Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ulikhet på den globale dagsorden i 2014

Økende ulikhet og sosial uro bekymret i fjor ikke bare tidligere utviklingsminister Heikki Holmås (SV). Han fikk på tampen med seg Verdensbanken (ifølge DT), paven kom på banen og nå står økende inntektsulikhet og arbeidsledighet på dagsorden også på Verdens økonomisk forum. Denne uka møtes forumet i Davos og Roberto Bissio i Social Watch håper "proteståret 2013" vil bli et vendepunkt.
Mandag 20. januar 2014
Linker oppdatert: Lørdag 01. februar 2014

- 2013 ble nok et godt år for menneskene på jorden, skrev CIVITA-leder Kristin Clemet i en nyttårskommentar i Dagsavisen (nye meninger). Hun viste til et blogginnlegg av Zack Beauchamp på bloggstedet Thinkprogress i desember. Beauchamp listet opp fem viktige grunner til at 2013 i følge forfatteren så langt er det beste, herunder at "det er færre som er ekstremt fattige, og menneskene opplever mer lykke". I en kronikk i VG fremhever også utenriksminister Børge Brende (H) framskritt på dette feltet i lys av FNs tusenårsmål:

"700 millioner mennesker er løftet ut av ekstrem fattigdom."

Tja, dette er muligens et eksempel på statsmannen Benjamin Disraelis påstand om at det finnes tre typer løgn: "løgn, forbannet løgn og statistikk"?

I heftet "Fattig og rik i samme verden -  Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på?" mener Tore Linne Eriksen det er påfallende at det er den aller laveste grensen for "ekstrem fattigdom", den på 1,25 USD om dagen, som oftest brukes som internasjonal standard, slik som i FNs tusenårsmål, og som ofte gjengis av norske politikere og i offisielle dokumenter. I sitt hefte har han valgt å bruke 2,5 USD for "å gjøre det enda klarere hvor mange det er som har et forbruk som de aller fleste vil regne som ekstremt lavt":

"Ifølge Verdensbankens statistikk lever nærmere 3,1 milliarder mennesker på under 2,50 USD, noe som er hele 1 700 millioner flere mennesker enn om vi bruker grensa på 1,25 USD."

Opplever menneskene mer lykke? Beauchamp viser til økonomisk vekst og økt bruttonasjonalprodukt (BNB) i mange land som uttrykk for det, mens andre er bekymret for fordelingen. "Afrikas 99%" var tittelen på en rapport om dette fra Fellesrådet for Afrika i fjor og en ny studie fra Society for International Development (SID) om utviklingen i Øst-Afrika ble nylig presentert slik i Aftenposten:

"De rikeste spiser opp all veksten."

Det var vel nettopp dét tidligere utviklingsminister Heikki Holmås (SV) hadde i tankene da han i april i fjor la fram stortingsmeldingen "Dele for å skape" med å sitere Nobelprisvinneren Joseph Stiglitz: "Trickle Down er non-sense". Sist høst fikk de begge følge av pave Frans, som i sin første apostoliske formaning gikk hardt ut mot "tricke down":

"Denne påstanden, som aldri har blitt bekreftet av fakta, uttrykker en naiv tillit til godheten til dem som har økonomisk makt."

Og slike forhold er bare én av årsakene til at Initiative for Policy Studies (IPS) ved Colombia-universitet i New York sist høst kunne legges fram en rapport som viste klar økning i antall protester rundt i verden. Tidsskriftet The Economist registrerte det samme sist sommer og kom på lederplass med denne advarselen:

"En bølge av sinne feier gjennom verdens byer. Pass opp, politikere!"

- Gapet mellom fattig og rik bekymrer mest

I desember kunne utenriksminister Brende (H) fortelle at Norge vil bidra med 3,1 milliarder kroner til Verdensbankens internasjonale utviklingsfond (IDA) og dermed øke sitt bidrag med 18% sammenlignet med forrige 3-årsperiode. I følge tidsskriftet Development Today (DT) var imidlertid dette tidligere statsminister Jens Stoltenbergs (A) "julegave" til Verdensbanksjefen Jim Young Kim. Bakgrunnen var den rødgrønne regjeringens fokus på fordeling, som Stoltenberg blant annet understreket i FN på toppmøtet om tusenårsmålene i 2010 og utviklingsminister Holmås (SV) satte fokus på med stortingsmeldingen "Dele for å skape" i fjor. De to hadde i følge DT lovet Kim økt norsk støtte om Verdensbanken økte sitt fokus på omfordeling og ulikhet. Gjennombruddet skal ha kommet dagen før regjeringsskiftet i Norge, da Verdensbanken ikke bare skal ha besluttet å måle inntektsveksten for de 40% fattigste, men også utviklingen for denne gruppen sammenlignet med et gjennomsnitt av befolkningen. Til DT uttalte Holmås:

"Vi oppnådde mer enn vi hadde håpet."

Om det var Stoltenberg, Holmås, The Economist eller andre som vekket Verdens økonomisk forum vites ikke. Deres rapport Outlook on the Global Agenda 2014 fra november i fjor konkluderte uansett at "inntektsgapet og arbeidsledigheten vil dominere den internasjonale dagsorden i 2014" og en ny rapport (Global Risks 2014) ble sist uke presentert slik på NRK nyheter:

"Gapet mellom fattig og rik bekymrer mest."

Onsdag møtes forumet på sitt årlige møte i Davos og der vil både vår nåværende og forrige utenriksminister være til stede. "Aftenposten innsikt" skrev forrige uka om forumet som et "nettverk for de rike og mektige", men overfor NTB avviser utenriksminister Brende dette:

"Jeg har aldri sett på det som det. Verdens økonomiske forum er stedet for å skape viktige partnerskap mellom næringsliv, det sivile samfunn og myndigheter." 

Og tidligere utenriksminister Espen Barth Eide (A), som etter valget sist høst byttet arbeidssted med Brende, uttalte slik til ABC nyheter tidligere i år:

"Verdens økonomiske forum et godt sted for en sosialdemokrat."

- Utjevning av ulikhet er ikke en «venstreagenda», en snikende sosialisme innført under dekke av å være utviklingsfremmende, konkluderte Benedicte Bull ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo i en kommentar i Morgenbladet etter stortingsvalget sist høst. Hva deltakerne på årets samling i Davos vil gjøre med inntektsulikhet og arbeidsledighet gjenstår å se.

2013 et vendepunkt?

Roberto Bissio, som i en årrekke har ledet det internasjonale nettverket Social Watch for å holde verdens regjeringer og FN til ansvar for sine utviklingsløfter, er blant de som med interesse leste rapporten om World Protests 2006-2013, fra Initiative for Policy Studies (IPS). I en kommentar med tittelen "Proteståret 2013" konkluderte han slik:

"Nesten fire av ti protester fikk i noen grad tilfredsstilt deler av sine krav. Men "smitteeffekten" av eksemplene og den manglende tilfredsstillelsen av suget etter reelt demokrati og økonomisk rettferdighet vil sannsynlig bidra til ytterligere bevegelser. Året som til slutt fører dette inn i historien til verdens revolusjoner kan godt bli 2014."


Aktuelle lenker:

Noen aktuelle rapporter:

Noen aktuelle internasjonale kommentarer:

 • The Great Malaise Drags On, by Joseph E. Stiglitz for Project Syndicate 05.01.14
  There’s something dismal about writing year-end roundups in the half-decade since the eruption of the 2008 global financial crisis. Yes, we avoided a Great Depression II, but only to emerge into a Great Malaise, with barely increasing incomes for a large proportion of citizens in advanced economies. We can expect more of the same in 2014.
 • The legacy of 2013, by Roberto Savio, the Other News 27.12.13
  At this time of hope for what the new year may bring, it would be useful to look at the legacy we carry with us from the year we leave behind. It was a year full of events – wars, rising social inequality, unchecked finance, the decline of political institutions, and erosion of global governance.
 • 2013: The year of protest, Roberto Bissio, Social Watch 18.12.13
  Was 2013 one of these years that history will remember as turning points? Statistics say that this is indeed the case. In a study titled "World Protests 2006-2013" Isabel Ortiz from Columbia University and Sara Burke, from the Friedrich Ebert Stiftung in New York, record and analyze strikes, demonstrations, rallies, riots, road blockages, occupations and other protest actions in almost ninety countries worldwide.
 • The march of protest, editorial in the Economist 29.06.13
  A wave of anger is sweeping the cities of the world. Politicians beware.

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Frihet som økonomisk sikkerhetsnett, debatt av Kalle Moene i Dagens Næringsliv 01.02.14
  Økonomisk frihet blir ikke et middel til fremgang og effektivitet dersom den er reservert for de få. Frihet er dessuten mye viktigere enn effektivitet. I dag trues friheten av den store ulikhetskrisen i verden.
 • Ulikheten, lederkommentar i Vårt Land 24.01.14 (ikke på nett)
  Det har vært en skepsis de senere årene når det gjelder politikernes mulighet til å skape mindre ulikhet i samfunnet. Samtidig har mange politiske tiltak hatt som bieffekt å øke ulikheten. Kan de rike og mektige i Davos få politikerne til i det minste å ta et større ansvar for å begrense ulikheten?
 • Slik vinner de klassekrigen, Klassekampen 24.01.14 (ikke på nett)
  50 industrimagnater leder angrepet på Europas velferdsstater. The European Round Table of Industrialists utnytter krisa og kontaktnettverk til å forme kontinentet i sitt bilde. Verdens og Europas eliter er samlet til Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos. Der er også representanter for The European Round Table of Industrialists (ERT), næringslivslobbyen som de siste årene har demonstrert at de er en av Europas aller mektigste interesseorganisasjoner.
 • Solberg på høygir i Davos, Aftenposten 24.01.14
  - Dette er en effektiv møteplass, sa statsminister Erna Solberg da hun torsdag formiddag innledet et hektisk møteprogram på World Economic Forum i Davos.
 • Jakter på nettverk i Davos, Aftenposten 24.01.14
  Erna Solberg tar sine første steg på den store internasjonale parketten på World Economic Forum i Davos, som statsminister, vel å merke. Det er nesten som å hoppe etter Wirkola.
 • Har hastverk med å nå tusenårsmålene, Nationen (NTB) 24.01.14
  Verden har 700 dager igjen på å nå tusenårsmålene. Hver dag teller, sier statsminister Erna Solberg.
 • Refser dansen rundt gullkalven, Vårt Land 23.01.14 (ikke på nett)
  Noe er i ferd med å skje når det pågående Verdens økonomiske forum i Davos peker på økende global ulikhet som en av de største farene verden står overfor. En rapport fra Oxfam belyser den dramatiske utviklingen: De 85 rikeste menneskene i verden eier nå like mye som den fattigste halvdelen av klodens befolkning. Sosial uro og svekket vekst er blant faremomentene.
 • 85 mennesker er like rike som halve klodens befolkning, Stavanger Aftenblad 23.01.14
  Verdens 85 rikeste personer kontrollerer nå like mye rikdom som halve verdens befolkning. Mange av dem er i Davos denne uken.
 • Krisens arv på toppenes bord i Davos, Nationen (NTB) 23.01.14
  Det er ikke lenger krisestemning på Verdens økonomiske forum. Nå er det arven etter krisen som preger dagsordenen.
 • Eliten på glattisen i Davos, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 23.01.14
  Verdenseliten elsker sin møteplass i de sveitsiske alper. Men avgrunnen ned til vanlige folks liv ser ut til å bli større. Vestlige ledere greier ikke lenger å levere fremtidstro. SITAT: Hovedsaken er at det i mange land ikke er tegn til at den kolossale arbeidsledigheten går ned.
 • Sviktende eliter truer fremtiden, kommentar av Martin Wolf i Aftenposten 23.01.14 (ikke på nett)
  De dystre resultatene fra elitenes svikt er ikke overraskende. Det er en implisitt avtale mellom elitene og folket: førstnevnte beholder privilegier og godene med makt og eiendom, de andre får sikkerhet og en grad av velstand tilbake. Hvis elitene svikter, risikerer de å bli erstattet. Utskiftingen av sviktende økonomiske, byråkratiske og politiske eliter er alltid lunefull. Men, i et demokrati, skjer byttingen i det minste raskt og ryddig. Med despoter er overgangen vanligvis treg og nesten alltid blodig.
 • Dette er ikke en rikmannsklubb (WEF), Dagbladet 23.01.14
  - Det er et globalt forum. For alt, ja, alt jeg er interessert i, kan jeg snakke om her, sier Eide. Årets Davos-tema er ulikhet. Det handler ikke bare om økonomi, men også om utdanning, likestilling, helse, klima.
 • Davos fra A til Å: Pianobar, champagne, fondue og islagte fortau, Dagens Næringsliv 23.01.14
  2500 personer møtes i dag i Davos for den 44. utgaven av World Economic Forum. Pianobar, champagne, fondue og islagte fortau er noe av det som venter dem.
 • Det kan bli NM i verdensledelse i Davos, VG Nett 23.01.14
  Erna Solberg versus Jens Stoltenberg. Begge har fått sentrale verv av FN for å redde kloden fra - henholdsvis fattigdom og forurensning. I Davos skal de begge profilere seg.
 • Grotesk ulikhet truer verden, Vårt Land 22.01.14
  Verdens 85 rikeste mennesker eier nå like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning til sammen.
 • Erna bør holde seg unna Davos, NRK nyheter 22.01.14
  – Statsminister Erna Solberg bør ikke drive samrøre med de rike i Davos, sier Mímir Kristjánsson i Manifest Analyse.
 • Dette frykter verdens toppledere, Dagens Næringsliv 22.01.14
  Over halvparten frykter at eget selskap involveres i korrupsjon, viser fersk undersøkelse. Sjekk hvor frykten er størst - og minst.
 • Finanskrisens arv på toppenes bord i Davos, Dagens Næringsliv (NTB)
  – Den verden man arver, verden etter finanskrisen, er svært forskjellig fra den før krisen. Ett av de overordnede temaene her er bekymringen for en kraftig vekst i forskjellene, sier Eide til NTB fra Davos.
 • Stor risiko for økt sosial uro i verden, Bistandsaktuelt 21.01.14
  Oxfam er bekymret for gapet mellom rik og fattig i ny rapport: 85 krøsuser eier det samme som halvparten av verdens befolkning til sammen. Men verken Høyre eller Frp prioriterer kampen mot ulikhet. Faren for økt sosial uro øker, mener Norsk Folkehjelp.
 • Forskjellene mellom fattige og rike blir stadig større viser en ny rapport, NRK P2 (Dagsnytt 18) 21.01.14
  Dax 18 intervjuer Benedicte Bryneid Hansen i Attac og Eirik Løkke i Civita om Oxfam-rapport og Davos.
 • Davos-elitens superbrekk, Klassekampen 21.01.14
  Verdens 85 rikeste enkeltpersoner kontrollerer like mye rikdom som halve verdens befolkning, ifølge en ny Oxfam-rapport. Ulikheten er et resultat av målrettet eliteinnsats.
 • Verdens 85 rikeste har like mye penger som halvparten av verdens befolkning, NRK nyheter 21.01.14
  Med en samlet formue på 1 billion har verdens 85 rikeste like mye å rutte med som de 3,5 milliarder fattigste har til sammen.
 • Her samles verdenseliten (Davos), E24 20.01.14
  Erna Solberg skal debattere Bill Gates, mens norske næringslivsledere skal mingle med verdenseliten. På onsdag starter World Economic Forum i Davos.
 • Toppene samles i Alpene, NRK nyheter 20.01.14
  Alpebyen Davos settes igjen på hodet når politikere og næringslivstopper skal på Verdens økonomiske forum denne uken. For Børge Brende blir det gjensyn med gamle tufter.
 • Gapet mellom fattig og rik bekymrer mest, NRK nyheter 17.01.14
  Det økende gapet mellom de fattige og de rike borgerne er den største risikofaktoren for den globale økonomien i årene som kommer, slår World Economic Forum fast i sin årlige risikoanalyse.
 • Nettverk for de rike og mektige, Aftenposten (innsikt) 16.01.14 (ikke på nett)
  De uformelle kontaktene i World Economic Forum er uvurderlige for samfunnstoppene. Snart samles 2500 av dem i Davos.
 • Ökande klyftor växande hot, IPS/Omvärlden (SIDA)15.01.14
  Växande inkomstskillnader kan utgöra ett stort hot mot den sociala stabiliteten i många länder runt om i världen under det kommande året. Det visar en ny rapport från Världsekonomiskt forum.
 • Vår misnøyes vinter, Verdensmagasinet X 15.01.14
  De siste halvåret har vært turbulent i Brasil, men selv om massedemonstrasjonene som preget landet i juni og juli har dabbet av, kan de skje igjen.
 • Sosial uro? Den forbyr vi bare, kommentar av Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad 12.01.14
  Flere europeiske land forsøker å forby sosial uro. Når man ikke kan løse krisen, er det nest beste åpenbart å sørge for at det blir straffbart å protestere mot konsekvensene av den.
 • Vi kan utrydde ekstrem fattigdom, kronikk av Børge Brende i VG 12.01.14
  Tusenårsmålene fra FN-toppmøtet i 2000 er en av verdensorganisasjonens største suksesser. De har bidratt til å mobilisere politisk støtte, penger og partnerskap for store fremskritt i sosial og økonomisk utvikling. 700 millioner mennesker er løftet ut av ekstrem fattigdom. Andelen kvinner som dør i barsel, er nesten halvert. Det samme er antallet barn uten skolegang.
 • Intervju med Dambisa Moyo, Hans Brattskar m.f., Verden på lørdag, NRK p2, 11.01.14
 • Verdens økonomiske forum et godt sted for en sosialdemokrat, ABC nyheter 07.01.14
  Arbeiderpartipolitikeren Espen Barth Eide presenterte tirsdag verdens trusselbilder før han overtar ledelsen i en organisasjon drevet av 1000 av verdens største næringslivsaktører.
 • De rikeste spiser opp all veksten, Aftenposten 05.01.14
  Økonomien i Øst-Afrika økte med hele 83 milliarder dollar i 2011, noe som tilsvarer seks prosent. Men økonomien er ikke det eneste som vokser. Det gjør også forskjellene, både mellom landene og innenfor landegrensene.
 • Nytt godt år!, kommentar av Kristin Clemet i Dagsavisen (nye meninger) 02.01.14
  2013 ble nok et godt år for menneskene på jorden. Ifølge flere toneangivende samfunnsdebattanter og tankesmier var 2013 det beste året for menneskeheten noensinne. Selvsagt er det mange negative utviklingstrekk: En grusom borgerkrig i Syria. Mennesker som dør på flukt fra fattige og undertrykkende regimer. Naturkatastrofer som rammer hundretusener. Overvåkingsskandaler som ryster en hel verden. Klimaproblemer som forblir uløste. Millioner av mennesker som fortsatt er fattige.
 • Stoltenberg’s Christmas gift to World Bank President Jim Kim, Development Today 23.12.13
  Since resigning as Norway’s Prime Minister, Jens Stoltenberg has pushed in parliament for an increase in World Bank funding as a way of fulfilling promises his government made to World Bank President Jim Yong Kim.
 • Opprøret i vår tid, Essay av Ole-Jacob Christensen i Dagsavisen 21.12.13
  Verdens fattigdom skal løses med frihandel (jamfør den siste avtalen i WTO), klimaødeleggelsene skal stoppes ved å opprette et marked for klimaødeleggende utslipp, og de fattige i Europa og USA skal bli rike gjennom markedstilpasning (les lavere lønn og ødelagte trygdesystemer). Ideologiene er i sannhet like utslitte som på Camus‘ tid. De nedkjempede, fordi de har bevist sin udugelighet og fordi ingen lenger tror på dem, og den seirende fordi den viser seg ubrukelig til å løse vår tids store utfordringer.
 • Er paven blitt venstrevridd? kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 21.12.13
  Den nye paven vil reformere både kirken og verden og ha mer rettferdig økonomi. I den vestlige verden er det sensitivt å snakke om strukturer som årsak til sosial ulikhet.
 • Verdens heldigste land?, kronikk av Kristin Clemet i Aftenposten 20.12.13
  I de senere år har vi også hatt flaks på en annen måte: Mens mange andre land har opplevd tilbakeslag på grunn av ubalanser i verdensøkonomien, har Norge tjent på dem, bl.a. fordi vi har kunnet kjøpe billig og selge dyrt. Knapt noe land har tjent mer på globaliseringen de senere år enn nettopp Norge.
 • Pave Frans kaster seg inn i økonomidebatten, E24 27.11.13
  Paven går hardt ut mot «trickle down»-økonomi, og fordømmer også økonomisk ulikhet, forbrukerkultur og skatteunndragelser.
 • Bistand, likhet, og nyliberal dårskap, kronikk av Benedicte Bull i Morgenbladet 24.10.13
  Utjevning av ulikhet er ikke en «venstreagenda», en snikende sosialisme innført under dekke av å være utviklingsfremmende. Det har latinamerikanerne skjønt, og det bør ikke sitte så langt inne for vår nye regjering heller.

Søk:

Avansert søk

Opprøret i vår tid


"Verdens fattigdom skal løses med frihandel (jamfør den siste avtalen i WTO), klimaødeleggelsene skal stoppes ved å opprette et marked for klimaødeleggende utslipp, og de fattige i Europa og USA skal bli rike gjennom markedstilpasning (les lavere lønn og ødelagte trygdesystemer). Ideologiene er i sannhet like utslitte som på Camus‘ tid. De nedkjempede, fordi de har bevist sin udugelighet og fordi ingen lenger tror på dem, og den seirende fordi den viser seg ubrukelig til å løse vår tids store utfordringer."

Utdrag fra Ole-Jacob Christensens
essay i Dagsavisen 21.12.13 

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.