Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2014: Ikke kutt infostøtten!:

Entydig om informasjonsstøtten

I Aftenpostens reportasje om Norads informasjonsstøtte 22. mai refereres det til en rapport skrevet av Gambit Hill & Knowlton om støtten.
Av Wenche Fone, leder i utviklingspolitisk avdeling, Kirkens Nødhjelp | Mandag 26. mai 2014

(Innlegget sto på trykk i Aftenposten 26.05.14)

I reportasjen står det at rapporten «konkluderte med at hundrevis av millioner i informasjonsstøtte ikke virker som tilsiktet». Vi kjenner oss ikke igjen i en slik entydig beskrivelse av Gambits rapport, hvis sammendrag innledes slik: «Det er vår oppfatning at informasjonsstøtten har sin berettigelse (....) Støttemottagernes virksomhet skaper og ivaretar viktige og høyst aktuelle debatter om norsk utviklingspolitikk.» Informasjonsstøtten bidrar til konkrete utviklingspolitiske resultater som er utenfor mandatet til den tradisjonelle bistanden. For eksempel:

1. Norge har innført land for land-rapportering, som gjør det vanskeligere for norske selskaper å snyte på skatten i utlandet.

2. Norge tok en foregangsrolle internasjonalt for å få frem historiens første bindende internasjonale avtale om våpenhandel.

3. Norge har tatt større ansvar for nødvendig klimatilpasning i fattige land. I disse sakene har informasjonsstøtten vært avgjørende for å skape engasjement blant folk, som igjen har presset frem politisk endring. Infostøtten er viktig for at vi skal få til dette også i fremtiden.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.