Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

WTO-erklæring:
- tom for innhold for utviklingslandene

Situasjonen foran det 4. ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) er i ferd med å tilspisse seg ytterligere. De fattige landenes interesser blir ikke imøtekommet i siste utkast ministerklæring og det stilles spørsmål ved lovligheten i måten det er fremmet på.
Fredag 02. november 2001

Etter at et første utkast til erklæring fra WTOs 4. ministerkonferanse langt på vei ble avvist av de fattige landene (se: De fattigste landene avviser utkast til WTO-erklæring) knyttet det seg stor spenning til det andre utkastet, som ble lagt fram forrige lørdag.

I en pressemelding sist søndag sa WTOs generaldirektør, Mike Moore, at "disse tekstene utgjør et solid grunnlag for drøftelser blant ministrene i Doha. Uenighetene har blitt mindre, men det er fortsatt mye å gjøre for ministrene."

Men allerede mandag kom den første offisielle reaksjonen fra Sør, fra Nigerias WTO-delegasjon (se: Nigeria med hard kritikk av 2. utkast til ministererklæring):

"Nigeria finner den reviderte teksten fra Generalrådets formann utilfredsstillende, fordi den er ensidig. Generelt tilfredsstiller teksten industrilandenes interesser, mens den ser bort fra de fattigste landenes bekymringer. Den er tom for innhold om spørsmål av interesse for utviklingslandene, herunder spørsmål om implementering, spesielle ordninger for de fattigste landene, subsidier mv og TRIPS og offentlig helse."

Det har dessuten oppstått debatt om hvilken status det andre utkastet til ministererklæring har. I en vurdering gjort av Sør-senteret i Geneve heter det at framleggingen av "en ensidig tekst er uten basis i GATT/WTOs lover og regler". I vurderingen heter det videre at "dette vil ha atskillig mer vidt-rekkende konsekvenser for det multilaterale handelssystemets troverdighet enn sammenbruddet i Seattle."

USA truer med bilaterale avtaler

USAs handelsrepresentant Robert B. Zoellick, i en tale til rådet for utenrikspolitikk, sa tirsdag at USA fortsatt håper på vedtak på ministermøtet.
 - Dersom WTO vakler", sa han, vil USA gå inn i forhandlinger regionalt eller på land-til-land basis.

- Med utgangspunkt i den amerikanske økonomiens størrelse og evne til nyskaping, sa Zoellick, kan vi være en attraktiv partner for andre som ønsker å liberalisere handelen.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.