nathalie Karagiannis, om hvordan den paternalistiske retorikken om å hjelpe og å gi, har veket plassen for effektivitetsretorikk basert utelukkende på kapitalistiske markedsmekanismer. Dette er da også mitt utgangspunkt her. Fokus blir å vise hvordan disse mekanismene i økende grad framstår som naturlige mekanismer – både i og utenfor språket eller retorikken.


Global Call for Action Against Poverty

Notat fra etableringsmøte i Johannesburg i september 2004.


onsdag 21. juli 2004

Utviklingsmelding - ikke evalueringsrapport


Av Hilde Frafjord Johnson

Torild Skard hevder i Aftenposten 12. juli at Regjeringens nye utviklingsmelding, «Felles kamp mot fattigdom», inneholder for lite informasjon om utviklingen i Norges samarbeidsland, og ikke i tilstrekkelig grad trekker på erfaringer fra tidligere utviklingssamarbeid. Hun hevder også at meldingen ikke tar opp hvordan mottagere av norsk bistand kan påvirke norsk utviklingspolitikk. Ifølge Skard er Regjeringen først og fremst opptatt av å få gjennomslag for norske synspunkter og strategier.


tirsdag 13. juli 2004

Frivillighet viktig i kampen mot fattigdom


Av Hilde Frafjord Johnson

Bistandsnemndas generalsekretær Oddvar Espegren hevder i Vårt Land 7. juli at Regjeringens nye Stortingsmelding, «Felles kamp mot fattigdom», ikke erkjenner den positive merverdien av frivillige organisasjoners innsats. I tillegg hevder han at meldingen representerer et «knefall for Verdensbankens tanker om liberalisering og markedsøkonomi».


søndag 04. juli 2004

Motild mot flykjøp: Avgrens vårt politiske avhengighetsforhold til USA


Av Halle Jørn Hanssen

”Avspist med ingenting” er en treffende karakteristikk av Stortingets behandling av Norges deltakelse i utviklingen av jagerflyprosjektet til Lockheed Martin i USA. Det har så langt kostet den norske stat 200 millioner kroner uten at vi har fått noe som helst igjen, og det vil koste nærmere 1 milliard kroner mer i de neste ti år. Deretter er det planlagt et kjøp av 48 jagerfly til en pris av minst 40 milliarder kroner.Hvor ble det av idealismen?


Av Oddvar Espegren

Thorbjørn Jagland etterlyser det. Dagfinn Høybråten oppfordrer til det. Fagforeninger savner det. Men, regjeringens nylig fremlagte Stortingsmelding 35 ”Felles kamp mot fattigdom” stjeler det fra oss. Hva da? Jo, folkelig engasjement og idealistisk innsats.


We the peoples: civil society, the United Nations and global governance

- Report of the Panel of Eminent Persons on United Nations–Civil Society Relationsmandag 14. juni 2004

Utviklingsmeldingen og vaktbikkjene


Av Av Arnfinn Nygaard, styringsgruppa for RORG-Samarbeidet (Vårt Land 14.06.04)

Vi er glade for at utviklingsministerens politisk rådgiver, David Hansen, i sitt tilsvar til oss 5. juni - på vegne av regjeringen – slår fast at ”utfordringene vi står overfor når det gjelder bekjempelse av fattigdom, fordrer bredest mulig engasjement og debatt, slett ikke logring fra ’lydige kjæledegger’”. Det som uroer oss er at dette faktisk ikke fremgår av regjeringens nye utviklingsmelding (St.meld.nr.35 – Felles kamp mot fattigdom) – når det gjelder sivilsamfunnets rolle i Norge.


søndag 13. juni 2004

Civil Society Declaration to UNCTAD XI

A political letter, delivered to the UN Secretary General at the UNCTAD XI in Sao Paulo, Brazil 13-18 June 2004


lørdag 05. juni 2004

Kritisk viktig sivilsamfunn


Av David Hansen (Krf), politisk rådgiver for utviklingsministeren, Vårt Land 05.06.04

Under overskriften ”Et kritisk sivilsamfunn” spør koordinatoren for organisasjonene med rammeavtale om informasjonsstøtte fra NORAD, Arnfinn Nygaard, i Vårt Land 27. mai om hvilken rolle Regjeringen vil at det sivile samfunn og frivillige organisasjoner skal ha i utviklingspolitikken. Han sikter til Regjeringens nye Stortingsmelding, ”Felles kamp mot fattigdom”, som ble lansert 30. april.torsdag 27. mai 2004

Norge og Verden


Av Børge Romsloe og Andreas Løvold

Et nytt USA, et nytt NATO, et nytt EU – kort sagt en ny internasjonal orden – tar form. Likevel er det gårsdagens verden som fortsatt er styrende for tenkningen i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Vi etterlyser derfor en diskusjon om hva det betyr å være småstat i dag.Sider:  « 1234 »
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?