Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Jagland vil ha global velferdsstat

I sin utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget 20. mars orienterte utenriksminister Thorbjørn Jagland om at han har tatt initiativ til "en bred utredning om hvordan vi kan bidra til bedre styring av de internasjonale markedskreftene." Initativet kan bli et viktig bidrag til den utenrikspolitiske debatten i Norge.
Onsdag 21. mars 2001

Utenriksministeren varslet at siktemålet med utredningen er at den skal danne grunnlag for en stortingsmelding som kan legges fram for Stortinget innen utgangen av neste år. Initiativet griper rett inn i problemstillinger som er sentrale for det nyopprettede ATTAC-Norge og debatten om Den globale finansielle arkitektur som oppsto etter finanskrisen i Asia for noen år tilbake. Utredningen vil dessuten berøre spørsmål som står sentralt i forberedelsene til den kommende FN-konferansen om Finansiering for utvikling (FfD), som skal avholdes i første kvartal neste år.

Globale spørsmål på den politiske dagsorden?

- Dette er en stor oppgave, som nok trenger idéer og tanker ut over det som kan hentes fra partiets tenkeloft, skriver Aftenposten på lederplass (se: Jordnær Jagland venter og utreder). Og slike tanker og idéer skal det nok ikke skorte på. For at slike spørsmål engasjerer - både i og utenfor de politiske partiene - viser den offentlige oppmerksomheten som de siste ukene har blitt viet opprettelsen av ATTAC-Norge, se: I nyhetsbildet: Attac-Norge og skatt på valutatransaksjoner. Det samme engasjementet så vi også da Erik Damman med flere i 1998 lanserte Forum for Systemdebatt på et åpent folkemøte i Oslo - der antall frammøtte oversteg alle forventninger. Utenriksminister Jaglands initiativ vil dermed kunne bidra til at sentrale, globale spørsmål for alvor blir satt på den politiske dagsorden i Norge.

Den globale finansielle arkitektur

Finanskrisen i Asia for noen år tilbake førte til at det ble reist en debatt om behovet for en ny global, finansiell arkitektur, bl.a. av Verdensbankens tidligere sjeføkonom, Joseph Stiglitz (se f.eks. The Asian Crisis and the Future of the International Architecture). Jaglands initiativ føyer seg dermed inn i rekken av de mange utredninger og rapporter om dette temaet som siden har blitt produsert - også i Norge, se: Temasider: Den globale finansielle arkitektur. Ifjor lanserte Forum og utvikling og miljø (ForUM) og Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG) boka Globale finansielle utfordringer, med bidrag fra bl.a. professorene Helge Hveem, Gerry Helleiner og Charles Wyplosz.

FN: Finansiering for utvikling (FfD)

I første kvartal neste år vil FN arrangere Finansiering for utvikling (FfD), der ett av hovedmålene er å styrke sammenheng og samsvar i de internasjonale monetære, finansielle og handelssystemer til fordel for utvikling. Ett av de konkrete tiltak som vurderes i den forbindelse er skatt på valutatransaksjoner, se f.eks.: FfD - CIDSE.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.