Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Det rødgrønne utviklingsbudsjettet 2009

- Stor økning til regnskog, kvinner og utdanning, heter det i UDs pressemelding om statsbudsjettet for 2009, men den største "budsjettvinneren" på bistandsbudsjettet er flyktningetiltak i Norge. Målet om 1% til bistand innfris, men kanskje ikke for første gang?
Tirsdag 07. oktober 2008
Linker oppdatert: Torsdag 09. oktober 2008

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)

I sin pressemelding om statsbudsjettet for 2009 redegjør UD for regjeringens satsingsområder neste år, da bistandsbudsjettet forslås økt med hele 3,9 milliarder kroner. Satsingsområdene er i følge UD (les mer her):
 • Skogsatsinga
 • Ren energi
 • Utdanning
 • Kvinner og likestilling
 • Frivillige organisasjoner

En gjennomgang av budsjettet (les mer her) viser da også en stor satsning på "miljø og bærekraftig utvikling mv", med en økning på på drøyt 1,5 milliarder kroner. Den største budsjettvinneren er imidlertid "flyktningetiltak" i Norge, der det foreslås en enda større økning: 1,548 milliarder kroner. Budsjettet bekrefter dermed forhåndsvarslet i siste nummer av Norads magasin Bistandsaktuelt (les mer her):

"Asylstrøm vil kunne sluke deler av økningen i bistandsbudsjettet."

Dette har blitt muliggjort av en endring på 1990-tallet i OECD/DACs regler for hva som kan godkjennes som bistand og som skiftende regjeringer under sterk kritikk har praktisert (les mer her).

Ut over disse to hovedpostene har økningen i bistandsbudsjettet på 3.9 milliarder kroner i hovedsak blitt fordelt til Afghanistan (opp 250 millioner kroner) og Midt-Østen (opp 225 millioner kroner).

I statsbudsjettet for 2009 innfrir regjeringen omsider målet fra Soria Moria-erklæringen om 1% av bruttonasjonalinntekten til bistand og i en pressemelding fra UD sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (les mer her):

"For første gang setter Norge av 1 prosent av nasjonalinntekta til utviklingssamarbeid."

I Norads oversikt over "milepæler i norsk bistand" (les mer her) står det imidlertid at Norges bistand i 1982, under regjeringen Willoch, for første gang var på mer enn 1 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP). Selv om beregningsmåten siden 1982 har blitt endret (fra BNP til BNI), spørs det likevel om dagens rødgrønne regjeringen kommer bedre ut enn regjeringen Willoch i 1982 dersom en trekker fra de to "bistandsmilliardene" til flyktningetiltak i Norge.


Aktuelle lenker:

Pressemeldinger fra Utenriksdepartementet

Tidligere budsjettsaker på rorg.no:

Medieklipp:

 • Rekordøkning til miljø og bistand, Aftenposten 07.10.08
  For første gang blir bistandsbudsjettet på én prosent av BNP.
 • 1% i en global krisetid, kronikk av Halle Jørn Hanssen i Klassekampen 06.10.08
  For noen uker siden fikk vi en budsjettlekkasje om at bistandsbudsjettet vil øke til 1 prosent av BNI, eller om lag 25 milliarder kr. Jeg går ut fra at vi får dette bekreftet når statsbudsjettet legges fram 7. oktober.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.