Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Oslo-symposium om de minst utviklede landene (MUL)

 I mai arrangerer FN sin tredje konferanse om de minst utviklede landene (MUL). Som et ledd i forberedelsene står Norge 29-30 januar som vertskap for symposiet "Partnerskap for utvikling" på Holmenkollen Park Hotell (se: pressemelding fra UD 26. januar: Norge er vertskap for symposium for de fattigste landene).
Lørdag 27. januar 2001
Linker oppdatert: Tirsdag 30. januar 2001

I sin velkomsttale til deltakerne på søndag, sa Statsråd Sydnes bl.a. :

"Et av de mest presserende spørsmål i vår tid er: Hvordan kan vi nå vårt felles mål om å halvere fattigdommen innen 2015? Tiår med bevismateriale fra verden rundt gir ett kort svar: gjennom vedvarende økonomisk vekst." (se: UD - Welcome address at Partnership for Development)

Paralelt med symposiet i Oslo arrangeres et seminar i Geneve om "integrert rammeverk" (se: WTO News - 2001: Integrated framework (IF) seminar 29-30 January 2001) i et samarbeid mellom Verdens handelsorganisasjon (WTO), Det internasjonale valutafondet (IMF), FNs konferanse om handel og utvikling (UNCTAD), FNs utviklingsprogram (UNDP), Verdensbanken og Det internasjonale handelssenteret (ITC). Seminaret, som skal se på den politiske betydningen av "mainstreaming" handel inn i MUL-landenes utviklingsstrategier, inngår også i forberedelsene i FNs tredje MUL-konferanse (se: Chakravarthi Raghavan, SUNS, 26.1.01: Development Integrated Framework for LDCs and ').

Sydnes: - globaliseringen har ikke ført til vesentlige forbedringer

- Utfordringene er enorme hvis vi skal makte å forbedre levestandarden til verdens fattigste, sier utviklingsminister Anne Kristin Sydnes. Hun peker på at globaliseringen og liberaliseringen ikke har ført til vesentlige forbedringer for de fattigste av de fattige (se: pressemelding fra UD 26. januar: Norge er vertskap for symposium for de fattigste landene).

Globaliseringen er også et hovedtema på Davos-møtet i World Economic Forum og "anti-Davos"-møtet i Porto Alegre, Brasil, som arangeres av World Social Forum 25-30 januar (se: Davos og Porto Alegre 2001).

Olje og de fattigste landene

Lørdag 27. januar holdt statsminster Jens Stoltenberg innlegg på en paneldebatt i Davos om pris og tilgang på oljer - "The Price and Supply of Oil" (se: SMK - Frå statsministerens program - veke 4, samt Aftenposten 28.1.01: Oljefolk i Davos tause om prisene.) I forbindelse med oppfølgingen av FNs sosiale toppmøte sommeren 2000 sa statsminister Stoltenberg bl.a.: "Jeg og mange andre har opp i gjennom årene skrytt av at vi har bidratt til å øke oljeprisene. Men flertallet av de fattige landene har tapt voldsomt på økte oljepriser" (se ForUM 29.06.00: Oljepriser mot fattigdom). Norge har det siste året tjent enormt på de høye oljeprisene, som har rammet de fattigste landene hardt (se: Oljefondet og MUL-landene).

FNs 3. MUL-konferanse

Symposiet vil komme med innspill til FNs tredje konferanse om de minst utviklede landene (Third United Nations Conference on the Least Developed Countries, Brussels) i Brüssel 14-20 mai (se også IPS 29.1.01: Oslo Meet on Increasing Investment in World's Poorest).

Kondisjonalitet og fattigdomsreduksjon (PRSP)

WTO sier i en nyhetsmelding at noe av bakgrunnen for seminaret om "integrert rammeverk" er at gjennomføringen av WTO-forpliktelser ikke er en integrert del av MUL-landenes strategier for fattigdomsreduksjon (PRSP). Verdensbankens og IMFs krav om at de fattige landene må utarbeide strategier for fattigsomsreduksjon (PRSPer) som betingelse for gjeldslette og lån har blitt kritisert for å videreføre den såkalte "strukturtilpasningspolitikken" som i følge kritikerne fører til mer fattigdom i de fattige landene (se: De fattiges side: Strategier for reduksjon av fattigdom (PRSP)). Også UNCTAD - i sin siste rapport om MUL-landenes - rettet sterk kritikk mot Verdensbanken og IMF for denne politikken (se: UNCTAD: Misforstått endring i bistanden, RORG-Samarbeidet 19.10.00).


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 02. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.