Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Skatt på valutatransaksjoner (CTT) er gjennomførbart!

G20-toppmøtet i juni kom ikke videre i arbeidet med en global finansskatt og kritikere hevder at Norge ligger bakpå - tross løfter i Soria Moria II. I en rapport framlagt i midten av juli konkluderte imidlertid en gruppe internasjonale eksperter at innføring av en internasjonal skatt på valutatransaksjoner (CTT) er teknisk og juridisk gjennomførbart, slik Attac, internasjonal fagbevegelse og mange andre har hevdet i lang tid.

Mandag 02. august 2010
Linker oppdatert: Torsdag 23. september 2010

Rapporten "Global Solidarity: The Case for Financial Levies" har blitt utarbeidet for den internasjonale arbeidsgruppen (Leading Group) som jobber med nye forslag til finansiering av utvikling (Taskforce on International Financial Transactions and Development), der også Norge er med. Rapporten ble lagt fram 16. juli og i sammendraget står det bl.a. (last ned rapporten her):

"Rapporten gjennomgår de komplekse juridiske og tekniske sidene som knytter seg til gjennomføring av en CTT (skatt på valutatransaksjoner) ... og konkluderer at innføring av en global CTT er teknisk og juridisk gjennomførbart."

Både England, Tyskland og Frankrike har gått inn for en slik skatt (les mer her), som også sto på dagsorden på G20-toppmøtet i Toronto i slutten av juni. Her hjemme var Attac blant de som mobiliserte for en såkalt "Robin Hood-skatt" i forkant av G20-toppmøtet (les mer her), men tross internasjonal mobilisering endte sommerens G20-møte uten resultat også på dette feltet (les mer her). I følge den britiske avisa The Guardian håper nå ekspertgruppen at den nye rapporten kan danne grunnlag for en høring om saken i forkant av G20-møtet til høsten (les mer her).

CIDSE, en internasjonal allianse av katolske utviklingsorganisasjoner, som lenge har jobbet for en global finansskatt, hilser nå rapporten fra den internasjonale ekspertgruppen velkommen og oppfordrer bl.a. Norge til å følge opp anbefalingene (les mer her). Om det skjer, er usikkert.

- Norge bakpå i debatt om finansskatt, skrev ukeavisa Ny Tid 25. juni (ikke på nett), til tross for at regjeringen i sitt politiske program (Soria Moria II) sier at den vil (les mer her):

 • "... arbeide for nye globale finansieringskilder som kan medvirke til omfordeling og styrking av globale fellesgoder for eksempel gjennom flyavgift, karbonskatt, skatt på våpenhandel og avgift på valutatransaksjoner."

En bred, norsk allianse av organisasjoner og politiske partier (herunder lederne for AUF, SU og Senterungdommen, såvel som de finanspolitiske talspersonene for SV og SP, h.h.v. Inga Marte Thorkildsen og Per Olaf Lundteigen) stilte seg i et felles innlegg i avisa Klassekampen 28. juni (ikke på nett) bak ideen om å skattelegge finanstransaksjoner. Arbeiderpartiet er mer tilbakeholdne, men til avisa Klassekampen 6. juli uttalte skattepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Thomas Breen, bl.a. (les mer her):

"Vi arbeider for å få på plass finansieringskilder globalt som kan bidra til en omfattende omfordeling mellom rike og fattige land. Avgift på valutatransaksjoner og finansskatt er to slik varianter."

- I praksis gjør vi ingenting, sa imidlertid en kilde i regjeringsapparatet til Klassekampen sist uke og leder i Attac, Benedicte Pryneid Hansen, sa bl.a. (les mer her):

"Dette er en av våre kjernesaker, og vi har tatt kontakt med folk i departementene. Tilbakemeldingene vi får fra dem er at dette ikke er prioritert."

- Tid for Robin Hood, mente Dagbladet på lederplass lørdag, der det bl.a. sto (ikke på nett):

"Det er fornuftig at regjeringen nå, på forsiktig sommervis, har åpnet for å diskutere skattenivået her til lands. Det vil være på sin plass om den benyttet anledningen til å innføre en nasjonal finansskatt, eller i det minste fronte forslaget om en finansskatt på den internasjonale arena, slik organisasjonen Attac har tatt til orde for. Det vil bli lagt merke til at et land som har klart seg forholdsvis godt gjennom finanskrisa kan bidra til å stake ut en bedre kurs framover."

Men ikke alle synes ideen om en global finansskatt er god. På lederplass 6. juli skrev Dagens Næringsliv bl.a. (les mer her):

"En bitte liten skatt på alle finansielle transaksjoner, også kalt Tobin-skatt, er et like dårlig forslag etter finanskrisen som før. Hensikten er å strø sand i maskineriet og få det til å gå saktere. Men hva er vitsen med saktegående maskiner?"


Aktuelle lenker: 

 • Globalizing Solidarity: The Case for Financial Levies, Report of the Committee of Experts to the Taskforce on International Financial Transactions and Development 16.07.10
 • Leading Group on Innovative Financing for Development
 • Finance experts call for 'Tobin tax' on foreign exchange trades, The Guardian 18.07.10
  An international group of finance experts including the boss of the UK's main chartered accountancy body, have criticised plans for bank taxes put forward by governments and the International Monetary Fund in favour of reviving the idea of a "Tobin tax" on foreign exchange trades.
 • New report by Leading Group on Innovative Financing for Development, CIDSE 16.07.10
  Nine experts from all over the world announced today that taxing financial transactions is feasible. The expert group, consisting of a mix of nationalities and professional backgrounds, was appointed by 12 governments belonging to the 60 country-strong inter-governmental International Leading group on Innovative Financing for Development. The governments mandated them to define options for a tax or voluntary contribution on international financial transactions to generate money for development. CIDSE, which urged G20 countries to agree on a global financial transaction tax in the run up to their recent meeting in Toronto, welcomes the group’s conclusions.
 • International taxes on financial transactions: Responding to global challenges - towards a fairer sharing of costs, CIDSE, November 2009
 • Global taxes, temasider fra Global Policy Forum
 • The Robin Hood Tax, egen nettside om Robin Hood-skatten
  A tiny tax on bankers that would give billions to tackle poverty and climate change, here and abroad.
 • Kan Tobin-skatten sikre stabil katastrofehjelp? Pressemelding fra Utviklingsfondet 27.08.10
 • Finansskatt i vinden! Attac 21.07.10
  Finansskatt har vært et hett tema de siste ukene. LO går inn for skatt på Oslo børs, men AP sier nei. De vil vente på global enighet. Lederen i Dagens Næringsliv omtaler finansskatt som ”Drømmeskatten”, men mener likevel at finansskatt er en dårlig ide.
 • LARM, Press - Redd Barna Ungdom 02/2010
  I løpet av finanskrisa har det vært mye snakk om luftslott og investeringer i verdier som bare finnes på papiret. Larm ville kikke nærmere på skatt på valutatransaksjoner som tiltak for å stabilisere verdensøkonomien, og Benedikte Pryneid Hansen fra Attac og Nikolai Astrup fra Høyre svarer.
 • Utveier, Attac 01/2010
  Kamp for finansskatt

Fra UD:

Medieklipp og -debatt:

 • Vil ha internasjonal valutaskatt, Bistandsaktuelt 07.09.10
  - Det er kjempepositivt at vi har fått en ekspertrapport som sier at en internasjonal valutaavgift vil være enkel å drive inn og kan gi store inntekter, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Ingrid Fiskaa (SV). Samtidig understreker hun at regjeringen ikke har tatt stilling til rapportens konklusjoner.
 • Tid for Robin Hood, lederkommentar i Dagbladet 31.07.10 (ikke på nett)
  Det er fornuftig at regjeringen nå, på forsiktig sommervis, har åpnet for å diskutere skattenivået her til lands. Det vil være på sin plass om den benyttet anledningen til å innføre en nasjonal finansskatt, eller i det minste fronte forslaget om en finansskatt på den internasjonale arenae, slik organisasjonen Attac har tatt til orde for.
 • Jobber ikke for finansskatt, Klassekampen 29.07.10
  Regjeringen hevder de arbeider for å få på plass en global finansskatt. - I praksis gjør vi ingenting, sier en kilde i regjeringsapparatet.
 • Drømmeskatten, lederkommentar i Dagens Næringsliv 06.07.10
  En bitte liten skatt på alle finansielle transaksjoner, også kalt Tobin-skatt, er et like dårlig forslag etter finanskrisen som før. Hensikten er å strø sand i maskineriet og få det til å gå saktere. Men hva er vitsen med saktegående maskiner? Enten brukes de til noe fornuftig og da bør det ikke være et problem at tempoet er høyt. Eller så brukes de til noe dårlig, og da bør de bygges om, skiftes ut eller skrotes.
 • Vil vente på Obama, Klassekampen 06.07.10
  - En egen norsk finanskatt gagner ikke noen, sier Ap-politiker Thomas Breen. Han mener USA må med på laget før man kan innføre skatt på finanstransaksjoner.
 • LO vil ha finansskatt, Klassekampen 05.07.10
  LO-leder Roar Flåthen ønsker finansskatt på alle transaksjoner på Oslo Børs, og vil foreslå det for regjeringen.
 • Robin Hood-skatten, innlegg av Ingrid Fiskaa i Klassekampen 03.07.10 (ikke på nett)
  På nettsida robinhoodtax.com finn du ein liten videosnutt som forklarer det geniale ved Robin Hood-skatten. Ein bankdirektør trur skal bli rana av ein ungdomsgjeng, men dei nøyer seg med å ta ei halv krone. Med den halve krona vandrar dei fornøgde av garde for å redde verda.
 • Foreslår finansskatt, Magasinnett.org 29.06.10
  LO kommer til å foreslå at Norge innfører skatt på finanstransaksjoner. Dette vil være et av mange initiativer om en slik skatt.
 • Skatt på finanshandel, innlegg fra Benedicte Pryneid Hansen (Attac), Jan Davidsen (Fagforbundet), Roy Pedersen (LO i Oslo), Inga Marte Thorkildsen (SV), Turid Thomassen (Rødt), Martin Henriksen (AUF), Olav Magnus Linge (SU), Johannes Rindal (Senterungdommen), Iver Aastebøk (RU), Wenche Fone (KN) og Ida Thomassen (Changemaker) i Klassekampen 28.06.10 (ikke på nett)
  En god måte å få finanssektoren til å bla opp for sine synder, og samtidig bidra til en reell omfordeling som tar fra de rike og gir til de fattige, er å skattlegge finanstransaksjoner.
 • Full splittelse om finansskatt, Ny Tid 25.06.10 (ikke på nett)
  Når G20-lederne møtes i Toronto 26. juni, står skattlegging av finansinstitusjoner høyt på agendaen. Mens Frankrike og Tyskland taler EU-kommisjonen midt imot, er Norge passiv.

Tidligere relevante saker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Soria Moria II om globale skatter:


Regjeringen vil:

 • arbeide for å innføre globale skatter som begrenser de negative virkningene av globaliseringen og skaper omfordelingsmekanismer på globalt nivå
 • Arbeide for nye globale finansieringskilder som kan medvirke til omfordeling og styrking av globale fellesgoder for eksempel gjennom flyavgift, karbonskatt, skatt på våpenhandel og avgift på valutatransaksjoner.

For hele regjeringserklæringen (Soria Moria II), se her.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.