Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

TV-aksjonen med "fordummende stereotypier av verden"

- Jeg lover at pengene fra TV-aksjonen vil bli brukt for å oppnå størst mulig effekt for verdens fattige, sa generalsekretær Marte Gerhardsen da NRK i sommer kunngjorde at TV-aksjonen 2009 vil gå til CARE. Nå reiser professor Terje Tvedt på ny kritisk debatt om den årlige TV-aksjonen, som han mener har skapt "mektige, men samtidig fordummende stereotypier av verden".
Onsdag 03. desember 2008
Linker oppdatert: Lørdag 27. desember 2008

Etter at han for mer enn ti år siden skrev pamfletten Den norske samaritan - Ritualer, selvbilder og utviklingshjelp (Gyldendal 1995) har professor Terje Tvedt gjentatte ganger bidratt til kritisk debatt om NRKs årlige TV-aksjoner. Nå har han skrevet en lengre artikkel i siste nummer av tidsskriftet Samtiden. Dagbladet har gjengitt et utdrag der Tvedt hevder at TV-aksjonen har utspilt sin rolle og bl.a. skriver (les mer her):

"NRKs TV-aksjon speiler ikke først og fremst nasjonens giverglede, derimot journalistikkens absolutte sammenbrudd og verden omskapt til kulisse for Den Gode Intensjon. TV-aksjonene har skapt mektige, men samtidig fordummende stereotypier av verden. År etter år har NRK lagd program hvor ulike lands historie, kultur og politikk er opphevet, ja retusjert, for at de skal kunne presses inn i kampanjefjernsynets todeling av verden, givere og mottakere. TV-aksjonen fortsetter ufortrødent å reprodusere et arkaisk bilde av utviklingsland og av Norges rolle i verden."

"Journalistikkens sammenbrudd" var tittelen på Tvedts kronikk på mandag.
- Det er nok å ta for hardt i", mente Dagbladet på lederplass dagen etter, men la til (les mer her):

"På den annen side er det på høy tid at det rettes et kritisk søkelys på TV-aksjonene. År etter år forsikrer programlederne at pengene som samles inn går rett til formålet, men har aldri gjennomført noen undersøkelse av kvaliteten på utviklingsprosjektene."

Ingerid Stenvold, som ledet tv-aksjonen både i 2006 og i 2007, mener Tvedt ikke treffer helt i kritikken (les mer her):

"Hundre prosent garanti for at pengene kommer nøyaktig dit de skal, kan vi aldri gi på forhånd. Men det blir gjort svært grundig arbeid og research rundt organisasjonen, og jeg er sikker på at det er så vanntett som det er mulig å få det, sier hun."

Overfor Dagbladet forsvarer pressefolk TV-aksjonen, og Per Edgar Kokkvold sier bl.a. (les mer her):

"Det er ikke ulovlig for journalister å gjøre noe samfunnsnyttig."

Men hvor samfunnsnyttige innsamlingsaksjonene er, står det strid om. SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond), som engasjerte seg etter fjorårets TV-aksjon for UNICEF, mener at TV-aksjonens billedbruk er et hinder for langsiktig utvikling i Afrika. I en kronikk i ukeavisa Ny Tid sist vår utypet SAIHs informasjonskonsulent Sindre Olav Gryt-Edland det slik (les mer her):

"SAIH mener at misoppfatninger om afrikanske land kan være til direkte hinder for langsiktig utvikling og endring. Feiloppfatninger fører for eksempel med seg at afrikanske land ikke blir sett på som partnere i handel, lav turisme, og i verste fall bistand som ikke svarer til reelle behov. Alt dette får direkte konsekvenser for afrikanske land."

I april/mai i år reiste Bergens Tidende debatt i kjølvannet av TV2s dokumentar "Sultbløffen". Overfor avisa oppfordret de to 'Dokument 2'-journalistene Per Christian Magnus og Robert Reinlund ledelsen i TV 2 til å droppe pengeinnsamlinger til nødhjelp. Per Christian Magnus utdypet sitt syn slik (les mer her):

"TV-aksjoner er en lettvint måte å gi seerne det de ønsker seg. De får god samvittighet, og organisasjonene masse penger. Men jeg tror i minimal grad innsamlingene får betydning for de store problemene i verden. Det er det strukturelle som skaper disse problemene."

Det mener imidlertid ikke Egil Sundvor i NRK, som i svar til SAIHs kronikk i Ny Tid bl.a. svarte (les mer her):

"Nå er TV-aksjonens hensikt å samle inn penger fordi det er et gigantisk behov for hjelp, blant annet i Afrika. I det minste har aksjonen lykkes med dette. Etter vårt syn har vi lykkes med langt mer."

Neste år går TV-aksjonen til CARE. I en pressemelding i sommer sa CAREs generalsekretær Marte Gerhardsen bl.a. (les mer her):

"Vi gleder oss alle til å ta fatt på dette arbeidet og jeg lover at pengene fra tv-aksjonen vil bli brukt for å oppnå størst mulig effekt for verdens fattige."

Hvordan penger kan brukes for å oppnå størst mulig effekt for verdens fattige i en tid der finanskrisen og klimakrisen herjer er det nok mange meninger om. Og mandag neste uke møtes Terje Tvedt og kringkastingssjef Hans Tore Bjørkås i Aschehougs lokaler i Oslo for å drøfte om NRK har blitt en bistandsorganisasjon som driver kampanjejournalistikk i strid med etikk og idealer i moderne journalistikk (les mer her).  


Aktuelle lenker:

Debatt i Dagbladet desember 2008:

 • NRKs blindhet, Lederkommentar i Dagbladet 27.12.08
  En medieorganisasjon som har kritisk nyhetsformidling som en av sine primæroppgaver, kan ikke samtidig opptre som humanitær organisasjon. Det er på høy tid at NRK går i seg selv og tar hele TV-aksjonen opp til ny vurdering.
 • Blinde for kritikken, Debatt av Terje Tvedt i Dagbladet 23.12.08
  Ingen har bestridt artikkelens fakta: journalistenes lønn og reiser i forbindelse med TV-aksjonene betales av organisasjonen og innsamlingen - uten at seerne er blitt informert; organisasjonene oppfatter NRKs journalistikk som reklame for organisasjonene og deres prosjekter.
 • Ukritisk heiagjeng, Kommentar av Petter Nome i Dagbladet 20.12.08
  Bør NRK stille seg til rådighet for norsk selvgodhet og sette av en søndag til den årlige TV-aksjonen? Bør fremtredende nyhetsjournalister i NRK fronte den samme aksjonen?
 • Veldedighetens tilfeldige karakter, Debatt av Heine Vestvik Nilsen i Dagbladet 18.12.08
  Et verdensbilde der Norge, gjennom sine sjenerøse innbyggere, er med på å redde verden ved den årlige TV-aksjonen er komfortabelt for oss alle. Det er med på å opprettholde en verdensorden som er urettferdig, men der vi slipper anstrengende omstillinger, nettopp fordi systemet er statisk. Et verdensbilde både Staten og NRK tydeligvis er fornøyd med.
 • Professoral refselse, kommentar av Andrew Kroglund i Dagbladet 07.12.08
  En etter hvert gjentagende begivenhet finner sted: En norsk professor bedriver nasjonal selvpisking på grunn av ”det norske godhetsregimet”. Terje Tvedt slår på nytt inn åpne dører når han i Dagbladet 1. desember ”avslører” den årlige TV-aksjonen som journalistisk bløff og selvforherligende skuespill. Men snart lykkes det kanskje Tvedt å få fjernet Tv-aksjonen som årlig begivenhet. Bravo!
 • Gode intensjoner er ikke nok, Kommentar av Sigrun Espe i Dagbladet 06.12.08
  SAIH setter pris på at debatten rundt TV-aksjonen blir holdt i live, men vi syns også det er viktig å holde fokuset på det vi ser som konstruktiv kritikk. Vi mener at hovedfokuset i debatten ikke bør spinne rundt påstanden «pengene når frem». Dette er et viktig element, men hører kanskje mer hjemme i en generell bistandsdebatt.
 • Kjøpt og betalt av godheten, Kommentar av Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad 06.12.08
  NRKs journalister blir beskyldt for mye, men kanskje svir det ekstra hardt når de nå anklages for å være lydige lakeier for godheten.
 • Tvedt skyter seg i foten, Debatt av Christian Borch i Dagbladet 05.12.08
  Flere avsnitt i Terje Tvedts artikkel gir meg en følelse av at han er så beruset av sine egne retoriske spissformuleringer at han mister gangsynet. Påstandene om at «journalistene vet at penger går til korrupsjon og at mange prosjekter viser seg ikke å være bærekraftige», hadde vært injurierende hvis artikkelforfatteren hadde hatt noe igjen av sin injurierende kraft.
 • En veldedig tvangstrøye, Debatt av Arnfinn Nygaard i Dagbladet 05.12.08
  Mens Al Gore vant berømmelse i klimasaken med dokumentarfilmen «En ubehagelig sannhet» har TV-aksjonens rolle vært å videreføre «en behagelig løgn», nemlig forestillingen om at verdens fattigdom kan avskaffes med smuler fra de rikes bord.
 • Betimelig fra Tvedt, debatt av Asle Toje i Dagbladet 04.12.08
  Terje Tvedts kritikk av TV-aksjonen er betimelig. Det er dessverre ingen grunn til å tro at hans innspill vil avstedkomme endring. Det kanskje mest åpenbare tegnet på at noe er alvorlig galt, er bransjens egen reaksjon på rapportene om misbruk og feilslåtte prosjekter. Bistandslobbyen er gjennomgående påfallende uinteressert i å følge opp selv de mest graverende påstander.
 • Innsiktsfull kritikk av pr-journalistikk, kommentar av Helge Øgrim i Journalisten 03.12.08
  Terje Tvedt har levert en uhyre interessant kritikk av det norske selvbildet som Godhetens fortropp og norske mediers behandling av dette motivet. Jeg håper flere vil lese hele Tvedts artikkel i Samtiden, helst langsomt. Da oppdager man at flere av innvendingene som uvegerlig dukker opp når man får drøftingen hans referert i kortform, viker plass for ettertanke.
 • NRKs integritet, Lederkommentar i Dagbladet 02.12.08
  NRK bryter pressens Vær varsom-plakat og lurer norske seere og givere under de årlige TV-aksjonene, hevder historikeren Terje Tvedt. I artikler i Dagbladet og Samtiden peker Tvedt på at journalistikken rundt TV-aksjonen er servil og at den bidrar til å reprodusere et arkaisk bilde av utviklingsland.
 • - Journalister gjør så mye jævelskap til daglig, Dagbladet.no 02.12.08
  Pressefolk forsvarer tv-aksjonen.
 • Skytset mot tv-aksjonen, lederkommentar i Fredrikstad Blad 02.12.08
  Med tv-aksjonen går NRK på sett og vis inn i rollen som aktør i bistandsarbeidet. Påvirker dette muligheten til å kritisere andre aktører på området? Også her ligger det en problemstilling som gjør krav på mer enn forsvarsrefleks. Men til barnet og badevannet: En konstruktiv kritikk og en viktig debatt kan ikke forhåndskonkluderes med at tv-aksjonen har utspilt sin rolle.
 • – Samfunnsnyttig journalistikk, Journalisten.no 02.12.08
  Per Edgard Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, hilser debatten om NRKs innsamlingsaksjon velkommen.
 • Journalistikkens sammenbrudd, Kronikk av Terje Tvedt i Dagbladet 01.12.08
  NRKs TV-aksjon speiler ikke først og fremst nasjonens giverglede, derimot journalistikkens absolutte sammenbrudd og verden omskapt til kulisse for Den Gode Intensjon.
 • Lurer ikke TV-seerne, mener Stenvold, Dagbladet 01.12.08
  Tv-aksjonens programledere bryter Vær varsom-plakaten og lurer norske seere og givere, sier historiker Terje Tvedt. NRK-journalistene mener Tvedt bommer i kritikken.
 • - Tv-seerne blir lurt, Dagbladet 01.12.08
  Tv-aksjonens programledere bryter Vær varsom-plakaten og lurer norske seere og givere, sier historiker Terje Tvedt. NRK-journalistene mener Tvedt bommer i kritikken.

__________

Debatt i Dagsavisen i desember 2008 om TV 2s artistgalla for Flyktningehjelpen:

 • Artister og nødhjelp, Debatt av Elisabeth Rasmussen i Dagsavisen 23.12.08
  Både i forkant og etter programmet har det vært en viss debatt omkring hvorvidt kjendiser bør stille opp på denne type program, og om nødhjelpsorganisasjoner bør bruke kjendiser i sitt informasjonsarbeid. I tillegg er det blitt reist kritikk mot at en i denne type underholdningsprogram ikke får fram de bakenforliggende årsakene til nøden. Det er en viktig debatt som også Flyktninghjelpen har tatt. Vår konklusjon er at det er viktig med programmer som artistgalla, men noen forutsetninger må oppfylles.
 • Colin Firth, ikke Morten Harket, Kommentar av Kaare M. Bilden i Dagsavisen 17.12.08
  Debatten om artistgallaen må kobles med handelsdebatten for å vise alternativene til Morten Harkets bæring av den hvite manns byrde. Da kan til og med norske politiske journalister oppdage Jonas Gahr Støres store selvmotsigelse.
 • Nødhjelp som underholdning, Lederkommentar i Dagsavisen 12.12.08
  Bjørn Eidsvåg er kritisk til at norske artister stiller opp i fjernsynsoverførte veldedighetsgallaer. I Dagsavisen i går oppfordret han kolleger til varsomhet. Han sier det lett blir pinlig når artister eksponerer sine følelser på TV i møte med barn som dør av sult.
 • Skuffet over Eidsvåg, Dagsavisen 12.12.08
  Artistgalla-arrangør Norsk Flyktninghjelp er skuffet over Bjørn Eidsvågs kritikk mot kjendiser som driver bistand. Nå slår de tilbake.
 • Sier nei til TV-veldedighet, Dagsavisen 11.12.08
  Store norske artister flokker seg rundt TV2s artistgallaer – men Bjørn Eidsvåg vil ikke være med. – Jeg tviler på effekten, sier Eidsvåg, som oppfordrer artister til å være varsomme med veldedighet.

Debatt i Bergens Tidende april/mai 2008:

 • - NRK må kutte tv-aksjonen, NA24 09.05.08
  - Den nasjonale tragedien er at det norske folk ikke lærer noen ting av TV-aksjonene. Bildene som bringes fra Afrika er ikke slik verden er. Bistand er et høyst politisk prosjekt og den dagen man forstår det, kan ikke NRK fortsette med disse aksjonene, sier Terje Tvedt, professor ved Universitetet i Oslo.
 • To tanker som kræsjer, debatt av Jonas Holmqvist (SAIH) i Bergens Tidende 09.05.08
  TV 2 sin artistgalla ga ingen informasjon om bakgrunnen for behovet for innsamlingen, kun en ensidig og enkel fremstilling av mottakere i Sør som offer og hjelpeløse i en vanskelig hverdag
 • Journalisten må velge hatt, debatt av Arnfinn Nygaard i Bergens Tidende 08.05.08
  Med innsamlingsaksjonene undergraver hjelpeorganisasjonene arbeidet for politiske beslutninger som tar tak i de underliggende årsakene til fattigdom. Journalisten undergraver sin journalistiske integritet.
 • Journalister vil ha slutt på TV-innsamlinger, Bergens Tidende 04.05.08
  Mens TV 2-journalister slakter Røde Kors-prosjekt i «Dokument 2», samler TV 2 inn penger til samme organisasjon. Absurd, mener journalistene.
 • - Media forvrenger bildet av Afrika, Bergens Tidende 29.04.08
  Media overdriver nøden i u-land, med god hjelp fra bistandsapparatet, ifølge flere bistandsfolk og forskere.

Debatt i Ny Tid om TV-aksjonen 2007:

 • Verdighet til salgs, kommentar av Sindre Olav Edland-Gryt (SAIH) i Ny Tid 04.04.08
  NRKs Egil Sundvor mener at SAIHs kritikk av TV-aksjonen ikke ser på ”hele bildet”, overvurderer NRKs påvirkningsevne og at vi ikke har satt oss inn i de ”faktiske forhold”. Samtidig vil NRK vise hvordan de i sine lange sendinger og i fjorårets kampanje tok opp politiske og strukturelle spørsmål og formidlet både urettferdighet og glede.
 • Overvurderer NRKs påvirkning, debatt av Egil Sundvor (NRK) i Ny Tid 28.03.08
  Nå er TV-aksjonens hensikt å samle inn penger fordi det er et gigantisk behov for hjelp, blant annet i Afrika. I det minste har aksjonen lykkes med dette. Etter vårt syn har vi lykkes med langt mer.
 • TV-aksjon mot sin hensikt, kommentar av Sindre Olav Edland-Gryt (SAIH) i Ny Tid 22.02.08
  TV-aksjonens bildebruk er ikke til Afrikas beste, snarere et hinder for langsiktig utvikling.

Aktuelle saker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Terje Tvedt om TV-aksjonen:


"Resultatet av TV-aksjonen har betydning for utviklingslandene. Deres samfunnsmessige betydning er likevel ikke hva pengene fører til der, men hvordan norsk selvoppfatning og verdensbilde påvirkes her. For 400 kroner fra hver nordmann over en tyve-års periode eller all verdens sekker med strømper løser jo ikke noe fattigdomsproblem i verden. Nordmenn - under en promille av verdens befolkning - tjener mye mer på en måned med OPEC-landenes oljepolitikk og den høye oljeprisen verdens fattige land må betale, enn det aksjonsdagene tilsammen har innbrakt."

Hentet fra Den norske samaritan - Ritualer, selvbilder og utviklingshjelp (Gyldendal 1995)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.