Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Stortinget roser regjeringen for innsatsen i Johannesburg

- De globale utfordringene er fortsatt betydelige, sa statsminister Kjell Magne Bondevik, da han på tirsdag redegjorde for regjeringens innsats i forbindelse med FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg. Men Stortinget var godt fornøyd med regjeringens innsats og det vanket ros fra både egne og opposisjonen.
Fredag 08. november 2002

- Det er bred enighet i Norge om de standpunkter og holdninger Regjeringen har gitt uttrykk for på Johannesburg-toppmøtet, sa Jens Stoltenberg, og roste regjeringen "for å ha bidratt til å gjøre resultatene fra konferansen best mulig".

Hindret WTO-overtak

Aktivister, organisasjoner og nettverk i Sør var sterkt kritiske til utfallet av toppmøtet i Johannesburg (se Verden derpå - etter Johannesburg, aktuelt 23.9.02), men også blant disse ble Norges innsats lagt merke til på ett punkt: "Bare regjeringene i Norge og Etiopia tok til orde mot forsøk på å gjøre de multilaterale miljøavtalene underlagt handelsreglene i WTO", skrev den indiske forskeren og aktivisten Vandana Shiva i en kommentar etter Johannesburg (se Shiva: The Great Betrayal, 13.9.02). Dette viste også statsminister Bondevik til i sin redegjørelse til Stortinget:

Jeg vil også trekke fram betydningen av at vi sammen med andre forhindret en formulering som kunne ha blitt tolket i retning av at WTO-reglene skulle være overordnet andre internasjonale avtaler innen miljø- og utviklingsområdet. Det er et viktig prinsipp at handelsregelverk og andre avtaler skal være sidestilt og gjensidig støttende.

- Det er bra at Noreg bruker den posisjonen i Johannesburg som blei bydd oss av FN, sidan vi ikkje er medlem av EU, til å klare å hindre at handelsreglane i WTO ikkje skal overstyre miljøavtalar, kommenterte SVs Bjørn Jacobsen. Regjeringens innsats på dette området fikk positiv omtale også fra KrF, Sp og Venstre, mens Morten Hagelund fra FrP ikke trodde "at det nødvendigvis spiller så stor rolle om det er slik at WTO og miljøavtaler er likestilt fremfor at noe har forrang".

"Global solidaritetsskatt"

Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg tok i sitt innlegg opp igjen idéen om en "global solidaritetsskatt": - Det er en idé som Arbeiderpartiet og sosialdemokrater verden over har støttet ved ulike anledninger, enten det gjelder en global skatt på våpenhandel, valutaspekulasjon, global ressursbruk eller andre former for globale skatter, sa Stoltenberg. Han erkjente at idéen er omstridt, men mente likevel at "den bør ha Norges støtte fordi det vil kunne gi et finansieringsgrunnlag for det viktige arbeidet vi driver internasjonalt".

Aktuelle nettressurser:

Aktuell pressedekning/kommentarer:

Mer bakgrunnsinformasjon:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 07. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.