Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Sursøte miljø- og utviklingsbudsjetter for 2009

Med rekordstore økninger i både miljø- og utviklingsbudsjettet var kanskje miljø- og utviklingsminister Erik Solheim det gladeste statsråden i går. Mange miljø- og utviklingsorganisasjoner gleder seg med ham, men budsjettøkningene har en sursøt ettersmak.
Onsdag 08. oktober 2008
Linker oppdatert: Tirsdag 14. oktober 2008

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Foto: Tore Berntsen

- Regjeringen har i dag lagt fram den største økningen i bistand i Norges historie, og samtidig lagt lista for framtidas regjeringer, skrev SV på sine nettsider i går (les mer her) og på UDs nettsider pekte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, som i følge VG var "dagens gladeste mann (les mer her), på den internasjonale signaleffekten (les mer her):

"Dette setter et eksempel som blir lagt merke til internasjonalt. Norge og Sverige er nå de eneste landene i hele verden som setter av en så stor andel for å hjelpe verdens fattige."

- Historisk bistandssatsing fra regjeringen!, heter det også i en felles pressemelding fra de fem store bistandsorganisasjonene - Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Redd Barna (les mer her), mens Regnskogsfondet og Norges Naturvernforbund peker på at budsjettet innebærer "et gjennombrudd for bevaring av regnskog" (les mer her). Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) ønsker økt satsing på kvinner i Sør velkommen (les mer her), CARE synes det er svært positivt at Norge tar posisjon som foregangsland på kvinners rettigheter og likestilling i utviklingsarbeidet (les mer her), mens PLAN Norge synes det er gledelig med tydeligere jenteperspektiv (les mer her).

Likevel, til tross for mye ros er det mange av miljø- og utviklingsorganisasjonene som reagerer på at mye av økningen på bistandsbudsjettet skyldes økte utgifter til mottak av flyktninger i Norge og klimareduserende tiltak.

I sin pressemelding skriver Utviklingsfondet at "Norge gir med den ene hånda og tar med den andre" og utdyper det slik (les mer her):

"De fattige landene betaler en enorm pris for økte oljepriser – noe Norge tjener på – og de taper på klimaendringer skapt av oljeforbruk."

De fem store bistandsorganisasjonene er heller ikke fornøyde og skriver følgende i sin pressemelding (les mer her):

"De humanitære organisasjonene er (...) ikke tilfreds med at regjeringen fortsetter praksisen med å finansiere utslippsreduserende tiltak innenfor 1 % av BNI. Vi ber derfor Stortinget legge til rette for at økningen til utslippsreduserende klimatiltak kommer i tillegg til 1 % av BNI for å tydeliggjøre de fortsatte behovene innenfor for eksempel nødhjelp, helse og utdanning."

Økningen i bistandsbudsjettet omfatter en økning på omlag 1,5 milliarder kroner til flyktningetiltak i Norge (les mer her). Norads magasin Bistandsaktuelt skriver at budsjettet møter motbør og at bl.a. generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Atle Sommerfeldt, reagerer med vantro (les mer her):

"Hva? Sa du over 1.9 milliarder? Det er dramatisk høyt. Dette er sterkt beklagelig."

- Veldig beklagelig, sa også Flytningerådets Rolf A Vestvik, som i P2s nyhetssending i dag tidlig utdypet det slik:

"Det blir som å bruke bistandspenger på å selv".

I dagens "politisk kvarter" på P2 kalte Høyres Jan Tore Sanner bistandsbudsjettet for "kreativ bokføring" (hør programmet her), mens KrFs nestleder, Inger-Lise Hansen, til Vårt Land i dag kaller budsjettforslaget for "Solheims bistandsbløff" og utdyper det slik (ikke på nett):

"Det er en bløff å fremstille verdens fattige som vinnere i statsbudsjettet. Regjeringen utvanner bistanden og sørger for at de fattigste i verden taper."

- Tallenes uklare tale, er tittelen på pressemeldingen fra Strømmestiftelsen, som bl.a. skriver (les mer her):

"Regjeringen opererer med tall som viser at norsk bistand fra 2008 til 2009 vil øke med 17,5 prosent. Men i sitt eget budsjettframlegg (gul bok, side 23) står det også klart og tydelig: Utenom økte ODA-godkjente utgifter til flyktninger i Norge og økt innsats mot avskoging og skogforringelse, innebærer forslaget til bistandsbudsjett om lag 1 mrd. kroner i økte bevilgninger til øvrige bistandsformål. Dette tilsvarer en nominell økning på 4,6 pst. Når prisveksten oppgis å være 3 prosent betyr dette at den reelle veksten i bistanden neste år ligger på 1,5 prosent og ikke 17,5 prosent."

Erik Solheim svarte slik på kritikken i går (les mer her):

"Ingen hadde vært gladere enn meg om disse utgiftene ikke hadde vært på bistandsbudsjettet. Men nå har jo regjeringen iverksatt flere tiltak som vil kunne medvirke til at disse midlene i stedet kan bli brukt på bistand. Det er heller ikke slik at Norge er alene om å gjøre dette. Vi gjør det samme som andre OECD-land og dette er godkjent som bistand av DAC."  

Også miløverndepartementets budsjett var rekordstort og ble lansert som et historisk løft (les mer her)

"Det blir et historisk stort løft for miljøbudsjettet neste år. Regjeringen foreslår å øke Miljøverndepartementets budsjett med 810 millioner kroner, og det er en økning på hele 24,7 prosent fra i år. Det er spesielt sterk satsing innenfor naturvern, men også klimatiltak og kulturminner får mer penger neste år."

Likevel, også her kom det blandete reaksjoner.  

- Den kraftige satsingen på naturvernet er etterlengtet og svært gledelig, sier leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken (les mer her) og Bellona er i stor grad fornøyd med miljøsatsingen i årets statsbudsjett (les mer her). Bellona mener imidlertid at regjeringen svikter i satsingen på fornybar energi, mens Natur og Ungdom er skuffet over at satsingen "bare betyr litt mer penger til jernbaneinvesteringer og skogvern" og utdyper det slik (les mer her):

"Det ser ikke ut som at regjeringen har forstått alvoret og hastverket i de store miljøproblemene: klimaendringene og tap av naturmangfold."

- Forurensing belønnes, mener FIVH og utdyper det slik (les mer her):

"I statsbudsjettet for 2009 kommer det ingen nye grønne skatter for å vri forbruket i mer miljøvennlig retning, bortsett fra en endring i engangsavgiften på biler som vil gjøre det billigere å kjøpe lavutslippsbiler og dyrere å kjøpe utslippsverstingene."

I dag kunne dessuten Aftenposten fortelle at det også i miljøbudsjettet er foretatt tvilsomme budsjettgrep (les mer her):

"Miljøverndepartementet sendte i går ut skrytemelding om klimasatsingen: "Regjeringen tar et krafttak for klimaet i budsjettet for 2009, og foreslår fire milliarder mer til klimarelaterte tiltak enn i 2008".

Men det som ikke fortelles, er at statskassen tjener store penger på salg av klimakvoter, som dekker mer enn halve klimaregningen. Opplysningen står kun kryptisk omtalt med liten skrift langt bak i Finansdepartementets budsjettdokumentet."


Aktuelle lenker:

Pressemeldinger fra Utenriksdepartementet:

Pressemeldinger fra Miljøverndepartementet:

Tidligere budsjettsaker på rorg.no:

Kommentarer fra politiske partier:

 • Fattige betaler for Norges miljøsynder, KrF 14.10.08
  Regjeringen lar Norges klimatiltak gå på bekostning av bistand til verdens fattige. Klimasatsningen må ikke føre til at viktige deler av den fattigdomsrettede bistanden reduseres, uttaler KrFs sentralstyre.
 • Endelig når vi målet om 1 % til bistand!, SV 07.10.08
  Regjeringen har i dag lagt fram den største økningen i bistand i Norges historie, og samtidig lagt lista for framtidas regjeringer. SVs mål om 1% av BNI til bistand har endelig blitt en realitet. - Realisering av 1%-målet er viktig for bistandspolitikken i mange år framover, og sikrer en økning gjennom tilknytning til BNI, sier Ågot Valle, utenrikspolitisk talskvinne for SV.
 • - Trasig at fokus tas bort fra Afrika, Venstre 07.10.08
  Venstres utenrikspolitiske talsperson, Anne Margrethe Larsen, registrerer at regjeringen setter av 1 prosent av nasjonalinntekten (BNI) til utviklingssamarbeid i 2009. – Men Afrika har fått en betydelig mindre vekst enn Asia og Midt-Østen, og det er trasig, sier Larsen. 

Omtale på Bistandsaktuelts nettsider:

Kommentarer fra frivillige organisasjoner:

 • Skuffet over fornybar energi, Bellona 07.10.08
  Bellona er i stor grad fornøyd med miljøsatsingen i årets statsbudsjett. Men regjeringen svikter i satsingen på fornybar energi, der er Norge i ferd med å bli en sinke.
 • Hule ord om frivillige organisasjoner, Bistandsnemnda 07.10.08
  Bistandsnemnda mener regjeringens ord om at den prioriterer frivillige organisasjoner høyt begynner å bli hule. Siden 2005 har regjeringen økt bistandsbudsjettet med 9,5 milliarder kroner. Samtidig har støtten til frivillige organisasjoners langsiktige utviklingsarbeid så å si stått på stedet hvil.  
 • Bra med økt kvinnesatsning, men ikke nok - CARE kommenterer statsbudsjettet, CARE Norge 07.10.08
  CARE synes det er svært positivt at Norge tar posisjon som foregangsland på kvinners rettigheter og likestilling i utviklingsarbeidet. Norge har satt seg ambisiøse mål i forhold til kvinner og likestilling. CARE er derfor glad for en økning på 65 millioner kroner til dette i dagens budsjett.
 • Forurensing belønnes, FIVH 07.10.08
  I statsbudsjettet for 2009 kommer det ingen nye grønne skatter for å vri forbruket i mer miljøvennlig retning, bortsett fra en endring i engangsavgiften på biler som vil gjøre det billigere å kjøpe lavutslippsbiler og dyrere å kjøpe utslippsverstingene. 
 • FOKUS ønsker velkommen økt satsing på kvinner i Sør, FOKUS 08.10.08
  FOKUS ønsker velkommen økt satsing på kvinner i Sør I budsjettet for 2009 foreslår Regjeringen å øke Utenriksdepartementets budsjettpost for kvinner og likestilling med 65 millioner. Dette betyr at Norge investerer totalt 300 millioner kroner på å forbedre kvinners situasjon i Sør og skape en mer likestilt verden. 
 • Bra skritt i riktig retning, men ikke raskt nok! Natur og ungdom 07.10.08
  Den rødgrønne regjeringen har i dag lagt fram sitt budsjett for 2009, og profilerer det som et budsjett der miljø og jernbane vinner. Natur og Ungdom ser flere skritt i riktig retning, men er skuffet over at dette bare betyr litt mer penger til jernbaneinvesteringer og skogvern. Det ser ikke ut som at regjeringen har forstått alvoret og hastverket i de store miljøproblemene: klimaendringene og tap av naturmangfold.
 • Etterlengtet krafttak på naturvern og jernbane! Norges Naturvernforbund 07.10.08
  -  Den kraftige satsingen på naturvernet er etterlengtet og svært gledelig, sier leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken i en kommentar til dagens statsbudsjett. Gigantinvesteringer i vei er imidlertid budsjettets store nedtur.
 • Røde Kors fornøyd med bistandsøkningen, Norges Røde Kors 07.10.08
  - Jeg er stolt av å bo i et land som aktivt når 1% av BNI, og dermed har det høyeste bidraget til bistand sett i forhold til folketallet. Likevel vil Røde Kors og de andre humanitære organisasjonene fortsette å minne Regjeringen på at bistanden må være fattigdomsorientert, og at viktige bevilgninger på miljøsiden bør komme fra andre poster, sier generalsekretær i Røde Kors Trygve G. Nordby.
 • Gledelig med tydeligere jenteperspektiv, Plan Norge 07.10.08
  - Det er gledelig at jenteperspektivet er mer synlig integrert i statsbudsjettet og at regjeringen ser viktigheten av trekke frem jenters spesielle situasjon også i budsjettform, sier Plan Norges programdirektør Bjørn Rongevær.  
 • Én-prosenten en viktig milepæl, Redd Barna 07.10.08
  Redd Barnas generalsekretær Gro Brækken er svært fornøyd med at regjeringen i sitt forslag til bistandsbudsjett vil bruke én prosent av landets inntekter (BNI) på å bekjempe fattigdom i verden. – Men vi er fortsatt uenige med regjeringen i valg av virkemidler. Det er en viktig debatt vi står foran, sier Brækken.  
 • Statsbudsjettet 2009: Viktig regnskogssatsing, Regnskogsfondet og Norges Naturvernforbund 07.10.08
  Dagens statsbudsjett innebærer et gjennombrudd for bevaring av regnskog. Skogsatsingen som statsminister Jens Stoltenberg og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim lovte under klimatoppmøtet på Bali i fjor, har kommet i gang for alvor.
 • Illegitim gjeld og kutt i statsbudsjettet, Slett u-landsgjelda (SLUG) 08.10.08
  I Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett 2009 er illegitim gjeld nevnt. "Dette er første gong dette begrepet vert brukt i eit forslag til statsbudsjett, noko som tydeleggjer den utviklinga som har vore på dette området dei siste åra" seier nestleiar i SLUG, Øygunn Brynildsen.
 • Tallenes uklare tale, Strømmestiftelsen 07.10.08
  Strømmestiftelsen hilser velkommen det faktum at Norge endelig vil yte 1 prosent av landets samlede inntekter (BNI) til internasjonal utvikling. Men stilles seg undrende til at bevilgningene til det sivile samfunn kun økes med 0,7 prosent. 
 • Bra med satsing på bistand, men gi oss en reell satsing – ikke budsjett-triks, Utviklingsfondet 07.10.08
  Statsbudsjettet gir mer til bistand og miljø, men Utviklingsfondet mener økningen i bistandsbudsjettet dessverre ikke brukes til reell og ny bistandssatsing.
 • Historisk bistandssatsing fra regjeringen! pressemelding fra de humanitære organisasjonene Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen 07.10.08
  De humanitære organisasjonene roser regjeringen for at den når FNs tusenårsmål om 1 % av BNI til bistand i forslaget til statsbudsjett for 2009. Dette er en etterlengtet oppfølging av Soria Moria erklæringen, og Stortinget bør derfor følge opp ved å vedta regjeringens forslag om større bistandssatsing.
Medieklipp og -debatt:
 • - Solheim bør fare litt stillere i dørene med selvskryt, Aftenposten 09.10.08
  Når tallene justeres for prisvekst, i tillegg til at det kuttes ned på en del poster, falmer Solheims glansbilde. En utregning Kristelig Folkeparti har gjort, viser at kjerneområder innen Norges bistand faktisk får mindre penger neste år.
 • Kreativ bokføring, Politisk Kvarter i NRK p2 08.10.08
  Fleire flyktningar og asylsøkjarar til Noreg er grunnen til at regjeringa når målet om 1% bistand, seier Høgre, som meiner regjeringa driv med kreativ bokføring.
 • Vi tjener milliarder på utslipp, Aftenposten 08.10.08
  Norge har et stort overskudd av klimakvoter. I stedet for å la disse forbli ubrukt i skuffen, vil Regjeringen selge dem til forurensere i Europa for 2,6 milliarder.
 • – Solheim tar munnen for full, Dagsavisen 08.10.08
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheims overdriver når han sier at bistandsbudsjettet for 2009 er en stor seier for verdens fattige, mener redaktøren i Bistandsaktuelt.
 • Dagens gladeste mann, VG (NTB) 08.10.08
  Solheim kan feire et historisk godt miljøbudsjett - og ikke minst et skyhøyt budsjettbeløp til bistand.
 • Vil ta fra de fattige og gi til helse-Norge, VG (Nett) 08.10.08
  - Hvordan kan Norge sende så mye bistandspenger ut av landet med en verden i finanskrise, spør Frp etter å ha lest statsbudsjettet.
 • Regjeringen satser mer på miljø enn noensinne, E24 (NTB) 08.10.08
  Mye av pengene går til klimatiltak, blant annet CO2-håndtering og kjøp av klimakvoter.
 • Jubler for tidenes miljøbudsjett, VG (NTB) 08.10.08
  Regjeringen legger opp til en særdeles grønn profil neste år. Miljøforkjempere jubler, men synes det burde vært mer til fornybar energi.
 • Tung miljøsatsing, nrk.no 08.10.08
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim får mye ekstra å rutte med neste år, ifølge forslaget til statsbudsjett.
 • Tror finanskrisa kan redde klimaet, Dagbladet.no 08.10.08
  Bellona og leder av energi- og miljøkomitéen, Gunnar Kvassheim (V) mener satsingen på fornybar energi er for liten i årets statsbudsjett. Bellona hadde håpet på to milliarder i friske penger, men fikk det ikke.
 • Tjener milliarder på klimakvotesalg, Dagens Næringsliv (NTB) 08.10.08
  I statsbudsjettet vil regjeringen satse fire milliarder kroner mer til klimarelaterte tiltak, og salg av klimakvoter vil dekke mer enn halve regningen, skriver Aftenposten.
 • – På rett vei, men ikke i mål, Dagsavisen 08.10.08
  - Det er et større miljøbudsjett enn på lenge, men samtidig er miljøutfordringene også større enn på lenge. Regjeringen er på rett vei, men ikke i mål, mener Bellonas nestleder Marius Holm.
 • Rekordøkning til miljø og bistand, Aftenposten 07.10.08
  For første gang blir bistandsbudsjettet på én prosent av BNP.
 • 1% i en global krisetid, kronikk av Halle Jørn Hanssen i Klassekampen 06.10.08
  For noen uker siden fikk vi en budsjettlekkasje om at bistandsbudsjettet vil øke til 1 prosent av BNI, eller om lag 25 milliarder kr. Jeg går ut fra at vi får dette bekreftet når statsbudsjettet legges fram 7. oktober.

Søk:

Avansert søk

- Endelig 1 prosent til bistand


(Hentet fra UDs pressemeling)

For første gang setter Norge av 1 prosent av nasjonalinntekta til utviklingssamarbeid. - Dette er en stor seier for verdens fattige, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

I statsbudsjettet for 2009 foreslår regjeringen å sette av hele 26,2 milliarder kroner til utviklingssamarbeid. Det er 3,9 milliarder kroner mer enn i 2008. Dermed når Norge for første gang målet om å gi 1 prosent av vår bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand. 

- Nå har vi lagt lista for framtidas regjeringer. Samtidig som vi øker til 1 prosent har vi fullt fokus på hvordan bistand kan virke bedre. Vi legger til rette for økte private investeringer, fredsinnsats, kamp mot korrupsjon og ulovlig pengeflukt og støtter forvaltning av naturressurser, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

Regjeringen har satt av nær 90 milliarder kroner til utviklingssamarbeid i sin regjeringsperiode, og økt bistandsbudsjettet med over 9,5 milliarder kroner siden 2005. Målet om å nå 1 prosent av BNI ble satt i Soria Moria-erklæringen, og innfris i en tid der finanskrisa har økt frykten for at det blir mindre penger til bistand og miljøinnsats. 

- Dette setter et eksempel som blir lagt merke til internasjonalt. Norge og Sverige er nå de eneste landene i hele verden som setter av en så stor andel for å hjelpe verdens fattige, sier Solheim. 

Budsjettet innebærer en historisk høy satsing på klimarettet bistand. 

- Det er de fattige som blir hardest rammet av klimaendringene. En skikkelig miljøsatsing er avhengig av utvikling for de fattigste, sier Solheim. 

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.