Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Sør-evalueringen av RORGene 2002/2003

RORG-samarbeidet tok initiativ 2001 initiativet til å få evaluert opplysningsarbeidet i Norge av representanter fra sivilsamfunnet i Sør. Evalueringen ble ledet av Stiaan van der Merwe fra Sør-Afrika. Evalueringen ble gjennomført i 2002/2003 sammen med en referansegruppe bestående av Alejandro Bendaña (Nicaragua) og Naty Bernardino (Filippinene).
Torsdag 29. mai 2008

Rapporten fra evalueringen kan lastes ned her. Den ble presentert som en egen nyhetssak på rorg.no i september 2003 (les mer her) og har spilt en vesentlig rolle i RORG-samarbeidets videre utvikling, bl.a. på følgende områder:

  1. Evalueringen pekte på at det blant medlemmene i RORG-samarbeidet ikke eksisterte noen klar, felles forståelse av hva opplysningsarbeidet egentlig dreier seg om: Hva? Hvorfor? og Hvordan? Dette ble fulgt opp av RORG-samarbeidet, som etter en lengre prosess vedtok et eget posisjonspapir om Nord/Sør-informasjon på sitt årsmøte i 2004 (les her).
  2. Evalueringen pekte på at det blant medlemsorganisasjonen i RORG-samarbeidet var mye velvilje og interesse for samarbeid med Sør, men etterlyste grundigere refleksjon på dette feltet. Dette ble fulgt opp av RORG-samarbeidet, som på årsmøtet i 2004 vedtok et eget posisjonspapir om Sør-perspektiver og samarbeid med Sør (les her).
  3. Mange av de spørsmålene som ble tatt opp i Sør-evalueringen ble drøftet i lys av behovet for å utvikle enkle redskaper som kunne bidra til å styrke kvaliteten på opplysningsarbeidet i regi av medlemsorganisasjonene. Dette førte til utvikling av en Vær Varsom-plakte for Nord/Sør-informasjon i Norge, som ble vedtatt på årsmøtet i RORG-samarbeidet i 2006 (last ned her).
  4. Sør-evalueringen tok også til orde for fagfellevurderinger (peer reviews) som redskap for videreutvikling og styrking av opplysningsarbeidet i medlemsorganisasjonene. Dette ble lagt inn i RORG-samarbeidets strategi for perioden 2007-2010 og kunne igangsettes i 2007 med økt støtte fra Norad.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 17. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?