Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ris og ros til utviklingsbudsjettet 2012

De frivillige organisasjonenes merknader og kommentarer til regjeringens forslag til utviklingsbudsjett ("bistandsbudsjettet") for 2012 er også i år preget av både ris og ros på egne kjerneområder. Stort sett er de, som Kirkens Nødhjelp, godt fornøyd med at bistandsprosenten opprettholdes på høyt nivå, selv om det fortsatt går mye "bistandspenger" til flyktningtiltak i Norge. KrF er mer kritisk på nettopp dét feltet, mens Høyre etterlyser sterkere fokus i utviklingspolitikken.
Tirsdag 11. oktober 2011
Linker oppdatert: Fredag 11. november 2011

I en pressemelding fra UD presenteres utviklingsbudsjettet ("bistandsbudsjettet") for 2012 slik (les mer her):

"Regjeringen gir 27,8 milliarder kroner til utvikling i fattige land i 2012. Det er et rekordhøyt bistandsbudsjett. Innsatsen for klima, fornybar energi og landbruk øker."

Energisatsingen er ett av temaene som tas opp i en budsjettkommentar fra Forum for utvikling og miljø (ForUM), der daglig leder Elin Enge bl.a. sier (les mer her):

"Regjeringen må huske å holde fokus på tilgangen til energi for fattige, og at denne energien må være ren og fornybar."

Dette har forøvrig også vært tema på en stor internasjonal konferanse i Oslo denne uka - Energy for all: Financing energy for the poor (les mer her) - der Norge har vært vertskap sammen med Det internasjonale energibyrået (IEA). Her deltok bl.a. FNs generalsekretær Ban Ki-moon (les mer her) og i en kommentar om konferansen i Dagens Næringsliv i dag konkluderer Kjetil B. Alstadheim slik (les mer her):

"Det må være bedre å tenne lys i en fattig stue enn å forbanne mørket i internasjonale klimaforhandlinger."

Ros fra frivillige organisasjoner

Overfor Norads magasin Bistandsaktuelt kommenterer miljø og utviklingsminister Erik Solheim utviklingsbudsjettet for 2012 slik (les mer her):

"Jeg er stolt over nok et rekordhøyt budsjett for norsk utviklingssamarbeid. Men fattige land trenger også flere investeringer. Derfor styrker vi innsatsen for å koble bistandspenger til gode investeringer som skaper utvikling."

Ros har da også preget mange av de frivillige organisasjonenes kommentarer og pressemeldinger i forbindelse med regjeringens budsjettforslag for 2012, bl.a. slik:

 • - Godt budsjett for verdens fattige, er tittelen på en budsjettkommentar fra Kirkens Nødhjelp, som mener at "regjeringen skal ha ros for å opprettholde et bistandsbudsjett på omtrent 1 prosent" (les mer her).
 • - SLUG jubler over at regjeringen øker gjeldsposten i statsbudsjettet for 2012, kan vi lese på nettsidene til SLUG (Slett u-landsgjelda), som håper gjeldsslettepengene vil kunne brukes til "gode gjeldspolitiske tiltak" (les mer her).
 • - Utanriksdepartementet har skjønt det, heter det i kommentaren fra SAIH, der lederen, Anette Remme, mener det er "særs positivt" at regjeringen nå ser ut til å ha skjønt at utdanning og sivilsamfunn er nøkkelfaktorer for å sikre langsiktig og bærekraftig utvikling (les mer her).
 • - Det er gledelig og viktig at regjeringen understreker betydningen av støtte til matsikkerhet, klimarobust landbruk og klimatilpasning i budsjettforslaget for 2012, skriver Utviklingsfondet på sine facebook-sider (les mer her).
 • - Viktig og riktig å øke klimasatsingen, mener Regnskogsfondet, der daglig leder, Lars Løvold, peker på at "den økte bevilgningen til klima- og skogbevaring er nødvendig og riktig i en verden der millioner av fattige mennesker er helt avhengige av skogens ressurser for å overleve og vi ser at stadig flere rammes av naturkatastrofer" (les mer her).
 • - Plan er fornøyde med at støtten til sivilt samfunn økes i statsbudsjettet, og at innsatsen for å holde myndighetene i mottakerlandene ansvarlige dermed styrkes, kan vi lese på Plan Norges nettsider, der generalsekretær Helen Bjørnøy framhever at "det er særlig gledelig at Plan har fått gjennomslag for kravet om at barns rett til deltakelse skal være et mål for denne bevilgningen" (les mer her).

De fleste kommentarene er imidlertid balansert med ris og kritiske merknader i tillegg til rosen.

... og ris

Noen av organisasjonene har valgt å framheve risen, bl.a. slik:

 • - Kvinner og likestilling er den økonomisk svakeste pilaren i Regjeringens utviklingsbudsjett 2012, fastslår FOKUS, som mener at "kvinnesatsingen i utviklingsbudsjettet står ikke økonomisk i stil med hvordan man verbalt i statsbudsjettet og internasjonalt skryter av egen innsats for kvinner og likestilling" (les mer her).
 • - Et godt budsjett kunne vært bedre, skriver Flyktninghjelpen, som mener bistandsbudsjettet skjemmes av at den arabiske våren ikke gis den nødvendige støtte og at Afghanistan ikke får økt bistand (les mer her).
 • - Regjeringen må hjelpe barn og mødre i utviklingsland, skriver Redd Barna, som mener "det legges for lite penger på bordet for å styrke helsevesenet i utviklingsland og rekruttere helsearbeidere" (les mer her).

Fortsatt "bistand" til flyktningtiltak i Norge

I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for inneværende år frammet Venstre forslag om å endre praksis med bistandsfinansiering av flyktningtiltak i Norge. Forslaget fikk imidlertid bare støtte fra KrF (les mer her) og regjeringen kan dermed trygt videreføre denne omstridte praksisen. Selv om de forventede utgiftene til mottak av flyktninger i Norge i 2012 er noe redusert i forhold til toppåret 2010 (les mer her) kommenterer Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp budsjettforslaget slik (les mer her):

"Regjeringen skal ha ros for å opprettholde et bistandsbudsjett på omtrent 1 prosent. Likevel slår vi fast at norske kommuner fortsatt er den største mottaker av norsk bistand gjennom støtte til flyktningtiltak i Norge."

Kritikk fra KrF og Høyre

- Dersom både flyktningtiltak i Norge og klima/skogsatsingen trekkes fra, ser en at det som primært er fattigdomsbekjempende utviklingsbistand nå får mindre enn på flere år, sier KrFs Dagfinn Høybråten, som kommenterer regjeringens budsjettforslag slik (les mer her):

"Regjeringen nedprioriterer innsatsen for verdens fattige. Det samlede bistandsbudsjettet går ned både i andel av verdiskapningen (BNI) og i reell verdi. Dette er feil signal i forhold til internasjonal solidaritet."

Uavhengig av Høybråtens kommentar hadde Bistandsaktuelt stilt miljø- og utviklingsminister Erik Solheim følgende spørsmål: "Du frykter ikke kritikk fra frivillige organisasjoner for at bistandens andel av forventet verdiskaping (brutto nasjonalinntekt) synker, fra 1,02 til 1 prosent?". De fikk følgende svar (les mer her): 

"Man må være tallmagiker av ypperste klasse om man orker å bruke tida si på det. Budsjettet øker i år med rundt 800 millioner kroner og det har økt med rundt 10 mrd. kroner mens jeg har vært minister. Dette er realiteten, det er penger som brukes."

Kritikken fra Høyre er av et annet slag (les mer her):

"Regjeringens manglende geografiske og tematiske fokus gjør at resultatene av norsk utviklingspolitikk blir dårligere enn de kunne vært."

Styrking av demokrati og menneskerettigheter?

I en pressemelding fra UD i forbindelse med budsjettet står det bl.a. (les mer her):

"- Den arabiske våren har vist at arbeidet for demokrati og menneskerettigheter nytter, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. Regjeringen styrker arbeidet for demokrati og menneskerettigheter med 45 millioner kroner i statsbudsjettet for 2012."

Høyres utviklingspolitiske talsmann, Peter Gitmark, er imidlertid ikke overbevist og kommenterer satsingen slik:

"Høyre imøteser den lovede satsningen på demokrati og menneskerettigheter, som vi har etterspurt lenge. Likevel er det dessverre lite i budsjettforslaget som tyder på at man fra norsk side vil sette strengere krav til mottakerland på disse områdene."

Slike spørsmål har blitt tatt opp av Høyre på Stortinget ved flere anledninger, bl.a. i en interpellasjon tidligere i år om bistand til Etiopia i lys av brudd på menneskeretighetene (les mer her). Norges forhold til Etiopia ble denne uka igjen aktualisert i forbindelse med statsminister Meles Zenavis besøk i Oslo i forbindelse med enerigkonferansen, som Aftenposten i dag kommenterte slik (les mer her):

"Mens opposisjonelle politikere og kritiske journalister fengsles i hundretall i Etiopia, tok norske myndigheter i går imot landets statsminister med åpne armer."

Det var vel kanskje nettopp dét Gitmark fryktet?


Aktuelle lenker:

Kommentarer fra politiske partier:

 • Regjeringen mangler fortsatt fokus i utviklingspolitikken, Høyre 06.10.11
  Regjeringens manglende geografiske og tematiske fokus gjør at resultatene av norsk utviklingspolitikk blir dårligere enn de kunne vært.
 • Svekket kamp mot fattigdom, KrF 06.10.11
  - Regjeringen nedprioriterer innsatsen for verdens fattige. Det samlede bistandsbudsjettet går ned både i andel av verdiskapningen (BNI) og i reell verdi. Dette er feil signal i forhold til internasjonal solidaritet, sier Dagfinn Høybråten.

Kommentarer og innspill fra norske organsiasjoner:

 • Statsbudsjettet: Ren energisatsning må komme fattige til gode, ForUM 06.10.11
  - Regjeringen må huske å holde fokus på tilgangen til energi for fattige, og at denne energien må være ren og fornybar, sier daglig leder i ForUM, Elin Enge, om regjeringens nye prosjekt for å øke energitilgangen i utviklingsland. Dette er ett av temaene ForUM kommenterer i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.
 • Godt budsjett for verdens fattige, Kirkens Nødhjelp 06.10.11
  Regjeringen la torsdag 6. oktober frem forslag til statsbudsjett for 2012. Kirkens Nødhjelp er godt fornøyd.
 • Et godt budsjett kunne vært bedre, Flyktninghjelpen 06.10.11
  Regjeringens økning av de humanitære bevilgninger er positive, men ikke tilstrekkelig. Videre skjemmes et godt bistandsbudsjett av at den arabiske våren ikke gis den nødvendige støtte og at Afghanistan ikke får økt bistand.
 • Regjeringen må hjelpe barn og mødre i utviklingsland, Redd Barna 06.10.11
  Redd Barna synes det er gledelig at statsbudsjettet øker bevilgningene til globale helseinitiativ. Men det legges for lite penger på bordet for å styrke helsevesenet i utviklingsland og rekruttere helsearbeidere.
 • Økt bevilgning til gjeldsslette i statsbudsjettet for 2012, SLUG 06.10.11
  SLUG jubler over at regjeringen øker gjeldsposten i statsbudsjettet for 2012. Samtidig er det beklagelig at de unngår å nevne gjeld i UDs Rapport om samstemt politikk for utvikling. Både statsbudsjettet og UDs rapport ble lansert i dag.
 • Savner samstemt politikk for barns rettigheter, PLAN Norge 06.10.11
  Plan Norge savner en helhetlig tilnærming til hvordan Norge kan styrke barns rettigheter internasjonalt, både i statsbudsjettet og i den fremlagte rapporten om samstemt politikk for utvikling.
 • Kvinner og likestilling er den økonomisk svakeste pilaren i Regjeringens utviklingsbudsjett 2012, FOKUS 06.10.11
  Kvinnesatsingen i utviklingsbudsjettet står ikke økonomisk i stil med hvordan man verbalt i statsbudsjettet og internasjonalt skryter av egen innsats for kvinner og likestilling.
 • Utanriksdepartementet har skjønt det, SAIH 06.10.11
  Regjeringa la i dag fram statsbudsjettet for 2012. I Utanriksdepartementet sitt budsjett for globale ordningar blir støtta til sivilt samfunn auka med 40 millionar kroner. Halvparten av dette er øyremerka til utdanning. Budsjettproposisjonen held også fram at norske organisasjonar har eit særskilt ansvar for å styrka partnarane sine slik at dei kan væra talspersonar og endringsaktørar på vegne av marginaliserte grupper.
 • Tilfreds med bistandsbudsjettet, Strømmestiftelsen 10.10.11
  Strømmestiftelsens generalsekretær Øyvind Aadland er tifreds norsk bistandsbudsjettet som ble lagt frem torsdag. Budsjettet og opprettholder en bevilgning på én prosent av BNI.
 • Bistandsbudsjettet 2012: Viktig og riktig å øke klimasatsingen, Regnskogsfondet 06.10.11
  Regjeringen øker satsingen på skog- og klimatiltak til 2,549 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2012. Norge nærmer seg dermed de tre milliarder kronene som ble lovet verden under klimatoppmøtet i 2007.

Medieklipp og -debatt:

Tidligere budsjettsaker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Statsbudsjettet om internasjonalt utviklingssamarbeid:


For 2012 foreslås det bevilget 27 834,9 mill. kroner til internasjonalt utviklingssamarbeid.

Med budsjettforslaget for 2012 vil innsatsen for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling utgjøre 1 pst. av anslått bruttonasjonalinntekt for 2012. Med utgangspunkt i dette konsoliderte, høye bistandsnivået vil regjeringen videreføre satsingsområdene fra 2011, med ytterligere spissing mot skog, fornybar energi, og klimatilpasning, med særlig vekt på landbruk. Det foreslås også at innsatsen for kvinners og barns helse styrkes ved økning i bidraget til Den globale vaksinealliansen.

(hentet fra Prop. 1S, Programområde 03 Internasjonal bistand)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.