Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Fagfellevurderinger

RORG-samarbeidet startet i 2007 et prosess for utvikling av et system med fagfellevurderinger av arbeidet med Nord/Sør-informasjon i medlemsorganisasjonene. Her har vi samlet bakgrunnsstoff og rapporter fra gjennomførte fagfellevurderinger.
Tirsdag 10. februar 2009

Selv om fagfellevurderingene tilpasses de ulike RORGenes egenart og behov vil de også ha fellestrekk som muliggjør en viss grad av sammenligning. Prosessen vil bygge på tre prinsipper for felles læring og utvikling knyttet til arbeidet med Nord/Sør-informasjon:

  1. Prosessen starter med en kartlegging av arbeidet med Nord/Sør-informasjon i organisasjonen, som fremhever god praksis og støtter læring og utvikling for å styrke og utvide arbeidet med Nord/Sør-informasjon.
  2. Prosessen vil trekke inn informasjonsmedarbeidere fra andre RORGer med erfaring fra Nord/Sør-informasjon (fagfeller), som skal delta som ”kritiske venner” overfor organisasjonen. Ved å bringe inn erfaringer fra andre organisasjoner og sammenhenger vil fagfellevurderingene styrke mulighetene for læring hos alle som deltar i prosessen.
  3. Prosessen vil fokusere på gode eksempler på kvalitet når det gjelder praksis, strategisk tenkning og forankring av Nord/Sør-informasjonen i organisasjonen, foreta vurderinger og fremme anbefalinger for å styrke arbeidet.

Bakgrunn for RORG-samarbeidets fagfellevurderinger

Beslutningen om å utvikle et system for fagfellevurderinger (peer reviews) blant RORGene ble vedtatt på RORG-samarbeidets ekstraordinære årsmøte i februar 2006, som del av RORG-samarbeidets strategi og søknad til Norad for perioden 2007-2010 (les mer her).

Gjennomførte fagfellevurderinger:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?