Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Bush, bistand og FFD

President Bush´ forslag om mulig økning i bistanden forut for FN-konferansen i Mexico er full av betingelser og forbehold og vil i beste fall bringe USAs bistand opp i 0,12 prosent av BNP.
- Det er uansvarlig å snakke om å nå millenniumsmålene uten å gjøre noe skikkelig for slette gjelda, sier Marie Clark i USAs gjeldslettebevegelse i en kommentar til Bush´ tale sist torsdag.
Mandag 18. mars 2002

Kommentarene til Bush´ tale fra frivillige organisasjoner og nettverk i USA varierer.
 - Det høres ut som god gammeldags strukturtilpasning for meg, sier Salih Booker i Africa Action, med henvisning til IMF og Verdensbankens omstridte strukturtilpasningsprogrammer i fattige land. - Det Bush sier er at vi skal gi dere litt mer penger dersom dere gjør som vi sier, i følge Booker. Mary E. McClymont i InterAction, USA største nettverk av humanitære bistandsorganisasjoner, er imidlertid mer positiv: - Vi ser dette som et betydelig skritt framover.

Bush: - en ny pakt for global utvikling

Det var i en tale til Den inter-amerikanske utviklingsbanken (IADB) sist torsdag at USAs president George W. Bush, i forkant av FN-konferansen om finansiering for utvikling (FFD), la fram en plan for å hjelpe utviklingslandene. Bush sa bl.a.:

Amerika støtter de internasjonale utviklingsmålsettingene i FNs tusenårserklæring og tror at disse målsettingene er et felles ansvar for utviklingsland og utviklede land. For å gjøre fremskritt må vi oppmuntre nasjoner og ledere til å starte med politiske, juridiske og økonomiske reformer, slik at alle deres folk kan nyte godt av det.

I dag tar jeg til orde for en ny pakt for global utvikling, definert av ny ansvarlighet for både rike og fattige land. Større bidrag fra utviklede land må knyttes til større ansvarlighet fra utviklingsland. USA vil lede gjennom sitt eksempel. Vi vil øke vår utviklingsbistand med 5 milliarder dollar over de neste 3 budsjettårene. Disse nye pengene kommer i tillegg til og utover eksisterende forslag i det budsjettet jeg har oversendt Kongressen.

Disse midlene vil gå inn på en ny Millenniumsutfordringskonto. Blant de tiltakene vi vil gå inn for er utvidelse av kampen mot AIDS; vi vil gi dataopplæring til unge fagfolk i utviklingsland; vi vil hjelpe afrikanske forretningsforetak og deres folk i å selge varer i utlandet; vi vil sørge for lærebøker og opplæring av studenter i islamske og afrikanske land: vi vil utnytte vitenskapens og teknologiens makt til å øke avlingene der sulten er størst.

USAs gjeldsnettverk kritisk

I sin tale til IADB tok president Bush også opp de fattige landenes gjeldsproblemer og oppfordret utviklingsbankene til å gi opp til halvparten av midlene til fattige land i form av gaver i stedet for lån. Dette var Bush´ oppskrift for å "stoppe gjelda":

Mange har slått et slag for å droppe gjelda. Jeg sier, la oss slå et slag for idéen om å stoppe gjelda.

- Det er teknisk umulig å stoppe gjelda uten å droppe gjelda, sier Marie Clarke i Jubilee USA. Hun mener at "selv om land fra og med i dag ikke fortsetter å ta opp ny gjeld, vil rentene på den eksisterende gjelda alene sluke utviklingsskuta før den har forlatt havna".

- Gnieraktig

Forskningssenteret Center for Global Development i Washington har sett på hvordan Bush´ forslåtte bistandsøkning vil slå ut i forhold til den historiske trenden. I følge senterets beregninger vil USAs bistand i 2003, justert for inflasjon, fortsatt ligge 15% lavere enn gjennomsnittet i 1980-årene. Senteret karakterisere den forslåtte økningen som en "videreføring av de gnieraktige bevilgningene i de senere årene".

I en kommentar i britiske The Guardian i går skriver William Keegan at den foreslåtte økningen innebærer en økning fra 0,1 til 0,12 prosent av BNP - mens FN-målsettingen er 0,7 prosent.

 

Aktuelle nettressurser:

For mer informasjon utviklingssamarbeid (bistand), se:

For mer informasjon om FN-konferansen for finansiering for utvikling (FFD), se


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.