Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Bakgrunn for RORG-samarbeidets fagfellevurderinger

Beslutningen om å utvikle et system for fagfellevurderinger (peer reviews) blant RORGene ble vedtatt på RORG-samarbeidets ekstraordinære årsmøte i februar 2006, som del av RORG-samarbeidets strategi og søknad til Norad for perioden 2007-2010.
Tirsdag 10. februar 2009

Forslaget om å etablere et system med fagfellevurderinger (peer reviews) blant RORGene ble imidlertid først fremmet i en anbefaling fra sør-evalueringen av RORGene i 2002/2003. Bakgrunnen var evalueringens avdekking av svakheter knyttet til bl.a. RORGenes samhandling med Sør og strategiske tenkning i forbindelse med opplysningsarbeidet. Beslutningen om å utvikle et system for fagfellevurderinger har dessuten sin bakgrunn i et generelt ønske/krav fra Norad/UD om evaluering av det arbeidet med Nord/Sør-informasjon som gjøres med økonomisk støtte fra Norad, så vel som et felles ønske om faglig utveksling og styrking av arbeidet med Nord/Sør-informasjon blant RORGene.

Gjennom oppfølging av sør-evalueringen av RORGene i 2002/2003 har RORG-samarbeidet utviklet og årsmøtebehandlet felles posisjonspapirer om Nord/Sør-informasjon, så vel som Sør-perspektiver og samarbeid med sør, samt en Vær Varsom-plakat for Nord/Sør-informasjon. Disse representerer et viktig felles referansegrunnlag for arbeidet med Nord/Sør-informasjon og utviklingen av et system for fagfellevurderinger. Utviklingen av et system for fagfellevurderinger har også bygget på erfaringer fra den prosessen med nasjonale fagfellevurderinger av opplysningsarbeidet (Global Education) som er utviklet i et samarbeid mellom Europarådets Nord/Sør-senter og Global Education Network Europe (GENE), som RORG-samarbeidet er medlem av.

Målsettingen med utviklingen av et system for fagfellevurderinger er å øke og styrke arbeidet med Nord/Sør-informasjon i Norge, blant RORGene og i den enkelte RORG. Gjennom fagfellevurderingene er det også et mål å styrke og videreutvikle den felles faglige forståelsen, så vel som den kritiske debatten om Nord/Sør-informasjon, i og blant RORGene og andre utviklingspolitiske aktører.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.