Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Evaluering og resultater

Norad stiller krav til resultatmåling og -rapportering når det gjelder opplysningsarbeidet. På disse sidene samler vi bakgrunnsinformasjon og tips om tilgjengelige redskaper som kan være til hjelp i arbeidet med evaluering, monitorering og resultatmåling.

Mandag 04. oktober 2010

Blant de viktigste spørsmålene vi må stille oss er:

 • Hva er et resultat?
  Her bør du sette deg inn i Norads tenkning knyttet til Results Based Management (RBM) og den såkalt resultatkjeden, som du finner mer informasjon om her.
 • Hva er et godt resultat?
  Et godt resultat er et resultat som oppfyller og er i samsvar med et godt mål. Utforming av gode mål er derfor av stor betydning, men hva er gode mål?
  • Når det gjelder mål og resultater i et lengre perspektiv reflekterte daglig leder i RORG-samarbeidet, Arnfinn Nygaard, over dette i forbindelse med Norads konferanse om opplysningsstøten i en ny tid på Litteraturhuset i mars 2008, les mer her.
  • Når det gjelder mål og resultater på kort og lang sikt mer generelt, ble det laget et notat om innlæringsmål for folkeopplysning i en ny tid til RORG-samarbeidets seminar på Mastemyr høsten 2009, last ned her.
 • Kan gode resultater måles?
  Gode resultater kan ikke alltid måles, veies og telles, men Norad anbefaler anvendelse av SMARTE indikatorer:
  1. Spesifikke (tydelig definerte - slik at det er klart hva som skal oppnås
  2. Målbare (det må være mulig å måle/vurdere faktisk måloppnåelse
  3. Aksepterte (de må oppleves som riktige og relevante av de involverte – bør fastsettes etter en dialog)
  4. Realistiske (ambisjonsnivå – mulig å innfri krav, samtidig være noe å strekke seg etter)
  5. Tidsfestede (det må være klart når resultatmålene skal være oppfylt)
  6. Enkle (enkelt å forstå og måle – ikke for mange indikatorer...)

  Det er imidlertid viktig å ikke la utformingen av gode mål og resultater styres av hva som kan måles, veies og telles gjennom SMARTE indikatorer.

 • Hvordan kan vi evaluere og monitorere opplysningsarbeidet, slik at vi kan dokumentere og synliggjøre resultater og/eller indikatorer på måloppnåelse?
  Evaluering og monitorering kan være både tids- og kostnadskrevende, ikke minst dersom det er behov for ekstern ekspertise og kompetanse, men normalt vil ikke Norad kreve mer enn det som er mulig å gjøre selv, med relativt enkle og gratis tilgjengelige eller rimelige redskaper. Noen slike finner du mer informasjon om her.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?