Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Revidert utviklingsbudsjett 2008

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen har lagt fram i dag, foreslås en tilleggsbevilgning på 225 millioner kroner for å redusere avskogingen i utviklingsland, men nesten 250 millioner omdisponeres for dekke økte utgifter til flyktninger i Norge. Det rammer de fleste andre områder, herunder bistand til Afrika og tiltak for kvinner og likestilling. Og statsministerens flaggskip, GAVI, skal bli egen stiftelse.
Torsdag 15. mai 2008
Linker oppdatert: Mandag 19. mai 2008

- Øremerker nye millioner for å redde skog, er tittelen på UDs pressemelding om revidert nasjonalbudsjett (les mer her), men miljøorganisasjonene er på ingen måte imponerte. - Norge skuffer verden, sier Regnskogsfondets Lars Løvold til VG (les mer her), som forklarer det slik:

"Bali, desember 2007: Norge lover verden tre milliarder regnskog-kroner hvert år. Oslo, mai 2008: Norge gir 400 millioner til regnskogene."

I en felles pressemelding fra Regnskogsfondet og Norges Naturvernforbund sier Naturvernforbundets Lars Haltbrekken (les mer her):

"Vi forventer at det fortsatt skal brukes totalt 15 milliarder kroner til regnskogsbevaring, slik Norge lovte på Bali. For å unngå usikkerhet rundt spørsmålet om pengene kommer bør regjeringen sette av 15 mrd i et fond som det kan brukes av i de fem kommende årene. For at den norske skogsatsingen skal få maksimal effekt for klimaet, er det viktig å komme i gang raskt. Erfaringer som høstes i løpet av det kommende året vil være et svært verdifullt grunnlag for arbeidet med en ny internasjonal klimaavtale. Dersom det kommer viktige prosjekter i løpet av året, forventer vi at det gjøres penger tilgjengelig slik at ikke regjeringens manglende budsjettsatsing blir et alvorlig hinder i det internasjonale klimaarbeidet." 

Norges fem største humanitære organisasjoner; Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen, krever på sin side - i en felles pressemelding - at pengene til regjeringens miljøsatsing ikke må tas fra bistandsbudsjettet (les mer her), slik også KrFU-leder Kjell Ingolf Ropstad uttrykte bekymring for i går (les mer her).

I denne omgang er det imidlertid ikke regnskogen, men økte utgifter til mottak av flyktninger i Norge, som "stjeler" penger fra utviklingstiltak i Sør. I det reviderte budsjettet redegjøres det for at antall flyktninger i stalige asylmottak har økt mer enn antatt og at det er behov for økte bevilgninger til bl.a.:

 • mottak av flyktnininger
 • mindreårige asylsøkere
 • norskopplæring
 • grunnopplæring av barn og unge i asylmottak og
 • bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere.

Regjeringen forslår bevilgningen til dette formål økt med nærmere 250 millioner kroner, som OECDs utviklingskomitte (DAC) godkjenner som offentlig utviklingshjelp. Endringene i OECDs regelverk kom på 1990-tallet og har blitt fulgt opp i praksis av skiftende regjeringer i Norge, til tross for at det har vært omstridt (les mer her).

De økte utgiftene til flyktninger i Norge dekkes inn ved reduksjoner i bevilgningene til en lang rekke andre områder, som bistand til Afrika (kuttes med kr. 70 mill.), næringsutvikling (kuttes med kr. 25 mill.), overgangsbistand (kuttes med kr. 36 mill), fred, forsoning og demokrati (kuttes med kr. 19.5 mill) og kvinner og likestilling (kuttes med kr. 16,5 mill).

- Det reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt frem i dag, er en skandale for regjeringens såkalte satsing på kvinner og likestilling i utviklingssamarbeidet, sier leder i FOKUS, Martha Rubiano Skretteberg (les mer her).  

Blant de postene som forslås økt i det reviderte budsjettet er:

 • Bistand til Afghanistan (økes med kr. 50 mill)
 • Fredskorpset (økes med kr. 10 mill) og
 • Clinton-stiftelsen (økes med kr. 12 mill).

I budsjettet foreslås dessuten en omdisponering i støtten til Verdensbanken, der Norges årlige bidrag reduseres med kr. 31. mill og overføres til tiltak som samfinansieres, bl.a. for å øke støtten til Verdensbankens arbeid med fattigdomsanalyser og sosiale konsekvensutredninger.

Avslutningsvis i det reviderte budsjettet redegjøres det for at endringer i Den globale vaksinealliansen (GAVI) og Det globale fondet for bekjempelse av aid, tuberkulose og malaria. GAVI har vært og er et av statsminister Jens Stoltenbergs flaggskip, men har også vært omstridt, bl.a. p.g.a. samarbeidet med Bill Gates og etablering av nye organer på siden av og utenfor FN-systemet (les mer her). Av det reviderte budsjettet framgår det nå at den formelle tilknytningen til FN vil bli ytterligere svekket:

"Den globale vaksinealliansen (GAVI) og Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria arbeider begge med å etablere seg som selvstendige stiftelser registrert i Sveits med status som internasjonale organisasjoner. De administrative ordningene hvor UNICEF og WHO er vertskap for fondene er ikke lenger hensiktsmessige gitt deres størrelse, belastning på vertskapsorganisasjonene og behovet for mer effektiv styring i møte med stadig større og mer komplekse oppgaver."


Aktuelle lenker: 

Uttalelser og pressemeldinger fra frivillige organisasjoner:

 • Regjeringen svikter Afrika, av Rikke Bekkevold, Atlas-alliansen 16.05.08
  Mindre penger til de fattigste i Afrika og mer penger til Afghanistan. Funksjonshemmede og syke i Afrika er blant taperne i revidert statsbudsjett.
 • Siste: Solheim lover 15 milliarder til regnskog!, Norges Naturvernforbund 16.05.08
  Miljøvernminister Erik Solheim lover nå at Norge vil bruke totalt 15 milliarder kroner på regnskogsbevaring i løpet de kommende fem år, selv om det bare er bevilget 225 millioner til dette i revidert nasjonalbudsjett. - Gode signaler, sier Regnskogfondet og Naturvernforbundet.
 • Tar fra Afrika, Kirkens Nødhjelp 15.05.08
  I revidert nasjonalbudsjett tar regjeringen fra bistand til Afrika for å dekke opp for økte utgifter til flyktningtiltak i Norge og økt sivil innsats i Afghanistan.
 • Regnskogsatsing snubler på startstreken, pressemelding fra Norges Naturvernforbund og Regnskogfondet 15.05.08
  Naturvernforbundet og Regnskogfondet leter forgjeves etter den lovede storsatsingen på regnskogsbevaring i revidert nasjonalbudsjett. Organisasjonene er skuffet over at regjeringen ikke følger opp egne løfter og klimaforliket i Stortinget.
 • Regjeringen svikter kvinner i sør, pressemelding fra FOKUS 15.05.08 
  - Det reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt frem i dag, er en skandale for regjeringens såkalte satsing på kvinner og likestilling i utviklingssamarbeidet, sier leder i FOKUS, Martha Rubiano Skretteberg. I budsjettet kuttes kvinnebevilgningen over Utenriksdepartementets budsjett med 16,5 millioner kroner.
 • Krever egne midler til klima, Redd Barna 15.05.08
  Norges fem største humanitære organisasjoner - Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen - har gått sammen om en felles pressemelding. Der krever de at pengene til regjeringens miljøsatsing ikke må tas fra bistandsbudsjettet.

Medieklipp:

 • Politisert bistand, Kommentar av Elin Enge og Trine Riis-Hansen i Dagbladet 19.05.08
  Regjeringens beslutning om å ta midler fra områder i Afrika og Asia hvor Norges interesser er av rent humanitær art og overføre dem til Afghanistan, hvor Norge har militære, strategiske interesser, reflekterer en politisering av norsk bistand som vi er svært kritiske til.
 • Sommerfeldt refser Afrika-kutt, Vårt Land 16.05.08
  Mer til regnskogtiltak og flyktninger i Norge, mindre til Afrika.
 • Regnskogfondet: - Norge skuffer verden, VG (Nett) 15.05.08
  Bali, desember 2007: Norge lover verden tre milliarder regnskog-kroner hvert år. Oslo, mai 2008: Norge gir 400 millioner til regnskogene.
 • – Uverdige bistandstriks, Vårt Land 15.05.08
  KrFU-leder Kjell Ingolf Ropstad frykter utviklingsminister Erik Solheim vil bruke «uverdige» triks for å nå regjeringens bistandsmål.

Tidligere nyhetssaker om budsjettet på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

UDs pressemelding om revidert nasjonalbudsjett:


Regjeringen vil bruke 400 millioner kroner på satsingen mot avskoging i år.

Regjeringen trapper opp klima- og skogsatsingen og foreslår en ekstrabevilgning i revidert nasjonalbudsjett for 2008. 

- Vi setter av nye 225 millioner kroner for å redusere avskogingen i utviklingsland. Satsingen kommer dermed opp i totalt 400 millioner kroner i år, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

Avskoging og skogforringelse i utviklingsland står for rundt 20 prosent av de globale utslippene av klimagasser. Dette er første steg i Norges tiltak mot avskoging i utviklingsland. Norge annonserte dette på klimakonferansen på Bali i desember i fjor.  

Det første samarbeidsprosjektet i regjeringens skogsatsing ble inngått med Tanzania i april, under statsministerens besøk. I tillegg er vi i dialog med Brasil og Kongo. 

Hovedformålet med satsingen er å redusere de store utslippene. En forutsetning for å lykkes med dette er å få på plass gode måle- og arbeidsmetoder. Norge vil derfor bidra til å bygge kompetanse og utvikle slike metoder fram mot nye klimaforhandlinger i FN. 

Satsingen blir finansiert gjennom en økning i bistandsbudsjettet. 

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.