Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Afrikas 99%

Afrika er ikke hva det var: et vedvarende fattig, kriserammet og hjelpetrengende kontinent. Den økonomiske veksten har kommet til Afrika og med den endrer både våre og afrikaneres egne Afrikabilder seg. Afrikaunionen (AU) har med nyvunnet optimisme utropt 2013 til året for pan-afrikanisme og afrikansk renessanse, men utfordringene er likevel mange. De belyses nå i en ny bok fra Fellesrådet for Afrika: Afrikas 99 % - økonomisk vekst, ulikhet og protest.

Tirsdag 04. juni 2013
Linker oppdatert: Onsdag 05. juni 2013

På det afrikanske toppmøtet i Addis Abeba i Etiopia i slutten av mai feiret afrikanske statsledere at det er 50 år siden Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU) og etterfølgeren Afrikaunionen (AU) ble etablert. I sin åpningstale sa Hailamariam Dessalegn, statsminister i Etiopia og formann for Afrikaunionen, blant annet:

"Tidligere generasjoner har ofret enormt mye for å frigjøre kontinentet fra undertrykking og gi det afrikanske folket tilbake sin verdighet. Ansvaret som hviler på dagens og fremtidens generasjoner er å skape et kontinent uten fattigdom og konflikt, der innbyggerne har mellominntektsstatus."

- Dette er Afrikas tid, sa lederen for AU-kommisjonen, Nkosazana Dlamini-Zuma, og Afrikaunionen har utropt 2013 til året for pan-afrikansme og afrikansk renessanse med dette hovedbuskapet:

"Ett Afrika for velstand og fred."

- Afrika er et nytt sted, sa Nigerias finansminister Ngozi Okonjo-Iweala under vårmøtene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) i april og utdypet det slik:

"For første gang er vi i stand til å bidra til global vekst."

Dét er det nye bildet av Afrikas vekst vi møter i nyhetene i dag, men det er ikke hele bildet. Fellesrådet for Afrika (og tidligere Fellesrådet for Sørlige Afrika), som har fulgt Afrikas utvikling i snart 50 år, lanserte sist uke den nye boka "Afrikas 99% - økonomisk vekst, ulikhet og protest" slik:

"... en bok som belyser og forklarer sammenhenger som i altfor stor grad har unnsluppet medias, investorers og publikums oppmerksomhet." 

Afrikas 99%

Økonomisk vekst alene skaper ikke utvikling, slik regjeringen har lagt til grunn i den såkalte "fordelingsmeldingen" som nå ligger til behandling i Stortinget og slik debatten her hjemme den siste tiden om Angola og Statoils virskomhet der har vist. Dette var også noe av bakteppet for Fellesrådets nye bok:

Noe av motivasjonen for Fellesrådets nye bok er å være en reaksjon på et paradigmeskifte i omtalen av det afrikanske kontinentet de siste par årene. Fra å ha vært beskrevet som et håpløst kontinent, kjennetegnet av fattigdom, krig, sult og sykdom, har en ny diskurs om økonomisk vekst og større grad av politisk stabilitet fått et bredt fotfeste i de siste årenes fortellinger fra Afrika. På topp-ti lista over land med størst økonomisk vekst i verden er sju afrikanske, kontinentets samlede BNP har vokste med mer enn 50 prosent mellom 1999 og 2009, og i 2011 passerte verdien av Afrikas økonomier Indias. Med slike lyse prognoser som bakteppe lokkes stadig flere investorer til kontinentet, og trenden forsterkes.

Under overflaten tvinger imidlertid en helt annen historie seg fram. Om lag 80 prosent av Afrikas befolkning kan karakteriseres som mer eller mindre fattige. Nesten halvparten tjener mindre enn 1,25 dollar om dagen. Bare 28 prosent har jobber med stabil inntekt. Med andre ord, den økonomiske veksten har ikke kommet folk flest til gode. Tvert i mot har forskjellene mellom fattige og rike økt dramatisk i flere av landene med størst økonomisk vekst.

En justert versjon av bokas innledning sto på trykk i siste utgave av ukeavisa Ny Tid, der Fellesrådets Sigrun Johnstad innledet slik:

"De siste par årene er det blitt populært å snakke om den økonomiske veksten i Afrika. Men færre ser på hvordan veksten fordeles." 

Fra afropessimisme til afrooptimisme

- Vi har konstruert et ensidig bilde av Afrika som et kriserammet kontinent som vi må hjelpe. Dette må endres, skrev tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) i en kronikk i Dagbladet i 2007. Blant de norske organisasjonene som særlig har jobbet med nettopp dét er Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), som samme år drev kampanjen "Vårt bilde av Sør" med fokus på Afrika og begrunnet den slik:

"Å være kritisk til det inntrykket av Sør som skapes av vestlige aktører er viktig for å oppnå endringer i holdninger og handlinger i Nord, som igjen er medvirkende premisser for frigjøring i Sør."

De har senere fulgt opp dette arbeidet med kritisk blikk på blant annet den årlige TV-aksjonen på NRK og ikke minst parodivideoen "Radi-Aid" som gikk verden rundt på youtube sist vinter. Den voldsomme oppmerksomheten rundt denne videoen var kanskje indikator på at tiden for å endre våre Afrikabilder var overmoden, men svinger pendelen nå for langt andre veien?

- Norske bedrifter vil tjene seg rike i Afrika, kunne Aftenposten rapportere i oktober ifjor og i et innegg i Dagsavisen (nye meninger) innledet Ola Nafstad og Kjell Roland i Norfund slik om "fordommer om Afrika":

"Afrika beskrives som nødens og korrupsjonens kontinent, en forestilling som holdes i live av NGO-er og andre som trenger elendighetsbeskrivelser for å samle inn penger. Vårt budskap er motsatt."

De fikk svar fra Magnus Flacké og Sigrun Johnstad i Fellesrådet for Afrika, som under tittelen "investorenes skjønnmaling" blant annet skrev: 

"Vi er også lei av det skjeve elendighetsbildet vi altfor ofte har sett av Afrika. Samtidig registrerer vi at et nytt, og like ensidig, bilde av Afrika er i ferd med å vokse fram. Til erstatning for afropessimismen har vi fått afrooptimismen."

Kappløpet om det nye El Dorado 

Ett av bidragene i boka Afrikas 99% sto på trykk i Dagsavisen (nye meninger) sist uke, der Richard Dowden innledet slik om dagens Afrika:

"For kun få år siden ville bare det å nevne Afrika i mange London-baserte selskaper få folk til å himle med øynene. Nå snubler de i beina på hverandre i kappløpet om det nye El Dorado."

Et tidlig tegn på endring var Kinas Afrika-strategi i 2006, som ble møtt med skepsis av blant andre professor Helge Rønning ved Universitetet i Oslo, som i en kronikk i Aftenposten advarte mot "imperialisten Kina i Afrika":

"Kina har reist seg som økonomisk stormakt og øker sin innflytelse i verden. Ikke minst i Afrika rykker kineserne inn i det økonomiske liv. Overfor fattige afrikanske land utnytter Kina sin overmakt for hva den er verd."

Senere har blant andre Fellesrådet for Afrika og Slett u-landsgjelda (SLUG) bidratt til å nyansere debatten om Kina i Afrika her hjemme og istedet har også norsk næringsliv kastet seg inn i "kappløpet om det nye El Dorado". Nylig la FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan fram den årlige rapporten om framskritt i Afrika (Africa Progress Report 2013) og i en kommentar i International Herald Tribune var budskapet klart:

"Stans plyndingen av Afrika!"

- Vest-Europas andel av handelen med Afrika har falt fra 51 til 28 prosent i løpet av 30 år, skrev Frank Rossavik i Bergens Tidende i februar og beskrev den nye utviklingen slik:

"Kina, Brasil og India spiser og spiser. Kineserne henter kobber, tinn, bauxitt og hva de ellers trenger til fabrikkene i Kina – og bygger veier, broer og flyplasser for afrikanerne."

Det nye kappløpet går sin gang og nylig kunne NTB rapportere at også Japan har kastet seg på:

"Japan vil gi Afrika over 80 milliarder kroner i bistand de neste fem årene, og lover å utvikle et reelt partnerskap med det ressursrike kontinentet."

Fellesrådet for Afrikas nye bok "Afrikas 99%" kan trolig være nyttig lesing for både gamle og nye aktører i Afrika, som håper den økonomiske veksten på kontinentet også skal fremme utvikling og komme afrikanere flest til gode.


Aktuelle lenker:

Andre relevante saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Afrikaskolen - Den afrikanske union, NRK-Radioselskapet 05.06.13
 • Japan med milliardbistand til Afrika, Dagens Næringsliv (NTB) 01.06.13
  Japan vil gi Afrika over 80 milliarder kroner i bistand de neste fem årene, og lover å utvikle et reelt partnerskap med det ressursrike kontinentet.
 • Afrikas 99 prosent, kommentar av Sigrun Johnstad i Ny Tid 01.06.13
  De siste par årene er det blitt populært å snakke om den økonomiske veksten i Afrika. Men færre ser på hvordan veksten fordeles.
 • Det nye El Dorado, kommentar av Richard Dowden i Dagsavisen (nye meninger) 01.06.13
  For kun få år siden ville bare det å nevne Afrika i mange London-baserte selskaper få folk til å himle med øynene. Nå snubler de i beina på hverandre i kappløpet om det nye El Dorado.
 • Afrikas 99 %, Klassekampen (afrika.no) 31.05.13
  Afrika opplever enorm økonomisk vekst. Men i skyggen av suksesshistorien gir økende økonomisk ulikhet liv til kraftige protestbevegelser over hele kontinentet.
 • Lokomotivet bremser, Dagsavisen 31.05.13
  Veksten i Sør-Afrika stagnerer kraftig, og fortsatt uro i arbeidssektoren truer økonomien ytterligere.
 • Verden snus på hodet, kommentar av Espen Barth Eide i Dagsavisen (nye meninger) 22.05.13
  Verden gjennomgår omfattende politiske og økonomiske endringer. Asias økonomi rykker fra Vesten. USA ser mot stillehavsregionen. Afrika og Latin-Amerika har sterkere vekst enn Europa. Vårt eget kontinent preges av økonomisk tilbakegang, stigende arbeidsledighet, økende forskjeller og sosial uro. Spanjoler og portugisere strømmer til Latin-Amerika i jakt på jobber; i enkelte latinamerikanske land diskuteres det nå hvor mange europeere de egentlig har plass til. Verden snus på hodet.
 • - Afrika blir plyndret, E24 11.05.13
  Skatteunndragelser, internprising og avtaler inngått under bordet. Alt dette plyndrer Afrika for mer penger enn man mottar i bistand og utenlandske investeringer til sammen.
 • Milliarddryss skal sikre Kina innflytelse i Afrika, Dagbladet (NTB) 01.05.13
  Kina har gitt afrikanske land milliarder i bistand siden år 2000, ifølge en ny amerikansk database.
 • Vil bruke oljepenger i Afrika, ABC Nyheter 26.04.13
  KrF går inn for å bruke av deler av oljeformuen til investeringer i fattige land.
 • - Afrika kan gi verdensøkonomien et løft, Dagens Næringsliv (NTB) 22.04.13
  – Afrika er kontinentet som vil bidra til å overvinne nedgangen i veksten, sa Kameruns finansminister Alamine Ousmane Mey på en pressekonferanse under vårmøtet i Det internasjonale pengefondet (IMF) i helgen.
 • Grip mulighetene i Afrika, kommentar av Morten Pettersen, Robyn de Villiers og Eivind Fjeldstad i Dagsavisen (nye meninger) 13.04.13
  Norske bedrifter lar en gyllen sjanse til å investere i afrikanske land gå fra seg, fordi de mangler lokal kunnskap. Men med god forberedelse er det enkelt å unngå korrupsjonsfella og samtidig bidra til økonomisk vekst både for seg og for landene.
 • Kinas president på Afrika-tur, Dagens Næringsliv (NTB) 25.03.13
  Xi Jinping, som ble Kinas president for ti dager siden, innledet søndag en rundreise i Afrika med et besøk i Tanzania.
 • Over 400 norske selskaper jakter profitt i Afrika, Aftenposten 21.02.13
  - Dagens teknologi gjør at veksten i Afrika kan bli sunnere og enda kraftigere enn vi har sett i Asia de siste 20 årene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.
 • Kampen om Afrika II, kommentar av Frank Rossavik i Bergens Tidende 18.02.13
  Er Frankrikes intervensjon i Mali et tegn på at Europa melder seg på igjen i Afrika?
 • Optimisme Afrikas nye problem?, debatt av Ola Nafstad og Kjell Roland i Dagsavisen (nye meninger) 06.02.13
  Vi er helt enige med Flacke og Johnstad i at verken sjablongmessige positive eller negative bilder av Afrika er riktige; det er 54 svært forskjellige land i Afrika. Stadig flere land klarer seg bra, men noen land bidrar til å opprettholde det gamle bildet av Afrika. Afrika er dermed ikke Afrika. Gjennomgående er heldigvis bildet mye mer positivt i dag enn for 20-30 år siden som følge av økonomisk vekst og positiv demokratiutvikling.
 • Investorenes skjønnmaling, debatt av Magnus Flacké og Sigrun Johnstad Dagsavisen (nye meninger) 01.02.13
  Vi er også lei av det skjeve elendighetsbildet vi altfor ofte har sett av Afrika. Samtidig registrerer vi at et nytt, og like ensidig, bilde av Afrika er i ferd med å vokse fram. Til erstatning for afropessimismen har vi fått afrooptimismen.
 • Ensidig fra Norfund om utvikling, debatt av Torild Skogsholm og Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 01.02.13
  Sats på landbruk og kvinner. Ikke bare stor agrobusiness, men også gjennom å gjøre effektivisering tilgjengelig for millioner av småbrukere som i dag driver selvbergingsjordbruk.
 • Business inn, bistand ut?, kronikk av Petter Brubakk på NRK ytring 30.01.13
  Statoil bidrar med mer i årlige skatteinntekter til Angola enn hva Norge gir i samlet bistand til hele det afrikanske kontinent i løpet av ett år. Det sier mye om hvordan norsk næringsliv bidrar til utvikling.
 • Bilder av utvikling, debatt av Sidsel E. Aas i Dagsavisen (nye meninger) 30.01.13
  Mange norske organisasjoner tegner i dag et helt annet bilde av utvikling og utviklingspolitikk, enn det bildet av Afrika som nødens og korrupsjonens kontinent som gjennom mange tiår har vært effektivt for innsamlingsformål. Dagens organisasjoner formidler, med statlig støtte, kunnskap om utvikling som har som formål å stimulere kritisk debatt som kan styrke norsk utviklingspolitikk.
 • Fordommer om Afrika, kommentar av Ola Nafstad og Kjell Roland i Dagsavisen (nye meninger) 29.01.13
  Afrika beskrives som nødens og korrupsjonens kontinent, en forestilling som holdes i live av NGO-er og andre som trenger elendighetsbeskrivelser for å samle inn penger. Vårt budskap er motsatt.

Søk:

Avansert søk

Om Afrikas 99%:


"Selv om noen av Afrikas land er rikere enn det ser ut, har kontinentet generelt noen katastrofale tall å forholde seg til. Bare 28 prosent av dagens arbeidsstokk har jobber med stabil inntekt. Teknisk sett har Afrika - hvis det hadde vært ett land - en arbeidsledighet på 72 prosent. Hvor skal nye jobber komme fra? Ressursutvinning - det vil si gruvedrift, olje og gass - er arbeidsgivere som for tida er beryktet for å sysselsette få mennesker."

Richard Dowden i Dagsavisen (nye meninger) 01.06.13

"«Vi er de 99 prosent,» er slagordet til Occupy Wall Street-bevegelsen i USA. Det brukes for å sette søkelys på skjev fordeling og konsentrasjon av formue på få hender – den ene prosenten mot de 99. Få steder passer vel dette slagordet bedre enn på det afrikanske kontinentet, hvor noen få nå blir raskt rike, mens flertallet overhodet ikke henger med."

Sigrun Johnstad i Ny Tid 31.05.13

"Du har hørt om Indignados-bevegelsen i Spania. Occupy-bevegelsen i USA kjenner du også trolig til. Du har i alle fall ikke gått glipp av fortellingene fra den arabiske våren, det massive folkeopprøret i Nord-Afrika i 2011, i land som Tunisia og Egypt. Men visste du at det samtidig har vokst fram gigantiske og kraftfulle protestbevegelser i land etter land i Vest-Afrika og i Afrika sør for Sahara? At millioner av mennesker har fylt gatene i Nigeria i fredelige gigantaksjoner mot økonomisk urettferdighet og korrupte politikere? Eller visste du at 200.000 lærere gikk til streik i Kenya? Eller at 20 mennesker ble drept av politiet da millioner av mennesker strømmet ut i gatene i det som var historiske masseprotester mot regjeringen i Malawi?"

Rapport fra lanseringen av "Afrikas 99%" i Klassekampen 31.05.13

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.