Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

NRK og TV-aksjonen - til gagn for utvikling?

NRKs årlige TV-aksjon er en effektiv innsamlingsmaskin for gode formål, men er den et godt bidrag til utvikling på lengre sikt? - TV-aksjonens bildebruk er ikke til Afrikas beste, snarere et hinder for langsiktig utvikling, mener Sindre Olav Edland-Gryt i SAIH, mens NRK mener de har lykkes med langt mer enn innsamling.
Mandag 07. april 2008
Linker oppdatert: Torsdag 10. april 2008

For over 10 år siden skrev Terje Tvedt en kritisk "pamflett" om den årlige TV-aksjonen i regi av NRK, med fokus på dens betydning for norsk selvforståelse og oppfatning av verden (last ned her). Ett av Tvedts sentrale poenger var:

"Kontrasten mellom det gode, fredelige Norge og det fattige, krigsherjede 'andre', med Giveren og Utvikleren som brobygger og handlende aktør mellom disse to adskilte verdener, får konsekvenser for hvordan identitet og verdensbilder skapes og reproduseres. Det lages ikke bare et norsk selvbilde det er behagelig å speile seg i, men også en forestilling om et kollektivt 'giver-vi', som holdes opp mot 'de andre', mottakerne. Dette skaper og opprettholder historsk bestemte og dype kulturelle konstruksjoner av verden og av andres virkelighet."

Samtidig som boka "Verden skapes hjemmefra" - om pressedekningen av den ikke-vestlige verden gjennom 100 år - den siste tiden har satt fokus på liknende spørsmål (les mer her), så har det også gått en debatt i ukemagasinet Ny Tid med kritisk blikk på TV-aksjonen 2007 (Sammen for barn). Debatten har kommet i kjølvannet av at Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH), på sitt årsmøte før jul, vedtok resolusjonen Et kritisk blikk på TV-aksjonen (last ned her), der de oppfordrer både UNICEF og NRK til å aktivt bruke RORG-samarbeidets Vær Varsom-plakat med etiske normer for Nord/Sør-informasjon.

- TV-aksjon mot sin hensikt, var tittelen på en kommentar om TV-aksjonen 2007 i Ny Tid 22. februar. Sindre Olav Eland-Gryt i SAIH utdyper kritikken slik (les mer her):

"Gjennom fokuset på følelser og det personlige bidraget blir politiske og strukturelle spørsmål ignorert i TV-aksjonen. Det er flere politiske og strukturelle grunner til at hiv/aids-pandemien har forfestet seg, og dette trenger fokus. Man trenger å diskutere legemiddelindustriens patentsystemer, utdanning og hjernetyveri. Vi mener at dette ikke trenger å bli tørr og kjedelig TV, det er mulig å lage spennende og engasjerende TV om strukturelle spørsmål. Men det trengs kreativitet og vilje til å frigjøre seg fra behovet for å gi seere dårlig samvittighet og å fremstille hvite mennesker som Afrikas redningsmenn."

I sin kritikk viser Edland-Gryt bl.a. til bruken av "folkereportere":

"'Se på det her fjeset, tenk at han kanskje ikke får lov til å leve lengre' sier NRKs folkereporter Randi Kjellmo Gard i Malawi, og viser frem et aids-sykt barn på TV-skjermen. Hun henvender seg rett til hjertet, bildet fades ut, og seeren blir opplyst om at man burde støtte TV-aksjonen. Reklamebyrå-ideen ”folkereporter” skaper en personlig relasjon mellom ”saken” og TV-titteren, og aller viktigst: løsningen på saken."

Redaksjonssjef Egil Sundvor i Samfunnsredaksjonen NRK mener at SAIH "overvurderer NRKs påvirkning" og svarte 28. mars bl.a. (les mer her):

"Nå er TV-aksjonens hensikt å samle inn penger fordi det er et gigantisk behov for hjelp, blant annet i Afrika. I det minste har aksjonen lykkes med dette. Etter vårt syn har vi lykkes med langt mer."

Han viser bl.a. til at legemiddelindustrien kom med billigere og skreddersydde medisiner for barn etter TV-aksjonen i 2006 og at dette ble eksponert ved siste års aksjon:

"TV-aksjonen ønsker å vise hele bildet fra det tragiske og urettferdige, til håp og glede. Vi vil vise behovet for hjelp, og vi vil vise at hjelp nytter. Da må noen reportasjer ha som oppgave å løfte fram de lidelser verden skaper. Da må noen reportasjer vise hvordan disse lidelsene kan lindres. Da må noen reportasjer vise hva som er galt med strukturer og systemer."

Debatten ble fulgt opp sist uke, i en oppfølgingskommentar fra Sindre Olav Edland-Gryt (les mer her):

"TV-aksjonen hensikt er å samle inn penger fordi behovet for hjelp er gigantisk, ifølge Sundvor. Dersom målet for TV-aksjonen var å skape endringer i verden og ikke bare ”hjelpe”, kunne man lettere fremmet handlingsalternativer som adresserer de strukturelle spørsmål, og friggjort seg fra trangen til å ha den humanitære almissen som eneste alternativ."

Han konkluderer slik:

"TV-aksjonen i 2007 viste bilder av dødssyke barn, folk som kaster opp og barn som gråter. Hadde noen vist slike bilder fra norske sykehus for å samle inn penger, da skulle vi sett reaksjoner. Men inntil journalister får de samme etiske retningslinjene i Norge som i Afrika, får vi klare oss med den afrikanske nøden. Når behovet er ”gigantisk” selges menneskers verdighet billig." 

NRK-plakaten og folkeopplysning

Selv om SAIHs årsmøte oppfordret både UNICEF og NRK til å aktivt bruke RORG-samarbeidets Vær Varsom-plakat, med etiske normer for Nord/Sør-informasjon, kan det være denne debatten er vel så relevant for NRK i lys av regjeringens stortingsmelding nr. 6 (2007-2008) - NRK-plakaten.

– Vi har særlig hatt nytte av innspill fra presseorganisasjonene. Det har bidratt til større ryddighet i forhold til redaksjonell frihet, sa kulturminister Trond Giske, da meldingen ble lagt fram i november. Han utdypet dette slik (les mer her):

"Dette dreier seg om at NRK ikke skal ha mål om å oppnå noe politisk i forhold til befolkningen, men ha et ansvar for å legge til rette for debatt og være en informasjons- og kunnskapsformidler."

Stipendiat Håkon Larsen har imidlertid merket seg at NRK, i motsetning til allmennkringkastere i våre naboland, ikke bruker begrepet "folkeopplysning". På den bakgrunn lanserer han, i en kronikk i Dagbladet 15. mars, "noen teser om NRK og den norske redselen for folkeopplysning" (les mer her):

Tese nr. 1: I Norge har vi etter hvert fått et så høyt utdanningsnivå at de fleste ikke har et behov for (eller et ønske om) å lære noe når de ser på TV, hører på radio eller besøker NRKs nettsider. Man vil først og fremst slappe av og underholdes i sin fritid.

Tese nr. 2: Folkeopplysningsbegrepet har noe sosialdemokratisk ved seg. De sosialdemokratiske idealer oppleves av mange som gammeldagse og lite progressive. I en tid med lav arbeidsledighet og en høyt utdannet befolkning bør vel folket selv få styre sine liv, og skape sine egne verdier?

Tese nr. 3: I Norge er det en grunnleggende skepsis mot alt som lukter av elitisme (senest uttrykt i Dagbladets elitedebatt på tampen av fjoråret). En slik påstand støttes også av Ove Skarpenes’ intervjuundersøkelse blant den norske høyt utdannede middelklassen (som ble publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 4 i 2007).

Tese nr. 4: Allmennkringkasting og folkeopplysning tilhører begge deler det forrige århundre. Folket er nå på internett, og bloggen er det nye NRK!

- Hvorfor maser så denne sosiologen om dette?, avslutter han:

"Nærer han en Gerhardsen-nostalgi? Støtter han Knut Faldbakkens drøm om en norsk kulturelite? Eller er han bare opptatt av å bringe kunnskap ut til offentligheten? Vent nå litt, er det ikke det som er folkeopplysning, da?"


Aktuelle lenker:

Debatt i Ny Tid om TV-aksjonen 2007:

 • Verdighet til salgs, kommentar av Sindre Olav Edland-Gryt (SAIH) i Ny Tid 04.04.08
  NRKs Egil Sundvor mener at SAIHs kritikk av TV-aksjonen ikke ser på ”hele bildet”, overvurderer NRKs påvirkningsevne og at vi ikke har satt oss inn i de ”faktiske forhold”. Samtidig vil NRK vise hvordan de i sine lange sendinger og i fjorårets kampanje tok opp politiske og strukturelle spørsmål og formidlet både urettferdighet og glede.
 • Overvurderer NRKs påvirkning, debatt av Egil Sundvor (NRK) i Ny Tid 28.03.08
  Nå er TV-aksjonens hensikt å samle inn penger fordi det er et gigantisk behov for hjelp, blant annet i Afrika. I det minste har aksjonen lykkes med dette. Etter vårt syn har vi lykkes med langt mer.
 • TV-aksjon mot sin hensikt, kommentar av Sindre Olav Edland-Gryt (SAIH) i Ny Tid 22.02.08
  TV-aksjonens bildebruk er ikke til Afrikas beste, snarere et hinder for langsiktig utvikling.

Kronikk om NRK og folkeopplysning:

 • Folkeopplysningens irrganger, kronikk av Håkon Larsen i Dagbladet 15.03.08
  Det er ikke mye som skiller de generelle beskrivelsene av allmennkringkasterforpliktelsene, men at man i Norge ikke tar i bruk ordet folkeopplysning kan si en del om norsk mentalitet og kultur, kontra våre skandinaviske storebrødre. Jeg vil nå lansere noen teser om NRK og den norske redselen for folkeopplysning
 • – En ryddigere NRK-plakat, journalisten.no 09.11.07
  – Vi har særlig hatt nytte av innspill fra presseorganisasjonene. Det har bidratt til større ryddighet i forhold til redaksjonell frihet, sier Giske. – Dette dreier seg om at NRK ikke skal ha mål om å oppnå noe politisk i forhold til befolkningen, men ha et ansvar for å legge til rette for debatt og være en informasjons- og kunnskapsformidler.  
 • NRK-plakaten, Stortingsmelding nr. 6 (2007-2008)

Annen aktuell debatt om mediebilder av Sør:

 • Oss og de andre, Lederkommentar av Dag Herbjørnrud i Ny Tid 07.03.08
  Enkelte ganger kan også en tv-kanal få oss til å tenke nytt om oss selv og de andre.
 • Ma­gis­ke Ma­la­wi?, kommentar av Øyvind Eggen i Morgenbladet 04.04.08
  Den bistandsdominerte Afrika-dis­kurs i Nor­ge, støt­tet av en bistandsfinansiert in­for­ma­sjons­strøm, opp­rett­hol­der et bil­de av af­ri­ka­ne­re som ek­so­tis­ke, ir­ra­sjo­nel­le og litt pri­mi­ti­ve. Det pas­ser godt for en bistandsindustri som ak­tivt vi­de­re­fø­rer mi­sjo­nens idea­ler om å for­and­re af­ri­ka­ne­res «ind­re» ra­sjo­na­li­tet, kan­skje på be­kost­ning av å for­and­re eks­ter­ne ram­me­vil­kår for ut­vik­ling.
 • – TV skaper fordommer, LNU 29.02.08
  SAIH og OD kritiserer TV-aksjonen og TV2 for å bygge opp om fordommer mot Afrika.
 • Slakter TV2-reality, nrk.no 28.02.08
  - Det er trist å se at TV2 spiller videre på gamle klisjeer om hvite hjelpere og stakkarslige afrikanere, sier Arne Andreas Opheim i Operasjon Dagsverk.
 • TV2 skaper fordommer, OD 28.02.08
  - Det er trist å se at TV2 i sitt nyeste programkonsept ”Prosjekt X ”spiller videre på gamle klisjeer om hvite hjelpere og stakkarslige afrikanere, i stedet for å fronte sterke, selvstendige organisasjoner og enkeltpersoner som hver dag jobber for en bedre hverdag for sitt lokalsamfunn i denne verdensdelen, sier innstilt leder for Operasjon Dagsverk 2008 Arne Andreas Opheim.

Relevante nyhetssaker på rorg.no:

Relevante aktueltsaker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Folkereporternes bidrag til TV-aksjonen 2007:


Her møter du TV-aksjonens folkereportere Randi, Finn og Pia i minidokumentarer fra reisene de har vært på. Som folkets representanter har de besøkt UNICEFs prosjekter i Malawi og Zambia.

Randi Kjellmo Gaard

Randi har vært i Malawi og møtt mange barn som er berørt av hiv og aids. Disse barna gjorde et dypt inntrykk og som dere vil se på filmene, er en av Randis hovedbudskap til oss: Vi må aldri glemme å hjelpe!

Finn Forsberg

Finn dro til Zambia. Der har hiv-epidemien tatt livet av store deler av foreldregenerasjonen.  Igjen står over en million barn med dype sår, savn og elendige oppvekstvilkår.  Finn møtte noen av disse.

Pia Nytun

Hvordan er det å vokse opp i et land der gjennomsnittsalderen er under 17 år?  Der hiv-epidemien har tatt livet av store deler av den voksne befolkningen?  Pia møtte mødre og barn berørt av hiv og aids på sykehus i Malawi. Og selv om de var syke, erfarte hun også at med medisiner og hjelp så nytter det!

Hentet fra nettsidene til
TV-aksjonen "Sammen for barn"

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.