Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Saker i Stortinget

Sesjonen 2005 - 2006

Kvinner og utvikling

Verdensbanken og IMF

Verdens handelsorganisasjon (WTO)

Internasjonale skatter som alternative og supplerende inntektskilder for FN

Arbeidet i FN

Demokrati og menneskerettigheter:

Annet:

Sesjonen 2004 - 2005

 

Internasjonale skatter som alternative og supplerende inntektskilder for FN

  • Dok.nr.8:59 (2004-2005), Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Bjørn Jacobsen og Karin Andersen om å utrede internasjonale skatter som alternative og supplerende inntektskilder til FN, 18.03.05

Utenrikspolitisk redegjørelse

WTO/Handel

Utviklingsmeldingen (St.meld.nr.35 - 2003-2004)

Statsbudsjettet (Bistandsbudsjettet)

Spørsmål (Dok 15) og saker i spørretimen

 

Sesjonen 2003 - 2004

 

WTO/Handel

Utenrikspolitisk redegjørelse

Verdensbanken/IMF - PRSP

Gjeld

"Globaliseringsmeldingen"

Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling

Statsbudsjettet for 2004

 

 Sesjonen 2002 - 2003

 

WTO-spørsmål

Budsjett for utenriksdepartementet

Redegjørelse om FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg

Utenrikspolitisk redegjørelse

SAPRIN, verdensbanken og strukturtilpasning

  • Referat fra Stortingets debatt om Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet, 13.2.03
  • Innst.S.nr.119 (2002-2003) Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet, 5.2.03
  • St.prp. nr. 33 (2002-2003), Om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA), Omtale av enkelte Verdensbankspørsmål og norsk arbeid med disse, 22.11.02
  • Innst.S.nr.8 (2002-2003), Innstilling fra utenrikskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken, Bjørn Jacobsen og Ågot Valle om tiltak for å følge opp SAPRIN-nettverkets rapport om konsekvensene av Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer, 23.10.02

 

 Sesjonen 2001 - 2002

 

SAPRIN, verdensbanken og strukturtilpasning

Utviklingspolitisk redegjørelse

Utenrikspolitisk redegjørelse

Verdens handelsorganisasjon (WTO)

 

 Sesjonen 2000 - 2001

 

Verdens handelsorganisasjon (WTO)

Internasjonal kapitalmobilitet og Tobin Tax

Utviklingspolitisk redegjørelse

Utenrikspolitisk redegjørelse

Menneskerettigheter

 

 Sesjonen 1999 - 2000

 

Utviklingspolitisk redegjørelse

Verdens handelsorganisasjon (WTO)

Menneskerettigheter

 

 Sesjonen 1998 - 1999

 

Verdens handelsorganisasjon (WTO)

Utviklingspolitisk redegjørelse

Humanitær bistand

 

 Sesjonen 1997-1998

 

Utviklingspolitisk redegjørelse

 

 Sesjonen 1995-1996

 

  • Innst.S.nr.229 (1995-1996) Innstilling fra utenrikskomiteen om hovedtrekk i norsk politikk overfor utviklingslandene, 3.6.96
  • St.meld. nr. 19 (1995-96) En verden i endring - Hovedtrekk i norsk politikk overfor utviklingslandene (hovedpunkter), 20.12.95
     

 

 Sesjonen 1994-1995

 

  • NOU 1995: 5 Norsk sør-politikk for en verden i endring, 2.2.95

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?