Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Bush med klare betingelser for økt u-hjelp i et sikkerhetsstrategisk perspektiv

- Den uuttalte meldingen er at landene som søker om hjelp må vise at de omorganiserer sine samfunn i tråd med Washingtons standarder, skrev New York Times i går i forbindelse med at Det hvite hus presenterte planer for hvordan den økte amerikanske u-hjelpen skal brukes. Den planlagte økningen er forankret i USA nye nasjonale sikkerhetsstrategi og tjenestemenn sammenligner planen med Marshall-hjelpen.
Onsdag 27. november 2002

I følge New York Times (se Bush Plan Ties Foreign Aid to Free Market and Civic Rule, New York Times, 25.11.02) skal det opprettes et eget forvaltningsorgan for den nye bistanden - utenom det eksisterende USAID - der fattige land må konkurrere: - for å vinne må landene vise at de bekjemper korrupsjon, bruker mer på utdanning og følger prinsippene for fri markedsøkonomi.

Gjennombrudd på bistandssiden?

Forut for FN-konferansen om finansiering for utvikling (se ForUMs arbeidsgruppe om finansiering av utvikling) tidligere i år ble det fra norsk side stor vekt på behovet for økt bistand fra de rike landene. På NORADs fattigdomskonferanse i Oslo i oktober karakteriserte utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson president Bush initiativ som et "gjennombrudd" (se Utviklingsministerens innlegg på NORADs Fattigdomskonferanse 16.10.02):

"Vi har fått et gjennombrudd på bistandssiden. Det skjedde på konferansen om finansiering for utvikling i vår i Monterrey, Mexico. Etter tiår med nedgang og store kutt i internasjonal bistand, reverseres nå trenden. Med USAs og EUs nye bistandsforpliktelser vil vi få 20 – 25 % økning i den globale bistanden fra 2004."

Men initiativet har fått blandet mottakelse. - Det høres ut som god gammeldags strukturtilpasning for meg, sa Salih Booker i Africa Action etter at planen (The Millennium Challenge Account - MCA) ble presentert i mars, forut for FN-konferansen om Finansiering for utvikling (se Bush, bistand og FFD, Aktuelt 18.3.02). I en rapport fra Citizens' Network On Essential Services i mai i år (se The U.S. Millennium Challenge Account: New Paradigm For Development Assistance?) frykter forfatterne at "djevelen kan være gjemt i detaljene" og viser til at:

"... det er en spenning mellom initiativets (MCA) målsetting om å oppmuntre til nasjonalt eierskap av utviklingsmål og strategier på den ene siden og å belønne de land som spiller etter reglene som utformes i initiativet (MCA)."

Når USA nå legger klare politiske føringer for den nye bistanden er det klart på tvers av den norske regjeringens holdning. - Noreg støttar fullt ut semja om at bistand frå Verdsbanken og andre gjevarar skal ha sitt utspring i dei fattige landa sine eigne utviklingsstrategiar, sa Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson i en pressemelding sist fredag (se Regjeringen foreslår 1,75 milliarder til Verdensbanken i "SAPRIN-proposisjonen", Aktuelt 25.11.02).

"Myter" om utvikling

Da direktøren for "USAs NORAD" (USAID), Andrew S. Natsios, i oktober presenterte den nye initiativet i London (se Nastsios Discusses Millennium Challenge Account) understreket han at det var "den største økning i u-hjelp på 40 år" og avviste enkelte holdning til utvikling som "myter", slik som avhengighetsteorien; at fattige land er ofre for rike land; at omfordeling av inntekt vil løse verdens fattigdomsproblem og at kapital er utviklingens motor. - I virkeligheten er det slik at det er en bestemt økonomisk politikk og bestemte styringssystemer som er mye viktigere, sa han.

Bistand og USAs nye sikkerhetsstrategi

Det nye bistandsinitiativet (MCA) er en integrert del av USA nye sikkerhetsstrategi (The National Security Strategy of the United States of America), som ble lagt fram i september i år. USAs begrunnelse for økt bistand er til forveksling lik deler av den argumentasjonen som ble brukt i Norge i debatten om NATO og oppstart av u-hjelp på begynnelsen av 1950-tallet, f.eks. av LO-leder Konrad Nordahl i en tale i 1951 (se Norsk u-hjelps første landvalg, 3 verdenmagasinet X 4/94):

Vi burde også ofre noe på det positive forsvar. Det beste positive forsvar for Vestens kultur og vår livsform er å heve levestandarden i utviklingslandene. Jeg mener at utgiftene til dette forsvaret burde bli en del av vårt lands forsvarsutgifter.

Aktuelle nettressurser:

Annen bakgrunnsinformasjon:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 07. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.