Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ny UNCTAD-rapport med kritikk av Verdensbankens og IMFs politikk i Afrika

UNCTAD - FNs organisasjon for handel og utvikling - la forrige uke fram en rapport med kraftig kritikk av Afrika-politikken til Verdensbanken og IMF, som denne helga avsluttet sine årsmøter i Washington. UNCTAD hevder at PRSP-satsingen er en videreføring av den feilslåtte strukturtilpasningspolitikken og krever en omfattende gjennomgang av det internasjonale samfunnets politikk overfor Afrika. De to mektige finansinstitusjonene fortsetter imidlertid som før, tross kritikk og sviktende tillit i verdenssamfunnet.
Mandag 30. september 2002

Økonomisk utvikling i Afrika: Fra tilpasning til fattigdomsreduksjon: Hva er nytt?, er tittelen på UNCTADs nye rapport. Basert på gjennomgang av fattigdomsstrategier (PRSPer) i 27 afrikanske land konkluderer rapporten bl.a. at den makroøkonomiske politikken og strukturtilpasningspolitikken innenfor PRSP-satsingen ikke avviker vesentlig fra den politikken som ble anbefalt innenfor rammen av den såkalte "Washington Konsensus". Og i UNCTADs pressemelding gjøres det rede for hva denne politikken har ført med seg i Afrika (se New UNCTAD Study Calls for Major Overhaul of International Policy Approach to African Development, UNCTAD Press Release 26.9.02):

Etter nesten to tiår med strukturtilpasningsprogrammer har fattigdommen i Afrika økt, sein og feilaktig vekst er det vanlige, landbrukskrisen har blitt forsterket og avindustrialisering har ødelagt mulighetene for framtidig vekst.

Begrenset "eierskap"

UNCTAD-rapporten peker på at PRSP-satsingen understreker betydningen av "eierskap" - at de fattige landene selv "eier" sin egen utviklingsprosess - basert på omfattende konsultasjoner med det sivile samfunn og de fattige. Hensikten med slikt "eierskap" er å sikre bedre oppfølging av politikken. Men UNCTAD er kritisk til graden av "eierskap" i PRSP-satsingen: "eierskap synes å være begrenset til utforming av sikkerhetsnett uten å nå ut til makroøkonomisk politikk og utviklingsstrategier". I sin pressemelding sier UNCTAD videre:

En nærmere gjennomgang av de nåværende strategiene viser at det vil være vanskelig å forene landenes eierskap med stadig økende krav knyttet til bistand og gjeldslette, som går langt utover den opprinnelig begrunnelsen om å beskytte finansinstitusjonenes finansielle integritet, og kaster dermed tvil om hvorvidt politikken virkelig er "eid" eller kun utformet for å være akseptable for utlånerne. Det anbefales en betydelig beskjæring av de politiske betingelsene (kondisjonaliteten) som har vokst fram de senere årene; av de 114 betingelsene som, i gjennomsnitt, er knyttet til utlån fra multinasjonale utlånsinstitusjoner til land i Afrika sør for Sahara, så er nesten en tredel knyttet til styresett.

Kritikken preller av på IMF og Verdensbanken

Utviklingskomiteen i Verdensbanken og IMF, som i helga avsluttet sine årsmøter i Washington, avga på lørdag et kommuniké der de drøfter oppfølgingen av FN-toppmøtene i Monterrey (se og Johannesburg. I kommunikeet, der det ikke er tegn til at kritikken som rettes mot PRSP-satsingen tas til følge, heter det bl.a.:

Vi gjennomgikk erfaringene med PRSP som bekreftet de brede funnene i den felles gjennomgangen til banken og fondet tidligere i år. Komiteen er oppmuntret av det økte momentum i landenes anstrengelser for å utvikle og følge opp sine PRSPer. Vi oppfordrer banken og fondet, sammen med givere, om å innrette sin støtte etter landenes PRSPer og å samarbeide med hverandre for å: styrke analysen av kildene til vekst; strømlinjeforme betingelsene (kondisjonaliteten); hjelpe landene til å styrke forvaltningen av offentlige utgifter; bidra til et miljø som legger tilrette for utvikling av privat sektor og å styrke anstrengelsene for å hjelpe land til å gjennomføre konsekvensanalyser på fattigdom og miljø på en mer systematisk måte.

Gallup viser liten tillit til Verdensbanken og IMF

Samtidig som Verdensbanken og IMF avslutter sine årsmøter viser en undersøkelse utført av Gallup International, i følge avisa Klassekampen (se Uten tillit til Verdensbanken, Klassekampen 30.9.02), at nordmenn flest har liten eller ingen tillit til multinasjonale selskaper, WTO, IMF og Verdensbanken. I land som har lånt store summer fra IMF har flertallet absolutt ingen tillit til IMF.
– Dette burde være en tankevekker for de som bestemmer. Problemet er ikke manglende informasjon, men feil politikk, sier Attacs Halle Jørn Hanssen til Klassekampen. 
 

Aktuelle nettressurser:

Pressedekning i Norge av årsmøtene i Verdensbanken og IMF:

 • Uten tillit til Verdensbanken, Klassekampen 30.9.02
  Nordmenn flest har liten eller ingen tillit til multinasjonale selskaper, WTO, IMF og Verdensbanken. I land som har lånt store summer fra IMF har flertallet absolutt ingen tillit til IMF.
 • På barrikadene for verden, Dagbladet 30.9.02
  Hilde Frafjord Johnson er tilbake der hun utkjempet sin hittil tøffeste kamp mot fattigdom: Verdensbankens årsmøte i Washington. I dag møter hun USAs finansminister Paul O'Neill.
 • IMF vil ha egen konkursdomstol, Dagsavisen 30.9.02
  Det internasjonale pengefondet (IMF) presser på for å opprette en internasjonal konkursdomstol som kan gjøre det lettere for stater å komme ut av økonomiske kriser.
 • Verdensbanken drøfter ny strategi for gjeldslette, Dagens Næringsliv (NTB) 30.9.02
  Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet IMF skal utarbeide en ny strategi for å hjelpe de mange land som er havnet i alvorlige gjeldsproblemer. 
 • Krever mer handel med u-land, Aftenposten 30.9.02
  Verdens rike land må sette opp farten med å rive ned handelsbarrièrene mot ulandene.
 • Land i krise får hjelp fra i-land, Aftenposten 29.9.02
  Land som har havnet i alvorlig økonomisk uføre, vil kunne få hjelp og støtte fra verdens ledende industriland.
 • Krigsfare og kriser på dagsordenen på økonomisk toppmøte, Aftenposten 28.9.02
  Krise i Japan, Argentina og Brasil, lav vekst i verdens rike land og fare for krig er de største bekymringene for statsrådene som deltar på årsmøtene i Verdensbanken og IMF.
 • Verdens finanstopper bak piggtråd, Dagens Næringsliv (NTB) 28.9.02
  Finansministrene fra verdens rike land ble møtt av mange tusen demonstranter i sentrum av Washington fredag. Men piggtråd og politiets jernring holdt demonstrantene på avstand.
 • Massearrestasjoner i Washington, Dagbladet 28.9.02
  Politiet arresterte over 500 demonstranter i USAs hovedstad i går. Protestene retter seg mot møter i Verdensbanken og Pengefondet. 
 • Massearrestasjoner i Washington, Aftenposten (NTB) 28.9.02
  Tusenvis av globaliseringsmotstandere fra hele verden er på plass i Washington i forbindelse med at Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og G7-landene er samlet, men også demonstranter ute i annet ærend er blant de pågrepne.

Annen bakgrunnsinformasjon:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 07. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.